logotyp
Login

Projekty ZŠ

Ve školním  roce 2021/2022 jsme zapojeni do projektů:

Ovoce a zelenina do škol - I. a II. stupeň (zdravé stravování)
Mléko do škol - I. a II. stupeň )zdravé stravování)
72 hodin! Ruku na to! (dobrovolnická pomoc svému okolí - úklid obce, sázení stromu 1. třída)
Škola pro demokracii!
 (žákovský parlament)
Rodiče vítáni

"Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň II"
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015204
od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022

"Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň III"
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022886 
od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

- v rámci projektů budou postupně naplňovány aktivity podporující společné vzdělávání, např. projektové dny ve škole a mimo školu, školní asistent v ZŠ a MŠ, doučování žáků, čtenářský klub pro žáky a klub zábavné logiky a deskových her,  odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, kurz logopedického asistenta, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze a další.

Ve školním roce 2021/2022 pokračujeme ve využívání všech nově vybavených učeben a výsledků realizace projektu IROP.
Název projektu je Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury v Základní škole a Mateřské škole Štěkeň, okres Strakonice, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856.

Mgr. V. Cimrhanzlová - ředitelka školy

22.10. 2018
Ve školním  roce 2018/2019 jsme zapojeni do, pro nás již tradičních, projektů:
Ovoce a zelenina do škol
- I. a II. stupeň (zdravé stravování)
Mléko do škol - I. a II. stupeň )zdravé stravování)
72 hodin! Ruku na to! (dobrovolnická pomoc svému okolí - úklid obce, sázení stromu 1. třída)
Škola pro demokracii!
(žákovský parlament)
22.10. 2018
Zdárně pokračujeme v realizaci projektu "Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň", reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006562. Letos využíváme mimo jiné v rámci tohoto projektu služeb školního asistenta v MŠ a ZŠ. Dokončení projektu je plánováno do 31. 8. 2019. Projekt je přínosem pro žáky i vyučující a plánujeme plynule navázat projektem "Šablony II", pokud budeme se žádostí úspěšní.
10.10. 2017
Ve školním  roce 2017/2018 jsme zapojeni do projektů:

Ovoce a zelenina do škol - I. a II. stupeň (zdravé stravování)
Mléko do škol - I. a II. stupeň )zdravé stravování)
72 hodin! Ruku na to! (dobrovolnická pomoc svému okolí - úklid obce, sázení stromu 1. třída)
Škola pro demokracii!
(žákovský parlament)

Projekt  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16-022/0006562 "Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň" od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019  - v rámci projektu budou postupně naplňovány aktivity podporující společné vzdělávání, např. školní asistent v ZŠ a MŠ, doučování žáků, čtenářský klub pro žáky a klub zábavné logiky a deskových her,  odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, kurz logopedického asistenta, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze a další.
13.10. 2016
V roce 2015/2016 jsme zdárně realizovali a ukončili projekty Výzva č. 56, Výzva č. 57. Díky těmto projektům jsme nejenom navštívili mnohá zajímavá místa a zlepšili své jazykové dovednosti, ale také se podařilo modernizovat učebnu dílen a vybavit ji novými dílenskými stoly a nářadím, takže v letošním školním roce v rámci volitelného předmětu technické činnosti a v rámci pracovních činností můžeme pracovat se zcela novým dílenským vybavením a v praxi vyzkoušet opracování dřeva, kovu a dalších materiálů.

Ve školním roce 2016/2017 pokračujeme v těchto projektech:

Škola pro demokracii (Žákovský parlament)
Ovoce a zelenina do škol (Zdravé stravování)
72 hodin! Ruku na to! (dobrovolnická pomoc svému okolí "Pomáhám, protože chci")

Připravujeme: projekt IROP - Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (modernizace přírodovědné učebny)
V letošním školním roce 2015/2016 pokračujeme v zapojení do programu "Škola pro demokracii" Centra pro demokratické učení (CEDU), o.p.s.

V rámci programu usilujeme o udělení titulu ŠKOLA PRO DEMOKRACII.
Pro získání tohoto titulu musí naše škola splnit všechna požadovaná kritéria  v osmi stanovených oblastech. Celý program je postaven na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na otázky a navrhují, jak dané oblasti naplnit. Mapovacím týmem budou  ti žáci, kteří byli zvoleni svými spolužáky do Žákovského parlamentu.
http://www.skolaprodemokracii.cz/co-je-skola-pro-demokracii.html

/Intenzivnější zapojení žáků do života školy a jejího okolí jsou nezbytnou součástí moderní výchovy k občanství, které z žáků utváří nejen osobnosti poučené o demokratických principech, nýbrž i budoucí občany schopné aktivně vstupovat do veřejného prostoru a bránit hodnoty demokracie./

______________________________________________________


Stejně jako loni jsme i nadále zapojeni do projektů:

Projekt 72 hodin - Ruku na to
Ovoce a zelenina do škol
Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

_____________________________________________________

 
Pro příští školní rok se plánujeme zapojit do programu "EXTRA TŘÍDA", se kterým přichází obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco.

Pokud bude projekt dobře připraven, má škola šanci získat finanční podporu, která umožní jeho uskutečnění.

Vytvořit přírodní učebnu v areálu naší školní zahrady je právě tím nápadem, jenž chceme do konce následujícího školního roku realizovat. Bude se jednat o dřevostavbu pergolového typu – s kapacitou pro 30 žáků. K výuce ji budou moci využívat nejen žáci naší ZŠ a MŠ (vč. školní družiny), ale i další zájemci ze široké komunity na Štěkeňsku, např. zájmové spolky nebo ochránci přírody. Velmi cenným ukazatelem bude i prvek environmentální – učebna bude lokalizována přímo v přírodním prostředí školní zahrady.

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

28.03. 2014
Všichni víme, jak důležité je v současné době při nedostatku zručných řemeslníků na trhu práce podporovat v žácích zájem o technické obory. Naše škola proto navázala v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" spolupráci se SOU Blatná. Žáci 8. a 9. třídy navštíví SOU v Blatné a v rámci dopoledních studijních programů se budou moci prakticky seznámit se stroji a zařízeními ve SOU. Pod dohledem zkušených mistrů budou moci sami vyzkoušet své dovednosti a pokusí se vyrobit jednoduchý výrobek. Odměnou jim budou nové zážitky a radost z vlastní práce.

Ovoce a zelenina do škol

28.03. 2014

ZŠ a MŠ Štěkeň se zapojila ve šk. roce 2013/2014 do projektu Evropské unie "Ovoce a zelenina do škol". Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.Jako cílová skupina byli EU zvoleni žáci prvních až pátých ročníků, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy 1x nebo 2x měsíčně.
Bližší informace na www.ovocedoskol.szif.cz

Projekt 72 hodin - Ruku na to

28.03. 2014

Naše škola se zapojila do projektu „72 hodin – Ruku na to“ V České republice tento projekt pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Během 72 hodin – v době od 10. do 13. října 2013 se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které mohou pomoci druhým lidem, přírodě, či   okolí. Projekt " 72 hodin – Ruku na to" na naší škole zaměříme na živou přírodu. Někteří žáci s vyučujícími vysází na školní zahradě jeden ovocný, jeden okrasný strom a několik keřů. Ostatní uklidí část přilehlého lesa.

Nástěnka

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy