logotyp
Login

Historie školy

 

Nejstarší zprávy o školství ve Štěkni

Předpokládáme, že ve Štěkni škola byla již v roce 1384. Potvrzuje to nadání Mikuláše z Janovic a Vimperka, z té doby ve Štěkni, která hovoří o faráři, kaplanu a dvou zpěvácích. Pod pojmem zpěvák se rozumělo kantor. Právem proto usuzujeme, že to byli učitelé.

Jiné staré podání vypravuje o škole bratrské, která měla své sídlo v komplexu, sloužícím o mnoho let později jako lihovar (dnešní sklad). Po Bílé hoře katolická protireformace téměř zlikvidovala bratry, tím zanikla i bratrská škola.

Už bezpečně však víme, že:

  • od roku 1741 učil ve Štěkni na jednotřídce Vojtěch Potřebný a Antonín Potřebný. Oba museli mít učitelské povolání opravdu rádi, protože první učil 33, druhý dokonce 55 let.
  • Dne 29.března 1871 výnosem c.k. zemské školní rady byl jmenován učitelem na obecné škole ve Štěkni František Jílek a dalším výnosem ze dne 21.října 1871 byl jmenován řídícím učitelem. Ve Štěkni učil až do r. 1895. Založil a vedl školní kroniku s prvním zápisem z roku 1870.
  • Dne 23.listopadu 1892 přišel do Štěkně učitel Antonín Kubeš. Do historie obce se zapsal tím, že u něho 5 let prožíval své útlé dětství Josef Skupa, pozdější loutkař.
  • Deset let učil ve Štěkni mladší učitel Jan Jirka. Od něho první muzikantské umění ve hře na housle čerpal pozdější profesor pražské konzervatoře František Spilka.
  • Štěkeňský rodák František Jílek učil v obci od roku 1900 do roku 1933. Byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva a režisérem desítek divadelních her. Čtvrt století vedl kroniku obce a sepsal „Dějiny městyse Štěkně“, vydané v roce 1927.
  • Od roku 1919 do roku 1925 byl na obecné škole (pětitřídní) v naší obci řídícím učitelem otec akademického malíře Bohumila Ulrycha.
  • V letech 1936-1937 funkci ředitele pětitřídky konal Miloš Pastejřík. Učil ve Štěkni 14 let. Byl popraven německými fašisty 13.července 1943

Vývoj školství v obci: do r. 1846 byla škola jednotřídní do r. 1877 byla škola dvoutřídní do r. 1882 byla škola trojtřídní do r. 1891 byla škola čtyřtřídní.

Od 1. září 1939 byla zřízena měšťanská škola a začalo se učit ve dvou ročnících. Kromě toho existovala ve Štěkni soukromá škola jazyků a hudby v ústavu anglických panen, a to od r. 1922 do roku 1949.

V roce 1953 byla spojena národní a střední škola. Další školní reformou vznikla v roce 1962 základní devítiletá škola. Od roku 1946 má obec mateřskou školu. V letech 1953-1978 umístěnou v budově , od roku 1978 v nové budově (za budovou ZŠ).

... podle bývalého kronikáře obce Josefa Voldána.

 

Nástěnka

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy