Login

Aktuálně z naší školy

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Projekt spolufinancován Evropskou unií


ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠTĚKEŃ, OKRES STRAKONICE
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo především modernizací učebny přírodních věd, cizích jazyků, cvičné kuchyňky a zajištěním vnitřní konektivity školy.

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856

ZRUŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA - 16. 11. 2020

Původně plánované ředitelské volno na pondělí 16.11. bude zrušeno z důvodu prodloužených podzimních prázdnin.  
Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ

Ve dnech podzimních prázdnin, a to 29.10. a 30.10. bude z provozních důvodů MŠ Štěkeň uzavřena.

Úřední hodiny v ZŠ Štěkeň v týdnu 19.-25.10.2020

Pondělí - Středa: 8.00 - 10.00       13.00 - 14.00

Potvrzenou Žádost o ošetřovné je možno si vyzvednout ve vestibulu budovy ZŠ Štěkeň v úředních hodinách. Zvoňte na ředitelnu.Organizace výuky 12.-31.10.2020

Vzhedem k usnesení vlády ČR dochází ke změně organizace výuky na ZŠ a MŠ Štěkeň od 12.10.2020.
Provoz MŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 1.stupně ZŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 2.stupně ZŠ:
6.,7.třída - 12. - 16.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.
                 19. - 23.10.2020 - výuka online (distanční)
8.,9.třída - 12. - 16.10.2020 - výuka online (distanční), rozvrh viz Bakaláři
                 19. - 23.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.

Z  rozhodnutí MŠMT byly prodlouženy podzimní prázdniny, které začnou již 26.10.2020 a budou trvat do 30.10.2020. 

UPOZORNĚNÍ

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) z organizačních a hygienických důvodů (dezinfekce prostor školy) ředitelské volno na pondělí 16.11.2020.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ !!! Provoz MŠ bude  řádně zajištěn !!!

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčkůNa prvňáčky dnes čekala první školní zkouška. I když si každý zpočátku zažil trochu strachu, odvahou a statečností nakonec zvítězil. Odměnou byla nejen slavnostní hostina, ale zejména "Obřad pasování". Děti jsou odhodlány stát se těmi správnými žáky naší školy. Více ve fotogalerii 1. třídy.

Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od pátku 18. září 2020 v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení ochranných prostředlů dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělesná výchova, hudební výchova).

Mimořádné opatření MZ ČR

Venkovní vyučování

Venkovní vyučování3. třída využila krásného počasí a vzala vyučování ven. Šlo jim to krásně. Nápadů měly děti plnou hlavu, sluníčko pěkně svítilo a práce jim šla skvěle od ruky. A hlavně, všichni si to báječně užili.

Informace ohledně ŠD

Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsou děti v ranní ŠD rozděleny do skupin následovně:
1. a 2. třída zůstává od 6:15 do 7:45 hodin v přízemí (jejich družina).
3. 4. a 5. třída přechází v 7:15 do IV. oddělení (velká družina ), ve 2. patře ZŠ.
Tímto opatřením se snažíme zabránit přílišnému a vzájemnému setkávání žáků z jiných tříd. 
Rovněž prosíme žáky navštěvující ranní ŠD, aby zvonili na zvonek ŠD přízemí a nevstupovali neohlášeně do budovy školy. 
Děkujeme za pochopení, Šímová - vychovatelka ŠD.
Provoz ŠD zůstává nezměněn. Tj. Od 6:15 - 15:45 hodin.

Roušky ve škole

Vzhledem k dnešnímu vyjádření (9.9. 2020) ministrů zdravotnictví a školství bude od zítřka, tj. 10.9. 2020, povinné nosit roušky ve společných vnitřních prostorách školy (šatny, chodby, WC ...). Další podrobnosti budou teprve zveřejněny. Děkujeme, že žáci zítra budou mít minimálně 2 roušky. Provoz školy se vrací k režimu, který probíhal v červnu 2020.

Poprvé do školy

Poprvé do školySlavnostní zahájení školní docházky proběhlo u nás letos netradičně. 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením první kroky prvňáčků a jejich rodičů nesměřovaly přímo do budovy školy, ale na školní zahradu.
Netrpělivě a s radostí byli malí žáčci od rána očekávaní v postaveném "párty stanu", kde byli všichni srdečně přivítáni vedením školy a starostou městys Štěkně.
Po slavnostním uvítání prvňáčci spolu s třídní učitelkou svou budoucí školu navštívili.
Domů v aktovkách si odnesli nejen učebnice, pomůcky, ale i připravené dárky. 
Hodně štěstí, prvňáčci!Mrkající

1.školní den našich prvňáčků

26.08. 2020
Vzhledem k současné epidemiologické situaci rodiče či rodinní příslušníci žáků 1.třídy nemohou být přítomni v budově školy během slavnostního zahájení šk. roku 2020/21, za což se velice omlouváme, ale musíme dodržovat pokyny MŠMT a chránit nejen žáky před nakažením Covidem-19.
Slavnostní přivítání žáků a rodičů proběhne v prostoru před školou za účasti p. ředitelky V.Cimrhanzlové  a p. starosty B.Bláhy v 8,00 h. Poté se prvňáčci odeberou s třídní učitelkou Mgr. I.Loubalovou do své třídy. Průběh jejich 1. hodiny bude zaznamenán na video, které bude zákonným zástupcům k dispozici. Mezitím vedení školy s rodiči probere organizační záležitosti. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Zásady chování žáků a zákonných zástupců během školního roku 2020/2021

26.08. 2020

 

  1. Zákaz vstupu rodičů a veřejnosti do prostor školy (šatny, vestibul, třídy, jídelna, ŠD).
  2. Dodržovat rozestupy 2 m v areálu školy (hlavní vchod, školní zahrada).
  3. Po dobu 1. pololetí budou omezeny ve velké míře mimoškolní aktivity a akce pro veřejnost (kroužky, exkurze, výlety, divadelní představení — viz manuál MŠMT).
  4. V případě podezření na infekční onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce a žák bude muset v jeho doprovodu neprodleně opustit prostory školy.
  5. V případě uzavření tříd nebo celé školy z důvodu karantény jsou žáci povinni se účastnit distanční výuky.
  6. V nezbytných případech nejprve kontaktovat třídního učitele, následně vedení školy.
  7. Nutno dodržovat závazné časy při používání společných prostor žáky (jídelna).
  8. Při předávání i vyzvedávání dětí ze ŠD zazvonit na příslušné oddělení ŠD a počkat před budovou na příchod dítěte.

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2020/2021 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2019/2020

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2019/2020 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy