logotyp
Login

Úřední deska

Školská rada

(§ 167, 168 zák. 561/ 2004)

       Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Podílí se na správě školy, a to následujícím způsobem:

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • c) schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků
 • d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • e) projednává inspekční zprávy
 • f) podává podněty – řediteli, zřizovateli
 • g) projednává návrh rozpočtu na další rok

Školskou radu založil zřizovatel (Městys Štěkeň), stanovil počet členů (3). Je vypracován jednací řád a volební řád.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svého středu, třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období ŠR je 3 roky.

Volba nové školské rady

Funkční období současné školské rady (zvolené v roce 2018) v roce 2021 končí. Z tohoto důvodu proběhla v měsících listopadu a prosinci 2021 volba nové školské rady.

(Kompletní dokumentace je uložena a je k nahlédnutí v ředitelně školy.)

Od 1. 1. 2022 bude pracovat školská rada při ZŠ a MŠ Štěkeň ve složení: 

Ing. Rudolf Vaniš (zástupce zřizovatele – Městys Štěkeň)
paní Jana Hrdinová (za zákonné zástupce) 
Mgr. Václav Vrba (za pedagogické pracovníky)

Funkční období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024

1. zasedání školské rady s volbou předsedy školské rady proběhne v lednu 2022.

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ 2022/2023

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2021/2022 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 30 žáků ve třídě.

Zápis žíků do první třídy proběhne v pondělí 4. dubna od 14:00 do 16:00 hodin.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu školy - tj. Městyse Štěkeň.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 1. žáci ve společném školském obvodu - tj. OÚ ČejeticeOÚ Přešťovice
 2. ostatní žáci

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

Ve Štěkni 9. 3. 2022                Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
                                                           ředitelka školy

Zápis ukrajinských žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zveme vás k zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Štěkeň pro ukrajinské žáky ve školním roce 2022/2023.

Kde: budova ZŠ Štěkeň, přízemí

Kdy: 20. 6. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin

S sebou přinést:

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dvojjazyčnou, ke stažení na stránkách školy zssteken.cz)
 • doklady o povoleném pobytu dítěte v ČR
 • doklady zákonného zástupce


Ve Štěkni 1. 6. 2022                Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
                                                           ředitelka školy

Nástěnka

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy