logotyp
Login

Projekty MŠ

Šablony II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II.

Předpokládaná doba trvání projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

· Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

ICT gramotnost pedagogů MŠ – cloudové technologie

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v MŠ

· Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu

· Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Tvořivá geometrie v předškolním vzdělávání

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

· Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkajícího se usnadnění přechodu dětí do základního vzdělávání. Cílem je poskytnout rodičům informace o všech faktorech spojených s nástupem jejich dětí do povinného základního vzdělávání.

Témata:

· Logopedie – přednáší Mgr. Vavřincová

· Školní zralost – přednáší Mgr. Koubová

· Adaptace dětí v MŠ a ZŠ - Dyscentrum

· 1. pomoc u dětí – přednáší Mudr. Švára

· Dětské nemoci, prevence a význam očkování.“ – přednáší primář Mudr. Gregora

· Řešení konfliktů a problémů – Dyscentrum

 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

,,Výzvy Šablony II“ jsme zakoupili do MŠ 10 tabletů.

Do výuky zařazujeme i práci na interaktivní tabuli.

Chceme, aby se v naší školce staly moderní výukové pomůcky běžnou součástí výuky.

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy