logotyp
Login

O naší škole

Vážení návštěvníci našich stránek,

nabízíme Vám základní informace o naší škole.

Jsme plně organizovaná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem, budova školy se nachází v klidném prostředí, obklopená zelení a dvěma víceúčelovými hřišti. Zřizovatelem školy je Městys Štěkeň. Spolupráce ZŠ a zřizovatele školy je na velmi dobré úrovni.

Součástí základní školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna. V budově školy je umístěno 9 kmenových tříd, samostatné učebny-informatiky a cizích jazyků, výtvarné výchovy, dílen, cvičná kuchyňka. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, víceúčelové hřiště, školní zahradu.

Dle možností doplňujeme a obnovujeme vybavení školy. Aby byla škola pro žáky přitažlivá, používáme k výuce moderní technologie (dataprojektory, interaktivní tabule, DVD, …).
V období 2008-2015 proběhly v budově základní školy tyto rozsáhlé úpravy: výměna oken, zateplení budovy, výměna topného média, rekonstrukce chlapeckých toalet, rekonstrukce elektroinstalace v celé budově, renovace školních dílen, renovace podlahy v tělocvičně, výmalba většiny tříd, výměna židlí a lavic ve všech třídách.
V létě 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce dívčích toalet v 1. a 2. patře, průběžně jsou prováděny výmalby a nové nátěry dalších prostor.
V rámci výzvy "Infrastruktura základních škol" je připravován projekt, jehož cílem bude  úplná renovace přírodovědné učebny, částečná renovace učebny ICT, cvičné kuchyňky a v plánu jsou i bezbariérové toalety a zajištění bezbariérového pohybu po škole pro žáky se zdravotním hendikepem, tyto aktivity proběhnou do konce roku 2019. 

Naši školu navštěvují žáci nejen ze Štěkně, Nových Kestřan, Vítkova, ale i z Čejetic, Mladějovic, Sedliště, Sudoměře, Přešťovic, Slaníku, Rovné a Modlešovic. Výjimkou nejsou ani žáci ze Strakonic.

Ve školním roce 2015/2016 naši školu navštěvovalo 181 žáků, průměrný počet žáků ve třídě je 20.
Ve školním roce 2016/2017 máme 190 žáků, průměrný počet žáků ve třídě je 21.
Ve školním roce 2018/2019 vzděláváme 210 žáků.

 

 Co nabízíme?

 • Výhody venkovské školy (neanonymita dětí, téměř rodinné prostředí, spjatost s přírodou).
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor vytvářející podnětné a tvůrčí prostředí.
 • Bezpečné a vstřícné školní klima.
 • Demokratičnost jednání na všech úrovních (učitel-učitel, učitel-žák, učitel-rodič-žák).
 • Altruismus (doučování v naučných předmětech, odborná péče pro žáky s SPU, logopedie,  práce s talenty, konzultace pro žáky a žáky s rodiči, zohlednění žákovy osobnosti – individuální učební plány, volitelnost předmětů, příprava na přijímací zkoušky...)
 • Spoluúčast žáků na životě školy a aktivizace při školních akcích (akademie, besídky, výstavy, jarmark, žákovský parlament...)
 • Partnerská spolupráce s rodiči (informovanost, prevence problémů, řešení nastalých problémů...)
 • Řada volitelných předmětů a doplňujících vzdělávacích oborů (dopravní výchova, pohybové hry, čtení hrou, seminář z přírodních věd, dramatická výchova, finanční gramotnost, informační technologie, cvičení z českého jazyka, technické činnosti, příprava pokrmů).
 • Pomoc při profesní volbě.
 • Zájmové kroužky (florbal, sborový zpěv, Rj, Aj hrou, zpívánky, přírodovědný kroužek, jazykové hrátky, ruční práce,šikovné ručičky a hlavičky,možnost využití školního internetu, šachový kroužek).
 • Pestrá činnost školní družiny (exkurze, akce s rodiči, vítání školáčků, soutěže, oživování tradic...)

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová - ředitelka školy

skola@zssteken.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  

I v mateřské škole nabízíme

 • Rodinné prostředí.
 • Kvalifikované třídní učitelky.
 • Pestrou činnost vedoucí k získávání sociálních dovedností dětí, vytváření základních vědomostí o světě.
 • Logopedii, pískání pro zdraví
  Zaměření na environmentální výchovu 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy