logotyp
Login

Historie školy

 

Nejstarší zprávy o školství ve Štěkni

Předpokládáme, že ve Štěkni škola byla již v roce 1384. Potvrzuje to nadání Mikuláše z Janovic a Vimperka, z té doby ve Štěkni, která hovoří o faráři, kaplanu a dvou zpěvácích. Pod pojmem zpěvák se rozumělo kantor. Právem proto usuzujeme, že to byli učitelé.

Jiné staré podání vypravuje o škole bratrské, která měla své sídlo v komplexu, sloužícím o mnoho let později jako lihovar (dnešní sklad). Po Bílé hoře katolická protireformace téměř zlikvidovala bratry, tím zanikla i bratrská škola.

Už bezpečně však víme, že:

  • od roku 1741 učil ve Štěkni na jednotřídce Vojtěch Potřebný a Antonín Potřebný. Oba museli mít učitelské povolání opravdu rádi, protože první učil 33, druhý dokonce 55 let.
  • Dne 29.března 1871 výnosem c.k. zemské školní rady byl jmenován učitelem na obecné škole ve Štěkni František Jílek a dalším výnosem ze dne 21.října 1871 byl jmenován řídícím učitelem. Ve Štěkni učil až do r. 1895. Založil a vedl školní kroniku s prvním zápisem z roku 1870.
  • Dne 23.listopadu 1892 přišel do Štěkně učitel Antonín Kubeš. Do historie obce se zapsal tím, že u něho 5 let prožíval své útlé dětství Josef Skupa, pozdější loutkař.
  • Deset let učil ve Štěkni mladší učitel Jan Jirka. Od něho první muzikantské umění ve hře na housle čerpal pozdější profesor pražské konzervatoře František Spilka.
  • Štěkeňský rodák František Jílek učil v obci od roku 1900 do roku 1933. Byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva a režisérem desítek divadelních her. Čtvrt století vedl kroniku obce a sepsal „Dějiny městyse Štěkně“, vydané v roce 1927.
  • Od roku 1919 do roku 1925 byl na obecné škole (pětitřídní) v naší obci řídícím učitelem otec akademického malíře Bohumila Ulrycha.
  • V letech 1936-1937 funkci ředitele pětitřídky konal Miloš Pastejřík. Učil ve Štěkni 14 let. Byl popraven německými fašisty 13.července 1943

Vývoj školství v obci: do r. 1846 byla škola jednotřídní do r. 1877 byla škola dvoutřídní do r. 1882 byla škola trojtřídní do r. 1891 byla škola čtyřtřídní.

Od 1. září 1939 byla zřízena měšťanská škola a začalo se učit ve dvou ročnících. Kromě toho existovala ve Štěkni soukromá škola jazyků a hudby v ústavu anglických panen, a to od r. 1922 do roku 1949.

V roce 1953 byla spojena národní a střední škola. Další školní reformou vznikla v roce 1962 základní devítiletá škola. Od roku 1946 má obec mateřskou školu. V letech 1953-1978 umístěnou v budově , od roku 1978 v nové budově (za budovou ZŠ).

... podle bývalého kronikáře obce Josefa Voldána.

 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy