logotyp
Login

Aktuální informace MŠ

POZOOOR VELKÁÁÁ NOVINA!

Mikuláš, čert a anděl jsou již na cestě do naší mateřské školky a zvonečkem zazvoní a řetězy zařinčí už ve čtvrtek 2.12.2021

Vážení rodiče,

v pondělí dne 6.12.2021 od 16 hodin proběhne v naší MŠ poslední z řady odborných přednášek na téma:

„Školní zralost"

Tímto prosíme o účast zapsaných rodičů.

Milí rodiče,

pátek 3.12.2021 dopoledne proběhne v naší MŠ mikulášská nadílka pro děti.

L i d o v á   m u z i k a

Ve středu 1.12.2021 se v naší MŠ uskuteční vzdělávací pořad pro děti plný:

 • zpívání
 • rytmizace lidových písniček
 • společného muzicírování
 • a jednoduchého povídání o lidových hudebních nástrojích

  

Všechny děti se aktivně zapojí :)

Od zrnka k chlebu

Chléb zná každé dítě a často je to pro něj věc všední a obyčejná. Co práce a času našim předkům dříve dalo, než se chléb dostal na stůl, o tom pojednává tento projekt.

Projekt bude realizován v MŠ dne 24. 11. 2021 od 8.15 hodin.

Bude to jednoduše formulovaný výklad s názornými ukázkami nářadí a nástrojů, předávaný hravou formou, doprovázený lidovými písničkami pro nejmenší děti.

Děti se v něm dozví o pěstování obilí, jeho ručním sklízení, mlácení, mletí obilí na mouku, zadělávání těsta i samotného pečení.

Výlet do pohádkové kovárny Selibov se z důvodu pandemie Covid-19 přesouvá na leden 2022.
Termín bude upřesněn.
 

Vážení a milí rodiče,

v rámci operačního programu „Šablony II“ pod záštitou MŠMT, do kterého je naše MŠ zapojena, jsme připravili pro děti mnoho zajímavých a poučných projektových akcí.

Veškeré náklady spojené s jejich realizací jsou plně hrazeny, tudíž jsou pro všechny děti z naší MŠ zcela zdarma!

Zde zasílám kompletní přehled plánovaných projektových dnů:

1)      projekty v MŠ Štěkeň

 • 20.10.2021, 8:45 hod. – „Příběhy zvířátek“, ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou Strakonice
 • 22.10.2021, 9:00 hod. – „Ukázka výcviku policejních psů“, ve spolupráci s Policií ČR
 • 10.11.2021, 9:00 hod. – „Kamarádi ze ZOO“, ve spolupráci se ZOO Hluboká
 • 9.12.2021, 8:45 hod. – „Vánoce“, ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou Strakonice
 • 13.12.2021, 8:45 hod. – „Stavitel mostů“, ve spolupráci s Malou technickou univerzitou

2)      projekty mimo MŠ Štěkeň

 • 22.9.2021, 7:45 hod. – Záchranná stanice živočichů Makov, již proběhlo
 • 26.10.2021, 7:45 hod. – Vodní mlýn Hoslovice
 • 4.11.2021, 7:15 hod. – ZOO Hluboká nad Vltavou, „Šelmoviny“
 • 15.11.2021,  7:45 hod. – PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn, Horažďovice
 • 22.11.2021, 7:45 hod. – Selibov u Protivína, „Pohádková kovárna“
 • 29.11.2021, 8:15 hod. – Krokodýlí ZOO Protivín

 

Věřím, že společně s dětmi zažijeme plno zábavy i poznání a už teď se velmi těším(e) na krásné a nezapomenutelné zážitky:)

 

 

Přehled tematických setkávání pro rodiče dětí z MŠ

z programu „Šablony II“ (MŠMT ČR)

pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budou nově v naší MŠ v rámci projektu „Šablony II“ probíhat odborné přednášky, které jsme zajistili ve spolupráci s řadou odborníků z různých vzdělávacích oborů, a to v rámci rozvoje a modernizace výuky mateřských škol.

Společná setkání:

- jsou zcela zdarma

min. počet účastníků je 8

- uskuteční se ve stanovených termínech vždy od 16 hodin ve vnitřních prostorech MŠ

občerstvení zajištěno

reflektují aktuální témata

nabízí postřehy a rady odborníků z praxe i společné diskuse (otázky a odpovědi, vzájemné sdílení zkušeností)

Seznam odborných přednášek:

    číslo             téma                                                datum konání přednášky                                                                                                             


1.          Výchova v měnící se době, důslednost hranic                  21. 10. 2021      

2.          Obecná zdravotní problematika dítěte v MŠ a očkování    2. 11. 2021

3.          Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti u dětí                      8. 11. 2021

4.          Jak zvyšovat psychickou odolnost u dětí                           18. 11. 2021

5.          Logopedická prevence                                                         25. 11. 2021

6.          Školní zralost                                                                         6. 12. 2021

 

Důležitou podmínkou pro uskutečnění jednotlivých setkání je shromáždění minimálního počtu 8 účastníků!

 • Žádáme vás tímto o vyplnění odpovědních formulářů ke zjištění závazné účasti.

→ Formuláře je možné si vyzvednout v tištěné podobě (na vyžádání u učitelek MŠ) a jsou vám též zaslány na Vaše e-mailové adresy.

→ Vyplněné formuláře je možno odevzdat pouze v písemné podobě (učitelkám v MŠ) a to nejpozději do 19. 10. 2021.

 

 

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou!

 

Dne 2. 11. 2021 se uskuteční fotografování s vánoční tematikou v prostorách MŠ.

Prosíme, dejte dětem vhodné tematické oblečení :)

Dne 22. 10. 2021 se od 9.00 hod. uskuteční ukázka výcviku policejních psů. Děti budou mít možnost sledovat policejní psy při práci s psovody. Celá akce se uskuteční na pozemku ZŠ.

Dne 20. 10. 2021 proběhne v MŠ informatická lekce od Šmidingerovy knihovny, během níž se děti učí vyhledávat potřebné informace v knihách a také se orientovat v knihovně.

Informatická lekce bude na téma:

„Příběhy zvířátek“ – příběhy zvířátek nejen čteme, ale i s nimi soutěžíme, hádáme a sledujeme je trochu jinak, než jsme zvyklí.

Dne 25. 10. 2021 navštíví naši školku klinický logoped pí Mgr. Lada Hajžmanová, která provede odbornou logopedickou depistáž u všech dětí v mateřské škole. Logopedická depistáž je bezplatná a bude probíhat v dopoledních hodinách.

V případě, že Vaše dítě již navštěvuje odborného logopeda, není třeba logopedického vyšetření.

Prosíme o zpětnou vazbu.

Nabídka zájmových kroužků v MŠ Štěkeň pro školní rok 2021/2022 

Milí rodiče,

nově v naší MŠ budou probíhat tyto zájmové kroužky:

Angličtinka

Dramaťáček

Malý muzikant

 Jsou:

- zcela zdarma

- vedeny kvalitními a zkušenými učitelkami z naší MŠ

- hravou a zábavnou formou

K dy? Každé úterý v odpoledních hodinách (cca 13.10 – 13.30 hod.) v naší mateřské školce.

Pro koho? Pro děti ve věku 4-6 let.

Začínáme v úterý 21. 9. 2021.

Těšíme se:)

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se v jarních měsících zúčastní plaveckého výcviku.

Plavecký výcvik se bude týkat pouze dětí předškolního věku.

Cena jedné lekce plavání – 80 Kč a doprava autobusem – 135 Kč.

Jedná se o 9 lekcí plaveckého výcviku.

 
Tímto Vás žádáme o sdělení, zda vaše dítě bude navštěvovat plavecký bazén.

Děkujeme.

A je tu velký výlet!

Třída „Sluníčka“ pojede autobusem v 7.45 hod. dne 22. 9. 2021 do Záchranné stanice Makov, kde nás čeká zajímavý výukový program. Dále zde máme přichystáno i posezení u ohně.

Prosíme, buďte dochvilní a vybavte své dítě sportovním oblečením a pohodlnou obuví.

S sebou do batůžku:

 • pláštěnku,
 • uzavíratelnou láhev s pitím,
 • vuřt a chléb :)

 
Výlet je zcela zdarma :)

Vítáme vás v novém školním roce
2021/2022
a
přejeme vám i dětem hodně pohody a spokojenosti:)

Prázdninový provoz MŠ Štěkeň

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude v době letních prázdnin od 1. 7. do 15. 8. 2021 uzavřena.

Milí rodiče,

v pátek 18.6. 2021 proběhne v naší MŠ rozloučení s předškoláky, ze kterého bude pořízen videozáznam.

Prosíme, připravte svým dětem na tento den slavnostní oblečení.

Předem děkujeme:)

Přijímání žáků k předškolnímu vzdělávání pro šk. r. 2021/2022

ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, okr. Strakonice rozhodla v souladu s § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), a   § 34 odst.3 a  § 165 odst.2 b) Zákona č.561/2004 Sb.Školský zákon, v platném znění vyhovět žádosti zákonných zástupců o přijetí jejich dítěte k  předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň, okres Strakonice.

Seznam uchazečů
Uchazeč                   Výsledek řízení
001/21                         přijat/a
002/21                         přijat/a
003/21                         přijat/a
004/21                         přijat/a
005/21                         přijat/a
006/21                         přijat/a
007/21                         přijat/a 
008/21                         přijat/a
009/21                         přijat/a
010/21                         přijat/a
011/21                         přijat/a
012/21                         přijat/a
013/21                         přijat/a
014/21                         přijat/a
015/21                         přijat/a
016/21                         přijat/a
 

 

Ve Štěkni 17. 05. 2021 ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

Fotografování dětí

Dne 12. 5. 2021 se uskuteční společné fotografování dětí v prostorách MŠ.

Prosím, dejte dětem vhodné oblečení:).


Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče,

od pondělí 10. května 2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti v běžném režimu na svých třídách.

Těšíme se na Vás

Změny v testování dětí

Dle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021, se budou děti v naší mateřské škole testovat 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v daném týdnu.

Vážení rodiče,
v době pandemického uzavření mateřské školy došlo k výměně podlahových krytin na jednotlivých třídách. Během této renovace došlo k nákupu nových lin a k novému olištování tříd. Těmito úpravami byla vytvořena zcela "nová třída", která bude sloužit k pohybovému vyžití dětí v MŠ.

Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala starostovi městyse Štěkeň, panu Bohumilu Bláhovi, za tyto již zmíněné interiérové úpravy.
Milí rodiče,

v úterý 16.2.2021 se v naší MŠ uskuteční dětský maškarní karneval :)
 
Na děti čeká dopoledne plné her, soutěží a taneční zábavy!
 
Prosíme, připravte svým dětem karnevalové kostýmy :)
Děkujeme a těšíme se na všechny malé „maškarády a maškarádky"!!!

Vyšetření očí

Milí rodiče,

ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 9:30 hod. se v naší MŠ uskuteční vyšetření zraku (pomocí speciální diagnostické videokamery) pro nahlášené děti.  Žádáme rodiče, kteří mají zájem o toto vyšetření, aby kontaktovali učitelky v MŠ.

Děkujeme.

Ve dnech 21. 12. 2020 - 3. 1. 2020 bude MŠ Štěkeň uzavřena.
Znovuotevření MŠ bude 4. 1. 2021
Těšíme se na Ježíška
Kdy? V pátek 18.12.2020
Milí rodiče, 
v pondělí 14.12.2020 proběhne v naší MŠ vánoční rozloučení se školkou, ze kterého bude pořízen videozáznam.
Prosíme, připravte svým dětem na tento den slavnostní oblečení.
Předem děkujeme.
Milí rodiče, v pátek 4. 12. 2020 proběhne mikulášská nadílka pro děti ve třídě Sluníček.  Prosíme, připravte svým dětem čertovský kostým a čertovské rohy.
Od pondělí 9.11.2020 je možné si vyzvednou fotografie.
Cena jedné sady je 250Kč.
V naší MŠ proběhne vzdělávací program.
Jedná se o vzdělávací program
Malá technická univerzita - lekce 1 Stavitel města. 
Tento program se uskuteční 12.10.2020
Dne 19.10.2020 proběhne v naší MŠ focení. 

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ OD 1.9.2020


Tento materiál byl zpracován na základě Manuálu pro provoz škol vydaným MŠMT a na základě doporučení hygieniků a epidemiologů. Je platný na dobu trvání potřeby dodržování zvýšených epidemiologických opatření a doporučení od 1.9.2020 nejpozději do 30.6.2021 nebo do odvolání.

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:00 hodin. K docházce do mateřské školy jsou

přijímány pouze děti zdravé. Děti, u kterých budou při ranním filtru zjištěny jakékoli virové infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty.

Pokud má dítě alergii projevující se kašlem a rýmou, musí mít tuto diagnózu a její symptomy potvrzeny ošetřujícím lékařem písemně.

Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen

(nebudou vstupovat do budovy) bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, telefonem nebo e-mailem.

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

· láhev na pití, která neteče (na zahradu), pití bude plněno v MŠ

· oblečení: ráno přijde dítě v oblečení určeném pro pobyt ve třídě, s sebou bude mít v tašce oblečení na pobyt venku. Tašku prosím podepište.

· dítě bude mít ve svém batohu plastový uzavíratelný sáček s 1 rouškou, která bude použita v případě, že se u dítěte při pobytu v mateřské škole objeví příznaky onemocnění

· dítě bude mít v batohu 1 prázdný a popsaný sáček na špinavé oblečení

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku –oblečení

Když se u dítěte projeví příznaky nemoci

· pokud se u dítěte projeví jakékoliv příznaky onemocnění, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, ztráta chuti, čichu, nevolnost atd…) nesmí do školky vstoupit

· pokud se tyto příznaky projeví při pobytu v mateřské škole, jsou ihned kontaktováni rodiče k převzetí dítěte, dítěti je nasazena rouška, je okamžitě izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci musí telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu

Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

· od 6:15 do 7:45 hodin můžete předat vaše děti do MŠ. Později dítě do MŠ nemůže vstoupit (probíhá desinfekce prostor)

· ranní předávání dítěte proběhne před vchodem do MŠ. Pokud nebude u hlavních dveří přítomna osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek.

Do MŠ vstupují pouze děti

· vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou,viz.výše.

· po obědě je možné si děti vyzvednout od 12:15 do 12:30 hodin

· po odpolední svačině je možné si děti vyzvednout od 14:10 do 16:00 hodin

· doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2m.

Stravování:

· stravování i pitný režim zajištěn v MŠ.

· pití do láhve bude naléváno až v MŠ. Proto prosíme rodiče láhve nechte prázdné.

 

· v MŠ bude probíhat intenzivní dezinfekce nejen prostor a vybavení, ale i zvýšená hygienická opatření především dezinfekce rukou

Děkujeme, že budete dodržovat veškerá stanovená opatření.

 

ve Štěkni 25. 8. 2020 Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ od 17. 8. 2020


Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:00 hodin.
K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.
Děti budou přijímány pouze ty, které jsou předem přihlášené.
17.8 zákonný zástupce odevzdá do MŠ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (můžete odeslat e –mailem PODEPSAT NASKENOVAT, nebo vhodit do schránky u ) viz.příloha 
Děti, u kterých budou při ranním filtru zjištěny jakékoli virové infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty.

Povinné vybavení dítěte:
Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, telefonem nebo e-mailem. Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

 
Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

· Láhev na pití, která neteče (na zahradu), pití bude plněno v MŠ

· Oblečení: ráno přijde dítě v oblečení určeném pro pobyt ve třídě, s sebou bude mít v tašce oblečení na pobyt venku. Tašku prosím podepište.

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku –oblečení
Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

· od 6:15 do 7:30 hodin můžete předat vaše děti do MŠ. Později dítě do MŠ nemůže vstoupit

· ranní předávání dítěte proběhne před vchodem do MŠ. Pokud nebude u hlavních dveří přítomna osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek.

Do MŠ vstupují pouze děti

· vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou,viz.výše.

· doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.

Stravování:

· stravování i pitný režim zajištěn v MŠ.

· pití do láhve bude naléváno až v MŠ. Proto prosíme rodiče láhve nechte prázdné.

· obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů

 Polední odpočinek:

Polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby zajistil, dostatečný prostor mezi lehátky.

· v MŠ bude probíhat intenzivní dezinfekce nejen prostor a vybavení, ale i zvýšená hygienická opatření především dezinfekce rukou

Děkujeme, že budete dodržovat veškerá stanovená opatření.

ve Štěkni
Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇPRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ

Příjímací řízení do ZUŠ Strakonice 2020/2021

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ

od 25. 5. 2020

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé. Budou přijímány pouze ty, které jsou předem přihlášené.

Do 19.5.! zákonný zástupce odevzdá do MŠ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ( můžete odeslat e –mailem PODEPSAT A OSKENOVAT nebo vhodit do schránky u viz.příloha

Děti, u kterých budou při ranním filtru zjištěny virové infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty.

 

Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen 

( nebudou vstupovat do budovy), bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, telefonem nebo e-mailem.

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

 

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

• čisté roušky: 3 ks na celý den ( v jedné roušce dítě přichází, ve druhé jde na zahradu a ve třetí  odchází z MŠ). V prostorách MŠ děti a personál nemusí nosit roušky
• 2 igelitové sáčky s označením ,,ČISTÉ“ a ,,POUŽITÉ“  ( OBA PODEPSAT )
• Láhev na pití, která neteče (na zahradu), pití bude plněno v MŠ
• Oblečení: ráno přijde dítě v oblečení určeném pro pobyt ve třídě, s sebou bude mít v tašce oblečení na pobyt venku. Tašku, prosím, podepište.
•  Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – výměna a doplnění roušek a sáčků, oblečení. Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

 

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

• od 7:00 do 7:30 hodin můžete předat vaše děti do MŠ. Později dítě do MŠ nemůže vstoupit
• ranní předávání dítěte proběhne před vchodem do MŠ. Pokud nebude u hlavních dveří přítomna osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek. 

Do MŠ vstupují pouze děti

• vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou,viz.výše. V případě odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u branky včetně batůžku.
• doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.
• povinnou ochranu horních cest dýchacích dodrží všichni přítomní zaměstnanec, dítě,doprovázející osoba).
• ráno u vchodu bude probíhat kontrola batůžku a jeho vybavení ( roušky, označené sáčky, láhev na pití)

Stravování:

• stravování i pitný režim zajištěn v MŠ.  
• pití do lahví bude naléváno až v MŠ. Proto prosíme rodiče láhve nechte prázdné.
• obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů

 

Polední odpočinek:

Polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor mezi lehátky.

• v MŠ bude probíhat intenzivní dezinfekce nejen prostor a vybavení, ale i zvýšená hygienická opatření především dezinfekce rukou
• je velmi důležité, aby bylo vaše dítě připraveno na nošení roušky při pobytu venku (cesta na zahradu). Zahrada je mimo areál školy, proto všechny osoby, které vyjdou ven z MŠ, musí mít roušku nasazenou na obličeji.

 

Děkujeme za dodržování veškerých stanovených opatření.

 

 

   VŠtěkni  11. 5. 2020       Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

                                            Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

Zápis do MŠ Štěkeň na školní rok 2020 / 2021

proběhne od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence rozšíření onemocnění COVID – 19 bylo vydáno opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020 /2021.

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

1. Zákonní zástupci dítěte doručí:

· Kopii rodného listu dítěte

· Doložení řádného očkování dítěte (kopie očkovacího průkazu)

· Čestné prohlášení k očkování viz. přiložený formulář

· Není nutné potvrzení od praktického dětského lékaře

Žádost o přijetí (viz. přiložený formulář) spolu s výše uvedenými doklady bude možné posílat:

· poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Školní 188, 387 51 Štěkeň

· doručením do datové schránky školy: j35mh8r

· e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email nebo oskenovaný)

· osobním doručením do školy
(termín předání : 6. 5. 2020, 8.00 – 16.00 hodin) – zazvoníte, budete vpuštěni do suterénu MŠ, kde vložíte potřebnou dokumentaci do připravené obálky a obálku vhodíte do označeného boxu.

Žádosti o přijetí, které budou zasílány poštou, e- mailem nebo datovou schránkou budou přijímány od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

· Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

· Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

· Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let věku

 

Jedná se o mimořádná opatření při zápisu do MŠ, proto můžete případné dotazy
-volat na tel. 607 662 387
-nebo psát na e–mail majewski@zssteken.cz

 
Ve Štěkni 8. 4. 2020

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

Aktuální upozornění - přerušení provozu MŠ!!!

Vážení rodiče,
provoz MŠ Štěkeň se od 16. 3. 2020 ze závažných důvodu a po projednání se zřizovatelem  přerušuje. O obnovení provozu budou zákonní zástupci řádně informováni. Info na _www.zssteken.cz.

Děkujeme za pochopení.  

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ  Štěkeň, okres Strakonice

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2021/2022

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy