logotyp
Login

Školská rada

Školská rada  (§ 167,168  zák. 561/ 2004)

       Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Podílí se na správě školy, a to následujícím způsobem:

  • a) vyjadřuje se knávrhům školních vzdělávacích programů
  • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • c) schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků
  • d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • e) projednává inspekční zprávy
  • f) podává podněty - řediteli, zřizovateli
  • g) projednává návrh rozpočtu na další rok

Školskou radu založil zřizovatel ( městys Štěkeň), stanovil počet členů (3). Je vypracován jednací řád a volební řád.

Třetinu  členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svého středu, třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Funkční období ŠR je 3 roky.

První školská rada při naší škole byla založena 13.9.2005 a pracovala ve složení:

Ing. M.Košta- předseda, Dr. Žitný a J.Šimek - členové 

Od 1. 5. 2015 funguje Školská rada při ZŠ a MŠ Štěkeň ve složení:

  • Mgr. Věra Nedvědová (zástupce školy)
  • p. Jana Hrdinová (zástupce rodičů)
  • Ing. Rudolf Vaniš - předseda ŠR ( zástupce zřizovatele - Městys Štěkeň)

 


Volba nové školské rady

Funkční období současné školské rady (zvolené v roce 2015) v roce 2018 končí. 
Z tohoto důvodu proběhne ve školním roce 2017/2018 volba nové školské rady. Za tímto účelem byly vydány níže uvedené prováděcí předpisy.

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byla ve dnech 16. 1. - 17. 1. 2018 do nové školské rady zvolena paní Jana Hrdinová.
(Kompletní dokumentace je uložena a k nahlédnutí v ředitelně školy.)

 

  

Od 1. 6. 2018 pracuje Školská rada při ZŠ a MŠ Štěkeň ve složení : 

Funkční období: 1. 6. 2018-1. 6. 2021 

Ing. Rudolf Vaniš - předseda ŠR ( zástupce zřizovatele – Městys Štěkeň) 

p. Jana Hrdinová - členka ŠR (za zákonné zástupce) 

Mgr. Věra Nedvědová - členka ŠR (za pedagogické pracovníky)
od 5. 10. 2020 po doplňovacích volbách:
Mgr. Václav Vrba - člen ŠR (za pedagogické pracovníky)

 

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2020/2021 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy