Login

Upozornění ZŠ a MŠ Štěkeň

I. stupeň ZŠ:
• od 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka na I. stupni ZŠ a MŠ Štěkeň;

• přítomnost žáků ve vyučování bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve výuce budou plně rozhodovat zákonní zástupci žáků;

• v den nástupu do školy musí žák doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bude doručeno rodičům nebo si jej lze vyzvednout ve škole, případně lze stáhnout ze stránek MŠMT); bez řádně vyplněného čestného prohlášení nebude vstup žákům do školy povolen;

• prezenční výuky se nemohou účastnit žáci, kteří vykazují symptomy infekce (zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, nevolnost apod.) – žáci s příznaky onemocnění budou ihned umístěni do izolace a bezodkladně budou předáni zpět do péče zákonných zástupců;

• organizace dne (včetně zahájení výuky) bude upravena z důvodu minimalizace shromažďování osob v jednom čase - upraveno bude především zahájení vyučování jednotlivých skupin žáků (předpokládané zahájení výuky v čase 8.00 - 8.20 hodin), bližší informace podají TU;

• žáci, kteří se nebudou osobně účastnit výuky v budově školy, se budou dále vzdělávat distančně dle pokynů vyučujících;

• výuka ve škole bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích „školní skupiny“

• složení školních skupin bude neměnné;

• obsah výuky bude upraven dle aktuální situace a bude zaměřen na opakování a procvičování učiva probíraného během distanční výuky (v souladu se školním vzdělávacím programem);

• ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků, vždy bude sedět 1 žák v samostatné lavici- vzdálenost mezi lavicemi 2 m;

• každý žák musí mít s sebou 2 kusy roušek (jejich nošení se řídí pokyny pedagogických pracovníků školy) a igelitový sáček pro jejich ukládání – pokud žák nebude mít předepsané ochranné pomůcky, bude předán zpět zákonným zástupcům (škola tyto ochranné pomůcky pro žáky nezajišťuje), o nošení roušek bude dle situace rozhodovat pedagog;

• ve společných prostorách školy bude nošení roušek povinné;

• žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby byli se školou

v kontaktu:

• školní skupiny : 1. + 2. třída p.u Koubová

3. třída p. u . Havránková

4. třída p. u. Loubalová

5. třída p. u. Vlasák

 

Odpolední program: zájmová činnost od 11. 30 do 15. 30 hodin

školní skupiny: 1. + 2. třída p. vych. Hejtmánková

3. třída AP Mgr. Hrdinová

  

Zákonní zástupci při vyzvedávání svých dětí budou kontaktovat přímo pedagogického pracovníka dané školní skupiny.

  

Ve Štěkni 21. 5. 2020 Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2020/2021 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2019/2020

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2019/2020 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy