logotyp
Login

2015/2016

Ukončení školního roku 2015/16

Ukončení školního roku 2015/16Slavnostním projevem ve školním rozhlase zahájila paní ředitelka rozloučení s letošním školním rokem, poté předala slovo žákům devátého ročníku, kteří svým projevem poděkovali všem učitelům i ostatním pracovníkům školy a rozloučili se nejen s nimi, ale i se všemi žáky. Nezapomněli podotknout, že se do školy budou rádi vracet....Třídní učitelé předali vysvědčení všem přítomným žákům a žáci devátého ročníku ho slavnostně převzali v obřadní síni Úřadu městyse Štěkeň. 
Přejeme všem krásné a vydařené prázdniny a těšíme se  v září 2016 na viděnou!!!

Ahoj, prázdniny!

Ahoj, prázdniny!Krásné prožití letních prázdnin přejí žáci 4. třídy...Úžasný

8. třída Sudoměř 28.06.2016

8. třída Sudoměř 28.06.2016 Konec školního roku si žáci 8. třídy zpříjemnili dnem v přírodě, vydali se pěšky k Mohyle Jana Žižky - strávili tam dopoledne plné her a soutěží, v průběhu se posilňovali dobrotami ze společného ...

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ

Tuto soutěž jsme uspořádali loni poprvé a setkala se i letos s poměrně dobrým zájmem u žáků 2. stupně. Zúčastnilo se jí celkem 18 žáků, nejvíce ze 7. třídy (10). Od února do června řešili soutěžící ...

ŽP - poslední schůzka a rozloučení

17.06. 2016
ŽP - poslední schůzka a rozloučeníPoslední schůzka našeho žákovského parlamentu proběhla v mimořádném terminu, za to však symbolicky poslední den v týdnu. Společně jsme shrnuli a zhodnotili naši práci, jednotlivé projekty a činnost. Náš společný výlet jsme hlasováním přesunuli na podzim 2016, kdy se na začátku příštího školního roku všichni sejdeme a společně zahájíme opět naši splolupráci napříč třídami... už teď se nám rodí v hlavě spoustu nápadů...
Rozloučili jsme se poděkováním všem členům, potleskem a vylosováním sladké odměny pro každého.

Pěkný výsledek v krajském kole biologické olympiády

Pěkný výsledek v krajském kole biologické olympiádyNa konci měsíce května proběhlo krajské kolo biologické olympiády v Českých Budějovicích. Na soutěž dorazilo celkem 26 nejlepších biologů z celého kraje, kteří se odvážně vrhli na řešení tří částí olympiády, a to na teoretickou, praktickou a testovou část. Lucka Vališová, žákyně 7. třídy obsadila 10. místo a stala se úspěšnou řešitelkou. 
K dosaženému úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Exkurze žáků 9. ročníku

09.06. 2016
Exkurze žáků 9. ročníku Navštívili jsme Státní okresní archiv Strakonice a absolvovali zajímavý vzdělávací program Cechy a řemesla. Na pěti stanovištích se nám věnovali pracovníci archivu, dozvěděli jsme se mnohé informace ...

Praha 31.05.2016

Praha 31.05.2016 Žáci 2. stupně se v úterý podívali do Prahy. Na programu byl Vyšehrad,  Národní technické muzeum a představení Strakonický dudák v Národním divadle. Vrátili jsme se téměř přesně o půlnoci plni ...

A je to tu... BLÁZNIVÝ týden začíná....

 A je to tu... BLÁZNIVÝ týden začíná....Dnes jsme všichni ukázali svůj osobitý styl, děti oblékly doplňky všeho druhu....
Sledujte aktuální Fotogalerii ZŠ i další dny budou zábavné.

Projektové dopoledne: Mladý záchranář

 Tento týden - v pátek 13. 5.- u nás proběhl již 4.ročník " Mladého záchranáře". Pětičlenná družstva obcházela stanoviště, na kterých děti plnily různé praktické i vědomostní úkoly ze zeměpisu, ...

Výlet - 2. a 3. třída

Výlet - 2. a 3. třída

Den před „ Mladým záchranářem“ čekal druhou a třetí třídu školní výlet do Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou. První stanicí bylo Hopsárium v Českých Budějovicích. Bylo zde plno zábavných atrakcí např. nafukovací žralok, loď, prolézací věž, dopravní hřiště, sjezdovky, maxi trampolínky. Poté jsme se vydali  do  ZOO v Hluboké nad Vltavou. Číhali na nás nejen tygři, ale i medvědi, pelikáni, vydry. Největší atrakcí  byly ovšem kozy, které pobíhaly přímo u dětského hřiště a nechaly se i pohladit. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a teď už se všichni těšíme na prázdniny, které se nezadržitelně blíží.

Školní výlet 1. a 4. třídy-Protivín, Selibov

Školní výlet 1. a 4. třídy-Protivín, SelibovVe čtvrtek 12.5.2016 se první a čtvrtá třída vydaly na školní výlet. První zastávkou byl Protivín, kde jsme navštívili krokodýlí ZOO. Poté jsme zavítali do pohádkové kovárny v Selibově. Přestože některé děti tato místa znaly, bylo i pro ně velkým překvapením o jaké nové expozice se rozrostly. Pro všechny byl výlet velkým zážitkem.
Mgr. D. Petrášová

Od pondělí 16.05. nás čeká BLÁZNIVÝ TÝDEN

Od pondělí 16.05. nás čeká BLÁZNIVÝ TÝDEN Držíme se hesla, že ve škole má být veselo a dobrá nálada...
Žákovský parlament zorganizoval svůj další projekt, který má všem zpestřit atmosféru školních dnů. Přípravné fáze byly časově náročné - všemu předcházel průzkum mezi spolužáky, ankety a diskuse ve třídách....
...a pak už se jen plánovalo. Propagaci projektu zvládli žáci také na výbornou - všude po škole visí poutače a ...

Dopoledne s dopravní tématikou

Dopoledne s dopravní tématikou Ve středu 4. května 2016 proběhlo na naší škole dopoledne zaměřené na problematiku dopravní výchovy a OČBRMU. Část dopoledne byla věnovaná teoretickým testům, řešení dopravních situací, dopravním značkám, vybavení jízdního kola, významu složek IZS. Všechny ročníky prošly touto částí ve třídách  nebo v počítačové učebně.
Na prvím stupni bylo ...

ŠD - Rej čarodějnic

ŠD - Rej čarodějnic Každoroční pořádání „ Reje čarodějnic“ nám letos připadlo na pátek 29.4.2016. Pro všechna oddělení naší družiny bylo připraveno hravé odpoledne na dopravním hřišti. Každému účastníkovi byl přidělen čarodějnický průkaz opravňující k účasti na soutěžích. Na děti čekalo skákání v pytlích, házení koštětem, shazování kuželek, navíjení koček na provázku, hod kuřecím pařátem do čarodějnického kotlíku. Zároveň byly připraveny pohádkové kvízy a Morseova abeceda. Poté jsme se přesunuli k blízkému ...

Ekologická soutěž škol "ZEMĚ ZAMYŠLENÁ"

Ekologická soutěž škol Této soutěže se účastní naši žáci již celé desetiletí...
Letošní cyklus nese název "Putování dramatickou krajinou". Výborně nás reprezentuje 8. třída, vedená Natálií Tocksteinovou a Dianou Královou. pro zájemce o skvělé příběhy připomínáme: www.souteze.strakonice.eu

ČISTILI JSME STUDÁNKU …

ČISTILI JSME STUDÁNKU … Na Den Země, 22. duben, přesně v poledne jsme s žáky 7. třídy vyčistili opět studánku na Dobré Vodě u Štěkně … Hromady listí, ale také plasty, sklo (nepochopitelné!)… Podobnou ekologickou akci ...

Pěkné výsledky v okresním kole biologické olympiády

        Ve čtvrtek 21.dubna se konalo ve Strakonicích okresní kolo biologické olympiády - katergorie D. Lucka Vališová obsadila krásné 3.místo. Nutno podotknout, že na podobné olympiádě byla Lucka poprvé. Sešlo se zde celkem 21 žáků. Do této kategorie spadají nejen žáci 6.a7.tříd ZŠ, ale i žáci víceletých gymnázií. Do okresního kola si navíc žáci přinesli své předem vypracované vstupní úkoly, bez kterých by do okresu nemohli postoupit. Lucka si vybrala téma „ Pozorování vybraného hlodavce  - králíka domácího“. Lucce gratulujeme a přejeme hodně bodů v krajském kole v Českých Budějovicích.
       Poděkování za svědomitou práci patří též žákům 8.ročníku - Veronice Kleinové, Dianě Králové a Davidovi Procházkovi, kteří se zúčastnili okresního kola kategorie C. Veronika Kleinová se umístila na 13.místě, z celkového počtu 22 žáků.

 

 

Soutěž Den Země

   Ve středu 20.dubna proběhla v CEV Podskalí  ekologická soutěž „Den Země“, kterou pořádá DDM Strakonice.

II. kategorie (z celkového počtu 28míst)

5.místo  - Hrdinová Jana, Nosková Tereza, Všetečková Eliška

13.místo – Flídr Dominik, Sedláček Jan

III.kategorie (z celkového počtu 24míst)

3. místo – Kleinová Veronika, Procházka David

6. místo – Vachuška Jan, Vondrák Štěpán

     Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Volba povolání 4.4. 2016

Volba povolání 4.4. 2016 Žáci 9. a 8. ročníku absolvovali přednášku na téma Volba povolání. Účastnili se také prezentace řemesel SOŠ a SOU Písek. Některá z řemesel /klempíř, cukrář, kuchař.../ si také prakticky vyzkoušeli. ...

ŠD - Výlet do Hoslovic

 ŠD - Výlet do Hoslovic V pátek se ŠD vypravila na výlet do vodního mlýna v Hoslovicích. Sice nám moc nepřálo počasí, ale děti to nijak neodradilo od prohlídky mlýna a okolí. Pan průvodce děti pobavil několika ...

EKOLOGIE V DUBNU …

Je jistě všeobecně známo, že právě v dubnu lidé více myslí na sázení stromů a také třeba na vyčištění studánek … „Den Země“ připadá na 22. duben, ale již dnes, 1. dubna, je v ekologickém kalendáři „Den ptactva“. Naše škola čistí studánky v každém školním roce – Dobrou Vodu, Na Farčici (V Hájku), v lesním komplexu Brdo … K 1. dubnu jsme také ...

Preventivní programy

Preventivní programyVe čtvrtek 31.3. přijeli do naší školy lektoři z krizového centra THEIA. Připravili pro žáky 1.-9. třídy následující programy: "Bezpečný start do života, média, životní hodnoty, násilí a šikana, kyberšikana, xenofobie a rasismus." Besedy byly zajímavé a poučné.

Vodní mlýn Hoslovice

01.04. 2016
Dnes se uskuteční výlet pořádaný ŠD do vodního mlýna v Hoslovicích. Autobusy nás vyzvednou v 13:00 u školy a taktéž nás tam po skončení v 17:00 vysadí. Na programu výletu je prohlídka středověkého vodního mlýna, ve kterém se natáčelo několik velmi slavných pohádek, podíváme se, co vše je potřeba ke spuštění mlýnského kola a možná si vyzkoušíme i některou z prací našich pradědečků a prababiček. Na děti ještě čeká malé překvapení, které jistě udělá radost i rodičům. Tak si jen přejme příznivé počasí a dobrou náladu. 
Vychovatelky ŠD.

Naši nejlepší sběrači

V týdnu od 14. 3. - 18. 3. 2016 se uskutečnil na naší škole již tradiční sběr starého papíru, kartónu a víček od PET lahví. Akce se zúčastnila většina žáků naší školy, přinesli sběr i ti žáci, kteří ...

Exkurze 3. a 4. třídy v písecké Sladovně

Exkurze 3. a 4. třídy v písecké Sladovně 22.3.2016 se žáci 3. a 4. třídy vydali do písecké Sladovny na dvě interaktivní výstavy -  Dobrodruzi a Malá planeta. Prvních z nich děti zavedla na dobrodružnou cestu do 19. století, kdy čeští ...

Velikonoční jarmark 21.03.2016

Velikonoční jarmark 21.03.2016
Velikonoční jarmark byl letos opět v plném proudu, děti připravily mnoho krásných výrobků a bylo z čeho vybírat.

Děkujeme za podporu, za hojnou účast rodičů a všech, kteří přišli.

Přejeme krásné Velikonoce!

...

Žáci 8. a 9. třídy si prohlédli Legiovlak

17.03. 2016
 Žáci 8. a 9. třídy si prohlédli Legiovlak Cílem čtvrteční odpolední exkurze žáků 8. a 9. třídy byl projekt Československé obce legionářské - LEGIOVLAK. 
Jde o věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. ...

Okresní kolo v recitaci

I letos jsme se zúčastnili okresního kola v recitaci. Reprezentovaly nás ze 4. třídy Kateřina Píbalová a Stanislava Nová, ze 6. třídy Eliška Bečvářová. Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci a Elišce blahopřejeme k ocenění.

Vítězka soutěže O NEJLEPŠÍ VTIP

 Vítězka soutěže O NEJLEPŠÍ VTIP Vítězka soutěže O nejlepší vtip, kterou vyhlásil a vyhodnotil náš žákovský parlament, Terezka Taubrová ze 4. třídy, byla  slavnostně vyhlášena školním rozhlasem a za svůj vítězný vtip o lentilkách si převzala v ředitelně školy sladkou odměnu. Děkujeme všem, kdo se do soutěže zapojili a respektovali vyhlášená pravidla. Těšíme se na další podobné soutěže a akce.  ŽP

Vynášení smrtky

Vynášení smrtky "Smrt nesem ze vsi...."
Smrtná neděle vybízí k vynesení smrtky nebo také Moreny pryč z vesnice. U nás ve škole je tento zvyk spjatý s velkou událostí, při které spolu s dětmi z ŠD odneseme ...

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmarkV pondělí 21.3. se uskuteční již tradiční "Velikonoční jarmark" pořádaný naší školou. V přízemí budovy budou na prodej nebo jen na podívání a inspiraci velikonoční dekorace vlastnoručně vyrobené našimi žáky.
Srdečně Vás všechny zveme.

Vyhodnocujeme naši celoškolní soutěž

 Vyhodnocujeme naši celoškolní soutěžNa schůzce žákovského parlamentu jsme otevřeli schránku, do které jste měli možnost vhazovat soutěžní vtipy. Sešlo se jich celkem 85, ne všechny však splňovaly stanovená pravidla. Do finálního kola postoupilo 29 vtipů, z nich budeme vybírat ten nejlepší. Pokud chcete, přijďte se podívat na další schůzku našeho parlamentu - ve čtvrtek 10. 3. 2016. Info o čase a místě schůzky naleznete na nástěnce ŽP. Těšíme se na Vás!

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ … je název dalšího cyklu soutěží pro žáky 2. stupně na naší škole. Volně navazuje na loňský (lze říci, že oblíbený) olympijský pětiboj. Bude se soutěžit až do června opět v 5 disciplínách“: historie, zeměpis, ekologie, ruština, němčina. První kolo se konalo v závěru února a historii našeho regionu nejlépe zvládla mezi 6. a 7. třídou Tereza Nosková (získala 9 bodů z max. 10) a Veronika Kleinová v kategorii 8. a 9. tříd. Věděli jste například, že slavná bitva u Sudoměře (r. 1420) se konala v neděli 25. března na hrázi rybníků Markovec, Škaredý a Šilhavý  … ? Václav Žitný, PaedDr.

V pátek 1.4.2016 pořádá ŠD výlet do mlýna v Hoslovicích. Kdo máte zájem, vyplňte a podepište přihlášku, kterou naleznete v zadní části ŽK Vašeho dítěte. Přihláška je závazná, nutno dodat do 4.3.2016. Po tomto datu nelze z důvodu objednávky autobusu přihlášku měnit. Děkujeme za pochopení, vychovatelky ŠD.

Maškarní rej

Maškarní rej

Dne 12. 2. se na naší škole pořádal Maškarní rej. Setkání masek se konalo v tělocvičně školy. K vidění bylo nejrůznější množství pohádkových bytostí, zvířatek, ale i filmových hrdinů, kovbojů atd. Na úvod proběhlo představení jednotlivých masek, následovala diskotéka a různé pohybové a vědomostní soutěže. Pro téměř 50 účinkujících byla připravená zajímavá tombola. Děti si poslední odpoledne před prázdninami náležitě užily. Na závěr ještě následovala sladká tečka v podobě koblih a věnečků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pořádání tohoto reje podíleli, paní učitelce Ivě Loubalové, rodičům, Pekařství Vladimír Cais,  paní Vokrojové, cukrárně a Jednotě Štěkeň. Fotky z tohoto reje můžete vidět ve fotogalerii školní družiny. 

Vychovatelky ŠD

Velký úspěch ... ELC 10.02.2016

 Velký úspěch ...  ELC 10.02.2016                  English Language Competition 2015/16

Filip Hořejší ze 7. ročníku vybojoval krásné 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, ve své kategorii získal 39 bodů /z max. 40/, porazil všechny ostatní účastníky z dalších 10 zúčastněných škol. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování patří též za svědomitou a vytrvalou přípravu i ostatním účasníkům OK, kterými byli: Marek Buchvaldek, David Procházka a Natálie Tocksteinová.

http://www.ddmstrakonice.cz/souteze/talentove-souteze-msmt-cr-pro-zs/konverzacni-soutez-v-aj

Zdravá 5

Zdravá 5 Vařili jsme zdravě se "Zdravou 5".
V minulých týdnech jsme se věnovali zdravé výživě. Dlouhodobě jsme zapojeni do různých aktivit "Zdravé 5".
Letos nás paní lektorka navštívila několikrát a programem prošly téměř všechny třídy. Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší z mateřinky. Ti si zpívali písničky o zdravém jídle.
Děti ze třetí a ...

Výukový program

Výukový programV úterý 9.2. do naší školy zavítala agentura "Perštejni" s výukovým programem " Přemyslovská knížata - počátky českého státu". Žákům 3.-9.třídy představili zakladatele rodu Přemyslovců. Přiblížili nám sv. Václava, jeho bratra Boleslava I. a další významné Přemyslovské panovníky Boleslava III., Jaromíra, Oldřicha, Břetislava aj. Divadlo bylo zajímavé, žáci nebyli jen diváky, ale stali se i součástí divadelního představení.

Celoškolní soutěž o nejlepší vtip

Celoškolní soutěž o nejlepší vtip  Žákovský parlament vyhlásil 8.2. 2016 školním rozhlasem celoškolní soutěž o nejlepší vtip. Vtipy vhazujte do sběrné krabičky umístěné u nástěnky žákovského parlamentu do 24. 2.  Soutěž vyhodnotíme ve čtvrtek 25. 2. na schůzce ŽP. Všichni jste zváni, společně vybereme nejlepší vtipy. Přijďte, bude zábava. 
Pravidla ...

Zdravá pětka ve 4. třídě

Zdravá pětka ve 4. tříděDne 2.2.2016 naší třídu navštívila paní lektorka ze "Zdravé pětky". Dvě vyučovací hodiny byly vyplněny spoustou zajímavostí a informací týkající se zdravého stravování. Povídali jsme si o vhodných potravinách, o nápojích, o tom, co bychom rozhodně konzumovat neměli a co našemu zdraví neprospívá či doslova škodí. Své znalosti  jsme zúročili v soutěžích. Na závěr jsme si i se zdravými potravinami i trochu pohráli a byli jsme odměněni drobnými dárky.

OLYMPIÁDA V RUŠTINĚ PODESÁTÉ…

Již 10. ročník okresní olympiády v ruském jazyce uspořádal DDM Strakonice a také podesáté se ho zúčastnili žáci naší školy. V silné konkurenci jsme získali 2 prvenství v kategoriích: 4. – 5. ročník Natálie Solusová a 6. – 7. ročník pokročilí Tereza Nosková. Přivezli jsme i další finálová umístění (do 6. místa)… Naši žáci letos obohatili přitažlivou soutěž, kterou pro ZŠ v celé ČR organizují pouze Strakonice, perfektní znalostí ruských pohádek, příběhů nebo svátků... Díky za reprezentaci školy. Václav Žitný, garant olympiády.

Pololetní vysvědčení k nakousnutí

Pololetní vysvědčení k nakousnutíSladkou tečkou na konci prvního pololetí byl nádherný dort od maminky žákyně druhé třídy. Nejenže si školáci odnesli domů svá vysvědčení ale ještě si zamlsali.

Pohádkový zápis 2016

Pohádkový zápis 2016Jedna z mmoha fotografií z tradičního pohádkového zápisu, který je na naší škole velice oblíbený. Budoucí prvňáčky provádí celým zápisem pohádkové postavičky. Pro nastávající školáčky jsou na stanovištích připraveny úkoly, se kterými si hravě poradí, a nakonec jsou obdarováni malými dárečky, které přímo pro ně a na tento den vyrábí děti ve školní družině. Více ve fotogalerii ŠD.

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 28.1.2016 obdrží všichni naši žáci VÝPIS pololetního vysvědčení, vyučování probíhá dle běžného rozvrhu. V pátek 29.1. jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Aktuálně připomínáme

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň pro školní rok 2016/2017
proběhne ve středu 27. 01. 2016 od 13:00  do  16:00 hodin v budově ZŠ Štěkeň.
Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče. S sebou, prosíme, přineste příslušné dokumenty dle obdržené pozvánky.
                                                          

Den otevřených dveří

maminky se přišly podívat i do 1. třídy návštěva rodičů ve 2. třídě rodiče při výuce ve 3. třídě

Info pro rodiče

Ve čtvrtek 14. 01. 2016 se konají na naší škole od 15:15 do 17:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKY!

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň pro školní rok 2016/2017


Ve středu 27. 01. 2016 od 13:00  do  16:00 hodin proběhne v budově ZŠ Štěkeň zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň pro školní rok 2016/2017.
Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče. S sebou, prosíme, přineste příslušné dokumenty dle obdržené pozvánky.

                                                          Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová 
                                                                     ředitelka školy

Den otevřených dveří

Ve středu 13. 01. 2016 proběhně v budově ZŠ Den otevřených dveří. Od 8:00 do 11:00 je možné přijít do školy a nahlédnout i přímo do hodin výuky tříd 1. a 2. stupně. Budova školy bude dle bezpečnostních opatření uzavřena, návštěvníci DOD se musí tedy řádně ohlásit zvonkem do ředitelny školy. Děkujeme za pochopení.
PF 2016

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2016.
                                                       kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Štěkeň


Vánoční pozdrav od 4. třídy

Vánoční pozdrav od 4. třídyVánoce
Hromada dárků co pohladí,
rodinu, přátele, co nikdy nezradí.
K bohatství krůček, ke štěstí krok,
prostě nádherné Vánoce 
a šťastný nový rok.

Krásné Vánoce a všechno dobré do nového roku 2016
přejí žáci 4. třídy

Vánoce , Vánoce přicházejí ...

 Vánoce , Vánoce přicházejí ... Připravujeme se na Vánoce: s radostí zdobíme nejen jednotlivé třídy a ostatní školní prostory, ale vyrábíme také dárky, kterými chceme potěšit ostatní. Některé si děti odnesou domů, ale většina z ...

Získali jsme osvědčení CEDU

 Získali jsme osvědčení CEDU

Naše škola získala osvědčení Centra pro demokratické učení za práci s žákovským parlamentem na programu Škola pro demokracii.Příběhy včelích medvídků-divadlo Písek

Příběhy včelích medvídků-divadlo Písek Ve středu 9.12.2015 se vydala 2. a 3. třída naší školy do divadla Fráni Šrámka v Písku. Představení se jmenovalo "Zimní příhody včelích medvídků". Tmavovlasý Čmelda a blonďatý Brumda spolu se včelí ...

ŠD výlet do Strakonic - Nejkrásnější dárek

ŠD výlet do Strakonic - Nejkrásnější dárek V pátek, předvečer sv. Mikuláše, jsme si s dětmi ze školní družiny udělali výlet za nejkrásnějším dárkem do zámecké galerie ve Strakonicích. Děti se seznámily s hračkami svých prababiček, obdivovaly ...

Pekelná výprava za školními hříšníky

Pekelná výprava za školními hříšníkySice o jeden den s předstihem, přesto museli čerti mezi naše školáky přijít. Mnoho hříšných duší se mezi nimi skrývalo a pekelná kniha hříchů byla plná jejich jmen. Děti samy poznaly, že se nechovají dobře, když si přečetly své jméno na seznamu hříšníků. Některé z nich skončily v pekelném pytli nebo byly alespoň po zásluze potrestány.

Beseda o ochraně přírody

Beseda o ochraně přírody         Na úterý 24. 11. 2015 jsme již tradičně pro žáky 6. třídy připravili besedu o ochraně přírody v ČR se zaměřením na náš region – Strakonicko. Velmi aktuální informace nám přivezl ing. ...

Borovany - Peklo

Borovany - Peklo V sobotu si žáci 2. a 3. třídy udělali výlet do PEKLA v Borovanech. Přestože nemáme ve třídách velké hříšníky, sem tam by se nějaký přece našel. 
Pro děti byl v Klášteře připraven kulturní ...

Advent se blíží

Advent se blížíPřed první adventní nedělí jsme v 9. třídě při hodině výtvarné výchovy vyrobili adventní věnce, které budou zdobit nejednu domácnost našich žáků.

INFO pro rodiče

Ve čtvrtek 12.11.2015 proběhly na naší škole TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Žákům, jejichž rodiče se nemohli  na schůzky dostavit, budou informace o jejich čtvrtletním prospěchu vylepeny do žákovských knížek!

Stínování (shadowing) učitelů ve Slovenské republice

Stínování (shadowing) učitelů ve Slovenské republiceV rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 56, šablona č.3, číslo MŠMT-56/2015 se zúčastnily paní učitelky Mgr. D. Petrášová a Mgr. I.Loubalová týdenní zahraniční stáže ve Slovenské republice. Během pobytu v Základní škole Nobelovo námestie v Bratislavě měly možnost načerpat nové zkušenosti a poznatky ze slovenského školství. Vzájemná výměna metod práce se žáky, organizace obou škol vedla k oboustranně prospěšné konfrontaci. Nové podněty, zajímavé činnosti a další náměty pro rozvoj činnosti žáků jistě uplatní ve vyučovacím procesu.
Mgr. D. Petrášová

Zástupci tříd, nepřehlédněte!

Schůzka ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - čtvrtek 12.11. 2015 v 7:00 hodin, učebně 7. třídy !!! 

vánoční výtvarná soutěž na téma "Zvířátka v zimě"

Snažili jsme se, seč nám síly stačily. Posuďte sami, jak jsou vaše děti šikovné. a přijďte nás podpořit svými hlasy do informačního centra MěÚ Strakonice. Vaše hlasy jsou pro nás velice důležité. Konkurence je opravdu veliká.
Děkujeme, vychovatelky ŠD.

očima třeťáků jak je vidí prvňáci a druháci

Halloween

HalloweenPři pracovních činnostech jsme pracovali s tím, co jsme si vypěstovali. - A máme dýni!

4. třída soutěží ve výtvar. soutěži-podpořte ji!

4. třída soutěží ve výtvar. soutěži-podpořte ji!Žáci 4. třídy se zapojili do výtvarné soutěže, která se každoročně koná v Městském informačním středisku na Velkém náměstí ve Strakonicích. Zpracování letošní tématu - "Zvířátka v zimě" děti zaměřily na ptáčky. Prosím, podpořte jejich snažení, a budete-li mít cestu do Strakonic, dojděte jim vhodit svůj hlas do Informačního střediska. Děkujeme.

Žáci absolvovali jazykový kurz na londýnské mezinárodní škole Insight Study UK

 Žáci absolvovali jazykový kurz na londýnské mezinárodní škole Insight Study UK Úspěšně jsme se zapojili do výzvy č. 56 MŠMT  a získali finanční podporu na organizaci jazykově vzdělávacího pobytu našich žáků v zahraničí. Výběr cílové destinace byl jednoznačný – Velká Británie a její hlavní město Londýn. Největší město Evropy navštívilo dvacet našich žáků společně se stejně početnou skupinou z volenické základní školy.Cesta do Anglie přes Německo, Belgii a Francii trvala asi ...

LONDON, Great Britain 17th October

Sraz u budovy školy: 11:50, odjezd 12:00hod
Nezapomeňte:
PAS!!!
kartičku pojišťovny /nebo její kopii/
deštník
€, £, Kč
Kinedryl /kdo potřebuje/
mobil a fotoaparát /+nabíječku a redukci do angl. zásuvky/
vhodné oblečení a obuv
jídlo a pití
 a vše ostatní, co jsme připomínali :-), především dobrou náladu a úsměv na tváři :-)

Exkurze Vimperk

Exkurze Vimperk

     14. října 2015 navštívili žáci 6. a 7. třídy společnost Jihosepar, kde si  velmi podrobně prohlédli třídicí linku na plastový a papírový odpad. Po zajímavé úvodní přednášce následovala praktická exkurze do hal s lisem gigantického rozměru nebo separačními odděleními. S naprostým úžasem jsme zblízka viděli, jak obrovské množství odpadu po nás, lidech 21. století, zůstává … Žáci pochopili, že žádný odpad nesmí jít zpět „do země“ – vše se nejprve sbírá, potom třídí a nakonec recykluje. A nejen proto, že jsme ve Vimperku, sídle správy Národního parku Šumava. Nepatrný zbytek odpadu, který nelze vytřídit, zásobuje spalovny vyrábějící např. tepelnou energii. Po vlastní exkurzi žáci aktivně besedovali a my budeme věřit, že jejich přístup k odpadovému hospodářství se bude proměňovat k lepšímu. Třeba i v tom, že lépe než odpad třídit, je … odpad neprodukovat. Snad ještě závěrečnou poznámku. S potěšením konstatujeme, že ve sběru papíru a PET víček pro Jihosepar Vimperk obsadila v loňském školním roce naše škola výborné 6. místo v jihočeské oblasti …                                                                                                                   Václav Žitný

Prvňáčci se dočkali!

Prvňáčci se dočkali! Na naší škole je již tradicí, že si každá 1. třída zasadí svůj strom. Dočkali se i ti letošní. Tentokrát to nebyl strom, ale keř krásného šeříku.
Jak je vidět, nebyli na to sami. Za podpory ...

Projektový den "72 hodin"

Projektový den Již třetím rokem se naši žáci se svymi učiteli zapojili do celostátního, dobrovolnického projektu "72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ!" Heslo letošního roku znělo:"Nejsme lhostejní k ...

Exkurze ve Sladovně Písek

Exkurze ve Sladovně Písek29.9.2015 se vydali žáci 3. a 4. třídy na společnou exkurzi do písecké sladovny. Tentokrát na ně čekaly dvě interaktivní výstavy - Zahrada Jiřího Trnky a Mraveniště II. Obě výstavy byly velmi zdařilé, žáci načerpali mnoho zajímavých informací a expozice si užili. Luštili křížovky, ponořili se do světa kouzelné zahrady a pronikli i do mravenčího labyrintu plného cestiček, komůrek.... Opět  nás tedy písecká Sladovna nezklamala, ale naopak nadchla a nalákala na další její návštěvu.
Mgr. D. Petrášová

Jedeme do Londýna ...

 Jedeme do Londýna ... Výzva č. 56 MŠMT OP VK /Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost/ byla pro nás opravdu velkou výzvou, do které jsme se neváhali zapojit. Naše projektová žádost byla úspěšná a my jsme získali značnou finanční podporu na výuku cizích jazyků a podporu čtenářské gramotnosti.V oblasti podpory výuky cizích jazyků, ...

Pasování prvňáčků na školáky

Pasování prvňáčků na školáky Již několik let si naše škola udržuje hezkou tradici k uvítání žáků do 1. třídy. I letos se noví prvňáčci dočkali svého "pasování". V tělocvičně se sešli 30. září se svými kamarády z vyšších tříd a ...

první vyrábění v ŠD - sovičky

první vyrábění v ŠD - sovičky Přestože jsou prvňáčkové ve škole teprve krátce, v družině předvedli jak jsou šikovní. Z pěnové gumy a filcu vykouzlili překrásné podzimní sovičky a někteří je dokonce vybavili i domečkem. Skvělý ...

Nové oddělení družiny

 V tomto školním roce je pro děti zmodernizováno nové horní oddělení školní družiny. Oddělení bylo vymalované krásnými veselými barvami a vybavené je zcela novými funkčními úložnými boxy na hry a židlemi, které odpovídají základním fyziologickým potřebám žáků. Doufáme, že se zde bude dětem líbit a že v družině budou cítit jako doma.

První den ve škole

První den ve škole

Natěšení a s dobrou náladou přišli prvňáčkové poprvé do školy. Slavnostně je přivítala ředitelka školy Mgr. V. Cimrhanzlová spolu se starostou obce B. Bláhou. Již tradičně obdrželi žáci dárek od obce Štěkeň formou knihy. Pak už se dětem věnovala jejich třídní učitelka Mgr. D. Koubová. Společně si všichni zazpívali a naučili se první školní říkanku.
Hodně štěstí, prvňáčci ! 

V úterý 1. září opět zasedneme do školních lavic,
 těšíme se naviděnou
a přejeme všem našim žákům dobrý start do nového školního roku 2015/2016.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy