logotyp
Login

Úřední deska

Školská rada

(§ 167, 168 zák. 561/ 2004)

       Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Podílí se na správě školy, a to následujícím způsobem:

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • c) schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků
 • d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • e) projednává inspekční zprávy
 • f) podává podněty – řediteli, zřizovateli
 • g) projednává návrh rozpočtu na další rok

Školskou radu založil zřizovatel (Městys Štěkeň), stanovil počet členů (3). Je vypracován jednací řád a volební řád.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svého středu, třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období ŠR je 3 roky.

(Kompletní dokumentace je uložena a je k nahlédnutí v ředitelně školy.)

Od 1. 1. 2023 pracuje školská rada při ZŠ a MŠ Štěkeň ve složení: 

pan Radek Chval (zástupce zřizovatele – Městys Štěkeň)
paní Jana Hrdinová (za zákonné zástupce) 
Mgr. Václav Vrba (za pedagogické pracovníky)

Funkční období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024

Přijatí žáci 2024/2025

Přijímání žáků k povinné školní docházce pro šk. r. 2024/2025

Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, okr. Strakonice rozhodla v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň, okres Strakonice

Seznam uchazečů
Uchazeč                   Výsledek řízení

01/24                         přijat/a
02/24                         přijat/a
03/24                         přijat/a
04/24                         přijat/a
05/24                         přijat/a
06/24                         přijat/a
07/24                         přijat/a
08/24                         přijat/a
09/24                         přijat/a
10/24                         přijat/a
12/24                         přijat/a
13/24                         přijat/a
14/24                         přijat/a
15/24                         přijat/a
16/24                         přijat/a
17/24                         přijat/a
18/24                         přijat/a
19/24                         přijat/a
20/24                         přijat/a
21/24                         přijat/a
23/24                         přijat/a
24/24                         přijat/a
27/24                         přijat/a
28/24                         přijat/a
33/24                         přijat/a

 

Ve Štěkni 05. 06. 2024 ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2023/2024 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 30 žáků ve třídě.

Zápis žíků do první třídy proběhne v úterý 9. dubna 2024 od 14:00 do 16:00 hodin.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu školy - tj. Městyse Štěkeň.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 1. žáci ve společném školském obvodu - tj. OÚ ČejeticeOÚ Přešťovice
 2. ostatní žáci

S sebou přinést:

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně další doklady (odklad)
 • rodný list žáka
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • u cizinců příslušné doklady o pobytu v ČR

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

Ve Štěkni 9. 2. 2024                Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
                                                           ředitelka školy

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy