logotyp
Login

Aktuality naší třídy

Č  E R V E N ... a tak se nám přiblížil a nastal poslední měsíc tohoto školního roku (pro naši 9. třídu celkově 90., závěrečný měsíc).  Po výletech nejprve do Písku (na "sochy z Písku v Písku" - vřele všem doporučujeme, téma 100 let Československa) a potom do západních Čech (Tachov a okres Klatovy) nás čeká už jen cesta v rámci naučné exkurze do Temelína a firmy Pöttinger u Vodňan). Ale je třeba splnit i základní školní povinnosti, především co nejlepší vysvědčení, které bude předáváno na úřadu městyse Štěkeň a pak rozloučení se spolužáky a poslední letní prázdniny po základní škole ...
Č  E R V E N ... a tak se nám přiblížil a nastal poslední měsíc tohoto školního roku (pro naši 9. třídu celkově 90., závěrečný měsíc).  Po výletech nejprve do Písku (na "sochy z Písku v Písku" - vřele všem doporučujeme, téma 100 let Československa) a potom do západních Čech (Tachov a okres Klatovy) nás čeká už jen cesta v rámci naučné exkurze do Temelína a firmy Pöttinger u Vodňan). Ale je třeba splnit i základní školní povinnosti, především co nejlepší vysvědčení, které bude předáváno na úřadu městyse Štěkeň a pak rozloučení se spolužáky a poslední letní prázdniny po základní škole ...
K V Ě T E N ... neboli "MÁJ" bývá tím skutečně jarním měsícem... Po trápení s přijímacími zkouškami se nám dýchá volněji a díky dešti (který pohlcuje i nadbytečný pyl rostlin, zejména řepky olejky - zabírá neuvěřitelných 4.000 km čtverečních z rozlohy ČR!) také lépe. V květnu nás čeká v rámci preventivních programů přednáška o škodlivosti alkoholismu a v závěru měsíce některé z nás zájezd do Francie. Co však bude nejdůležitější? - Rozhodně nepolevit příliš ze školního tempa a pracovat solidně až do konce června. Jakýsi "výpadek" (prodloužený letními prázdninami) by nám totiž dozajista mohl uškodit v zářijovém nástupu na střední školu nebo odborné učiliště ...
D U B E N ... V pondělí 23. dubna, jen pár dní po ekologickém "Dni Země" (a již po přijímacích zkouškách na Sš) se vydáme k nedalekému rybníku Močidlo. Budeme zde sázet 2 jabloně, které se stávají součástí projektu Ovocné stromy do přírody. Vylepšíme tak již stávající výsadbu, starou několik let. Místo je zajímavé také žulovým monolitem s memoriální deskou věnovanou spisovateli Adolfu Heydukovi. Víte, jak byl tento "pootavský slavík" spojen právě se Štěkní ... ?
B Ř E Z E N ... Je tradičně 1. (astronomickým) jarním měsícem. Naši třídu čekají, stejně jako celý strakonický okres, jarní prázdniny (5. - 9.3.2018) a hned následující týden 2 zajímavé akce. Jednak to bude další kolo oblíbeného "znalostního pětiboje" - tentokrát téma zeměpis (geografie). V 1. kole o historii regionu soutěžilo plných 9 deváťáků, chválím účast i výsledky... Dále to bude ve středu 14. března fotografování třídy do "třídního alba". No a nakonec - ještě 3. závěrečné sčítání kání. Leč to hlavní zůstává na 1. místě - co nejpoctivější příprava na dubnové přijímací zkoušky na střední školy; kdy se našim žákům otevře "trochu jiný svět" ...
Ú N O R ... Je sice mrazivý (i když po masopustu bývalo jinak, spíše předjaří ...), ale aktivita našich deváťáků se v oblasti olympiád nezastavila. A to je chvályhodné! Např. v okresním kole angličtiny vybojoval Filip Hořejší skvělé 2. místo. A v ruštině jsme "v okrese" získali zásluhou Terezy Noskové 1. místo a Kristýna Zborníková přivezla místo 3. V krajském kole potom T. Nosková brala 10. místo. Škoda, že soutěžní porota nenechává naše děvčata více hovořit a orientuje se spíše na výčet slovní zásoby podle témat ...
L E D E N ... Pozvolna končí 17. školní pololetí u žáků naší 9. třídy. To "rozhodující" začne pak únorem. V něm se budou konat přijímací zkoušky na střední školy po celé ČR. Některé tzv. "talentové" zkoušky proběhnou právě již v lednu. Je nanejvýš potřebné a logické, že úsilí o dubnové zvládnutí přijímacích zkoušek by mělo gradovat. Vážení rodiče, ptejte se proto svých dětí, co, jak a nakolik se připravují z českého jazyka a matematiky. Připomínám, že pololetní klasifikace i z jiných předmětů není zanedbatelná ...
P R O S I N E C ... Čas kvapí - ostatně tak se nám to zdá koncem roku vždycky ... Ale jeho využití závisí opravdu jen na nás samých. Proto bude jistě zajímavé navštívit tradiční "Vánoční akademii", tzv. "být u toho". Čejetice, 19. 12. - od 18. hodiny večerní. Průvodní slovo, skvěle koncipované p. uč. Koubovou, bude v režii naší 9. třídy, stejně tak jako pár písniček a jedno hudební intrumentální vystoupení, ale to je už překvapení ... Jste srdečně zváni.
LISTOPAD... Bude znamenat nejen 1. školní čtvrtletí, ale také např. další ekologickou akci - sběr odpadového papíru a víček z PET lahví. 18. 11. pak zahájíme další ročník sčítání kání - program BUTEO. --- Ještě malá reminiscence. Koncem října burza škol ve strakonické sokolovně deváťáky opravdu nadchla, získali řadu informací, která škola jim "sedne". Také následující exkurze do Euroškoly se moc líbila - ve vstřícném a srdečném prostředí...
LISTOPAD - bude pro nás nejen školním "čtvrtletím", ale také např. ekologickou akcí na sběr odpadového papíru a PET-víček z lahví. V sobou 18. 11. zahájíme i další ročník "sčítání kání"... akce BUTEO. --- Ještě malá reminiscence: burza škol ve strakonické sokolovně naši třídu nadchla, bylo opravdu na co se ptát a zjišťovat, která škola deváťákům tzv. "sedne". Následující exkurze do Euroškoly byla rovněž velmi zajímavou, podnětnou; ve škole s velmi vstřícným a srdečným prostředím...
"MLADÝ ZÁCHRANÁŘ". Další ročník oblíbené a velmi potřebné soutěže družstev se konal za příjemného počasí v areálu naší školy dne 4. 10. V konkurenci 15 družstev zvítězila za 2. stupeň 9. třída - pětici vedla T. Nosková. Devíťáci přidali ještě 3. místo - F. Hořejší a jeho tým. Blahopřejeme! Fotky najdete v rubrice "Fotogalerie"...
Ř Í J E N ... Loni i letos volím "měsíční" příspěvky na stránky naší třídy. Zdají se mi být praktické. Dříve to bývaly stránky kroniky, pro roce 2000 - stránky webové. Jinými slovy, technika jde s námi (někdy bohužel i před námi...). Na říjen jsem pro Vás připravil stručný přehled školních akcí týkajících se naší 9. třídy. Už 4. 10. si rádi zopakujeme hru "Mladý záchranář". Soutěží pětičlenná družstva. Na 13. 10. (pátek třináctého ...) potom tradiční edkologická akce "72 hodin", kdy uklidíme okolí školy i celého městyse... 25. 10. vyrážíme do Strakonic na návštěvu Euroškoly, bude na co se dívat, bude co se přiučit ... a 31.10. proběhne každoroční burza středních škol (strakonický dům kultury). Náš 2. školní měsíc bude tedy akcemi doslova nabitý...  Mezitím budou ale i podzimní prázdniny, objednávka triček pro 9. třídu... Především však bude třeba se připravovat již nyní na přijímací zkoušky na střední školy; duben není až tak v nedohlednu...
Z Á Ř Í 2017. Školní je rok je "v plném proudu" a naše 9. třída se velmi konkrétně připravuje k přijímacím zkouškám na střední školy ... Žáci právě začali navštěvovat páteční ranní přípravu z českého jazyka a více budou skloňovat i jméno Fr. Bělouna (pozn., autor osvědčené cvičebnice z matematiky). No a v rámci běžného rozvrhu mívají vždy v úterý navíc předměty Cvičení z ČJ a Cvičení z M. Nechť je to tedy poctivá příprava, která však nebude zapomínat i na předměty jiné: anglličtinu, němčinu, fyziku apod. ------ Dne 3. 11. čeká naše devíťáky strakonická Burza škol
   ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   
Č E R V E N ... byl a zůstává prvním letním měsícem v kalendářním roce ... V tom našem, školním, roce bývá dobou jakéhosi finiše, kdy žáci 9. třídy se chystají k důstojnému rozloučení se svou dosavadní školou a nové děti se těší do 1. třídy. V naší 8. třídě je před námi výlet, a to ve středu 28. června do Kutné Hory. Na programu bude jeden z vrcholů české, resp. evropské gotiky - chrám sv. Barbory, zcela unikátní kostnice v Sedlci (předměstí K. Hory) a také muzeum těžby stříbra ... Právě "Hory Kutny" bývaly ve středověku za panování krále Václava II. hlavním místem těžby stříbra, vedle např. Jihlavy nebo méně známých Hor Matky Boží (v okrese Klatovy). Jako bonus programu navštívíme na náměstí tzv. "Kamenný dům", opět vrchol gotického stavitelství v oblasti měšťanských domů...
K V Ě T E N ... neboli máj bývá měsícem již probuzené jarní přírody, ve školách pak měsícem řady zajímavých akcí... Naše 8. třída společně s 9. se zúčastnila exkurze do Terezína a Lidic. Obě velmi památná místa naší i světové historie přiblížila žákům hrůzy a nesmyslnost 2. světové války. Kromě toho jsme cestou viděli i např. památník posledních výstřelů války v Milíně (bitva u Slivice, kapitulace podepsaná v Rakovicích u Čimelic), dále památník atentátu na Heydricha v pražských Kobylisích, ale také např. severočeské dominanty: horu Říp (je skutečně v kraji Ústeckém), červenozemě a na nich skvělé české chmelnice...
V 17. ročníku ekologicko-vlastivědné soutěže"Putování filmovou krajinou" reprezentuje naši školu 8. třída. Ve 4. kole naše dvojice L. Vališová a Z. Křivanová nejlépe zodpověděla otázky k filmografii regionu Jihozápadních Čech a získala trička, upomínkové hrnečky i další zajímavé ceny s logem soutěže.
D U B E N ... bývá označován i jako "apríl". Patří k němu třeba aprílové počasí nebo i aprílová nálada. Ta naše nálada však může být o poznání lepší, radostnější. Totiž o prvním aprílovém víkendu se do Štěkně vrátili čápi a nás čekají příjemné a oblíbené akce. Např. už v úterý 11. 4. se koná tradiční velikonoční jarmark a v období 18. - 21. 4. proběhne záslužný sběr starého papíru a víček od PET-lahví. A protože 22. duben je Dnem Země, možná se Vám jako rodičům podaří se svými dětmi vysadit kdekoli nějaký strom nebo vyčistit studánku ve svém okolí (i to k dubnu plnému ekologie patří). Nezapomeňte: Stromy se na nás dívají a bez vody se žít prostě nedá ... Václav Žitný
B Ř E Z E N ... bývá tradičně obdobím velkých změn, hlavně v přírodě. Kéž by jarní rovnodennost (21.3.) přinesla nám, lidem také rovnováhu v našem životě. O to, aby žáci ovládali nejen učivo, ale také reprezentovali naši školu v nejrůznějších soutěžích, se musíme starat (a dodávám, že se staráme rádi) především my, kantoři. Konkrétně, naše 8. třída má před sebou v březnu hned 3 takové možnosti. Osmáci budou na krajské olympiádě v ruštině v Č. Budějovicích (16.3.), na angličtině (23.3.), ale také zahájí ekologickou soutěž pořádanou odborem životního prostředí ve Strakonicích pod názevem "Putování filmovou krajinou" (9.3.). Držte jim palce, ať se jim dobře soutěží a ať nám štěstěna přinese i nějaká ta "zajímavá" přední umístění ... V. Žitný

NAŠI ÚSPĚŠNÍ V OKR. OLYMPIÁDÁCH

... v angličtině Filip (1.místo) a Marek, v ruštině Tereza a Kristýna
RJ-Tereza a Kristýna AJ-Filip a Marek
Ú N O R ... Začíná nenápadně, uprostřed pracovního týdne. Leč ve školství znamená - tradičně - nové školní pololetí ...Žáci naší 8. třídy pojedou - také tradičně - reprezentovat celou naši školu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. - Velký úspěch jsme zaznamenali ještě na konci ledna, kdy v okr. kole olympiády v ruštině získala v konkurenci 16 žáků 9. tříd a gymnázia žákyně 8. třídy Tereza Nosková skvělé 4. místo. V. Žitný, třídní učitel
L E D E N ..., A JIŽ 2017 ... Tak nechť je ten právě zahájený rok dobrý! Vám, vážení rodiče, přeji navíc pevné zdraví a radostí z Vašich dětí. Dost možná, že budou úspěšní už při okresních olympiádách - v lednu dějepisná a ruský jazyk. Žáci právě 8. třídy patřívají ve škole k nejlepším v oblasti soutěží a olympiád. Ještě připomenu, že ve středu 11. ledna proběhne v naší škole mezi 8. a 11. hodinou Den otevřených dveří. Václav Žitný
PROSINEC... Název "prosinec" pochází nejspíše od výrazu "prosinalý" (patrně podle charakteru počasí v prosinci). - Mikulášská nadílka v naší škole byla letos velmi milá, klidná, tak jak má být ... Za rok čeká tato oblíbená činnost i naši třídu. - Ještě připomínám všem rodičům a příznivcům školy, že v pátek 16. 12. v 18 hodin se koná naše další vánoční akademie v Čejeticích. Určitě je nač se těšit - za naši 8. třídu to bude tanec, scénka, houslové vystoupení. Jste srdečně zváni!! V. Žitný, třídní učitel
PROSINEC... Název pochází od slova "prosinalý" (jiná verze: lidé prosí; vzpomeňte i na písničku Svěráka a Uhlíře ...Je prosinec a vrabec prosí ...). MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v naší škole byla letos velmi milá, klidná - prostě, tak jak má být. A příští rok čeká tato oblíbená činnost i naši třídu. - Připomínáme rodičům a dalším příznivcům školy, že v pátek 16. 12. od 18 hodin se koná v Čejeticích naše další VÁNOČNÍ AKADEMIE. Zcela určitě se máte nač těšit - za naši 8. třídu: tanec, scénka, houslové vystoupení. Jste srdečně zváni!! Václav Žitný, PaedDr., třídní učitel
LISTOPAD ... znamená pro naši školu také přípavy na Vánoční akademii. S čím letos vystoupí 8. třída ...? Přislíbit můžeme vystoupení s houslemi (živě, na hudební nástroj je vždy velmi cenné pro posluchače) a také tanec. A co to bude konkrétně? Nechme se překvapit, vždyť svátky vánoční mají být také o překvapeních, že?
NAŠE EKOLOGIE V ŘÍJNU ... Tak nejprve v pátek 14. 10. půjdeme, stejně jako celá škola, uklízet přírodu v rámci celostátní akce "72 hodin". Trasu jsme vybrali jako úsek Klostermannovy stezky, navíc s malými odbčkami. Pohybovat se budeme v okolí Štěkně a Slatiny. V podstatě vždy je co uklízet. Je správné a potřebné, že v ČR se mimo jiné uklízejí na jaře řeky a právě na podzim další prostranství obcí nebo lesy... No a lesu také pomůžeme: protože 20. 10. je v ekologickém kalendáři tzv. Den stromů, vysázíme několik smrků (z lesních nadbytečných náletů) do okolí Štěkně.
Ještě poznámka k měsíci září. Dne 27. 9. se žáci naší školy (od 3. až po 9. třídu) zúčastnili zajímavé soutěže pořádané ZŠ Jana Husa v Písku (k 100. výročí založení této školy). Za naši třídu soutěžila N. Zušťáková. Také ona výrazně napomohla našemu skvělému umístění, kdy mezi 11 školami z okresu Písek naše (jediná ze Strakonicka) vybojovala celkové 1.-5.místo. Také v této soutěži bylo značné místo věnováno právě ekologii, environmentální výchvově - odbor životního prostředí, střední lesnická nebo zemědělská škola... V. Žitný, tř. učitel
1. ZÁŘÍ - TAK UŽ OSMÁCI ...Čas nezastavíš, a naše třída se posunula již k předposlednímu ročníku základní školy. V učebním plánu je nově chemie, ale třeba i volitelné předměty - informatika nebo cvičení z ČJ a literatury. Vedle učení však jistě zbude čas i na zájmové kroužky, soutěže a další aktivity. Právě tato třída nasbírala v loňském školním roce nejvyšší počet bodů pro celou naši školu v olympiádách a dalších soutěžích na okresní, ba i krajské úrovni. Věřím, že žáci budou podobným způsobem nadále pokračovat. Také se budou rádi zcela aktivně věnovat společensky důležité ekologii (sčítání kání, čištění studánek v okolí apod.). A školní výlet? - Nabízí se např. západočeské lázně nebo třeba i nedaleká Šumava (městys Čestice s velkým množstvím památek a zajímavých míst)... Tak hodně zdaru do nového školního roku, osmáci! Václav Žitný, tř. učitel
   ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   
PRAHA, VÝLET 2. STUPNĚ ... 3 hlavní návštěvní místa se našim žákům dozajista líbila - Vyšehrad (i s vyhlídkou knížete Horymíra a jeho Šemíka), Nár. technické muzeum (s největším meteoritem v ČR) a večerní představení Strakonického dudáka v Národním divadle (s vynikajícím hereckým obsazením). Cestou žáci viděli ale i památník 2. sv. války v Milíně, obec Rakovice (část Čimelic), kde byla konečná kapitulace německých vojsk podepsána, keltské hradiště Závist u Zbraslavi nad Vltavou, Kavčí (televizní) hory a mnoho dalších zajímavých míst ... V. Žitný, tř. uč. 7. třídy
S O U T Ě Ž E ... Že je naše třída"soutěživá", svědčí dosavadní výsledky. Jsme rádi, že "sedmáci" přinášejí body z okresních a krajských soutěží nejen pro svoji třídu, ale i pro celou naši školu! Jen pro ilustraci: od ledna 2016 jsme postupně získali 1. místo v olympiádě z ruštiny (T. Nosková, i 6. místo v kole krajském), 1. místo v angličtině (F. Hořejší), 3. místo v biologii (L. Vališová) atd. Velmi úspěšně si vedou žáci také v celoškolním "pětiboji", který bude mít již 4. kolo, a to v úterý 24. května (ruština). Václav Žitný, květen 2016

ČISTILI JSME STUDÁNKU …

ČISTILI JSME STUDÁNKU …

Na Den Země, 22. duben, přesně v poledne jsme s žáky 7. třídy vyčistili opět studánku na Dobré Vodě u Štěkně … Hromady listí, ale také plasty, sklo (nepochopitelné!)… Podobnou ekologickou akci opakujeme již velmi dlouho. Pomáhá přírodě a trochu pohybu na zdravém vzduchu prospěje. Víte, že v okolí Štěkně máme dokonce 5 studánek …? Kromě Dobré Vody ještě „Školní“ (tu jsme sami obnovili) – naproti bývalé skládce, poměrně novou „Lesní“ – před Slatinou, v Hájku (Na Farčici) – mezi Štěkní a Vítkovem (rovněž jsme ji tzv. revitalizovali) a Hrochovu studánku…
Václav Žitný

EKOLOGIE V DUBNU …

Je jistě všeobecně známo, že právě v dubnu lidé více myslí na sázení stromů a také třeba na vyčištění studánek … „Den Země“ připadá na 22. duben, ale již dnes, 1. dubna, je v ekologickém kalendáři „Den ptactva“. Naše škola čistí studánky v každém školním roce – Dobrou Vodu, Na Farčici (V Hájku), v lesním komplexu Brdo … K 1. dubnu jsme také ukončili program Sčítání kání (Buteo) se 7. třídou. Připomínáme, že ekologicko-vlastivědná soutěž „Putování dramatickou krajinou“, kterou organizuje odbor životního prostředí na MěÚ Strakonice, se dostala již do poloviny (5. kolo). Zatím si velmi úspěšně vede i naše 8. třída. Velmi doporučujeme podívat se na webové stránky www. souteze.strakonice.eu. Jde o skutečně zajímavé příběhy z našeho regionu. Ještě dodatek - koncem dubna budou naši žáci pokračovat v soutěžním pětiboji právě tématem ekologie … V 2. kole (zeměpis spojený s ekologií) zvítězila v mladší kategorii Natálie Kosková a ve starší Veronika Kleinová. Václav Žitný, koordinátor environmentální výchovy.

29. ÚNOR je nepochybně zvláštním dnem, rok přestupný je delší - mám tedy snad i více času zastavit se, zhodnotit ... Naše třída si vede v roce 2016 v různých soutěžích výborně: získali jsme 1. místo v okresním kole olympiády v ruštině (Tereza Nosková), čeká nás i krajské kolo. Další 1. místo v okr. kole angličtiny (Filip Hořejší) a v prvním kole "znalostního pětiboje" jsme rovněž bodovali - v mladší kategorii další 1. místo (Nosková) a dále pořadí Hrdinová, Malíková, Vachuška. Tato školní soutěž je v power-pointu a navazuje na loňský "olympijský pětiboj" ... Václav Žitný
29. ÚNOR je nepochybně zvláštním dnem, rok přestupný je delší - mám tedy snad i více času zastavit se, zhodnotit ... Naše třída si vede v roce 2016 v různých soutěžích výborně: získali jsme 1. místo v okresním kole olympiády v ruštině (Tereza Nosková), čeká nás i krajské kolo. Další 1. místo v okr. kole angličtiny (Filip Hořejší) a v prvním kole "znalostního pětiboje" jsme rovněž bodovali - v mladší kategorii další 1. místo (Nosková) a dále pořadí Hrdinová, Malíková, Vachuška. Tato školní soutěž je v power-pointu a navazuje na loňský "olympijský pětiboj" ... Václav Žitný
26.LEDEN - OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V RUŠTINĚ. Z naší 7. třídy získala Tereza Nosková za vynikající výkon 1. místo ve své kategorii, tedy 6. a 7. třída pokročilí ... Obdržela maximální počet bodů, a reprezentovala tak skvělým způsobem nejen svoji třídu, ale i celou školu. Již nyní se připravuje na krajské kolo v Č. Budějovicích, které proběhne začátkem března ... Václav Žitný, garant olympiády při DDM Strakonice
V PROSINCI se právě naše 7. třída velmi aktivně podílela na zpracování projektu, který zahrnuje informativní stend pro školní zahradu (dřeviny v ČR) a tabulkové označení šaten. Vše provedeno z ekologického materiálu - dřevo ... Žáci upravovali jednotlivé komponenty výrobků ve školních dílnách v rácmi předmětu pracovní činnosti. Odměnou je nejen dobrý pocit ze zajímavé práce trvalé hodnoty, ale i nové vynikající vybavení dílen.
LISTOPADOVÉ SČÍTÁNÍ KÁNÍ ... Právě zahajujeme další ročník projektu "Sčítání kání". Během listopadu si projdou žáci z naší třídy několik tras, na nichž budou pozorovat a sčítat káně lesní, ev. káně rousné. Budou monitorovat oblast okolí Štěkně, Čejetic, Mladějovic, Sudoměře i Přešťovic. Smyslem a cílem projektu BUTEO (Káně) je za poslední čtvrtstoletí ukázat, že káně není přemnožená a naopak je regulátorem rovnováhy v přírodě (živí se zejména hraboši, kteří ničí obilní plochy)... Další sčítání proběhnou v polovině ledna a v březnu. V. Žitný
JIHOSEPAR VIMPERK. To byl 14. října cíl naší ekologické exkurze. Bylo velmi zajímavé být u toho, jak se papírový a plastový odpad třídí, rycykluje a provádějí se další mezioperace... Hodně dotazů pak svědčilo o zájmu naší třídy o tuto věc - odpadové hospodářství. Cestou jsme viděli i Hoštice u Volyně, volyňskou radnici, náměstí ve Čkyni nebo unikátní sudslavickou lípu s obvodem kmene 12 metrů... Bohužel jsme i viděli i stovky fotovoltaických panelů u Zlešic, které do šumavské přírody rozhodně nepatří! V. Žitný, třídní učitel

Většina žáků si koupila zajímavé tričko s logem akce

"72 HODIN" je několikaletá ekologická akce, kdy obyvatelé ČR mají možnost zapojit se do úklidu přírody. Lze říci, že tak trochu navazuje na jarní čištění našich řek ... Také naše škola, tedy i 7. třída, opět nezůstala stranou. V pátek 9. října 2015 jsme šli po trase rybník Močidlo (kde se namáčel dříve len), rybník U křížku (ten tam pod lipami opravdu stojí), hřbitov, Šibeniční vrch, lesní masiv Brdo - konkrétně mezi Štěkní a Slatinou. Našli jsme značné množství odpadků a navíc se podívali k zajímavým kamenným mohylám v lese ...
7. TŘÍDA V NOVĚ UPRAVENÉ UČEBNĚ. K 1. září nového školního roku 2015/16 zaznamenala naše učebna v 1. poschodí zajímavé, a především potřebné úpravy. Na první pohled potěší nová výmalba v příjemné kombinaci světle zelené a oranžové. Hlavní nástěnka bude s námi komunikovat na téma "mapy" (jak vznikají, jak je čteme, jak na nich měříme apod.). Velmi důležitou změnou je zejména určitá přeměna klasické běžné učebny na auditorium pro výuku cizích jazyků. Prostřednictvím již používaného dataprojektoru se totiž budou žáci z různých tříd učit v angličtině na základě nově instalovaného softwaru, a samotná výuka tak bude velmi interaktivní. Nechť se zde našim žáků v novém školním roce dobře učí a také ať nám čistá učebna vydrží nastálo. Václav Žitný, tř. učitel
   ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   
SOUTĚŽE ... Žákům naší 6. třídy se v tomto školním roce skutečně dařilo. Výborně reprezentovali školu i v krajské soutěži, kde Tereza Nosková získala 10. místo v olympiádě z ruštiny a v okresním kole Filip Hořejší 2. místo v angličtině. V místních školních kolech jsme pak zaznamenali řadu vítězství - především v tzv. "olympijském pětiboji" (viz webové stránky školy) 1. místo opět Terezy Noskové, 2.  Jany Hrdinové, 4. Lucie Vališové a 5. Terezy Malíkové. Nechť se tedy daří získávat body pro naši školu i třídu také v dalším školním roce ... V. Žitný
ČERVEN ... bývá tradičně obdobím finišující práce ve školním roce, ale také školních výletů i dalších zajímavých aktivit;
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ. 1. června jsme se prošli po trase Klostermannovy stezky. Líbila se jak samotná trasa, tak i malá odbočka ke keltskému hradišti nad Slatinou a rovněž závěrečné opékání špekáčků u jezu na Otavě ...
NÁVŠTĚVA ZÁMKU VE ŠTĚKNI. Připravujeme ji na samotný závěr školního roku - chtěli bychom poznat nejen jeho zajímavé interiéry (pamětní pokoj K. Klostermanna, umělou jeskyni, Losyho společenský stál s vynikající akustikou ...), ale také celý areál anglického parku s např. vzácnými pyramidálními duby ...
AKTUALITY V KVĚTNU ... Po příjemném a užitečném vyčištění studánky u Dobré Vody nás čekají další zajímavé akce. Dne 19. května pojedou žáci celého 2. stupně do Vídně.  Těší se, že zblízka poznají jednu z nejvýznamnějších světových metropolí, město na Dunaji, které z velké části stavěli čeští stavitelé a zedníci ... 27. května potom proběhne prakticky zaměřená soutěž Mladý záchranář ... A nakonec náš tzv. Olympijský pětiboj. Ten již vrcholí, v průběžném pořadí (ve společné kategorii se 7. třídou) vedou T. Nosková a J. Hrdinová. Drže jim palce i před poslední soutěží - začátkem června v němčině. V. Žitný

ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK

ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK

DEN ZEMĚ, který je v ekologickém kalendáři vždy 22. dubna, jsme si připomněli nejen na školní vývěsce, ale především konkrétní pomocí přírodě. Již tradicí se stalo čištění studánky v okolí Štěkně. A protože jich je celkem 5, zahájili jsme tou největší a nejznámější – Dobrá Voda. Žáci 6. třídy pracovali s velkou chutí a poctivě; výsledkem je uklizený prostor v okolí studánky, deset hromad napadaného listí, větviček, ale i plastových odpadků. Jako zajímavost připomeňme, že vodu z tohoto pramene si nechal po císařských manévrech roku 1905 ve Štěkni vozit na císařský dvůr do Vídně sám Franz Josef I. Na vyčištění dalších studánek – Školní (pod Brdem) a lesní studánky v místě zvaném „U Antonína“ (směr Slatina), je připravena 9. třída. Václav Žitný, PaedDr.

EKOLOGICKÉ AKCE V DUBNU ... Protože 22. duben je připomínán jako tzv. "Den Země", také naše akce budou napomáhat jednomu z nejvýznamnějších globálních úkolů - udržet naši planetu čistou a obyvatelnou i pro další generace ... Naše 1. akce bude naučná - žáci se začátkem dubna zúčastní soutěže ve znalostech ekologie a životního prostředí. Ano, půjde o již 3. díl cyklu "olympijský pětiboj", který uzavřeme v červnu. - A 2. akce bude zaměřena ryze prakticky: vyčistíme jednu z 5 studánek v okolí Štěkně; právě na konci dubna jako náš příspěvek ke Dni Země. Pro zajímavost - znáte všechny naše studánky? (Dobrá Voda, Na Farčici-V Hájku, U Antonína a Hrochova studánka - tyto dvě poslední najdete v lese poblíž Slatiny. Poslední studánka je zvláštní, osobitá. Je přímo nad Štěkní vlevo od Šibeničního vrchu a při posledním vyčištění jsme ji nazvali "Školní  "...
ZÁVĚREČNÉ SČÍTÁNÍ KÁNÍ ... má podle itineráře CHKO Český les proběhnout během 2. víkendu v březnu 2015. Jak jsme už na našich stránkách uváděli, jedná se o celostátní tradiční ekologickou akci, do níž je zapojeno i několik dvojic žáků 6. třídy. Blížící se jarní počasí nám zřejmě umožní bezproblémovou procházku po známých trasách na Štěkeňsku a zaznamenání počtu přelétajících kání. I zde platí "méně je někdy více" - nižší výskyt kání, což je realita, bude nadále dokazovat některým myslivcům, že káně není přemnožená a že nadále reguluje počet škodlivých hrabošů na polích ... V. Žitný
ZIMNÍ VYCHÁZKA DO LESA ... Náš předmět "pracovní činnosti" proběhl ve čvrtek 22. ledna velmi zajímavě a užitečně.
6. třída se vydala do nejbližšího lesního masivu BRDO s těmi nejlepšími "pokrmy" (jak žáci sami říkají) pro lesní zvěř. Do krmelce nad vodárnou jsme nasypali pěkných pár kilogramů žaludů a kaštanů - v nejlepší kvalitě (nasbírali je žáci už na podzim). Cestou jsme se zastavili u překrásných buků a kolem krmelce potom obdivovali paseku borovic i řadu modřínů. Buky vytvářejí nejvíce kyslíku na světě vůbec (!), borovice jsou tvarově zřejmě nejzajímavější a modříny - ty zase zpevňují okraje lesních cest a slouží jako větrolamy ... Opravdu bylo na co se dívat: les skutečný je mnohem příjemnější nežli ten
"z internetu" ... Do školy jsme se vraceli cestou kolem zámku a celý okruh nám netrval déle než právě 45 minut běžné školní hodiny. A pokud si jako čtenáři tohoto člunku vzpomenete, fotky z vycházky se zpracovávají - budou na stránkách naší třídy během tohoto týdne. Václav Žitný, tř. učitel
VÁNOČNÍ SVÁTKY ... jsou spojeny s mnoha krásnými zvyky i předsevzetími. Ještě než se úplně přiblíží, chtěl bych poděkovat žákům naší třídy i Vám, jejich rodičům, za podzimní dárky dětem bez domova a za sběrový papír. Všechny tyto aktivity a projevy dobré vůli někomu a něčemu - slouží. Děkuji i za přípravu a vlastní vystoupení na vánoční akademii v Čejeticích. - V pátek naleznou šesťáci dárky i pod stromečkem ve své třídě, a protože mají rádi hudbu, jistě si i zazpívají. Tak tedy příjemné svátky vánoční a dobrý rok 2015! Václav Žitný, tř. učitel
Mikuláš, andělé a čerti u nás, aneb "Zapomenutý čert" ... Šesťáci přivítali návštěvu ze země, nebe i pekla po svém - zazpívali. Bylo to zajímavé setkání, stejnou písničku zazpívají i na vánoční akademii 11. prosince, ale to se už nechte překvapit ...
SČÍTÁNÍ KÁNÍ ... Sčítání kání, resp. jejich přeletů (tzv. transektů) je celostátní akcí, která má v ČR tradici již přes 20 let ... Také žáci 6. třídy se této aktivity pod názvem BUTEO (buteo buteo je latinské označení pro káni lesní) účastní. V tomto školním roce zahájíme již v sobotu 15. listopadu 2014. Naše trasy povedou např. v okolí Štěkně, Čejetic, Mladějovic, Sudoměře nebo Přešťovic. Cílem celé akce Buteo je monitoring kání lesních (nebo rousných), které jsou důležitou součástí potravního řetězce - likvidují přemnožené hraboše polní. Není důvodu, aby byly káně myslivci stříleny! - Káně totiž není v žádném případě přemnožená. - Další sčítání proběhne ještě v lednu a březnu 2015. Václav Žitný, tř. uč. 6. třídy
SPORTOVNÍ DEN 18. 9. 2014 se vydařil nám všem - počasí, skvělý areál, zajímavé discipliny... Nejvíce se nám líbil vložený závod v cyklistice (díky Společnosti pro dobré soužití v Písku a cyklist. oddílu v Milevsku). Z našich 19 žáků třídy jsme jeli ve vysokém počtu 11! Získali jsme i pár stříbrných medailí... prostě: ŠESTKA JEDE! Ale i přehazovaná nebo vybíjená byly zajímavé. Budeme se těšit i na další podobné akce v čejetickém areálu (vybudovanému zásluhou Obecního úřadu v Čejeticích).
   ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014   

Cykloturistický výlet na Helfenburk

Cykloturistický výlet na Helfenburk6. 6. 2014  - Tentokrát se nám počasí vydařilo. Nezmokli jsme, ani nás nestrašila mlha. Cestou jsme se i několikrát vykoupali na koupalištích v Krajníčku a Cehnicích. V Měkynci jsme obdivovali starodávnou rotundu a pěkné štíty selského baroka. Na zřícenině Helfenburku nás přivítal nový kastelán a zakrslé kozičky. Z vyhlídkové věže hradu jsme spatřili celé panorama Šumavy.  Ani cestou zpět nás nepotkal žádný defekt. Páťáci dodejte prosím fotky.

Exkurze na Boubín

Exkurze na Boubín30.5. 2014 zdolala 5. třída vrchol Boubína 1362m. Nepřálo nám příliš počasí. Rozhledna se nám ztrácela v mracích. Z lesa se na nás valila tajuplná mlha, ze které nás strašili obří lesní velikáni.

Mc Donald´s Cup

Mc Donald´s Cup6. 5. 2014 přichází sportovní vrchol školního roku 2013 - 2014 - Mc Donald´s Cup - okresní kolo v kopané. Patříme k favoritům, ale ze skupiny postupujeme po tuhých bojích až z druhého místa. Ovšem ve čtvrtfinále smeteme favorizovanou, do té doby suverénní neporaženou Dukelskou školu 4:0. Následuj semifinále s Poděbradkou. Hru máme pevně pod kontrolou a vítězíme 2:0. Přichází opakované finále z roku 2012 s Volyní. Zápas je opět velmi vyrovnaný. Nemáme to pravé herní štěstí, těsná porážka 0:1 nás velice mrzí. Přebíráme stříbrný pohár za 2. místo a každý dostává i stříbrnou medaili. Napětí z nás padá, začíná převládat spokojenost. Vždyť všichni dělali, co mohli a úspěchu přece dosáhli.

Mladý záchranář

Mladý záchranář

16. 4. 2014 opět paráda. Na celoškolní soutěži mladý záchranář, což je zápolení ve znalostech a praktických činnostech z oboru topografie, poskytování první pomoci, dopravní výchovy, hasičských a záchranářských dovedností, obsadili dvě naše družstva pozice na stupních vítězů. Družstvo ve složení bratři Martin a Michal Kynkorové, Seba Novák, Štěpa Vondrák a kapitánka Lucie Vališová, získalo první místo. Družstvo ve složení Jan Vachuška, Alex Fligiel, Jana Hrdinová, Kristýna Zborníková a Dominik Flídr bylo třetí.

Velikonoční jarmark

14. 4. 2014 pořádala naše základní škola velikonoční jarmark. Tady se nám zadařilo. Téměř veškeré zboží jsme vyprodali. Úspěšně jsme prodávali naše žákovské výrobky zhotovené v hodinách praktických činností a výtvarné výchovy. Zvláště na dračku šly sladkosti našich maminek a pomlázky pana učitele.

Vybíjená

9. 4. 2014 jsme vyrazili do Strakonic na okresní kolo ve vybíjené. Byli jsme na tuto soutěž docela natěšení, ale nemoc dvou předních hráčů nás velice oslabila. I naše kvalifikační skupina byla těžká. Jen v jednom zápase jsme sahali po vítězství, ale prohráli jsme nešťastně o jeden život. Byli jsme v této skupině jediná vesnická škola. Ve druhé skupině se alespoň střetli Sedlice a Volenice. Zvlášť Sedlice byla pro nás hratelná. Navíc s námi nesehrála ani zápas o 9. až 10. místo, neboť její žáci a pan učitel pospíchali na autobus. Prostě smůla.

Více

Sběr papíru

Ve dnech 31.3. - 3. 4. 2014 se naše třída zúčastnila celoškolní sběrové akce starého papíru. S průměrem 21kg papíru na jednoho žáka jsme byli čtvrtou nejúspěšnější třídou.

Živá V. třída

Živá V. třídaV. třída žije především sportem. Více než polovina třídy tvoří školní fotbalový kroužek. Zúčastnili jsme se i školních florbalových soutěží. V okresním kole V. tříd obsadili chlapci pěkné 5. místo. Do okresního kola dívek se kromě nás nepříhlásil nikdo. Postoupili jsme rovnou do krajského kola hraného v Českých Budějovicích. Trochu jsme se jako nováček obávali výprasku a váhali s účastí. Zbytečně. Už cesta vlakem do Českých Budějovic stála za to. Holky skoro celou cestu zpívaly a zpestřily lidem cestu do práce. Na turnaji jsme sice dvakrát výrazně prohráli, ale tři zápasy byly velmi vyrovnané a jednou jsme dokonce vyhráli a to hned 5:0. Z šesti účastníků jsem obsadili 5. místo. Mít více sportovního štěstí, mohlo být i lepší. Prostě ostudu jsme neudělali. Chlapci si teď brousí zuby na fotbalový turnaj základních škol McDonald´s Cup. Chtějí vyhrát nebo stát alespoň na bedně. Šance jsou. Jejich sebevědomí je podložené. Loni byli ještě jako čtvrťáci mezi páťáky šestí, ale coby třeťáci byli na stříbrné pozici. Takže štěkeňským páťákům a sportu zdar!

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy