logotyp
Login

9. třída: archiv

Tvořivé psaní v 1. třídě

 

 

Tak jako je čtení v 1. třídě spojeno se slabikářem, je s psaním spojena písanka. Děti se učí správným tvarům písmen, opisují a přepisují slova a věty. Ale dokáží  i využít velká tiskací písmena při psaní vzkazů, dopisů i vlastních textů. Psaní se tak stává skvělým nástrojem k rozvíjení myšlení.

 

Tvořivé psaní v 1. třídě je vlastně psaní „nanečisto“. Dětem chyby neopravuji, spíše sleduji jejich snahu o zápis myšlenek. U nás ve třídě jsme již zkoušeli napsat několik vět o sobě, dopis svému spolužákovi, vepsat do obkreslené ruky, co všechno ruce umí, byli jsme i na maškarním plese a také navštívili divadlo LUK. 

Hopsárium

V pondělí 5.5. jsme byli v Hopsáriu. Velký areál plný trampolín, různých přelézaček, klouzaček, nafukovacího žraloka a velikánské lodi. Skákání do míčků, houpání na provazech, jízda na šlapacích motokárách, hraní fotbalu, ale i stolního fotbálku. To vše nabízelo Hopsárium a děti toho vrchovatě využili. 
Areálem se po více než dvě hodiny neslo radostné výskání a jásání. Rozjařené usměvavé tváře dětí prozrazovaly náramnou spokojenost z jejich skotačení a dovádění. A po takové práci pěkně vyhládne. Děti spořádaly nejprve svačiny připravené od maminek a potom si dopřávaly dobroty z místního občerstvení.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili ve Vodňanech. První kroky nás zavedly do cukrárny na výbornou zmrzlinu a poté samozřejmě do hračkářství. Kluci okukovali dětské pistole a děvčata sahala po plyšových hračkách. Většina dětí při nákupu myslela i na své nejbližší.
První školní výlet se nám vydařil a už teď se těšíme na další.
Fotky z akce ve fotogalerii 1. třídy.

Superstar v 1. třídě

Superstar v 1. třídě

Svátek dětí – to se musí oslavit!

 

Ve čtvrtek 29.5.2014 se na dveřích 1. třídy objevil plakát.

Pro děti velké překvapení. S velkým zájmem a nadšením ho pročítaly stále dokola. Těšily se na všechno, co plakát nabízel.

Třída se rozdělila do čtyř družstev a mohlo se začít soutěžit. Děti si vyzkoušely běh s papírovou koulí na lžíci, stavění nejvyšší věže z dřívek, chůzi s knihou na hlavě, skákání přes švihadlo a točení s obručí.

V pátek se s oslavou pokračovalo. Soutěžilo se ve zpívání. Do soutěže Superstar se přihlásilo 14 dětí.

Jako hosté byli pozváni žáci 4. třídy. Malé prvňáčky při zpěvu povzbuzovali a odměňovali bohatým potleskem a jásotem. Porota měla opravdu těžké rozhodování. Počet hlasů rozhodl o pěti nejlepších finalistech ve složení:

 Václav Sokol, Zdeňka Vaňková, Jakub Uhlík, Kája Maroušková a Dianka Procházková. Gratulujeme.

   ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014   

práce v hodině nás moc baví

V prvouce se druháci učí rozdíly mezi městem a vesnicí. Byl jim zadán úkol vytvořit projekt města / vesnice ve skupinové práci. Tento způsob výuky dětem vyhovuje.

Projekt 72 hodin
Dnes 9.10.2014 se naše třída zapojila do dobrovolného projektu pomoci druhým i svému okolí. Uklízeli jsme na parkovišti u pošty, u obchodu se smíšeným zbožím a na fotbalovém hřišti. Naplnili jsme dva velké igelitové pytle. Děti pobavilo to, že mezi odpadky se našly i věci nečekané. Například koště, sklenka a porcelánový podšálek. Děti uklízely s nadšením, předháněly se, kdo najde více odpadků a měly opravdovou radost, že za nimi zůstává čisto.

Halloween ve 2 třídě

Bílý den

Bílý denV úterý 11.11.2014, na počest svátku sv. Martina jsme přišli oblečeni v bílém. Vyučování probíhalo ve slavnostním rázu, vše bylo jiné, výjimečné. Při vyprávění legendy o sv. Martinovi žáci seděli tiše a se zaujetím pozorně poslouchali. Působivá byla pro ně ta část, kde se mluví o setkání Martina se žebrákem. Po skončení vyprávění se děti rády a s úsměvem "martinsky" dělily o své svačiny se svými kamarády. Tento slavnostní den jsme zakončily malováním koně. Výkresy kreslené bílými křídami na černých papírech krásně zdobí naši třídu.

Oslava vysvědčení

Oslava vysvědčení29. ledna 2015 jsme si rozdávali vysvědčení. Všichni jsme byli nedočkaví a napjatí, jak to dopadne, ale nakonec jsme byli velice spokojení, protože jsme šikovná třída. Více o oslavě, která předcházela tomuto slavnostnímu dni naleznete ve fotogalerii.

Česká pošta

Česká pošta
Ve čtvrtek 26.3. nás přivítala paní vedoucí a seznámila děti s hlavními typy služeb, které každá pošta poskytuje svým klientům. Zaměřila se na služby, které lidé nejčastěji využívají. Zmínila se o doplňkových službách, jako je prodej drobných dárkových předmětů. Děti, jak už to bývá, zalitovaly, že nemají u sebe žádný finanční obnos. Přesto si každý něco odnesl. Kromě nabytých vědomostí to byly různé tiskopisy k vyplnění. 
Toho jsme pak využili ve škole a vytvořili jsme barevnou koláž na téma Česká pošta. Děti dokonce zvládly za pomoci učitelky, některé tiskopisy vyplnit. Koláže teď zdobí naší třídu a připomínají nám, jak je pošta pro běžný život potřebná.
A na to jak jsme kreslili znak pošty, se můžete podívat ve fotogalerii naší třídy.  

Náš strom

Náš strom

Jak si užíváme hodin tělesné výchovy

Jak si užíváme hodin tělesné výchovyPředmět tělesné výchovy patří mezi nejoblíbenější. Začínáme v tělocvičně, kde jsme si protáhneme tělo při běhu,rozvičce,  děláme koutouly a šplháme na tyči.  Dále se učíme  pravidla hry vybíjené. Chodíme i  na atletické školní hřiště, kde   hážeme kriketovým míčkem, skáčeme do dálky, běháme na čas 50 metrů. Z dosažených výkonů máme radost a ti nejlepší z nás se zúčastňují sporotovních soutěžích v atletice.
   ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   

Už jsme třeťáci

Tak jsme se po prázdninách sešli nyní již ve třetí třídě. Přivítali jsme se s paní učitelkou i všemi kamarády a už se moc těšíme, co nového nás v tomto školním roce čeká. Asi to bude angličtina. 

Vysvědčení

Vysvědčení

Tak máme za sebou půlku školního roku, za kterou jsme dostali všichni vysvědčení. Poslední vyučovací hodinu jsme zrekapitulovali celé pololetí a pověděli jsme si, co nás čeká v tom následujícím.  Pak následovalo samotné rozdávání. Nejlepší žáci se samými jedničkami byli provázeni velkým potleskem.  Pak už následovalo velké hodování. Každý si z domova přinesl své oblíbené pochutiny a nabídl ostatním k ochutnání. Moc jsme si tuto hostinu užili. A teď už se s chutí můžeme vrhnout do dalšího pololetí. Fotky z tohoto slavného dne můžete vidět v naší fotogalerii.

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Úterní dopoledne nám zpříjemnila paní lektorka z celorepublikového vzdělávacího programu „ Zdravá pětka“. Dozvěděli jsme se o zdravém životním stylu, zásadách zdravého stravování. Tento projekt nás velice bavil, ochutnávali jsme ovoce a zeleninu po slepu, pak jsme byli rozděleni do soutěžních družstev a plnili různé soutěžní úkoly.  Nakonec jsme si ze zeleniny a ovoce mohli vytvořit různé obrázky, na kterých jsme si posléze velice pochutnali. Všichni jsme si z těchto dvou příjemně strávených dvou hodin vzali ponaučení, které potraviny jsou pro naše zdraví prospěšné a které nikoliv. Na samotném konci jsme obdrželi drobné dárky. Tento program se nám velice líbil. 

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmarkVeselé Velikonoce přeje 3. třída všem návštěvníkům pondělního " Velikonočního jarmarku". Pečlivě jsme se na tento den připravovali a doufáme, že Vás naše výrobky potěší. Srdečně Vás zveme.
   ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   

Tak už jsme zpátky v lavicích...

Tak už jsme zpátky v lavicích...Prázdniny jsou nenávratně pryč a my jsme se opět vrátili do školních lavic. O rok starší, jsou z nás už čtvrťáci, máme novou třídu, novou p. třídní učitelku....a všichni společně si přejeme, aby letošní školní rok byl pro nás úspěšný, radostných bez větších starostí či problémů. Vzhůru tedy vykročme pravou nohou...Usmívající se

72 hodin

72 hodin14.10.2016 proběhla na naší škole akce "72 hodin - pomáháme si".Uklízeli jsme odpadky na Šibeňáku, a tím prospěli dobré věci. Více obrazem v naší fotogalerii

Exkurze Praha

19.10.2016 jsme se vydali do Prahy. Největší "atrakcí" byla exkurze letište V. Havla. I ty, kteří již letěli letadlem, měli co pozorovat. Celé dvě hodiny se nám věnoval průvodce a bylo opravdu co sledovat a poslouchat. Někteří si vyšlápli i na petřínskou rozhlednu, někteří byli  v zrdcadlovém bludišti. Všem se nám exkurze líbila.

Navštívil nás Bovýsek

Navštívil nás BovýsekV rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" zavítal 21.10.2016 do naší třídy maskot Bovýsek. Pověděl nám o prospěšnosti ovoce a zeleniny na naše zdraví, ukázal obrázky méně známých druhů a nakonec nám rozdal ovocná  pitíčka. Bylo to milé zpříjemnění pátečního dopoledne.

Soutěžíme-"Vánoční dárek"

Soutěžíme-I letos vyhlásilo Městské kulturní středisko ve Strakonicích předvánoční soutěž, tentokrát na téma "Vánoční dárek". Naše třída bude mít svůj výrobek vystavený v Městském kultur. středisku (jedná se o Informační středisko v přízemí Městského úřadu ve Strakonicích). Od 14.11. můžete dávat svoje hlasy přímo  na tomto místě. Za každý hlas předem DĚKUJEME!

Předvánoční tvoření

Předvánoční tvořeníV pondělí 14.11.2016 jsme celé dopoledne věnovali předvánočnímu tvoření. Zdobili jsme perníčky, vyráběli sypané svíčky, koupelové sole, glycerinová mejdlíčka..... Práce se nám velmi dařila a každý z nás si odnesl pěkné výrobky. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak jsme zdárně pracovali.

Pernštejni

PernštejniV úterý 15.11.k nám opět zavítali "Pernštejni". Tentokrát jejich vystoupení bylo věnováno přemyslovským králům.

Mikuláš s čerty ve 4. třídě

I letos navštívila čertovská cháska s Mikulášem a andělem všechny třídy naší školy. Dětem rozdali sladkosti, zlobiví hříšníci museli slíbit, že se polepší, a děti se také dozvěděly i něco o tom, jak vlastně tradice Mikuláše vznikla. Několik fotografiií přibližující setkání s příjemnou "návštěvou" můžete shlédnout ve fotogalerii.

Vánoční akademie 2016

Vánoční akademie 2016Letošní vánoční  akademie proběhla 16.12. v KD v Čejeticích . Naše třída vystoupila s "tanečním" číslem - předvedli jsme tanec zv. "Haka" (tradiční bojový tanec novozélandských maorských bojovníků). Tomáš Němec a Václav Sokol ještě předvedli vystoupení break dance. Obě  čísla se nám povedla, doufejme, že líbila i divákům v sále.

Vánoční besídka ve 4. třídě

Vánoční besídka ve 4. tříděPoslední školní den v roce 2016 byl tardičně na naší škole ve znamení nazdobených stromečků, vůně čaje a cukroví, dárečků, koled...I v naší třídě se rozbalovaly dárky, popíjel teplý čaj, vonělo maminčino cukroví. Nechyběl samozřejmě ani stromek ozdobený vlastnoručně vyrobenými papírovými ozdobami. Všichni jsme si to užili...... Do nového roku přejeme všem hodně radosti, spokojenosti, pohody a zdraví.
Žáci 4. třídy

Užíváme si na sněhu...

Užíváme si na sněhu...Letošní zima nás přímo vybízí k pohybovým aktivitám venku na sněhu. Proto vyrážíme v hodinách Tv do okolí školy.  Podívejte se do fotogalerie, jak nám to jezdí na bobech, lopatách...

Pracovní činnosti hravě

Pracovní činnosti hravěSoučástí pracovních činností je mimo jiné i příprava pokrmů. Zkusili jsme tentokrát připravit netradiční toustíky, obložené chleby... Podívejte se, jak jsme "vařili" a jak se nám dobroty povedly.

Policie ČR ve 4. tř.

Policie ČR ve 4. tř.23.2.2017 přijela za námi por. Mgr. J. Nováková, tisková mluvčí Policie ČR Strakonice. Společně s ní jsme si oživili pravidla bezpečné jízdy na kole, povinnost chodců používat reflexní prvky a další důležité bezpečné činnosti v silničním provozu. Neméně zajímavé a poučné bylo vyprávění a současně upozornění týkající se sociálních sítí, bezpečné používání internetových stránek a rizik s touto problematikou  spojených.
Byla to velmi zajímavá a zejména poučná beseda.

Bovýsek opět ve 4. třídě

Bovýsek opět ve 4. tříděPo roce k nám zavítal kamarád Bovýsek, od kterého dostáváme každý pátek zdravé svačinky - ovoce, zeleninu a jablečné šťávy. Dozvěděli jsme se o dalších druzích ovoce a zeleniny.

Sladovna 29.3.2017

Sladovna 29.3.2017Leonardo da Vinci - významný umělec, malíř, vynálezce, vědec .....15. století. Kdo by neznal jeho nejznámější obraz Mona Lisa..., ale víte, že právě on navrhl jako první skafandr, ponorku, vrtulník, tank, nůžky pro leváky, dámskou kabelku, první lyže....a bylo toho daleko více? To vše jsme se dozvěděli na unikátní výstavě věnované právě tomuto pánovi. Díky interaktivním prvkům jme si mohli postavit maketu malého přenosného mostu, který navrhl Leonardo, vstoupili do "tanku", stavěli různé prostorové obrazce, poznali jsme blíže i anatomii lidského těla, kterou také L. da Vinci studoval.....
V horním patře Sladovny jsme si pohráli s barvy a světlem, nakreslili jsme krásné obrazy, vyzkoušeli netradiční výtvarné techniky.... bylo toho mnoho a každý si jistě přišel na své.

Velikonoční jarmark se vydařil...

Velikonoční jarmark se vydařil...Tradiční velikonoční jarmark  byl i v letošním roce příjemným zpestřením školních dnů, a zejména dnů předvelikonočních. Nic jsme nenechali náhodě a již několik týdnů předem jsme pilně vyráběli různé výrobky, množili fialky... Maminky nám také pomohly - napekly zajíčky, kuřátka, muffiny a další dobroty, čímž jsme měli opravdu přeplněný "pult" v našem stánečku.
Vydělané peníze použijeme na dárečky pro maminky k jejich květnovému svátku a něco si necháme k "promlsání" na závěr školního roku.

Výlet 2017

Ve středu 17.5. jsme si užili školní výlet. Na programu bylo představení v Divadle kouzel Pavla Kožíška, zastávka na hradě Karlštejn a v  Muzeu voskových figurín. Několik fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
   ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   

Mladý záchranář 2017

Mladý záchranář 2017Žáci 5. třídy potvrdili pozici favorita, obsadili první 4 místa. 1.místo - zlaté medaile : kapitán - Jakub Uhlík, členové týmu - Jan Čapek, Václav Sokol, Eliška Vondráková, Veronika Jungvirtová. Druhé místo - stříbrné medaile : kapitán - Václav Žižka, členové týmu - Adam Král, Miroslav Král, Zdeněk Myslivec a Jakub Švehla z Čejetic. 3. místo - bronzové místo : kapitán - Jan Háva, členové týmu - Michal Beneš, Tomáš Jaroš, Tomáš Kurpil a Terezka Váchalová. Blahopřejeme!

Exkurze Boubín očima Elišky Vondrákové

Exkurze Boubín očima Elišky VondrákovéV 5:45 jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Čejeticích. V 5:57 jsme jeli vlakem a autobusem. Když jsme dojeli na Kubovu Huť, tak jsme se nasvačili a vyšli jsme na Boubín. Cestou na Boubín jsme zastavili u bunkru. Šli jsme strmou lesní cestou, když jsme došli na vrchol, vystoupali jsme na rozhlednu. Viděli jsme hódně daleko. Stoupali jsme dolů do Boubínského pralesa, lezli jsme na pařezy, objímali jsme stromy. Na jeden obří pařez se nás vešlo 17. Od Boubínského pralesa jsme sešli k jezírku a lezli jsme na ohromné kmeny. Kousek od jezírka bylo občerstvení. Všichni jsme si něco koupili a vyrazili na nádraží. Motoráčkem jsme frčeli bez přestupu až do Strakonic. Ve Strakonicích si nás rodiče vyzvedli a jeli jsme domů. Byl to skvělý výlet.

72 hodin - Ruku na to / Mladý záchranář

72 hodin - Ruku na to / Mladý záchranářPátá třída uklízela ve štěkeňském lese i Boubínském pralese, tudíž uklízela dva dny - 12.10 v rámci exkurze Boubín a 13.10 jako všichni ostatní ostatní třídy ve Štěkni.

4, 10. Žáci 5. třídy potvrdili pozici favorita, obsadili první 4 místa. 1.místo - zlaté medaile : kapitán - Jakub Uhlík, členové týmu - Jan Čapek, Václav Sokol, Eliška Vondráková, Veronika Jungvirtová. Druhé místo - stříbrné medaile : kapitán - Václav Žižka, členové týmu - Adam Král, Miroslav Král, Zdeněk Myslivec a Jakub Švehla z Čejetic. 3. místo - bronzové místo : kapitán - Jan Háva, členové týmu - Michal Beneš, Tomáš Jaroš, Tomáš Kurpil a Terezka Váchalová. Blahopřejeme!

Výlet očima Jakuba Uhlíka

Výlet očima Jakuba Uhlíka


14. 02. 2020    7. TŘÍDA
14. 02. 2020    AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
  
    
24. 02. 2020    PŘEDSTAVENÍ "LEONARDO DA VINCI"
14. 02. 2020    VALENTÝN
05. 01. 2020    10. 01. 2020   LYŽAŘSKÝ KURZ

05. 12. 2019    MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
31. 10. 2019    HALLOWEEN
11. 10. 2019    PROJEKT "72 HODIN"
02. 10. 2019    PŘEDSTAVENÍ "STVOŘENÍ TANCE"

14. 02. 2020    6. TŘÍDA
14. 02. 2020    AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

14. 06. 2019    BESEDA "VZTAHY VE TŘÍDĚ"
05. 06. 2019    GRAFITOVÉ DOLY / ČESKÝ KRUMLOV

31. 05. 2019    DEN DĚTÍ
30. 05. 2019    
TŘÍDNÍ VÝLET / STÁJE ŠTĚTICE
20. 05. 2019    DUHOVÝ TÝDEN
16. 04. 2019    VELIKONOČNÍ JARMARK

19. 02. 2019    PŘEDSTAVENÍ "VIKINGOVÉ"
14. 02. 2019    VALENTÝN
14. 12. 2018    VÁNOČNÍ AKADEMIE

12. 12. 2018    VÁNOČNÍ DÍLNY
05. 12. 2018    MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
14. 11. 2018    DIVADLO "THE DECODING MISSION"

08. 11. 2018    BESEDA O EKOLOGII
05. 11. 2018    CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

31. 10. 2018    HALLOWEEN
12. 10. 2018    PROJEKT "72 HODIN"

   ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   

Podzimní práce na školním pozemku

Podzimní práce na školním pozemkuBěhem pracovních činností se podílíme na zvelebování naší školní zahrady. Práce na zahradě nás baví.

(další foto-viz. fotogfalerie)

 

Už se zas rozhostil vánoční čas, plamínky svíček a vůní jehličí obklopil nás. Všude je klid a na nebi hvězd, je čas pokoj a lásku do duší vnést.

 

Milí žáci, přeji Vám hezké vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce.

 

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku

I v letošním školním roce, který byl tak trochu netradiční, proběhlo rozloučení paní ředitelky a našich deváťáků projevem ve školním rozhlase. Nakonec jsme rozdali vysvědčení a hurá na prázdniny. Přeji vám všem krásné a vydařené prázdniny a těším se v září 2021 na viděnou.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy