logotyp
Login

2019/2020

Ukončení školního roku 2019/2020

Ukončení školního roku 2019/2020Rozloučení s letošním školním rokem proběhlo netradičním způsobem. Žáci se loučili se svými třídními učiteli před budovou školy, kde také převzali svá vysvědčení.
Pro deváťáky to bylo vysvědčení poslední a nejdůležitější, které je vstupenkou do světa dospělých.

Přejeme všem krásné a vydařené prázdniny a těšíme se v září 2020 na shledanou.

Sdělení ZŠ a MŠ Štěkeň rodičům

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se bude vydávat v úterý 30. 6. 2020 dle časového harmonogramu.

Pro 2.- 5. ročník bude probíhat 
vydávání vysvědčení  bez osobní přítomnosti žáků buď zákonnému zástupci, nebo osobě pověřené k převzetí vysvědčení (plná moc podepsaná zákonným zástupcem.

Předání vysvědčení třídními učiteli proběhne v prostoru před hlavním vchodem do ZŠ. 

Třída

Čas

I.

od 7:45

II.

od 8:00

III.

od 8. 15

IV.

od 8.:30

V.

od 8.45

VI.

od 9:00

VII.

od 9:15

VIII.

od 9:30

IX.

od 10:00

Bližší informace sdělí třídní učitelé.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena ve škole a žáci si je budou moci převzít v září 2020.

Biologická olympiáda

V neděli 7.6. 2020 proběhl online  54. ročník  Biologické olympiády kategorie C pro žáky 8. a  9.r. pod názvem TĚŽKÝ ŽIVOT VE VODĚ. Tohoto kola se zúčastnilo 530 nejlepších biologů základních škol z celé ČR. V této mohutné konkurenci - první stovce, se umístily dvě naše žákyně - Tereza Taubrová obsadila krásné 67. místo, Kateřina Píbalová 70. místo. Úspěšná byla i žákyně Pavlína Tomanová, která skončila na 320 místě.  Děvčatům patří velká pochvala za svědomitou domácí přípravu.

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ

04.06. 2020
V dalším ročníku našeho znalostního pětiboje, soutěže v power-point (letos od března i distančně...) zvítězila celkově suverénně Tereza Taubrová (8. třída). Ve všech 5 kolech vybojovala za svoji třídu vždy 1. místo a také celkově získala nejvíce bodů (48 z 50). Na 2. místo se dostala Zdeňka Vaňková (7. třída) a 3. v pořadí je Adéla Pašavová (6. třída). Letošní ročník byl věnován mimo jiné jubileu 600 let bitvy u Sudoměře nebo tématice sucho v krajině Evropy. V. Žitný, organizátor soutěže.

Upozornění ZŠ a MŠ Štěkeň

II. stupeň ZŠ

-od 8. 6. 2020 bude obnovena prezenční výuka na II. stupni ZŠ a MŠ Štěkeň formou konzultací (VI. třída- úterý; VII. a VIII. třída - středa)- přítomnost žáků na konzultacích bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve ...

Upozornění ZŠ a MŠ Štěkeň

I. stupeň ZŠ:
• od 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka na I. stupni ZŠ a MŠ Štěkeň;

• přítomnost žáků ve vyučování bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve výuce budou ...

Školní jídelna - UPOZORNĚNÍ

Stravování žáků od 25.5. 2020
Od 25.5.2020 je umožněna docházka žáků 1. stupně do školních lavic.
Kdo se bude chtít stravovat ve školní jídelně, musí se na oběd přihlásit! Do termonosičů obědy vydávat nebudeme!

Přihlásit na obědy se můžete na telefonním čísle:
393 383 232 – záznamník
730 700 143 – mobil, možná i SMS
e-mailem na: jidelna@zssteken.cz

Jídelníček najdete na stránkách školy jako obvykle.

Důležité upozornění.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku v budově školy pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat denně od 8.00 - do 11.25 v učebně ICT.

Vyuč. předměty: 1., 2. vyučovací hodina - ...

Zápis do MŠ Štěkeň na školní rok 2020/2021

proběhne od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020  

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence rozšíření onemocnění COVID – 19 bylo vydáno opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020 /2021.Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.1. Zákonní zástupci dítěte ...

Platby stravného

Z důvodu uzavření základní školy se platby v hotovosti stravného za měsíc únor a březen 2020 odkládají.
Zaplatit v hotovosti stravné lze až v době, kdy opět začne vyučování na základní škole.
Žáci budou mít přihlášené obědy jako obvykle, do této doby mají všichni žáci základní školy obědy odhlášené.
Platby bezhotovostní - inkasem budou provedeny od 15.4.2020.
Případné dotazy volejte na tel. 730 700 143 - vedoucí školní jídelny J.Smolová

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ Štěkeň na školní rok 2020-2021.

Přijímací řízení k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V DUBNU A BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od motivační části zápisu, tedy bez ...

Úřední hodiny v ZŠ Štěkeň v době mimořádného opatření:

Středa: 8.00 - 12.00

Pondělí: 8.00 - 12.00

Potvrzenou Žádost o ošetřovné možno vyzvednout v budově ZŠ Štěkeň v úředních hodinách. Zvoňte na ŠD v přízemí.

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ  Štěkeň, okres Strakonice

Aktuální upozornění - přerušení provozu MŠ!!!

Vážení rodiče,
provoz MŠ Štěkeň se od 16. 3. 2020 ze závažných důvodu a po projednání se zřizovatelem  přerušuje. O obnovení provozu budou zákonní zástupci řádně informováni. Info na _www.zssteken.cz.

Děkujeme za pochopení.  

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ  Štěkeň, okres Strakonice

Aktuální upozornění!!!

Vážení rodiče,
na základě Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se přerušuje vyučování na naší škole od 11. 3. 2020 a to do odvolání. V provozu nebude školní družina, školní jídelna a zájmové útvary. Obědy budou automaticky odhlášeny. Provoz MŠ je nepřerušen.

Výuka bude probíhat prostřednictvím systému Bakalář (IV. až IX. třída) a e-mailu (I. až III. třída).

E-mail třídních učitelů – viz www. zssteken.cz - kontakty

 Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň


VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE ...

VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE ...VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE jsme si přivezli z Českých Budějovic v pátek 6. března, a to zásluhou Terezy Taubrové. Jako žákyně 8. třídy porazila v silné konkurenci celkem 14 účastníků, často i starších studentů gymnázií. Také 4. místo Diany Procházkové (7. třída), 7. pozice Kateřiny Píbalové (8.) nebo 11. místo Pavlíny Tomanové, která jela jako náhradnice, nám udělalo radost. Všem dívkám srdečně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy, která se v krajském městě rozhodně "neztratila". Ještě připomínáme, že 1. místo v kraji je dosavadním historickým úspěchem našeho kroužku ruského jazyka a literatury...

Velikonoční výstava v Muzeu Strakonice

Velikonoční výstava v Muzeu StrakoniceOpět se naše družina účastnila Velikonoční výstavy, kterou každoročně pořádá Muzeum Strakonice. Tentokrát pod názvem VOLÁME JARO. Vzhledem k rekonstrukci strakonického hradu výstava probíhá v prostorách černé kuchyně a výrobky našich dětí jsou k vidění ve skvělé společnosti převážně strakonických škol a školních družin. Vernisáž výstavy proběhne 10. března a bude trvat do 13. dubna 2020. Přijďte společně se svými dětmi shlédnout výrobky nejen svých dětí. Jste srdečně zváni.

Využívání nových učeben

Díky zrealizovanému projektu Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury v Základní škole a Mateřské škole Štěkeň, okres Strakonice, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856, v rámci programu IROP ...

Upozornění pro rodiče!

Vážení rodiče, jsme povinni Vás seznámit s pokynem KHS Jihočeského kraje, která na základě aktuální epidemiologické situace nedoporučuje cesty do rizikových oblastí včetně lyžařských zájezdů /severní Itálie/.
Pokud děti uskuteční cestu do takovýchto oblastí, nahlaste skutečnost ve škole a na KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Strakonice.

Upozornění !!!

V souvislosti s výskytem infekce koronaviru COVID-19 v ČR škola přijala následující ochranná opatření:
1/ 3x denně mytí rukou pod dozorem vyučujícího
2/ používání dezinfekčních prostředků v sociálních zařízeních a ve školní jídelně
3/ 2x denně dezinfekce vysocefrekventovaných dotykových míst ve škole

Žádáme rodiče o nahlášení i krátkodobých zahraničních výjezdů třídnímu učiteli !!!

English Language Competation 2020

English Language Competation 2020Jako každý rok proběhlo v naší škole školní kolo ELC - konverzační soutěže  AJ, ve kterém poměřili své konverzační dovednosti žáci  dvou kategorií.
Vítězové  se zúčastnili okresního kola - Kateřina Píbalová za starší kategorii a Lukáš Breit za tu mladší. V DDM ve Strakonicích zabojovali ve středu 19. února - Kačka získala v konkurenci 14 zúčastněných škol stejně jako loni krásné 2. místo a Lukáš získal ve své kategorii pěkné 8. místo. 
Moc gratulujeme a oběma žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Výsledková listina: https://souteze.ddmstrakonice.cz/talentove-souteze-msmt-cr-pro-zs/konverzacni-soutez-v-aj/

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ, to je název již tradiční soutěže pro žáky 2. stupně naší školy, který organizujeme formou power-point od února až do června. V celkem 5 kolech soutěží žáci v oborech historie - geografie - ekologie - ruština - němčina. V první části, což byla "Historie regionu Strakonicka a Písecka",  si odnesli 1. místa Adéla Pašavová, Adriana Holá a Valentýna Šímová (1. - 3. místo v 6. třídě), Václav Žižka (7. tř.), Tereza Taubrová (8. tř.) a Eliška Taubrová (9. tř.). V tématech soutěže se objevily slavné osobnosti (Karel Klostermann, Alfons Šťastný, Bedřich Dubský aj.), události (bitva u Sudoměře, povýšení Štěkně na městys) nebo další zajímavosti (Keltové u nás, maltézský řád ve Strakonicích či založení Nových Kestřan jako osady vorařů).

SOUTĚŽ V RUŠTINĚ.

Velmi úspěšně si vedli naši žáci v okresním kole konverzační soutěže v ruském jazyce, kterou uspořádal pro základní i střední školy 12. února DDM Strakonice. V kategorii 6. a 7. třídy (vč. víceletého gymnázia) získala Zdeňka Vaňková nečekaně skvělé 2. místo. Ve starší kategorii (8. a 9. třída, gymnázia) pak s velkým bodovým náskokem zvítězila Tereza Taubrová, žákyně 8. třídy. Celkem soutěžilo 19 žáků. Děkujeme za dobrou reprezentaci i dalším našim 5 žákům a vítězům držme palce do krajského kola v Č. Budějovicích 6. března 2020.

Blíží se 14. únor – svátek sv. Valentýna – svátek lásky a přátelství. Žákovský parlament se rozhodl zorganizovat tradiční VALENTÝNSKOU POŠTU.
Chcete-li někoho ze svých spolužáků potěšit příjemným vzkazem, můžete mu poslat psaníčko, sladkost či jiný drobný dárek...
Jako každý rok budou před nástěnkou ŽP umístěny Valentýnské boxy, do kterých můžete své pozornosti vhazovat - od pondělí 10.2. do středy 12.2.2020. Nezapomeňte vzkaz či dárek viditelně a čitelně označit jménem a třídou adresované osoby.

Tak jsme si báječně užili maškarní.
Skákalo se v pytli kolem překážek, přenášel se pingpongový míček, děti si v týmech podávaly tenisové míčky a samozřejmě si zaskákali i s toaletním papírem mezi koleny. Nezapomněli jsme ani na kapitány jednotlivých týmů, kteří měli za úkol přefouknout lentilky a vyluštit přesmyčky. A nakonec? Vyhráli přece všichni. Jinak to u nás ani nechodí.
V tombole byl sladký bonbon, ovocné žužu, pěnové puzzle, balonek Mc Donald's, gumová kachnička Siko, propiska Siko a míč do vody Siko. A samozřejmě nechyběla sladká koblížka.
Tímto bychom moc rádi poděkovali našim věrným dodavatelům sponzorských darů do tomboly. Velice si Vaší pomoci vážíme. Děkujeme.

Maškarní rejdění

Maškarní rejděníVe středu 29.1.2020 se v tělocvičně naší školy uskuteční maškarní radovánky. V době od 13:00 do 14:30 hodin se děti promění v princezny, víly, čaroděje, nestvůry a jistě v mnohé další nadpřirozené a pohádkové bytosti. Máme se na co těšit.
Jako každý rok budou všechny masky poděleny drobnou tombolou a na závěr nás čeká sladká tečka od pana Caise. Mňam.

LVVZ 2019/2020

LVVZ 2019/2020Začátek roku 2020 odstartoval zprudka, a to lyžařským kurzem v lyžařském areálu Zadov. Žáci 7. třídy byli rozděleni do čtyř skupin podle úrovně a byla jim poskytnuta velmi efektivní péče ze strany profesionálních lyžařských instruktorů. Ke konci kurzu už nezáleželo, kdo v jaké skupině začínal - všichni si osvojili potřebné dovednosti a je jen otázkou času, koho v blízké budoucnosti uvidíme stanout na stupínku vítězů. Potřebnou energii žáci doplňovali v blízkém hotelu, kde jim byla pod vedením pana šéfkuchaře Míry Duška servírována jídla té nejlepší kvality a chuti. I při tak nabitém programu stihli žáci spolu s učiteli navštívit chatu horské služby a vyhlášenou cukrárnu Ella. S blížícím se koncem kurzu pak učitelé společně s pány kuchaři uspořádali velikou rozlučkovou párty, kde se všichni (stejně jako na svahu) pěkně zapotili zpěvem a tancem. Více fotografií z průběhu lyžařského kurzu najdete ve fotogalerii 7. třídy.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 09.01. 2020 proběhně v budově ZŠ Den otevřených dveří, od 8:00 do 11:00 je možné přijít do školy a nahlédnout i přímo do hodin výuky tříd 1. a 2. stupně. Návštěvníci DOD se musí  řádně ohlásit zvonkem do ředitelny školy. Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro rodiče!

Třídní schůzky II. stupně jsou z technických důvodů ( LVZV, DVPP) přeloženy z 9.1.2020 na úterý 14.1.2020 od 15:15 hodin.

PF 2020

PF 2020Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nadcházejícího roku 2020.
   
 ředitelství a pedagogové ZŠ a MŠ Štěkeň


Za školní družinu ZŠ a MŠ Štěkeň si dovolujeme popřát všem spokojené, šťastné a hlavně ve zdraví a poklidu prožité Vánoce

Čertovské radovánky v ŠD

Čertovské radovánky v ŠDČertovská nadílka ve školní družině probíhala formou vyrábění samotných obyvatelů pekla. Naše děti se při vytváření čertovských figurek opravdu vyřádily. Použily přírodní materiál (šišky), které obalily nacupovanou vlnou a místo obličeje výborně posloužila ořechová skořápka. Vy si můžete jejich roztomilé postavičky prohlédnout ve fotogalerii ŠD. Budete se jistě krásně bát.

Sběrová akce - nejlepší sběrači

21. listopad - Světový den pozdravů

Školní parlament ZŠ a MŠ Štěkeň přišel s nápadem připomenout Světový den pozdravů tím, že vyzdobí prostředí školy. Do tohoto nápadu se zapojila velká část školáků a vy si nyní můžete prohlédnout jednotlivé výtvory našich dětí. Pojaly to jako projekt, vyhledaly zajímavé informace o dané zemi a o pozdravech, které se v zemi používají. Přidaly státní vlajky a vyobrazily tvar státu, ke kterému pozdrav patří. Nechyběla ani trocha z historie pozdravů. Děti se zastavovaly před plakáty, prohlížely je a četly zajímavosti. Všichni jsme se dověděli něco nového.

Vánoční výstava"Bílé Vánoce"

ZŠ a MŠ Štěkeň si Vás dovoluje pozvat na vánoční výstavu pořádanou Muzeem Strakonice. Děti ze školní družiny zde budou vystavovat na vánočním stromku své krásné a hlavně ručně vyráběné ozdobičky.
Přijďte, Vaše děti se rády pochlubí svými výtvory. Více o tom, jak jsou Vaše děti tvořivé, naleznete ve fotogalerii ŠD.
Vychovatelky ŠD.

Tradiční vánoční výstava v černé kuchyni strakonického hradu. 27. 11. – 26. 12. 2019

Součástí bude také oblíbená výstavka vánočních stromků, které ozdobí místní i okolní mateřské a základní školy či domovy seniorů. A rukodělná dílnička s výrobou papírových ozdob.

 

Sběrová akce školy - listopad 2019

Výsledková listinaVýsledková listina

Mokré vysvědčení

Mokré vysvědčeníUkončení plaveckého výcviku.
Žáci 3. a 4. třídy absolvovali výcvik plavání. V 10 lekcích většina malých plaváčků zlepšila svou techniku. Z 8 neplavců se stali plavci. Závěrečnou lekci plavání pojali lektoři pohádkově s připravenou sladkou odměnou. Za snahu si všichni vyplavali mokré vysvědčení.

Svatý Martin v ŠD

Svatý Martin v ŠDTak jsme si v naší družině upekli svatomartinské rohlíčky. A protože už víme, že Svatý Martin se rozdělil se žebrákem o svůj plášť, tak i my se umíme podělit. Tudíž jsme při výrobě rohlíčků mysleli i na druháky, aby si taky užili tento den. Když se vrátili z odpoledního vyučování, všichni jsme si pochutnali.

Martinská písnička od žáků 3. A Štěkeň


Martínku náš, zimu voláš. 
Zasněžíš nám vesničku na bílém koníčku.
Bílá bude louka, bílý bude les a ty za pec vlez.

Upozornění pro rodiče!

V úterý 19.11.2019 se konají  třídní schůzky.

I. stupeň 15. 15 – 16. 00

II. stupeň 16. 00 – 17. 00 

Aktuální upozornění !!!

ZŠ a MŠ Štěkeň se dne 6. 11. 2019 nezúčastní stávky učitelů.
Provoz školy neomezen.

Sběrová akce ZŠ a MŠ Štěkeň

Sběr papíru (noviny, časopisy, letáky, knihy-pouze vytrhané z desek) a pet víček:

Termín: 4. - 7. 11. 2019

PO, ÚT, ČT – 7. 15 – 8. 00    ST - 7. 15-8. 00; 14. 45-15.30

 Místo: u schodů na školní hřiště

72 hodin - Ruku na to!

72 hodin - Ruku na to!V rámci akce 72 hodin - Ruku na to!, se podílela také naše 2. třída na úklidu městečka a na fotbalovém hřišti. Děti to moc bavilo a bylo vidět, že jim na životním prostředí opravdu záleží. Všichni byli patřičně vybaveni ochrannými pomůckami a dva pytle se za chvilku zcela zaplnily nepořádkem rozházeným po okolí. Tak zase za rok. A všichni budeme doufat, že nepořádku bude o poznání méně.Smějící se

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčkůUž je to měsíc, co jsme zasedli poprvé do školních lavic. Dneska nás čekalo pasování na prňáčky. Paní učitelka nám dala na krk medaili a moudrý klobouk nám řekl, do jaké skupiny patříme. Čeká nás totiž spousta dobrodružství, sbírání kouzelných klíčů, které nám odemknou české pohádky. Více už u nás ve fotogalerii. Strašidla, Bubáci, Hastrmani, Trpaslíci a Skřítkové

První školní den 1. třídy

První školní den 1. třídyDnes 2.9.2019 jsme zasedli poprvé do školních lavic. Sešli jsme se v počtu 25 žáků. Všichni jsme se těšili na první den ve škole. Dostali jsme výtvarné pomůcky, svačinovou krabičku, školní desky a pohádkovou knihu. Přišel se na nás podívat pan starosta a paní ředitelka. Více už u nás ve fotogalerii.

Školní rok 2019/2020


V pondělí 2. září opět zasedneme do školních lavic, těšíme se na viděnou a přejeme všem našim žákům dobrý start do nového školního roku 2019/2020.
Aktuální info:

2. září 2019 - pondělí
- výuka v ZŠ 8:00-8:45 
- školní jídelna - nabízíme možnost oběda  od 9:00 do 11:30 ... /polévka slepičí s nudlemi, krupicová kaše/ 
- školní družina pro přihlášené žáky bude fungovat v běžném provozu do 15:45

3. září 2019 - úterý
výuka ve všech třídách ZŠ dle řádného rozvrhu, včetně odpoledního vyučování /první dvě vyučovací hodiny budou třídnické s TU/

I v tomto školním roce budeme plavat:
 - plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník začíná už v pátek 6. 9. 2019 
!!!

Pokračujeme nadále v projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy