logotyp
Login

2014/2015

Rozloučení s žáky 9.ročníku

Rozloučení s žáky 9.ročníkuV duchu tradice, i letos proběhlo rozloučení s absolventy 9.ročníku v obřadní síni Úřadu městyse Štěkeň. Tímto dnem ukončili jednu etapu svého života. Od září již budou pokračovat na nových školách a k tomu jim přejeme hodně štěstí.

Ukončení školního roku 2014/2015

Slavnostním projevem ve školním rozhlase zahájila paní ředitelka rozloučení s letošním školním rokem. Třídní učitelé poté předali vysvědčení všem přítomným žákům. Žáci devátého ročníku ho obdrželi v obřadní síni Úřadu městyse Štěkeň.
Přejeme všem krásné a vydařené prázdniny a těšíme se  v září 2015 na viděnou!!!

Úspěch ve výtvarné soutěži

Úspěch ve výtvarné soutěžiV posledních červnových dnech jsme obdrželi radostnou zprávu, že jako každý rok jsme zaznamenali úspěch ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Natálii Koskové z 5. třídy k 2. místu gratulujeme.

Žákovský parlament vyrazil na výlet...

25.06. 2015
Žákovský parlament vyrazil na výlet... Dobře fungující a stmelený kolektiv je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dobrou spolupráci a fungování týmu. Scházeli jsme se pravidelně každý sudý čtvrtek v sedm hodin ráno. Během roku jsme ...

Mistrovství světa ve školním fotbálku

Mistrovství světa ve školním fotbálku Tento rok se u nás konalo Mistrovství světa v hokeji, a tak jsme se v našich družinách rozhodli uspořádat Mistrovství světa ve školním stolním fotbálku. Zúčastnily se ho děti ze všech oddělení družin od 1.- 5. třídy. Toto mistrovství bylo organizováno do základních skupin, ze kterých postupovali vždy 4 hráči s nejvyšším počtem bodů, dále následovalo osmifinále, čtvrtfinále a na závěr velmi zajímavé finále.  Do finále se probojovali Pepík Všetečka ze 4. třídy, který se stal mistrem, na krásném druhém místě se ...

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny1. třída byla v pátek 19.6.2015 na návštěvě ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích. V dětském oddělení pro nás paní Mgr. Auterská připravila program zaměřený na knihy, ilustrace a ukázky z pohádek. Děti si zasoutěžily, mohly si prohlédnou knihovnu, prolistovat knihy a časopisy a také dostaly od paní učitelky přihlášku do knihovny. Po návštěvě jsme zašly do hradního Zoo na zvířátka a pak už nás čekala jen sladká tečka na konec v podobě cukrárny U Hvězdy.

Krajské kolo soutěže Zdravé 5

 Krajské kolo soutěže Zdravé 5 Naše škola se přihlásila do soutěže „Coolinaření s Albertem“, kterou pořádala Zdravá 5. Soutěžní disciplínou byla příprava studeného párty pohoštění. Celkem se z naší školy zapojilo 7 družstev ze 7. ...

Školní výlet 7. třídy

16.06. 2015
 Školní výlet 7. třídy Báječná nálada, úsměvy na tváři, zkrátka příjemná atmosféra provázela celý náš  školní výlet do Písku. Načerpali  jsme trochu vědomostí v Prácheňském muzeu o historii města, vyzkoušeli si psát ...

Budoucí prvňáčkové

Budoucí prvňáčkové Tak nás přišli navštívit budoucí malí školáci z Mateřské školy v Čejeticích. Jejich starší spolužáci, se kterými si ještě loni hráli ve školce jim ukázali, co všechno se za ten pouhý rok ve škole naučili. Zahráli jim divadlo O dvanácti měsíčkách a Budulínkovi, přečetli hádanky, počítali a společně se naučili i básničku. Budoucí školáčci si v přestávce prohlédli školní družinu, kde si budou ...

Krásná vzpomínka na dětský den 1.6.2015

Krásná vzpomínka na dětský den 1.6.2015 Páťáci společně se čtvrťáky si užili tento den na sádkách v Čejeticích. Chytali ryby na pruty, stříleli vzduchovkou, jezdili na koni a upekli si i buřty. Předtím ještě stihli navštívit oboru Hůrky, kde mohli pozorovat bažanty, křepelky a divočáky. Nejlepší střelci a střelkyně byli oceněni ...

OLYMPIJSKÝ PĚTIBOJ

OLYMPIJSKÝ PĚTIBOJ Tato netradiční soutěž žáků 2. stupně proběhla letos poprvé. Od února až do června soutěžili v řešení otázek připravených formou power-point v pestrém spektru předmětů jazykových (NJ a RJ), společensko-vědních (D) i přírodních (Z, EKO). Protože jsme o výsledcích jednotlivých 5 kol průběžně ...

Ohlédnutí za Mladým záchranářem

Ohlédnutí za Mladým záchranářem Cílem soutěže je doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě i druhým v případě nouze. Soutěž vhodným způsobem doplňuje výuku témat "Ochrana člověka za mimořádných ...

Den dětí - Klostermannova stezka

Den dětí - Klostermannova stezka     Letos jsme oslavy Dne dětí pojali formou místopisu spojeného s pohybem. Celý II. stupeň se  svými  třídními učiteli vyrazil v 8:00 hodin na Šibeniční vrch přes Slatinu k jezu.    Cestou družstva ...

Velký úspěch v Praze

Velký úspěch v Praze Národní a pedagogické muzeum a knihovna J.Á.Komenského v Praze vyhlásily letos na jaře výtvarnou a literární soutěž
"Čteme se slonem Bobem 2015". Cílem této soutěže je podpora čtenářské ...

Den dětí ve škole

Den dětí ve škole Žáci 1. - 3. třídy si užili svůj svátek ve škole. Na hřišti a na školní zahradě si prožili den plný her a soutěží. Každý ten den vyhrál. Odměnou byly dětem oblíbené sladkosti. Mezi sportovními soutěžemi nechyběly ani vědomostní kvízy. Chvilku se na školu zapomnělo a z učitelů se stali poslové ...

1. 6. 2015 MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Oslavíme společně tento den mimoškolním programem:

1.-3. třída  Netradiční olympiáda v areálu školy
4.-5. třída  Čejetice - Sádky, Dětský den s rybáři, opékání špekáčků
6.-9. třída  Klostermannova stezka, táborák u jezu

27.5. 2015 akce MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

Zítra dopoledne nás čeká plánované sportovní klání. Družstva žáků budou prokazovat své znalosti a dovednosti.

Nezapomeňte na sportovní oblečení, obuv a pláštěnku!
Slavnostní vyhlášení výsledků plánujeme na 12h. Odpolední vyučování všech tříd pokračuje dle řádného rozvrhu.

Zahraniční exkurze do Vídně

 Zahraniční exkurze do Vídně S žáky 2. stupně jsme se v úterý 19. 5. 2015 vypravili na zahraniční exkurzi do Vídně.
Vyjízděli jsme už v 6 hodin ráno za vydatného deště.Po příjezdu do Vídně nás však vítala jasná slunečná ...

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V RUŠTINĚ

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V RUŠTINĚ Letos se  školní kolo konalo na dvě etapy. Nejprve v nejmladší kategorii A soutěžili žáci 5. třídy (do zájmového kroužku chodí 12 žáků …). 27. dubna zvítězila Kateřina Hrochová před Františkem ...

Žáci 1. stupně v Techmanii Plzeň

Žáci 1. stupně v Techmanii Plzeň 4. května 2015 se žáci 1. - 4. třídy vypravili do Plzně. Exkurze byla pro děti odměnou za sběr druhotných surovin, z jehož výdělku jim bude  přispěno na dopravu.
Celé dopoledne bylo věnováno ...

SKVĚLÉ VÝSLEDKY V OKRESNÍM KOLE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

    Vítězové školního kola biologické olympiády měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti v okresních kolech této tradiční soutěže, které se konaly 23. a 27. dubna 2015. Soutěžící si odbyli ...

Soutěž Den Země

   Ve středu 22.dubna 2015 se konala ekologická soutěž „ DEN ZEMĚ“, kterou každoročně pořádá DDM Strakonice na  Podskalí.  Kategorie III. ( žáci 8.a 9.r.) – 1. místo – Tina Fligielová

Poslední barevná středa symbolicky ČERVENÁ

Poslední barevná středa symbolicky ČERVENÁ Ukončili jsme žákovský projekt - DUBEN PLNÝ BAREV. Celý měsíc jsme se každou středu oblékali do veselých jarních barev. S tímto nápadem přišli sami žáci a také sami hlasovali o barvách, které jsme nakonec vybrali. Plakát i propagaci projektu školním rozhlasem zajistili zástupci žákovského parlamentu. Zrealizovat tento nápad nebylo nijak ...

Nový člen ŠKOLSKÉ RADY !!!

Ve volbách do nové ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byla zvolena s největším počtem hlasů paní Jana Hrdinová. Výsledková listina s celkovým počtem hlasů všech kandidátů je zveřejněna v sekci Úřední deska/ Školská rada/ Výsledková listina -zák. zástupci.

http://www.zssteken.cz/stranka-skolska-rada-111

Soutěž Zdravá 5

 Soutěž  Zdravá 5

      Již 3. rok se aktivně zapojujeme do programu Zdravá 5, jehož smyslem je podpořit u dětí znalost zásad správné výživy. Letošním úkolem bylo přichystat studené pohoštění na párty pro čtyři osoby s limitem 100 Kč. A tak jsme vařili, fotili a jedli v 7., 8. i v 9. třídě .... a moc se nám to líbilo, také nás to bavilo a hlavně nám to chutnalo!

ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK

ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK DEN ZEMĚ, který je v ekologickém kalendáři vždy 22. dubna, jsme si připomněli nejen na školní vývěsce, ale především konkrétní pomocí přírodě. Již tradicí se stalo čištění studánky v okolí Štěkně. A ...

Slet čarodějnic

Slet čarodějnic V pátek 24. 4. se v našich družinách uskutečnil „Slet čarodějnic“. Sletu předcházela výroba čarodějnic, které se zabydlely na našich nástěnkách a ve foyeru školy. Samotný rej se uskutečnil u štěkeňského jezu, kde bylo pro děti přichystáno soutěžní odpoledne. Děti byly rozdělené do jednotlivých družstev, která soutěžila v hledání černých vajec schovaných v okolí. V každém ...

INFO pro rodiče!

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 proběhly na naší škole třídní schůzky. Žákům, jejichž rodiče se nemohli zúčastnit, budou nalepeny informace o prospěchu za 3. čtvrtletí do žákovských knížek!
Na schůzkách proběhla volba člena školské rady. Zákonní zástupci, kteří nebyli na třídních schůzkách přítomni, mohou volit dodatečně - v  pátek 24. dubna 2015 od 8:00- 14:00 hodin v ředitelně školy.

Dnes byla středa ORANŽOVÁ

22.04. 2015
Dnes byla středa ORANŽOVÁBlížíme se pomalu do finále. Žákovský parlament zorganizoval DUBEN PLNÝ BAREV. Každou středu oblékáme jednotnou barvu. Vybrány byly barvy jara - veselé a zářivé. Dnes jsme oblékli oranžovou. Společné foto jsme udělali v tělocvičně školy.
Přístí středu STOP - KONČÍME, symbolicky nás čeká barva ČERVENÁ.

Rybářská olympiáda

    I v letošním roce jsme se zapojili do školního kola rybářské olympiády. Soutěž je určena pro žáky 6. - 8. tříd, především pro zájemce o biologii, rybářství a sportovní rybolov. Školního kola se ...

Třídní schůzky - NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se budou konat od 15:15 do 17:00 hodin na naší škole třídní schůzky.
Připomínáme, že účast na schůzkách je žádoucí, neboť proběhne volba člena do Školské rady. /zástupce z řad rodičů/

Naši nejlepší sběrači

20.04. 2015
Naši nejlepší sběračiNa konci března proběhla ve škole sběrová akce, celkové vyhodnocení bylo uveřejněno na našich webových stránkách.
Tři nejlepší sběrači převzali dnes od paní ředitelky drobné dary.
1. místo Karel Pekárek z 1. třídy
2. místo Michal Beneš z 2. třídy
3. místo Vojtěch Founě ze 3. třídy

Třetí dubnová středa

15.04. 2015
 Třetí dubnová středa Další z barevných střed je za námi, tentokrát jsme oblékli zelenou. Kde jinde tedy udělat společné foto než právě v trávě naší školní zahrady.
22.dubna na DEN ZEMĚ oblečeme žhavou barvu ...

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ MĚSTSKÉHO ÚŘADU STRAKONICE

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ MĚSTSKÉHO ÚŘADU STRAKONICE Probíhá již 14 let a tradičně se jí účastní i naše škola. Znalostní soutěž, každý rok na jiné téma, je určena školám i veřejnosti. Letošní ročník nese název „Putování malovanou krajinou Země zamyšlené 2015“. Soutěž má celkem 10 kol, trvá tedy 10 týdnů. Zhruba v její polovině byli za správné odpovědi odměněni i žáci 9. třídy, kteří naši školu reprezentují. Na fotografii jsou Martina Tomanová a ...

Dnes jsme zazářili ve žluté...

08.04. 2015
Dnes jsme zazářili ve žluté... Stejně jako minulou středu, i dnes jsme se domluvili na jednotném oblečení. Tentokrát přišla na řadu barva žlutá. Zářily tedy nejen naše veselé úsměvy. Jarní období má přinášet spoustu nové energie, ...

SOUTĚŽ V EKOLOGII

 … proběhla na naší škole v podstatě poprvé (!), a to jako už 3. část soutěžního cyklu, který jsme nazvali „olympijský pětiboj“. Ekologické olympiády se 7. 4. 2015 zúčastnilo 15 žáků z 2. stupně. ...

Kroužek malých přírodovědců

Kroužek malých přírodovědců

   Konečně jsme se dočkali jara, i když pouze ve skleníku. Žáci 4. a 5. ročníku se od podzimu pečlivě starali o sazenice přezimujícího salátu. Sázeli, zalévali, okopávali. Po půlroční práci sklízíme již první hlavičky salátu.

Exkurze do Temelína a Pottingeru

   V pondělí 30.3.  se  9., 8. a 7.třída vypravily na exkurzi do atomové elektrárny Temelín. Autobus nám zastavil před elektrárnou a průvodkyně nás zavedla do budovy infocentra.  V promítacím sále ...

Růžová nám sluší a modrá též

01.04. 2015
 Růžová nám sluší a modrá též Přestože si z nás počasí opravdu udělalo APRÍL a místo jarního svitu sluníčka nás ráno přivítalo vydatnou pokrývkou sněhu, neodradilo nás od radostné jarní nálady.
Zahájili jsme ve veselých barvách dubnový projekt barevných střed. Růžová slušela všem děvčatům. V modré přišla ...

Velikonoční jarmark 2015

Velikonoční jarmark 2015 Již tradičně proběhl 31.3.2015 v naší škole Velikonoční jarmark. Děti vyrobily mnoho krásných jarních výrobků, které se líbily nejen  ostatním spolužákům, ale  i všem návštěvníkům jarmarku, a téměř ...

Školní výukový pořad Gladiátoři

Školní výukový pořad Gladiátoři V úterý 31.3.2015 do naší školy opět zavítala se svým historickým zábavným a výukovým pořadem umělecká agentura "Pernštejni" z Pardubic. Tentokrát se žákům 3. - 9. tříd přijeli představit s pořadem ...

Sběrová akce - výsledky /23.-27.3.2015/

Celkem : 6 663,15 kg Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do sběrové akce. Poděkování patří i rodičům, kteří pomohli svým dětem se shromažďováním papíru a dopravou sběru do školy. Finanční ...

Barevné středy - celoškolní žákovský projekt

 Barevné středy  -  celoškolní žákovský projekt Žákovský parlament vyhlašuje nový celoškolní projekt. Žáci si společně vybrali a odhlasovali barvy, do nichž se každou dubnovou středu všichni obléknou. Vyzýváme všechny žáky i učitele naší školy, aby žákovský projekt podpořili a svým oblečením ukázali podporu vzájemné soudržnosti. Začínáme již tuto středu  a není to apríl - chlapci, přijďte v modré a děvčata, oblečte vše růžové. Pokud máte odvahu můžete si barvy zvolit i opačně. :-)

Psalo se o nás v denním tisku...

 Psalo se o nás  v denním tisku...Někteří žáci si vyzkoušeli, jaké to je dělat interview s novinářem. 
V pátečním výtisku Strakonického deníku /20.03. 2015/ si můžeme přečíst jejich odpověďi na otázku: JAK VZNIKÁ ZATMĚNÍ SLUNCE? Z uveřejněné fotografie vidíme, že dotazováni byli nejen ti starší. Všichni oslovení žáci naší školy prokázali své dobré znalosti.

Velikonoční jarmark u nás ve škole !!!

Již tradičně opět i letos připravujeme VELIKONOČNÍ JARMARK. Poslední březnový den /tj. úterý 31. 3. 2015/ se přízemí naší školy opět promění v bohatý jarmark, na kterém si budete moci prohlédnout, ...

Tak jsme v pátek pozorovali zatmění slunce

Potřebuješ procvičovat ? Pomůžeme Ti!!!

 Potřebuješ procvičovat ? Pomůžeme Ti!!! Žákovský parlament organizuje nový projekt: Pomocná ruka
Parlamenťáci oslovili ve svých třídách všechny, kteří by chtěli podat pomocnou ruku svým spolužákům a pomoci s procvičováním některého učiva. Dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomáhat ve svém volném čase, se našlo mnoho.
Pokud máš problém s učením, přípravou na vyučování a chceš /vedle pomoci od učitelů v rámci doučování, které na naší škole dobře funguje/ pomoci od staršího spolužáka, přihlas se - jsme tu pro tebe, připraveni ...

VYNÁŠENÍ MORENY

VYNÁŠENÍ MORENYVe středu 18.3.2015 jsme se rozloučili se zimou. Početný průvod dětí se za hlasitého pokřiku a rachotu vydal obcí směrem k řece, aby vyhnal zimu ze vsi. Dílo bylo dokonáno u řeky Otavy. Morenu jsme slavnostně poslali po vodě a přivítali jaro. Ověnčili jsme si vrbové proutky mašličkami, děti do nich "zavázaly" svá tajná přání a větvičky, které jsme donesli do školy, můžete spatřit ve foyeru naší školy.
Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat rodičům dětí za přinesené občerstvení.
Fotky z této podařené akce ve fotogalerii ŠD.

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ

Jako 2. kolo našeho „olympijského pětiboje“ žáků 2. stupně, proběhla v úterý 17. 3. 2015. Zúčastnilo se jí 12 žáků v tradičních kategoriích. V mladší zvítězily dvě žákyně se stejným počtem bodů ...

Nové LOGO školy

Žákovský parlament vyhlašuje z pověření ředitelství školy 
VÝTVARNOU SOUTĚŽ  
o nejlepší návrh na nové LOGO ŠKOLY Pravidla:1/ součástí loga musí být název školy: ZŠ a MŠ Štěkeň2/formát ...

Umělecký přednes

Umělecký přednes
3. března 2015 proběhlo školní kolo recitace žáků 3. a 4. třídy. 12. března nás v okresním kole reprezentovala dvě děvčata - Stanislava Nová a Kateřina Píbalová. Katka za svůj výkon obdržela ocenění poroty. Gratulujeme a všem děkujeme za účast. ...

Zeměpisná olympiáda 3.3. 2015

Zeměpisná olympiáda 3.3. 2015 „OLYMPIJSKÝ PĚTIBOJ“ je název nového cyklu olympiád a soutěží v 2. pololetí školního roku pro žáky 2. stupně z předmětů zeměpis, dějepis, ekologie (letos nově), ruština a němčina. Postupně počínaje březnem až do června mohou všichni žáci 6. až 9. třídy vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Výsledky se budou sčítat a v závěru školního roku ...

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE

Konalo se na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích v pátek 27. 2. 2015. Také naše škola, a již tradičně, obsadila kategorii žáků základních škol a víceletých gymnázií. V silné ...

Maškarní rej v Základní škole Štěkeň

Maškarní rej v Základní škole Štěkeň   Poslední únorový pátek se v  Základní škole ve Štěkni konal maškarní rej pro žáky prvního stupně. Děti se na tuto akci  ve školní družině pilně připravovaly - malovaly obrázky na výzdobu, pomáhaly ...

Skvělé umístění v okresním kole konverzační soutěže v ANGLICKÉM JAZYCE - 18. 02. 2015

Skvělé umístění v okresním kole konverzační soutěže v ANGLICKÉM JAZYCE - 18. 02. 2015 Stejně jako každý rok i letos na naší škole proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce.Vítězové postoupili do okresního kola této soutěže a reprezentovali nás opravdu skvěle.
Velká gratulace patří Filipu Hořejšímu (žáku 6. třídy), který ve své kategorii, kde soupeřil s žáky 6. a převážně 7. tříd, obsadil  v OK krásné 2. místo.  Taktéž i umítění Jana Gajdůška (žáka 9. třídy), který obsadil 7.příčku ve své kategorii, bylo pěknou reprezentací naší školy.
Děkuji nejen výše ...

Besedy na škole

Besedy na škole V pátek  6.2.  přijeli do naší školy lektoři z krizového centra THEIA, kteří ve spolupráci s Policií ČR připravili pro žáky 4. – 9. tříd následující programy: „ Média, Životní hodnoty, Násilí a šikana, Extremismus - výtržnictví“. Besedy byly poučné a pro žáky přínosné.

Krajské kolo florbalu 5. tříd dívek

Krajské kolo florbalu 5. tříd dívek 22. ledna 2015 se dívky ZŠ a MŠ Štěkeň zúčastnili krajského kola ve florbalu v Českých Budějovicích. Děvčata obsadila celkově 4. místo. V zápase o 3. místo naše dívky podlehly těsně Kamennému Újezdu ...

Informace pro rodiče žáků navštěvujících ŠD

Z provozních důvodů bude školní družina v přízemí uzavřena v době od 6:15 do 7:45 hodin a od 14:30 do 15:45 hodin. V tuto dobu bude pro děti otevřena ŠD ve druhém patře. Prosíme rodiče těchto žáků, aby při předávání a vyzvedávání svých dětí použili zvonek ŠD - 2. patro.
POZOR! Tato změna platí již od pondělí 2.2.2015. Děkujeme za pochopení.
Vychovatelky ŠD.

Pohádkový zápis

Ve středu 28. ledna 2015 proběhl na naší škole "Pohádkový zápis" budoucích prvňáčků. Tato, na naší škole již tradiční akce měla velký úspěch. Pohádkové bytosti z řad dětí se svého důležitého úkolu zhostili na výbornou, proto i naši budoucí spolužáci se cítili v tento pro ně velice významný den skvěle. Vždyť, kdo by si nepřál strávit odpoledne v pohádce?
Více k nahlédnutí ve fotogalerii ŠD.

Velký úspěch našich žáků v OK konverzační soutěže v RUSKÉM JAZYCE !!!

Velký úspěch našich žáků v OK konverzační soutěže v RUSKÉM JAZYCE !!! Již 9. ročník uspořádal DDM Strakonice pro žáky a studenty, kteří se věnují ruskému jazyku. Naše škola se účastní nejen tohoto okresního kola olympiády, ale získala řadu úspěchů i v krajském kole v Č. Budějovicích.Tentokrát jsme do Strakonic připravili žáky do 3 kategorií. Dařilo se. V nejmladší skupině 5. tříd jsme získali 1. místo – Eliška ...

Upozornění pro strávníky ZŠ a MŠ!!!

Pozor! Od 21. ledna 2015 je změna v Provozním řádu ŠJ: odhlašování obědů je možné nejpozději den předem do 13 hodin.

Pohádkový zápis 2015

Ve středu, 28.1.2015 se na naší škole uskuteční již tradiční "Pohádkový zápis". Pro budoucí žáčky jsou připraveny úkoly, za jejichž splnění je pohádkové bytosti odmění drobným dárečkem vlastní výroby. 
Moc se na Vás, milé děti, těšíme. Školní družina a její osadníci.Mrkající

Jsme ŠKOLA PRO INTEGRACI

V současné době přibývá, díky rané diagnostice, dětí mladšího školního věku s nejrůznějšími zdravotními, sociálními a psychickými problémy, které mají v součtu vliv na jejich školní úspěšnost.

Bezpečnostní opatření ZŠ a MŠ Štěkeň

Vážení rodiče a návštěvníci školy, v zájmu zajištění co největšího bezpečí Vašich dětí ve škole přistupujeme ke zpřísněným bezpečnostním opatřením týkajícím se vstupu do budovy základní školy. Během dne bude budova školy uzamčena a zpřístupněna pouze na zazvonění. Vstup do ...

V letošním školním roce
 se nově zapojujeme do programu "Škola pro demokracii"  Centra pro demokratické učení, o.p.s.:

V rámci tohoto programu  budeme usilovat o udělení titulu ŠKOLA PRO DEMOKRACII.  vice v Projektech ZŠ

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy