logotyp
Login

Úřední deska

Školská rada

(§ 167, 168 zák. 561/ 2004)

       Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Podílí se na správě školy, a to následujícím způsobem:

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • c) schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků
 • d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • e) projednává inspekční zprávy
 • f) podává podněty – řediteli, zřizovateli
 • g) projednává návrh rozpočtu na další rok

Školskou radu založil zřizovatel (Městys Štěkeň), stanovil počet členů (3). Je vypracován jednací řád a volební řád.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svého středu, třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období ŠR je 3 roky.

(Kompletní dokumentace je uložena a je k nahlédnutí v ředitelně školy.)

Od 1. 1. 2023 pracuje školská rada při ZŠ a MŠ Štěkeň ve složení: 

pan Radek Chval (zástupce zřizovatele – Městys Štěkeň)
paní Jana Hrdinová (za zákonné zástupce) 
Mgr. Václav Vrba (za pedagogické pracovníky)

Funkční období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ 2023/2024

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2023/2024 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 30 žáků ve třídě.

Zápis žíků do první třídy proběhne v úterý 11. dubna 2023 od 14:00 do 16:00 hodin.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu školy - tj. Městyse Štěkeň.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 1. žáci ve společném školském obvodu - tj. OÚ ČejeticeOÚ Přešťovice
 2. ostatní žáci

S sebou přinést:

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodný list žáka
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • u cizinců příslušné doklady o pobytu v ČR

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

Ve Štěkni 7. 3. 2023                Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
                                                           ředitelka školy

Nástěnka

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy