logotyp
Login

Aktuality naší třídy

OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE
Zajímavou nabídku jsme dostali od této instituce, která nás pozvala na výstavu k 60. výročí úmrtí Rudolfa Berana. Věděli jste, že jeho matka pocházela ze Štěkně a otec z Řepice?? - Pravděpodobně je známější, že tento náš bývalý významný politik, předseda agrární strany nebo premiér vlády působil také v Pracejovicích, kde má poblíž vlakové zastávky pamětní desku... Součástí naší exkurze (společně s 8. ročníkem) byla také celková prohlídka archivu, který sídlíval i na hradě Strakonice nebo na Střele. Chceme velmi poděkovat pracovníkům archivu Mgr. Staňkovi a Mgr. Hankovcovi za skvělé přivítání a čas, jenž nám věnovali. Naši žáci poprvé v životě viděli např. zakládací listinu města Vodňany i s cennou pečetí, listinu města Strakonice a řadu archiválií týkajících se přímo Štěkně (ty pro nás archiváři speciálně připravili). - Naše exkurze potom pokračovala přes infocentrum na strakonický hrad. Také tamní obě výstavy (ZUŠ a 50. výročí založení DDM) nás nadchly ... V. Žitný, tř. učitel

„UKLIĎME ČESKO“ …

tak se nazývá nový ekologický projekt pro českou veřejnost vyhlášený na sobotu 17. května 2014 a zaměřený především na tzv. „černé skládky“. Naše škola se ve spolupráci s Úřadem městyse Štěkeň také aktivně zúčastnila ekoakce, o jejímž přínosu nemůže být pochyb - již v pátek, v jakémsi „předtermínu“. Až na poměrně ostrý vítr nám počasí přálo, nepršelo,

a tak žáci 8. a 9. třídy během dvou hodin dopoledne nasbírali značné množství odpadu, který do přírody nepatří…

Vybrali jsme trasu Šibeniční vrch – les před Slatinou – Hrochova studánka. Od ní jsme začali

uklízet a mnozí žáci byli překvapeni její půvabnou polohou ve skrytu lesa v předpolí katastru zvaného „Na Radlině“. Smutné bylo zjištění, že PET láhve zde připravené pro zalévání nových sazenic stromků kdosi úmyslně vylil a rozházel po okolí. I takoví jsou někteří „lidé“ kolem nás… - Vyčištění okolí této studánky postavené péčí Lesů ČR určitým volným způsobem navázalo na naše předchozí čištění studánky Dobrá Voda (ze 7. 5.). Cestou zpět jsme se zastavili ještě u největší černé skládky v okolí Štěkně – na Šibeničním vrchu. Ta byla vyklizena právě v sobotu v celostátním termínu a bude dále rekultivována. Pod hromadou odpadu se skrývaly např. celé části osobního automobilu … Přitom má Úřad městyse Štěkeň výborně vybudovaný celý sběrný dvůr, který doplňuje hned několik míst s kontejnery

na tříděný odpad!

Chtěli bychom pochválit naše žáky za dobře odvedenou práci, kdy na trase cca 3 km vysbírali  celkem 4 pytle odpadu, zejména plasty, sklo apod.

                                                                            PaedDr. Václav Žitný

ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY U ŠTĚKNĚ …

Ve středu 7. května 2014 v ranních hodinách (těsně před dalším májovým deštěm) se 9. třída Základní školy ve Štěkni přemístila z učebny do přírody … Už od 6. ročníku pravidelně rok co rok čistíme některou (často i dvě zároveň) ze studánek v okolí Štěkně

Letos na nás čekala ta s poetickým názvem „Dobrá Voda“. Shrabané listí a náletové rostliny vytvořily několik hromad. Z loňska námi zastřižená (také náletová) lípa je už statná a spolu s chráněným kapradím a další zelení dokresluje malebný areál studánky. – Při zpáteční cestě nám zbylo za odměnu trochu času i k dalším zastavením: u windischgrätzkého sloupu, mezi 10 jabloněmi nad Podskalím naproti kostelu sv. Mikuláše (i ty jsme loni s Úřadem městyse Štěkeň vysazovali; autorem projektu je ing. Miroslav Šobr z MěÚ Strakonice) nebo pod historickými duby v anglickém zámeckém parku. Právě letos je těmto úžasným stromům, jejichž větve se dotýkají země a vyrostlým ze sazenic dovezených až z afrického ostrova Madeira (součást Portugalska), 300 let …

Celou naši ekologickou akci jsme věnovali dubnovému „Dni Země“.

Věděli jste, že:

- Okolí Štěkně je doslova poseto hned 5 studánkami? … Na Farčici (V hájku), směr Vítkov; ve výběžku masivu Brdo – pod Šibeničním vrchem; U Antonína, směr Slatina; Hrochova studánka (Lesy ČR) nad Slatinou a naše známá Dobrá Voda.

   Tu první jsme pojmenovali „Kaštanová“, druhou „Školní“, třetí je „Lesní“ …

   Všechny uvedené studánky a navíc některé další prameny čistí naše škola už 10 let, od r. 2004 …

- Vodu ze studánky Dobrá Voda si nechal na svůj dvůr přivážet i císař František Josef I., a to po císařských manévrech v okolí Štěkně v roce 1905 …

-  Dobrá Voda (dříve nazývaná „Chrást“) je jednou z 5 částí Štěkně – kromě vlastního městyse, Vítkova, Nových Kestřan a přilehlých Rechlí na Otavě …

Václav Žitný, třídní učitel

INTERVIEW S VÍTĚZI …

 Žáci 9. třídy potvrdili po loňském vítězství na 2. stupni svoji výbornou připravenost k soutěži MLADÝ ZÁCHRANÁŘ i letos … A tak jsem ji po soutěži konané ve středu 16.  4. 2004 položil několik otázek – tady jsou.

 1) Jak se vám letos soutěžilo?  – Mohlo být lepší počasí, ale jinak – skvěle. Všech 11 stano-višť bylo zajímavých. Některým mladším dětem jsme i poradili. Pomohli jsme taky ve vzduchovce. Soutěž fungovala výborně. Jsme rádi i za hasiče ze Štěkně, popovídali jsme si s nimi.

 2) Co vám během soutěže chybělo? – V podstatě nic; možná občerstvení, ale to v legraci.

 3) Jak chutnal dort pro vítěze? – Vynikající, máslový. Děkujeme vedení školy i za medaile. Diplom vítězů ale věnujeme třídnímu.

 4) A co byste zlepšili pro příští rok, když už soutěžit nebudete? – Možná mít prostředky individuální protichemické ochrany připravené už týden dopředu ve škole nebo zařadit

ke granátu na cíl aspoň jeden zkušební hod. Jinak OK.                                                                  

Filipa Kotvalda, kapitána, a dalších členů družstva se ptal   PaedDr.Václav Žitný, třídní učitel.

 

NAŠE ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH …

     Počínaje 6. třídou jsme pro naši školu získávali solidní počet umístění v okresních

i krajských kolech olympiád a dalších soutěží (někdy i 75 % z našeho 2. stupně).

    

Nejúspěšnější soutěže a žáci 9. třídy:

Druh soutěže:

Jméno:

Krajské kolo ruštiny – 2 x 2. místo

Matěj Kazbunda

Okresní kolo biologie – 2., 4. místo

Filip Kotvald

Okresní ekosoutěž Den Země – 1. místo

Filip Kotvald

Okresní kolo angličtiny – 2., 6. místo

Matěj Kazbunda

Okresní kolo ekosoutěže – 1. místo

Kolektiv žáků

Okresní kolo zeměpisu – 5. místo

Jan Poslušný                                           

 

SČÍTÁNÍ KÁNÍ …

     Program „Buteo“, neboli sčítání kání, provádíme už od naší 6. třídy … Chceme dokázat,

že káně (lesní nebo rousná) není přemnožená! Myslivci totiž právě káni považují za predátora. Pravda je jiná – káně udržuje rovnováhu v přírodním potravním řetězci. Živí se převážně hraboši, kteří zemědělcům páchají značné škody na obilí…

    Naše sčítání jsme prováděli vždy v listopadu – lednu a březnu. Účastnila se ho prakticky polovina naší třídy – po trasách Štěkeňska, Přešťovicka, Čejeticka, ale i kolem Strakonic, rybníka Dvořiště u Třeboně, Myslína u Příbrami … Největší transekt (přelet káně) byl zazna-

menán počtem 7 kání, někdy bývala i nula.

    Budeme mít následovníky od podzimu 2014 ??

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy