logotyp
Login

Akce MŠ archiv

Mateřská školka Štěkeň touto cestou velmi děkuje vážené paní Hanušové za spoluúčast na pořízení nových záclon na naši tělocvičnu. :)
 
 

Milí rodiče,

srdečně děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do sběru papíru organizovaného ZŠ a MŠ Štěkeň.

Jmenovitě následujícím:

-         rodině Bastlových

-         rodině Beránkových

-         rodině Bielawských

-         rodině Hubáčkových

-         rodině Imlingových

-         rodině Kovandových

-         rodině Kubátových

-         rodině Kůrkových

-         rodině Landových

-         rodině Liškových

-         rodině Macků

-         rodině Nedvědových

-         rodině Pavelkových

-         rodině Polákových

-         rodině Roučkových

-         rodině Rychtářových

-         rodině Slapničkových

-         rodině Vachtových

-         rodině Valíčkových

-         rodině Vanišových

-         rodině Vlachových

MŠ Štěkeň obdržela finanční částku ve výši 805 Kč.

Děkujeme za spolupráci a vážíme si jí!

Kolektiv MŠ Štěkeň

Vážení a milí rodiče,

HZS Strakonice si dovoluje pozvat

vítěze soutěže „Požární ochrana očima dětí – okresní kolo“ 

na hasičskou stanici do Strakonic.

 

Vyhodnocení proběhne v úterý dne 27.6.2023 od 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS ÚO Strakonice.

Vítězové z naší MŠ – Tadeášek Kahuda a Jůlinka Pavelková – budou odměněni drobnými cenami, diplomy, medailemi a bude jim předvedena ukázka HZS ÚO Strakonice.

 

Nový školní rok 2023/2024 v MŠ Štěkeň bude zahájen

v pondělí 4. září 2023.

INFORMACE K PROVOZU MŠ ŠTĚKEŇ

BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

ČERVENEC, SRPEN 2023

 

MŠ Štěkeň bude

dle § 3, odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb. v platném znění

odpondělí 3. července 2023 do neděle 20. srpna 2023

uzavřena.

 

Provoz MŠ Štěkeň pro nahlášené děti

bude znovu zahájen v pondělí 21. srpna 2023.

Všem dětem i dospělým přejeme

krásné léto a pohodové prázdniny! 

 

Vážení a milí rodiče,

ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 14.30 hodin vás srdečně zveme do naší školičky na SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY.

Program besídky bude probíhat na třídě Koťátek.

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst.2 písm. b) § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

registrační čísla přijatých dětí

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

 

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2023/2024 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s nástupem od 1.9.2023, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, Slatinská 155.

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali zákonní zástupci dítěte. Vzhledem k tomu, že žádosti vyhovují kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Ve Štěkni dne  12.5.2023                                                                                                                                                                      Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová   
                                                                                                                      ředitelka

 

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Lucie Kořánová organizuje přípravné kurzy pro děti předškolního věku z MŠ Štěkeň a MŠ Čejetice a jejich rodiče.

Přípravné kurzy se uskuteční v ZŠ Štěkeň ve dnech 18.5. a 31.5.2023 v čase od 15.00 do 15.45 hod. Budou zaměřeny na rozvoj grafomotoriky, paměti, slovní zásoby a dalších školních dovedností. Děti se mohou těšit na pracovní listy, zábavné úkoly na ICT tabuli i herní aktivity.

S sebou si, prosím, vezměte přezůvky, tužku, pastelky :)

 

Dále v úterý 13.6.2023 9.50 hod. se děti seznámí se širokou škálou zájmových kroužků nabízených školou.

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2023 v 15.30 hod. v ZŠ Štěkeň. Schůzky se zúčastní také vedoucí ŠJ pí Kopuncová a vychovatelka ŠD pí Šímová.

 

NÁVŠTĚVA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ V ZŠ ŠTĚKEŇ

Vážení a milí rodiče,

ve čtvrtek 15.6.2023 po ranní svačině se děti ze třídy „Sluníček“, které nastoupí od září do školy, půjdou podívat za kamarády do 1. třídy do ZŠ Štěkeň.

Poznají svou budoucí třídu a zúčastní se výuky, aby se podívaly a vyzkoušely si, co je od září čeká. Společně se současnými prvňáčky a jejich třídní paní učitelkou Mgr. Danuší Koubovou se zapojí do zábavných učebních aktivit a her.

 

Zápis do naší mateřské školky na šk. rok 2023/2024

Mateřská školka Štěkeň velmi děkuje všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili slavnostního zápisu ve dnech 2. a 3. 5. 2023. Věříme, že upomínkové dárečky udělaly radost. Na nově přijaté kamarády se budeme těšit po letních prázdninách.

Předškoláci mají hotové tablo

Děkujeme Jednotě Coop Štěkeň a především pak vedoucí provozu paní Dagmar Hulínkové za
možnost vystavení našeho tabla ve vestibulu prodejny.

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“

Děti z naší mateřské školky se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlašované Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na téma „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.

S obrovskou radostí a hrdostí na naše nejmenší reprezentanty přinášíme výsledky krajského kola. Vynikající 1.místo v kategorii starších dětí obsadil Tadeášek Kahuda a překrásné 3.místo vybojovala Julinka Pavelková! Oběma našim „Sluníčkům“ srdečně gratulujeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za úžasnou reprezentaci naší mateřské školky!

Vítězové budou odměněni cenami na slavnostním „Vyhlášení výsledků soutěže“, které se uskuteční v úterý 16. 5. 2023 v klubovně HZS Český Krumlov s bonusem v podobě prohlídky zásahové techniky stanice HZS Český Krumlov.

Čarodějný den v MŠ Štěkeň

Čarodějný den v MŠ ŠtěkeňKdy? V pátek 28.4.2023 v dopoledních hodinách

Program:
- soutěžní hry pro děti
- čarodějnické odměny
- opékání vuřtů

S sebou prosíme přinést:
- čarodějný kostým
- vuřt k opečení + pečivo (chléb, rohlík, ...)

Čáry, máry, moribundus, čarodějkou či čarodějem být zkus :)
Oznámení o přerušení provozu MŠ Štěkeň o velikonočních prázdninách
 
Vážení rodiče,
z důvodu nízkého počtu nahlášených dětí nebude MŠ Štěkeň o velikonočních prázdninách, tj. ve čtvrtek 6.4.2023, v provozu.

Těšíme se na viděnou v úterý 11.4.2023.
 
Krásné Velikonoce a bohatou pomlázku přeje kolektiv MŠ Štěkeň

Dne 14. 4. 2023 od 8:00 hod. se uskuteční fotografování s jarní tematikou v prostorách MŠ.

Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení :)

Sběr papíru v ZŠ a MŠ Štěkeň

Kdy: ve dnech 24. 4. – 27.4.2023, v čase od 7.15 do 8 hod.

Kde: společný kontejner na papír bude připraven u MŠ

Způsob označení: svázané balíky označit příjmením a jménem dítěte, uvést váhu

 • Děkujeme všem, kteří svým sběrem přispějí
 • Získané finance budou využity na nákup videotelefonu do naší mateřské školky

Inovace v MŠ Štěkeň

Čilý ruch v naší mateřské školce neustává… :) Na třídu Sluníček byl právě pořízen nový moderní nábytek s úložnými prostory na hračky a knihy. Na první pohled zaujme i svou interaktivní barevnou podobou navrženou pro rozvoj a zpřesňování matematických představ našich předškoláčků.

Do stávajících prostor byly rovněž zakoupeny a instalovány nové záclonové garnýže, a to včetně nových záclon.

Za finanční zajištění i podporu a pomoc při realizaci zmíněné modernizace interiéru děkujeme vedení ZŠ a MŠ Štěkeň – vážené paní ředitelce Mgr. Vladimíře Cimrhanzlové. A šikovným rukám našeho pana školníka Václava Vrby ml. zase vděčíme a děkujeme za montáž a instalaci všech nových výše zmíněných interiérových prvků.

 

Poděkování paní Tereze Vachtové, dentální hygienistce za naučný zážitkový program pro děti v zubní ordinaci

Mateřská školka Štěkeň touto cestou velmi děkuje paní Vachtové za přípravu a realizaci zábavně-poučného programu pro děti v zubní ordinaci Mudr. Romana Přibka ve Štěkni.

Prostřednictvím laskavého a trpělivého přístupu paní Vachtové a zážitkového učení se děti seznámily se základy profese zubního lékaře a ztratily strach z jeho návštěvy. Statečným dětským zájemcům byl na zubním křesle zkontrolován a dokonce i ošetřen chrup. :)

Z této návštěvy si děti odnesly nejen spoustu nezapomenutelných zážitků, ale i celou řadu praktických dárečků se zubní tematikou.

 

Realizace dopoledního rozmanitého animační programu pro děti z naší MŠ  v resortu Kestřany Golf - Country Club

Dne 11. 5. 2023 bude profesionálně postaráno o děti z naší MŠ animačním týmem, který se jim bude naplno věnovat.

Časový harmonogram:

 • od 8:30 hod. do 11:30 hod. připraví animátorky zábavný program pro děti
 • na úvod budou nachystány tvořivé dílničky tematicky zaměřené na „svátek maminek“
 • od 9:45 hod. se děti hravou a zábavnou formou seznámí se základy golfu pod vedením profesionálního PGA trenéra
 • v 10:30 hod. proběhne ukázka muflonů, o kterých si krátce něco povíme
 • od 11:00 hod. bude připraveno opékání vuřtíků na ohništi – vuřtíky budou pro děti zajištěny

Akce bude pro naši MŠ zcela zdarma, bude se hradit jen cena dopravného.

Prosíme rodiče o včasný příchod do MŠ (nejpozději v 7:30 hod.) a sportovní oblečení pro děti.

Odjez od ZŠ v 8:00 hod.

 

Interaktivní přednáška týkající se prevence zubního kazu proběhne v MŠ v uterý 11. 4. 2023 na třídě Koťátek.

Hlavním cílem přednášky je zvýšit zájem dětí o zubní péči, naučit děti správné technice čištění, seznámit je se základními pomůckami dentální hygieny a v neposlední řadě také eliminovat strach ze stomatologického prostředí a ošetření. Přednáška zahrnuje vysvětlení popisu práce dentální hygienistky, vysvětlení důležitosti správné péče o chrup, nácvik správné ústní hygieny a doporučení vhodných pomůcek. Vše probíhá poutavou formou s ohledem na věk dětí, které jsou do přednášek aktivně zapojeny. Dětem bude představeno prostředí zubní ordinace s možností hry „na zubaře“, vyzkoušení si bílého pláště, rukavic, osahání jednotlivých nástrojů a podobně.
 

Neštovice

V naší mateřské škole se momentálně vyskytují plané neštovice, což je vysoce infekční onemocnění virového původu.

Inkubační doba neštovic (doba od vstupu nákazy do organismu po první příznaky onemocnění) je dlouhá 12 až 25 dní.

Děti jsou infekční již 1-2 dny před vysetím pupenců a zůstávají infekční až do prasknutí a vytvoření posledního stroupku u posledního vysetého pupence.

Po prodělání planých neštovic dítě získává doživotní imunitu.

Co je nutné nyní u vašeho dítěte sledovat?

 • únavu, zvýšenou tělesnou teplotu, podrážděnost;
 • výsev pupenců - nejprve dochází k výsevu malých červených skvrnek (o rozměru několika milimetrů), během několika hodin se nalijí puchýřky, které hodně svědí; pupence se většinou šíří od hlavy na trup.

Prosíme vás o spolupráci a provedení následujících opatření, aby se neštovice dále nešířily:

 1. Všímejte si prosím, zda vaše dítě vykazuje příznaky neštovic: únava, zvýšená tělesná teplota, podrážděnost (tyto příznaky mohou nastoupit již 2 dny před vysetím pupenců), výsev pupenců.
 2. Pokud zjistíte, že vaše dítě má neštovice, nebo máte podezření, že by neštovice mohlo mít, zavolejte dětskému lékaři, který vám podá informace, jak v tomto případě postupovat, stanoví léčbu a opatření. V případě, že vaše dítě má lékařsky potvrzené neštovice, ihned nám to prosím sdělte! Jedině tak můžeme zabránit dalšímu šíření v kolektivu a informovat ostatní rodiče o výskytu.
 3. Neštovice jsou vysoce infekční a potenciálně závažné onemocnění s možnými komplikacemi (výsev lézí na sliznicích - v ústech v močových cestách, v konečníku; zápal plic, postižení mozku a mozečku). Po jejich prodělání musí vaše dítě opět vidět lékař a konstatovat, že dítě již není infekční pro ostatní děti.

Děkujeme vám za spolupráci.

Děti z MŠ na jedinečné exkurzi v zubařské ordinaci

V pátek 24. 3. se děti ze školky vydají do zubní ordinace  Mudr. Romana Přibka ve Štěkni. Věříme, že to bude unikátní a moc příjemný zážitek … mnozí z nás si možná ze svého dětství pamatujeme někdy až traumatizující chvilky v čekárně i na zubařském křesle, strach z vrtačky, neosobní přístup… Proti tomu bude páteční návštěva této zubní ordinace úplným opakem. Pro děti budou připraveny tácy s reálnými nástroji a materiály, které v ordinaci při vyšetření a ošetření používá zubní lékař. Dále si prohlédneme "velký foťák" a potěžkáme si tíhu ochranné vesty.

Jsme za to moc rádi a děkujeme paní Vachtové!

 

Keramická dílnička

 

V pondělí 20. 3. 2023 od 8:15 hod. proběhne v DDM opět zábavné tvoření s hlínou, kde si děti naglazují své vyrobené výrobky.

Výjezd bude realizován autobusem MHD. Proto je potřeba, aby se děti dostavily do MŠ nejpozději v 7:15 hod.

S sebou je nutné vzít: starou košili nebo zástěru.

Cena za použití keramické hlíny bude upřesněna dle počtu dětí po realizaci uvedené keramické dílničky.

Plavecký výcvik v krytém bazénu ve Strakonicích

Termíny lekcí: 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 20.6.2023 (celkem 9 lekcí).

Cena plaveckého výcviku je plaveckou školou STARZ Strakonice stanovena ve výši 80 Kč za lekci a dítě (celkem tedy 720 Kč za kompletní plavecký kurz).

Výcvik plavání bude zajištěn lektorkou plavecké školy a dozorován učitelkami z mateřské školy Štěkeň.

Na plavecký výcvik budou jezdit děti objednaným autobusem. Cena dopravy bude upřesněna.

Prosíme uhradit vymezenou finanční částku v termínu stanoveném plaveckou školou – tj. do 31. 3. 2023. Číslo účtu: 0212265633/0300, VS: 2200155 a jméno dítěte.

 

Milí rodiče,

v úterý 4. 4. 2023 od 15.30 hodin Vás srdečně zveme do naší školičky na VELIKONOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNIČKU třídy Koťátek i Sluníček.

Přijďte společně s Vašimi dětmi strávit příjemné odpoledne spojené s výrobou krásných velikonočních dekorací.

Těšíme se na Vás :)

 

 

Milí rodiče,

ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích je pro děti z naší mateřské školky připravena

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA

(výroba velikonočního mýdla)

pod vedením zkušené muzejní pedagožky paní Mgr. Kateřiny Prokopcové.

Součástí dílen je i komentovaná prohlídka velikonoční výstavy.

 

Pro koho? Třída Sluníček

Kdy? V úterý 28.3.2023

Kde? Hrad Strakonice

Cena programu? 20 Kč/dítě

Délka programu? 90 min.

 • doprava do Strakonic a zpět linkovým autobusem .
 • předpokládaný návrat do MŠ  - 12:45 hod.

 

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ ŠTĚKEŇ

BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN

 

Z důvodu nízkého počtu nahlášených dětí bude MŠ Štěkeň v období jarních prázdnin, tj. od pondělí 27.2. do pátku 3.3.2023, zajišťovat pouze dopolední provoz v čase od 6.15 do 12.15 hodin.

Stravování dětí je zajištěno (ranní svačina, oběd).

 

 Keramická dílnička

Dne 6. 3. 202čeká na děti ze třídy Sluníček výjezd do DDM Strakonice, kde si děti budou moci vyrobit svůj vlastní výrobek z keramické hlíny a odvézt si jej domů.

Budou realizovány celkem 2 výjezdy autobusem MHD. Proto je potřeba, aby se děti dostavily do MŠ nejpozději v 7.15 hod.

S sebou je nutné vzít: starou košili nebo zástěru.

Cena za použití keramické hlíny bude upřesněna dle počtu dětí po realizaci uvedené keramické dílničky.

 

Vážení rodiče,

je tu realizace vzdělávacího programu: „ Dokument – svědek času“.

Dne 21. 2. 2023 si děti ze třídy „Sluníček“ vyzkouší techniku zušlechťování papíru – výrobu tzv. škrobových papírů. Součástí bude výklad o historii a použití dalších psacích látek (pergamenu, ručního papíru) s konkrétními ukázkami. Děti si budou moci srovnat i osahat vzorky pergamenu a papírů a uvidí i konkrétní historické příklady.

Prosíme proto o včasný příchod dětí ze třídy Sluníček do MŠ, a to nejpozději do 7:30 hod. Dále je nutné děti vybavit zástěrou nebo pracovním trikemJ.

Cena vzdělávacího programu je 20 Kč.

Pořízení akvárií s živými živočichy do naší mateřské školky

 

Po vánočních prázdninách naše mateřská školka ožila. Na třídu „Koťátek“ i „Sluníček“ byla pořízena akvária s akvarijními rybkami (pavími očky, neonkami, parmičkami)  i dalšími vodními živočichy (plži) a rostlinami.

Chov drobných živočichů, zvlášť v dnešní přetechnizované době, kdy děti mají menší šanci dostat se do kontaktu s reálnou přírodou, je pro ně velkým přínosem.

Naše mateřská školka je environmentálně založená a právě kontaktem s živými tvory u dětí vytváříme pozitivní vztah k přírodě, budujeme úctu k životu. Děti se péčí o živé tvory učí zodpovědnosti, získávají pocit důležitosti, učí se spolupracovat, rozdělovat si práci a pod dohledem učitelek se o rybičky samy starat – krmení.

Akvária tak slouží nejen k výukovým účelům (jako názorná pomůcka k vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou), ale pohled do akvária plného vodních rostlin a pestrobarevných třpytivých rybek je navíc vždy lákavý, uklidňující a příjemný. 

 

Bylo, nebylo ...

U nedalekého Tálínského rybníka si dali uprostřed malebné vesničky Selibov dostaveníčko hastrmani, víly, skřítci a další pohádková havěť.
Kdo je chce ale spatřit na vlastní oči, musí sebrat odvahu a vstoupit do tajemné Pohádkové kovárny.

A proto se dne 22. 3. 2023 v 7:45 hod. vydává naše MŠ na výlet. Na výlet pojede třída „Koťátek“ s třídou „Sluníček“.

Cena vstupného je 120 Kč/1 dítě.

Cena dopravy bude upřesněna dle aktuálního počtu dětí po realizaci výletu.

Prosíme, aby děti měly vhodnou obuv, teplé oblečení a pláštěnku.

Vážení rodiče,

v pondělí 13. 2. 2023 v dopoledních hodinách proběhne v naší MŠ depistáž školní zralosti určená pro děti předškolního věku. Prosím o vyplnění příloh, které Vám budou zaslány na e-mail, a odevzdání do MŠ.

Screening se uskuteční pod vedením speciálního pedagoga pí Mgr. Aleny Miklošové z pedagogicko-psychologické poradny Strakonice a za účasti jednoho zákonného zástupce dítěte.

 


Maškarní karneval v naší MŠ

Kdy:
ve čtvrtek 9. února 2023v dopoledních hodinách

Co s
 sebou: karnevalový kostým

Co nás čeká:
promenáda v maskách, dětská diskotéka, hry, soutěže

Těšíme se:)

A je tu opět krásný výlet!

Třída „Sluníčka“ a třída „Koťátka“ pojedou spolu autobusem v 7.45 hod. dne 8. 2. 2023 do Sladovny.

Cena vstupného je 70 Kč/1 dítě.

Cena dopravy bude upřesněna dle aktuálního počtu dětí po realizaci výletu.

Výtvarně ztvárněnou podobu mravenčího obydlí si děti určitě zamilují. Dosyta se v něm vyhrají, ale Mraveniště má také edukativní funkci. Skrze hru na mravence si děti osvojí mnoho informací z přírodopisu. Mraveniště je místo inspirující ke svobodné hře, která umožňuje fyzické vyžití a nabízí prostor pro vlastní dětskou představivost. Dřevěné Mraveniště je zábavné, ale také mnohému naučí...T
ěšíme se na Ježíška

Kdy? Ve čtvrtek 15. 12. 2022
 
Milí rodiče,
v úterý 13.12.2022 od 15hodin Vás srdečně zveme do naší školičky na
VÁNOČNÍ BESÍDKU třídy Koťátek i třídy Sluníček. 
 Slavnostní program besídky bude probíhat na třídě Koťátek.
                                                 Těšíme se na Vás :)
Milí rodiče,
pondělí 5.12.2022 dopoledne proběhne v naší MŠ
mikulášská nadílka pro děti.
                         
Prosíme, připravte svým dětem čertovské oblečení.

Milí rodiče,
ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích je pro děti z naší mateřské školky připravena

 


VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA

(výroba přívěšků)

pod vedením zkušené muzejní pedagožky paní Mgr. Kateřiny Prokopcové.

Součástí dílen je i komentovaná prohlídka vánoční výstavy.

 

Pro koho? Třída Sluníček

Kdy? Ve středu 30.11.2022 od 9,45 hod.

Kde? Hrad Strakonice

Cena programu? 20 Kč/dítě

Délka programu? 90 min.

 

 • doprava do Strakonic a zpět autobusem MHD (zdarma)
 • odchod v 7.15 od MŠ (prosíme o dochvilnost)
 • návrat zpět do MŠ cca ve 13 hod.

E V A L U A C E

vzdělávací exkurze

Dobrodružné výpravy do hlubin strakonického hradu

 s paní Mgr. et Bc. Kateřinou Prokopcovou 

 • Kdy? Ve středu 23. 11. 2022, od 9 hod. 
 • Kde? V naší mateřské školce
 • Pro koho? Třída Sluníček
 • Cena? 20 Kč/dítě
 • Nutno zaplatit předem, a to nejpozději do 21. 11. 2022

Účast MŠ Štěkeň na versnisáži vánočních stromečků

Na naši mateřskou školku již pomalu dýchá předvánoční atmosféra. Děti ze třídy „Koťátek“ i „Sluníček“ se proto s nadšením pustily do výroby vánočních ozdob z přírodnin (ořechových skořápek a šišek) i papírových řetězů. Těmito krásnými svátečními dekoracemi následně ozdobily vánoční stromeček v ambitech kapitulní síně strakonického hradu.

Vernisáž vánočních stromečků bude veřejně přístupná od středy 23. 11. do pondělí 26. 12. 2022. Přijeďte se podívat

Pedagogický sbor mateřské školky Štěkeň měl v uplynulých 14 dnech možnost navštívit partnerskou mateřskou a základní školu „Jan Campert School“ v nizozemské vesnici Driehuis, která se nachází v blízkosti Amsterdamu.
V rámci této pracovní stáže jsme zblízka nahlédli do nizozemského školského systému, kde povinné vzdělávání dětí začíná ve věku 5 let.
S nizozemskými kolegy a kolegyněmi jsme si nejen vyměňovali zkušenosti se vzděláváním dětí různých věkových kategorií, ale také srovnávali slabé a silné stránky našeho společného oboru.
Při participaci ve výuce jsme zároveň měli možnost povídat si s dětmi a ptát se na vše, co nás zajímá, a na oplátku odpovídat na jejich zvídavé otázky. Osobně jsme tak zažili nizozemskou otevřenost i pověstnou družnost a vřelost.
S Amsterdamem, našimi zahraničními kolegy i malými žáčky jsme se loučili plni velmi inspirativních a praktických poznatků i nezapomenutelných zážitků a zkušeností.
Nová veselá a hravá umývárna pro děti v naší mateřské školce

Během letních měsíců července a srpna 2022 došlo v MŠ Štěkeň k plánované a toužebně očekávané rekonstrukci dětské umývárny na třídě „Sluníček“. Úřad městyse zajistil plán rekonstrukce a rovněž firmy, které ji následně zrealizovaly. Děkujeme starostovi městyse Štěkeň panu Bohumilu Bláhovi za vstřícnost a ochotu k realizaci rekonstrukce, paní ředitelce za zařízení všech nezbytností a našim provozním zaměstnancům za pracovní nasazení. Díky nim se můžeme těšit z krásné nové koupelny. Jsou zde zcela nová dětská splachovací wc i umyvadla se zrcadly. Máme veselou, moderní a bezpečnou umývárnu, ve které je radost pobývat. Děkujeme! 

Dne 14. 11. 2022 se uskuteční fotografování s vánoční tematikou v prostorách MŠ.

Prosíme, dejte dětem vhodné tematické oblečení :)

Hallowenský rej v MŠ Štěkeň

Kdy? V pondělí 31. 10. 2022 dopoledne

Co s sebou? Strašidelný kostým

Co nás čeká?

 • přehlídka kostýmů
 • tematické soutěže
 • taneční zábava

Máme se na co těšit

Logopedická depistáž

Dne 9. 11. 2022 navštíví naši školku klinický logoped pí Mgr. Jana Vavřincová, která provede odbornou logopedickou depistáž u vybraných dětí v mateřské škole. Logopedická depistáž je bezplatná a bude probíhat v dopoledních hodinách.

V případě, že Vaše dítě již navštěvuje odborného logopeda, není třeba logopedického vyšetření.

Prosíme o zpětnou vazbu.

 

Výlet do planetária

v Českých Budějovicích 

 • určeno pro děti z naší MŠ (třída Sluníčka)
 • termín realizace: úterý 22.11.2022
 • doprava do Českých Budějovic a zpět zajištěným autobusem
 • odjezd od MŠ Štěkeň v 7.30 hod. 

 obsah:

 • seznámení s objekty denní i noční oblohy (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy), základní orientace na noční obloze
 • aktivní zapojení dětí do vyhledávání nápadných objektů nočního nebe

Vzdělávací exkurze

Dobrodružné výpravy do hlubin strakonického hradu

 

 • určeno pro děti z naší MŠ (třída Sluníček)

 

 • doprava do Strakonic a zpět autobusem MHD (zdarma)

 

 • termíny realizací: 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15. 11., (celkem 5 výjezdů v dopoledních hodinách); poslední termín se uskuteční v naší mateřské školce a bude upřesněn

 

 • obsah:
  • objevování historie Strakonic přes známé postavy, kouzelné dudy Švandy dudáka
 • získávání informací prostřednictvím zábavných vzdělávacích aktivit – prohlížení obrázků, manipulace s předměty, hra na hudební nástroje, skládání modelu hradu či puzzle, aj.

Psí kusy aneb Den s pejsky

Kdy? V pátek 30.9.2022 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ

Pro koho? Pro všechny děti z naší MŠ

Program:

 • o seznámení se s různými psími plemeny, ukázky výcviku
 • o ukázka výstroje a vybavení psovoda
 • o tematické hry

Vzdělávací program pro děti v naší MŠ

 

Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem

 

Termín realizace: pátek 23. září od 9 hodin, pro děti ze třídy „Sluníček“

Obsah:

    Základy zdravého stravování

    Výlet Zdravíka a Jedlíka na farmu

    Kategorie ovoce, zelenina

    Rozdělení potravin na zdravé, nezdravé

    Hra na vitamíny a bacily (pohybová část)

    Recyklace odpadu – kontejnery na tříděný odpad, biologický odpad,
    sběr – výkup odpadu

    Závěrečné protažení, relaxační cvičení

INFORMACE K PROVOZU MŠ ŠTĚKEŇ

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

ČERVENEC, SRPEN 2022

 

MŠ Štěkeň bude

dle § 3, odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb. v platném znění

odpátku 1. července 2022 do neděle 21. srpna 2022

uzavřena.

 

Provoz MŠ Štěkeň pro nahlášené děti

bude znovu zahájen v pondělí 22. srpna 2022.

Ve čtvrtek 30.6.2022

se uskuteční

rozloučení dětí se školkou :)

Společně vyrazíme za letním osvěžením -

na zmrzlinu

Odchod v 10 hod. od MŠ, návrat na oběd.

Hrazeno z finančních prostředků MŠ Štěkeň.

 

Těšíme se na všechny „zmrzlinojedlíky“ :)

Den dětí v MŠ Štěkeň

ve středu 1.6.2022 pořádáme dopoledne plné her, soutěží a smíchu.

Akce proběhne na zahradě MŠ, dětem budou nabídnuta různá stanoviště s rozmanitými aktivitami.

Prosíme, dejte dětem sportovní oblečení.

Děkujeme:)

Předškoláci mají hotové tablo.
Děkujeme prodejně Coop a především pak vedoucí provozu Dagmar Hulínkové za možnost vystavení našeho tabla ve vestibulu prodejny.

Mateřská školka Štěkeň velmi děkuje všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili slavnostního zápisu ve dnech 3. a 4. 5. 2022. Věříme, že upomínkové dárečky udělaly radost. Na nové přijaté kamarády se budeme těšit ve čtvrtek 1.září 2022.

Zábavné dopoledne na pasece u lesa 

Kdy:  pondělí 9.5.2022

Co s sebou: vhodné oblečení a obuv – ideálně gumovky a oblečení, které se může zamazat od bahna; pracovní rukavice výhodou

Program pro děti:

-       poutavé vyprávění o lese a zvěři

-    zážitková lesní pedagogika – seznámení se s lesnickým náčiním, vlastnoruční zasazování lesních sazenic, setkání s loveckými pejsky

-       opékání špekáčků

Za organizační zajištění programu pro děti děkujeme tatínkovi Marečka Roučky.                                                                                                           

Těšíme se

Vzdělávací program pro děti v naší MŠ

Malá technická univerzita – Stavitel věží

Termín realizace: středa 11. května 2022 od 9 hodin

Obsahová náplň:

-       jaké věže známe a k čemu slouží

-       zjistíme, jak postavit věž, aby nespadla

-       podle návodu postavíme model vysílače na Ještědu

 Program rozvíjí:

-       pozitivní vztah k technickým oborům

-       samostatnost

-       práci ve skupině

-       logické myšlení

-       prostorové vnímání

-       jemnou motoriku

Průběh programu:

-       návštěva lektorky s krabicí plnou stavebních kostek a speciální soupravou prvků a výkresů

-       lektorka pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice

-       dětí si hrají, ale zároveň pracují a učí se nové věci

-       vyvrcholením lekce je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci

-       navíc děti získají osvědčení (diplom)

Plavecký kurz se blíží :)

 • určen pro děti předškolního věku z naší MŠ
 • doprava na krytý bazén STARZ Strakonice a zpět zajištěným autobusem
 • termíny lekcí: 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6. a 21.6.2022 (celkem 7 lekcí v dopoledních hodinách)
 • potřebné věci na bazén:

-      plavky

-      osuška

-      hygienické potřeby

-      plaveckou čepičku

 • obsah kurzu:

-      seznámení se s různými plaveckými pomůckami

-     výuka základních plaveckých stylů (znak, kraul, prsa), skoky do vody, nácvik šipky

-      součástí lekcí jsou zábavné hry ve vodě :)

Těšíme se na všechny malé plaváčky

Čarodějný den v MŠ Štěkeň

Kdy? V pátek 29.4.2022 v dopoledních hodinách

Program:

 • soutěžní hry pro děti
  • čarodějnické odměny
   • opékání vuřtů

Čáry, máry, moribundus,

čarodějkou či čarodějem být zkus

(kostýmy vítány)

 Poděkování obecnímu úřadu Přešťovice

Mateřská školka Štěkeň touto cestou upřímně děkuje obci Přešťovice za finanční dar v hodnotě 1 850 Kč určený našim nejmenším. Peníze byly využity na nákup výtvarných a kreativních potřeb pro děti. Všichni malí i velcí už se těší na společné tvoření:).

Preventivní program dne 22. 4. – Policie České republiky

 • Policejní pohádky - čtení pohádkových příběhů s preventivním charakterem, týkajících se různých situací, ve kterých se dítko může ocitnout. ...
 • Dopravní výchova - chůze po chodníku, po přechodu pro chodce se semaforem i bez semaforu, hraní si v obytných zónách v blízkosti cest...
Milí rodiče,
dne 12. 4. 2022 v 7:20 hod. opět vyrážíme na výlet, a to do Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích.
Pro naše děti z MŠ je domluvena informativní beseda na téma ,,Velikonoce“, při níž se děti budou seznamovat s daným svátkem. Dále se budou učit vyhledávat potřebné informace o velikonočních lidových tradicích v knihách, a také se orientovat v knihovně.

Prosíme rodiče, aby děti měly pohodlnou obuv a teplé oblečení.

Předem děkujeme:)
Milí rodiče,
v úterý 1.3.2022 se v naší MŠ uskuteční dětský maškarní karneval :)
 
Na děti čeká dopoledne plné her, soutěží a taneční zábavy!

 

Prosíme, připravte svým dětem karnevalové kostýmy :)

Děkujeme a těšíme se na všechny malé „maškarády a maškarádky“!!!

Vážení rodiče,
MŠ Štěkeň se po uzavření z důvodu karantény znovuotevře zítra – tj. ve středu 16. 2. 2022.
Vzhledem k mimořádné situaci uplynulých dnů apelujeme na to, že do mateřské školy může být přijato jen dítě zdravé, bez příznaků jakéhokoli respiračního onemocnění.

Děkujeme za pochopení.
 

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu infekčního onemocnění Covid-19 ředitelka MŠ Štěkeň po dohodě se zřizovatelem rozhodla o přerušení provozu naší MŠ Štěkeň.

MŠ Štěkeň bude uzavřena od 14. 2. 2022 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

 

Výlet na hrad Rabí

Dne 15. 2. 2021 v 7:45 hodin se naše mateřská školka vypraví na výlet autobusem na hrad Rabí. Obsahem návštěvy je prohlídka, která začíná na velkém nádvoří a poté se prochází zachovalou částí středověkého paláce. V jednotlivých místnostech jsou k vidění modely hradu, které názorně přibližují stavební vývoj hradního areálu, je možné si prohlédnout archeologické nálezy a expozici kamnových kachlů. 

Prosíme rodiče, aby děti měly teplé oblečení.

Nápoje a svačina budou zajištěny.

Předpokládaný návrat do MŠ je v čase oběda.

A opět jedeme na výlet!

Dne 9. 2. 2022 nás čeká překrásný zámek v Blatné.  Odjezd od ZŠ v 7:45 autobusem.

Na tomto výletě nás čeká prohlídková trasa interiérovými i exteriérovými prostory, kde se děti seznámí s historií zámku, a budu moci obdivovat různé architektonické styly. Prohlídka mimo jiné zahrnuje i vstup do zámeckého parku, kde se dozvíme informace o historii parku, stromech, rostlinách a zvířatech, kteří v parku žijí a jsou zde k vidění.

Dne 1. 2. 2022 v 8:00 hod. bude v MŠ probíhat screening školní zralosti.  Depistáž bude realizována jen u dětí předškolního věku. Tuto službu pro nás již čtvrtým rokem zajišťuje Pedagogicko – psychologická poradna Strakonice.

V pondělí 24. ledna 2022 od 09:00 se v naší MŠ uskuteční vzdělávací program pro děti – Malá technická univerzita (lekce MTU Malý architekt). Projektový program rozvíjí u dětí jejich technické a logické dovednosti. Navíc děti získají po lekci osvědčení, které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče.

Vzdělávací program:  ZIMA

Dne 20. 1. 2022 k nám opět zavítá pí Bc. Tereza Kulhová z Centra ekologické výchovy Podskalí a bude si s dětmi na třídě „Sluníček“ povídat na téma: „Jak se staráme o zvířátka, která v zimě nespí.“

Zkusíme je poznat podle stop ve sněhu. Řekneme si, co můžeme sypat ptáčkům, a vyrobíme si krmítko.

Hlavní témata: zimní spáči, stopy, ptáci na krmítku

Vzdělávací program:  VODA, VODĚNKA

Dne 18. 1. 2022 k nám zavítá pí Bc. Tereza Kulhová z Centra ekologické výchovy Podskalí a bude si s dětmi na třídě „Koťátek“ povídat na téma voda, o jejich třech skupenstvích a jiné. Vyzkoušíme si, co všechno udrží hladina, poměříme hustotu vody s jinými kapalinami, prozkoumáme vlastnosti ledu.

Hlavní témata: fyzikální vlastnosti vody

Putování s kapříkem Metlíkem

Dne 12. 1. 2022 v 9:00 hod. bude realizován vzdělávací program – Putování s kapříkem Metlíkem. Pohádka o tom, že být rybou není vždy pohádka. Čtení z knihy o kapříkovi Metlíkovi (od autora Jana Opatřila). Kapřík Metlík dětem poví, jaké to je nosit místo oblečení šupiny a jak člověk ovlivňuje vodní prostředí. Pro děti jsou připraveny doprovodné výtvarné a pohybové aktivity. Program je spojen s ukázkou živých ryb a raků.

Poděkování Jednotě COOP Štěkeň

Poděkování Jednotě COOP ŠtěkeňMateřská školka Štěkeň touto cestou upřímně děkuje Jednotě COOP ve Štěkni, jmenovitě vedoucí prodejny paní Hulínkové, za krásné a nápadité ježíšky pro děti! Rozzářený stromeček i dětská očička hovoří za vše! :)

V pondělí 6. 1. 2022 od 08:30 hod. se v naší MŠ uskuteční vzdělávací program pro děti – Malá technická univerzita (lekce MTU Stavitel mostů). Projektový program trvá 60 minut a rozvíjí u dětí jejich technické a logické dovednosti. Navíc děti získají po lekci osvědčení, které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče.

INFORMACE K PROVOZU MŠ ŠTĚKEŇ

BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

MŠ Štěkeň bude

dle § 3, odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb. v platném znění

od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022

uzavřena.

Těšíme se na viděnou v pondělí 3. ledna 2022 :)

                                                                                                                                         

 

 

POZOOOR VELKÁÁÁ NOVINA!

Mikuláš, čert a anděl jsou již na cestě do naší mateřské školky a zvonečkem zazvoní a řetězy zařinčí už ve čtvrtek 2.12.2021

Vážení rodiče,

v pondělí dne 6.12.2021 od 16 hodin proběhne v naší MŠ poslední z řady odborných přednášek na téma:

„Školní zralost"

Tímto prosíme o účast zapsaných rodičů.

Milí rodiče,

pátek 3.12.2021 dopoledne proběhne v naší MŠ mikulášská nadílka pro děti.

L i d o v á   m u z i k a

Ve středu 1.12.2021 se v naší MŠ uskuteční vzdělávací pořad pro děti plný:

 • zpívání
 • rytmizace lidových písniček
 • společného muzicírování
 • a jednoduchého povídání o lidových hudebních nástrojích

  

Všechny děti se aktivně zapojí :)

Od zrnka k chlebu

Chléb zná každé dítě a často je to pro něj věc všední a obyčejná. Co práce a času našim předkům dříve dalo, než se chléb dostal na stůl, o tom pojednává tento projekt.

Projekt bude realizován v MŠ dne 24. 11. 2021 od 8.15 hodin.

Bude to jednoduše formulovaný výklad s názornými ukázkami nářadí a nástrojů, předávaný hravou formou, doprovázený lidovými písničkami pro nejmenší děti.

Děti se v něm dozví o pěstování obilí, jeho ručním sklízení, mlácení, mletí obilí na mouku, zadělávání těsta i samotného pečení.

Výlet do pohádkové kovárny Selibov se z důvodu pandemie Covid-19 přesouvá na leden 2022.
Termín bude upřesněn.
 

Vážení a milí rodiče,

v rámci operačního programu „Šablony II“ pod záštitou MŠMT, do kterého je naše MŠ zapojena, jsme připravili pro děti mnoho zajímavých a poučných projektových akcí.

Veškeré náklady spojené s jejich realizací jsou plně hrazeny, tudíž jsou pro všechny děti z naší MŠ zcela zdarma!

Zde zasílám kompletní přehled plánovaných projektových dnů:

1)      projekty v MŠ Štěkeň

 • 20.10.2021, 8:45 hod. – „Příběhy zvířátek“, ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou Strakonice
 • 22.10.2021, 9:00 hod. – „Ukázka výcviku policejních psů“, ve spolupráci s Policií ČR
 • 10.11.2021, 9:00 hod. – „Kamarádi ze ZOO“, ve spolupráci se ZOO Hluboká
 • 9.12.2021, 8:45 hod. – „Vánoce“, ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou Strakonice
 • 13.12.2021, 8:45 hod. – „Stavitel mostů“, ve spolupráci s Malou technickou univerzitou

2)      projekty mimo MŠ Štěkeň

 • 22.9.2021, 7:45 hod. – Záchranná stanice živočichů Makov, již proběhlo
 • 26.10.2021, 7:45 hod. – Vodní mlýn Hoslovice
 • 4.11.2021, 7:15 hod. – ZOO Hluboká nad Vltavou, „Šelmoviny“
 • 15.11.2021,  7:45 hod. – PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn, Horažďovice
 • 22.11.2021, 7:45 hod. – Selibov u Protivína, „Pohádková kovárna“
 • 29.11.2021, 8:15 hod. – Krokodýlí ZOO Protivín

 

Věřím, že společně s dětmi zažijeme plno zábavy i poznání a už teď se velmi těším(e) na krásné a nezapomenutelné zážitky:)

 

 

Přehled tematických setkávání pro rodiče dětí z MŠ

z programu „Šablony II“ (MŠMT ČR)

pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budou nově v naší MŠ v rámci projektu „Šablony II“ probíhat odborné přednášky, které jsme zajistili ve spolupráci s řadou odborníků z různých vzdělávacích oborů, a to v rámci rozvoje a modernizace výuky mateřských škol.

Společná setkání:

- jsou zcela zdarma

min. počet účastníků je 8

- uskuteční se ve stanovených termínech vždy od 16 hodin ve vnitřních prostorech MŠ

občerstvení zajištěno

reflektují aktuální témata

nabízí postřehy a rady odborníků z praxe i společné diskuse (otázky a odpovědi, vzájemné sdílení zkušeností)

Seznam odborných přednášek:

    číslo             téma                                                datum konání přednášky                                                                                                             


1.          Výchova v měnící se době, důslednost hranic                  21. 10. 2021      

2.          Obecná zdravotní problematika dítěte v MŠ a očkování    2. 11. 2021

3.          Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti u dětí                      8. 11. 2021

4.          Jak zvyšovat psychickou odolnost u dětí                           18. 11. 2021

5.          Logopedická prevence                                                         25. 11. 2021

6.          Školní zralost                                                                         6. 12. 2021

 

Důležitou podmínkou pro uskutečnění jednotlivých setkání je shromáždění minimálního počtu 8 účastníků!

 • Žádáme vás tímto o vyplnění odpovědních formulářů ke zjištění závazné účasti.

→ Formuláře je možné si vyzvednout v tištěné podobě (na vyžádání u učitelek MŠ) a jsou vám též zaslány na Vaše e-mailové adresy.

→ Vyplněné formuláře je možno odevzdat pouze v písemné podobě (učitelkám v MŠ) a to nejpozději do 19. 10. 2021.

 

 

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou!

 

Dne 2. 11. 2021 se uskuteční fotografování s vánoční tematikou v prostorách MŠ.

Prosíme, dejte dětem vhodné tematické oblečení :)

Dne 22. 10. 2021 se od 9.00 hod. uskuteční ukázka výcviku policejních psů. Děti budou mít možnost sledovat policejní psy při práci s psovody. Celá akce se uskuteční na pozemku ZŠ.

Dne 20. 10. 2021 proběhne v MŠ informatická lekce od Šmidingerovy knihovny, během níž se děti učí vyhledávat potřebné informace v knihách a také se orientovat v knihovně.

Informatická lekce bude na téma:

„Příběhy zvířátek“ – příběhy zvířátek nejen čteme, ale i s nimi soutěžíme, hádáme a sledujeme je trochu jinak, než jsme zvyklí.

Dne 25. 10. 2021 navštíví naši školku klinický logoped pí Mgr. Lada Hajžmanová, která provede odbornou logopedickou depistáž u všech dětí v mateřské škole. Logopedická depistáž je bezplatná a bude probíhat v dopoledních hodinách.

V případě, že Vaše dítě již navštěvuje odborného logopeda, není třeba logopedického vyšetření.

Prosíme o zpětnou vazbu.

Nabídka zájmových kroužků v MŠ Štěkeň pro školní rok 2021/2022 

Milí rodiče,

nově v naší MŠ budou probíhat tyto zájmové kroužky:

Angličtinka

Dramaťáček

Malý muzikant

 Jsou:

- zcela zdarma

- vedeny kvalitními a zkušenými učitelkami z naší MŠ

- hravou a zábavnou formou

K dy? Každé úterý v odpoledních hodinách (cca 13.10 – 13.30 hod.) v naší mateřské školce.

Pro koho? Pro děti ve věku 4-6 let.

Začínáme v úterý 21. 9. 2021.

Těšíme se:)

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se v jarních měsících zúčastní plaveckého výcviku.

Plavecký výcvik se bude týkat pouze dětí předškolního věku.

Cena jedné lekce plavání – 80 Kč a doprava autobusem – 135 Kč.

Jedná se o 9 lekcí plaveckého výcviku.

 
Tímto Vás žádáme o sdělení, zda vaše dítě bude navštěvovat plavecký bazén.

Děkujeme.

A je tu velký výlet!

Třída „Sluníčka“ pojede autobusem v 7.45 hod. dne 22. 9. 2021 do Záchranné stanice Makov, kde nás čeká zajímavý výukový program. Dále zde máme přichystáno i posezení u ohně.

Prosíme, buďte dochvilní a vybavte své dítě sportovním oblečením a pohodlnou obuví.

S sebou do batůžku:

 • pláštěnku,
 • uzavíratelnou láhev s pitím,
 • vuřt a chléb :)

 
Výlet je zcela zdarma :)

Vítáme vás v novém školním roce
2021/2022
a
přejeme vám i dětem hodně pohody a spokojenosti:)

Prázdninový provoz MŠ Štěkeň

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude v době letních prázdnin od 1. 7. do 15. 8. 2021 uzavřena.

Milí rodiče,

v pátek 18.6. 2021 proběhne v naší MŠ rozloučení s předškoláky, ze kterého bude pořízen videozáznam.

Prosíme, připravte svým dětem na tento den slavnostní oblečení.

Předem děkujeme:)

Přijímání žáků k předškolnímu vzdělávání pro šk. r. 2021/2022

ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, okr. Strakonice rozhodla v souladu s § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), a   § 34 odst.3 a  § 165 odst.2 b) Zákona č.561/2004 Sb.Školský zákon, v platném znění vyhovět žádosti zákonných zástupců o přijetí jejich dítěte k  předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň, okres Strakonice.

Seznam uchazečů
Uchazeč                   Výsledek řízení
001/21                         přijat/a
002/21                         přijat/a
003/21                         přijat/a
004/21                         přijat/a
005/21                         přijat/a
006/21                         přijat/a
007/21                         přijat/a 
008/21                         přijat/a
009/21                         přijat/a
010/21                         přijat/a
011/21                         přijat/a
012/21                         přijat/a
013/21                         přijat/a
014/21                         přijat/a
015/21                         přijat/a
016/21                         přijat/a
 

 

Ve Štěkni 17. 05. 2021 ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

Fotografování dětí

Dne 12. 5. 2021 se uskuteční společné fotografování dětí v prostorách MŠ.

Prosím, dejte dětem vhodné oblečení:).


Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče,

od pondělí 10. května 2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti v běžném režimu na svých třídách.

Těšíme se na Vás

Změny v testování dětí

Dle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021, se budou děti v naší mateřské škole testovat 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v daném týdnu.

Vážení rodiče,
v době pandemického uzavření mateřské školy došlo k výměně podlahových krytin na jednotlivých třídách. Během této renovace došlo k nákupu nových lin a k novému olištování tříd. Těmito úpravami byla vytvořena zcela "nová třída", která bude sloužit k pohybovému vyžití dětí v MŠ.

Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala starostovi městyse Štěkeň, panu Bohumilu Bláhovi, za tyto již zmíněné interiérové úpravy.
Milí rodiče,

v úterý 16.2.2021 se v naší MŠ uskuteční dětský maškarní karneval :)
 
Na děti čeká dopoledne plné her, soutěží a taneční zábavy!
 
Prosíme, připravte svým dětem karnevalové kostýmy :)
Děkujeme a těšíme se na všechny malé „maškarády a maškarádky"!!!

Vyšetření očí

Milí rodiče,

ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 9:30 hod. se v naší MŠ uskuteční vyšetření zraku (pomocí speciální diagnostické videokamery) pro nahlášené děti.  Žádáme rodiče, kteří mají zájem o toto vyšetření, aby kontaktovali učitelky v MŠ.

Děkujeme.

Ve dnech 21. 12. 2020 - 3. 1. 2020 bude MŠ Štěkeň uzavřena.
Znovuotevření MŠ bude 4. 1. 2021
Těšíme se na Ježíška
Kdy? V pátek 18.12.2020
Milí rodiče, 
v pondělí 14.12.2020 proběhne v naší MŠ vánoční rozloučení se školkou, ze kterého bude pořízen videozáznam.
Prosíme, připravte svým dětem na tento den slavnostní oblečení.
Předem děkujeme.
Milí rodiče, v pátek 4. 12. 2020 proběhne mikulášská nadílka pro děti ve třídě Sluníček.  Prosíme, připravte svým dětem čertovský kostým a čertovské rohy.
Od pondělí 9.11.2020 je možné si vyzvednou fotografie.
Cena jedné sady je 250Kč.

Vánoční fotografování

Dne 19. 10. 2020 proběhlo v prostorách MŠ fotografování dětí s vánoční tematikou.
Profesionální kolekce fotografií bude nabídnuta rodičům k posouzení a odkoupení.

Malá technická univerzita

V pondělí 12. října 2020 se v naší MŠ uskutečnil vzdělávací program pro děti s názvem Malá technická univerzita (lekce MTU Stavitel města). Projektový program trval 60 minut a u dětí rozvíjel jejich technické a logické dovednosti. Po absolvování lekce děti získaly osvědčení, které bylo pro ně odměnou, a zároveň sloužilo jako informace pro rodiče.

Logopedická depistáž

Dne 7. 10. 2020 navštívila naši mateřskou školu klinická logopedka pí Mgr. Lada Hajžmanová, která provedla odborné vyšetření řeči všech dětí. Logopedická depistáž byla bezplatná.

 

V naší MŠ proběhne vzdělávací program.
Jedná se o vzdělávací program
Malá technická univerzita - lekce 1 Stavitel města. 
Tento program se uskuteční 12.10.2020
Dne 19.10.2020 proběhne v naší MŠ focení. 

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ OD 1.9.2020


Tento materiál byl zpracován na základě Manuálu pro provoz škol vydaným MŠMT a na základě doporučení hygieniků a epidemiologů. Je platný na dobu trvání potřeby dodržování zvýšených epidemiologických opatření a doporučení od 1.9.2020 nejpozději do 30.6.2021 nebo do odvolání.

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:00 hodin. K docházce do mateřské školy jsou

přijímány pouze děti zdravé. Děti, u kterých budou při ranním filtru zjištěny jakékoli virové infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty.

Pokud má dítě alergii projevující se kašlem a rýmou, musí mít tuto diagnózu a její symptomy potvrzeny ošetřujícím lékařem písemně.

Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen

(nebudou vstupovat do budovy) bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, telefonem nebo e-mailem.

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

· láhev na pití, která neteče (na zahradu), pití bude plněno v MŠ

· oblečení: ráno přijde dítě v oblečení určeném pro pobyt ve třídě, s sebou bude mít v tašce oblečení na pobyt venku. Tašku prosím podepište.

· dítě bude mít ve svém batohu plastový uzavíratelný sáček s 1 rouškou, která bude použita v případě, že se u dítěte při pobytu v mateřské škole objeví příznaky onemocnění

· dítě bude mít v batohu 1 prázdný a popsaný sáček na špinavé oblečení

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku –oblečení

Když se u dítěte projeví příznaky nemoci

· pokud se u dítěte projeví jakékoliv příznaky onemocnění, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, ztráta chuti, čichu, nevolnost atd…) nesmí do školky vstoupit

· pokud se tyto příznaky projeví při pobytu v mateřské škole, jsou ihned kontaktováni rodiče k převzetí dítěte, dítěti je nasazena rouška, je okamžitě izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci musí telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu

Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

· od 6:15 do 7:45 hodin můžete předat vaše děti do MŠ. Později dítě do MŠ nemůže vstoupit (probíhá desinfekce prostor)

· ranní předávání dítěte proběhne před vchodem do MŠ. Pokud nebude u hlavních dveří přítomna osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek.

Do MŠ vstupují pouze děti

· vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou,viz.výše.

· po obědě je možné si děti vyzvednout od 12:15 do 12:30 hodin

· po odpolední svačině je možné si děti vyzvednout od 14:10 do 16:00 hodin

· doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2m.

Stravování:

· stravování i pitný režim zajištěn v MŠ.

· pití do láhve bude naléváno až v MŠ. Proto prosíme rodiče láhve nechte prázdné.

 

· v MŠ bude probíhat intenzivní dezinfekce nejen prostor a vybavení, ale i zvýšená hygienická opatření především dezinfekce rukou

Děkujeme, že budete dodržovat veškerá stanovená opatření.

 

ve Štěkni 25. 8. 2020 Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ od 17. 8. 2020


Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:00 hodin.
K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.
Děti budou přijímány pouze ty, které jsou předem přihlášené.
17.8 zákonný zástupce odevzdá do MŠ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (můžete odeslat e –mailem PODEPSAT NASKENOVAT, nebo vhodit do schránky u ) viz.příloha 
Děti, u kterých budou při ranním filtru zjištěny jakékoli virové infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty.

Povinné vybavení dítěte:
Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, telefonem nebo e-mailem. Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

 
Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

· Láhev na pití, která neteče (na zahradu), pití bude plněno v MŠ

· Oblečení: ráno přijde dítě v oblečení určeném pro pobyt ve třídě, s sebou bude mít v tašce oblečení na pobyt venku. Tašku prosím podepište.

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku –oblečení
Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

· od 6:15 do 7:30 hodin můžete předat vaše děti do MŠ. Později dítě do MŠ nemůže vstoupit

· ranní předávání dítěte proběhne před vchodem do MŠ. Pokud nebude u hlavních dveří přítomna osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek.

Do MŠ vstupují pouze děti

· vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou,viz.výše.

· doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.

Stravování:

· stravování i pitný režim zajištěn v MŠ.

· pití do láhve bude naléváno až v MŠ. Proto prosíme rodiče láhve nechte prázdné.

· obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů

 Polední odpočinek:

Polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby zajistil, dostatečný prostor mezi lehátky.

· v MŠ bude probíhat intenzivní dezinfekce nejen prostor a vybavení, ale i zvýšená hygienická opatření především dezinfekce rukou

Děkujeme, že budete dodržovat veškerá stanovená opatření.

ve Štěkni
Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

   ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇPRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ

Příjímací řízení do ZUŠ Strakonice 2020/2021

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ ŠTĚKEŇ

od 25. 5. 2020

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé. Budou přijímány pouze ty, které jsou předem přihlášené.

Do 19.5.! zákonný zástupce odevzdá do MŠ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ( můžete odeslat e –mailem PODEPSAT A OSKENOVAT nebo vhodit do schránky u viz.příloha

Děti, u kterých budou při ranním filtru zjištěny virové infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty.

 

Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen 

( nebudou vstupovat do budovy), bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, telefonem nebo e-mailem.

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

 

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

• čisté roušky: 3 ks na celý den ( v jedné roušce dítě přichází, ve druhé jde na zahradu a ve třetí  odchází z MŠ). V prostorách MŠ děti a personál nemusí nosit roušky
• 2 igelitové sáčky s označením ,,ČISTÉ“ a ,,POUŽITÉ“  ( OBA PODEPSAT )
• Láhev na pití, která neteče (na zahradu), pití bude plněno v MŠ
• Oblečení: ráno přijde dítě v oblečení určeném pro pobyt ve třídě, s sebou bude mít v tašce oblečení na pobyt venku. Tašku, prosím, podepište.
•  Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – výměna a doplnění roušek a sáčků, oblečení. Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

 

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

• od 7:00 do 7:30 hodin můžete předat vaše děti do MŠ. Později dítě do MŠ nemůže vstoupit
• ranní předávání dítěte proběhne před vchodem do MŠ. Pokud nebude u hlavních dveří přítomna osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek. 

Do MŠ vstupují pouze děti

• vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou,viz.výše. V případě odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u branky včetně batůžku.
• doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.
• povinnou ochranu horních cest dýchacích dodrží všichni přítomní zaměstnanec, dítě,doprovázející osoba).
• ráno u vchodu bude probíhat kontrola batůžku a jeho vybavení ( roušky, označené sáčky, láhev na pití)

Stravování:

• stravování i pitný režim zajištěn v MŠ.  
• pití do lahví bude naléváno až v MŠ. Proto prosíme rodiče láhve nechte prázdné.
• obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů

 

Polední odpočinek:

Polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor mezi lehátky.

• v MŠ bude probíhat intenzivní dezinfekce nejen prostor a vybavení, ale i zvýšená hygienická opatření především dezinfekce rukou
• je velmi důležité, aby bylo vaše dítě připraveno na nošení roušky při pobytu venku (cesta na zahradu). Zahrada je mimo areál školy, proto všechny osoby, které vyjdou ven z MŠ, musí mít roušku nasazenou na obličeji.

 

Děkujeme za dodržování veškerých stanovených opatření.

 

 

   VŠtěkni  11. 5. 2020       Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

                                            Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

Zápis do MŠ Štěkeň na školní rok 2020 / 2021

proběhne od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence rozšíření onemocnění COVID – 19 bylo vydáno opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020 /2021.

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

1. Zákonní zástupci dítěte doručí:

· Kopii rodného listu dítěte

· Doložení řádného očkování dítěte (kopie očkovacího průkazu)

· Čestné prohlášení k očkování viz. přiložený formulář

· Není nutné potvrzení od praktického dětského lékaře

Žádost o přijetí (viz. přiložený formulář) spolu s výše uvedenými doklady bude možné posílat:

· poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Školní 188, 387 51 Štěkeň

· doručením do datové schránky školy: j35mh8r

· e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email nebo oskenovaný)

· osobním doručením do školy
(termín předání : 6. 5. 2020, 8.00 – 16.00 hodin) – zazvoníte, budete vpuštěni do suterénu MŠ, kde vložíte potřebnou dokumentaci do připravené obálky a obálku vhodíte do označeného boxu.

Žádosti o přijetí, které budou zasílány poštou, e- mailem nebo datovou schránkou budou přijímány od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

· Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

· Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

· Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let věku

 

Jedná se o mimořádná opatření při zápisu do MŠ, proto můžete případné dotazy
-volat na tel. 607 662 387
-nebo psát na e–mail majewski@zssteken.cz

 
Ve Štěkni 8. 4. 2020

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

Aktuální upozornění - přerušení provozu MŠ!!!

Vážení rodiče,
provoz MŠ Štěkeň se od 16. 3. 2020 ze závažných důvodu a po projednání se zřizovatelem  přerušuje. O obnovení provozu budou zákonní zástupci řádně informováni. Info na _www.zssteken.cz.

Děkujeme za pochopení.  

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ  Štěkeň, okres Strakonice

Upozornění !!!

V souvislosti s výskytem infekce koronaviru COVID-19 v ČR škola přijala následující ochranná opatření:
1/ 3x denně mytí rukou pod dozorem vyučujícího
2/ 2x denně dezinfekce vysocefrekventovaných dotykových míst ve škole

Žádáme rodiče o nahlášení i krátkodobých zahraničních výjezdů! 
KarnevalV úterý 18. 2. 2020 proběhlne v MŠ dětský karneval.
Karneval se bude konat v dopoledních hodinách. Divadlo Luk


Dne 21. 1. 2020 přijede do MŠ
divadlo Luk s pohádkou ,, O Smolíčkovi "


Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, 
v době vánočních prázdnin od 23.12. do 3.1.2020 bude naše mateřská škola uzavřena.

Provoz začínáme v pondělí 6.1.2020

NASTÁVÁ VÁNOČNÍ ČAS

Vánoční tvoření rodičů s dětmi

V pondělí 16.12.2019 zveme rodiče, aby přišli se svými dětmi vyrobit vánoční dekoraci.
Akce se bude konat od 14:30 hodin ve třídě koťat. 

Budeme rádi za drobné vánoční pohoštění. 

Už je tu zas vánoční čas...

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na vánoční besídku dětí ze třídy SLUNÍČEK, která se bude konat
v úterý 10.12.2019 v 15 hodin 

Vánoční fotografování


Dne 20. 11 od 8.00 hod proběhne v MŠ vánoční fotografování.

Lze se fotit i společně se sourozenci. Vzor celé sady je na nástěnce v MŠ. 

Cena sady je 250,- Kč

Depistáž školní zralostiVe středu 13. 11 od 8.00 hod se uskuteční depistáž školní zralosti

(vyšetření připravenosti na školu), kterou provede Mgr. Alena Miklošová - speciální pedagog.

Vyšetření bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Divadlo Luk


Dne 22. 10. 2019 přijede do MŠ
divadlo Luk s pohádkou ,, Veselá medvíďata"

Logopedická depistáž

úterý 15. 10 od 8.00 hod. se uskuteční

logopedická depistáž (vyšetření řeči),

kterou provede Mgr. Lada Hajžmanová – klinický logoped. 


 Pokud máte o vyšetření zájem, oznamte to prosím p. učitelkám. K absolvování depistáže je potřeba mít vyplněný  ,, Informovaný souhlas rodičů“

   ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   

rekonstrukceV průběhu letních prázdnin proběhne v naší mateřské škole
rekonstrukce sociálních zařízení v I. třídě

Prázdninový provoz MŠNaše mateřská škola zajišťuje prázdninový provoz od 19. 8 do 30. 8 .

Školní rok 2019 /2020 začíná v pondělí 2. září. 2019


Dne 27. 6 a 28. 6 je MŠ OTEVŘENA

TabloTABLO NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ

Mockrát děkujeme za možnost umístění našeho tabla ve výloze v řeznictví

  

I a II.třída výlet

Kam:          Putim ZOO

Kdy:          ve čtvrtek  6.června

sraz v MŠ:  do  7, 45 hodin

odjezd:       v 8,15 hodin od ZŠ

 Dětem nedávejte batůžky – bude zajištěna strava i dostatek tekutin ( včetně kelímků ).

S sebou: pláštěnku v sáčku – podepsanou (vybereme do jedné tašky)

Na oběd budeme zpátky v MŠ.

Prosba: zvířátkům můžeme přivést sušené pečivo, jablíčka, mrkev apod. Pokud máte možnost, rádi zvířátkům dobroty od Vás přivezeme.

Informativní schůzka v MŠ pro všechny rodiče nově nastupujících dětí

bude v pondělí  27. 5 .2019 od 16 hodin

Divadlo Luk
Dne: 27. 5. 2019 od 9, 30 hodin

pohádka ,,O perníkové chaloupce"

Šel tudy, měl dudy

Dne: 23. 5. 2019

Pořad o dudácké tradici a lidové muzice. V jeho průběhu se děti dozví, jak se hraje na české dudy, seznámí se s postavou Švandy dudáka a zazpívají si lidové písničky.

Pozvánka II.třída

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny maminky ,
babičky a ostatní členy rodiny
na besídku ke ,, Dni matek",


která se koná ve středu 15. 5. 2019
od 14,30 hodin
 v I.třídě

Pozvánka I. třída

Pozvánka
Srdečně zveme všechny maminky,
babičky a ostatní členy rodiny
na besídku ke ,,Dni matek",

která se koná v úterý 14. 5. 2019
od 14,30 hodin
v I. třídě

ZUŠ Strakonice


Dne 29. 4 od 9 hodin
proběhne v MŠ mezi předškoláky
nábor do hudebního oboru ZUŠ Strakonice

Zápis do MŠ 2019/2020

                                          Zápis do mateřské školy

                                    pro školní rok 2019/2020 se koná
                                  7. 5. 2019   od 10,00 do 14,30 hodin.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte je možno si před zápisem vyzvednout v MŠ, případně stáhnout na adrese http://www.zssteken.cz/stranka-dokumenty-ms-119.
K zápisu přineste očkovací průkaz dítěte
                                                                         Těšíme se na setkání s Vámi.

Fotografování dětíDne 17. 4. 2019 proběhne fotografování I i II. třídy. Začatek od 8,00 hod. 

Pečujeme o zoubkyDne 27. 3. 2019 nás v MŠ navštíví Mudr. Milada Hálková.


 Proběhne beseda s praktickou ukázkou jak a proč pečovat o zuby.

Divadlo LukDne 11. 2. 2019 přijede do MŠ

divadlo Luk s pohádkou ,, O kůzlátkách"

Vánoční besídka předškolních dětí


Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, 

dědečky, sourozence na vánoční besídku,


která se bude konat ve středu  19. 12 od 14, 30 hodin

Vánoční dílna
Dne 12.12 půjdou předškolní děti vyrábět vánoční svíčky do ZŠ

Mikuláš v MŠVe středu 5. 12. 2018

Navštíví děti z naší školky Mikuláš s čertem a andělem.
Přinesou dětem mikulášskou nadílku.

Vánoční posezení


Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky,
sourozence a přátele MŠ na vánoční posezení,

které se bude konat v úterý 11. 12 od 15 hodin

Můžete se těšit na krátké představení vašich dětí, poslechnout a zazpívat si koledy s živou hudbou.                                            

                                                        Občerstvení (slané, sladké) vítáno
   ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   

Rozloučení

RozloučeníDěkuji všem spolupracovníkům ZŠ a MŠ Štěkeň, rodičům a hlavně dětem za společně strávené chvíle i krásné rozloučení.

Přeji pěkné prázdniny všem.
Jana Dvořáková


.

Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky
Do 1.třídy ZŠ letos odchází 12 dětí. Kdo prošel "školní bránou", byl odměněn medailí, diplomem, knížkou Jdu do školy a barevnými látkovými sáčky na pomůcky. Následoval přípitek s přáním a nikdo nepohrdl osvěžující zmrzlinou :-).

.

Škola nanečisto

Škola nanečisto
Při dalším setkání předškoláků s prvňáčky se všichni navzájem pochlubili, co se za školní rok naučili. Školáčci nám zahráli divadlo O dvanácti měsíčkách a nakonec jsme si společně zazpívali.


.

Den dětí

Den dětíOslavu dne dětí jsme po divadle zakončili nanukovými hody, diskotékou a drobnými soutěžemi.


.

Divadélko LUK

Divadélko LUK


S veselou pohádkou O Palečkovi nás navštívilo naše oblíbené divadélko LUK.
.

Divadélko KOUZEL A SOUTĚŽÍ

Divadélko KOUZEL A SOUTĚŽÍ

Děti nejen obdivovaly kouzelnické triky, ale do kouzlení se i samy aktivně zapojily. Nechyběly jednoduché soutěže.:-)


.

Výlet

Výlet
Cílem letošního výletu byly nedaleké Strakonice ( CEV Podkalí ).
Děti si prohlédly asi 30 druhů zvířátek. Něketré si mohly pohladit, pochovat a nakrmit. Nakonec se všichni vydováděli na dětských atrakcích na Podskalí.
.

Svátek MATEK

Svátek MATEK

Svátek maminek jsme oslavili besídkou. Maminky dostaly přáníčka, dárečky vyrobené dětmi a červenou růžičku.


.

Program zdraví dětem

Program zdraví dětem
V pohádce Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem si děti zopakovaly pravidla zdravého života a výživy.
Všichni nakonec dostali diplom a spoustu dárků za aktivní účast v programu.

.

Rej čarodějnic

Rej čarodějnic
V posledním dubnovém týdnu jsme zažili spoustu legrace. Kdo mohl, přestrojil se za čarodějnice. Děti si zatancovaly, létaly na koštěti a nechyběly ani soutěže.


.

Hudební program

Hudební program
Formou pohádkového příběhu "Babička Chrotta vypráví" (Chrotta=starý hudební nástroj) nás seznámil Mgr. et Mgr.Pavel Josef Macků,PH.D.se svou velkou sbírkou strunných a dechových nástrojů, nechyběly ani hudební ukázky.

.

Škola nanečisto

Škola nanečisto
První setkání s dětmi z 1.třídy ZŠ se uskutečnilo před zápisem předškoláků do ZŠ. Děti z MŠ se seznámily se školním prostředím a usedly do lavic, aby poznaly, co všechno se jejich starší kamarádi dosud naučili.

.

ZÁPIS DO MŠ

Zveme vás k zápisu do naší MŠ na školní rok 2018/2019
dne 9.5.2018 od 10:00 do 14:00 hod.

Přineste s sebou očkovací průkaz dítěte.

Těšíme se na vás!

Velikonoce

Velikonoce

Lidová písnička :

Přišel jsem k vám na koledu pro vajíčka, dejte, prosím, aspoň jedno do košíčka.
Uplet jsem si na  pomlázku něco z proutí, to mám na lakomý holky ať se kroutí.

.

Divadlo O kačence

Divadlo O kačence

S divadelním představením O kačence nás navštívilo v březnu divadélko LUK..

Jaro v novém

Jaro v novém
Přicházející jaro přivítají děti v nově vybavených prostorách naší školky(barevné šestihranné stoly v obou třídách, nová šatna pro prvňáčky, sestava skříněk na hračky). 


.

Karneval

Karneval
Užili jsme si pěkné dopoledne v maskách a zažili jsme si hodně legrace při soutěžích, diskotéce a jarmarku. .

Zima

ZimaV rámci projektu Seznamování s přírodou jsme se v zimě zaměřili na jehličnaté stromy. Využili jsme nejen spoustu obrazového materiálu, ale hlavně přímé pozorování a poznávání stromů při pobytu venku.
Nezapomínáme se starat ani o zvířátka a ptáčky.

Tři králové

Tři králové
Děti si pro tento den vyrobily a ozdobily královské korunky, s nimiž se potom vypravily na tříkrálovskou výpravu. Navštívily kamarády z 1.třídy, obdarovaly je a nakonec si všichni společně zazpívali za doprovodu kytary.
.


.

Vánoční besídka a nadílka dárků

Vánoční besídka a nadílka dárků
Hned další den po vánoční besídce pro rodiče nás navštívil Ježíšek, který přinesl dětem spoustu pěkých dárečků :-).


Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka
Na dnešní návštěvu v MŠ jistě brzy nezapomeneme. Pro Mikuláše, veselé čertíky a krásné andílky si děti připravily spoustu básniček, čertovských písní a tanečků. Sladká odměna je neminula.

.

Podzim

Podzim
V rámci projektu Seznámení s přírodou se letos budeme blíže věnovat známým stromům, keřům a květinám.

Při vycházkách jsme se zaměřili na kaštan, dub a šípkový keř.
Nasbírané plody využíváme při cvičení i hře.
.

Divadélko LUK

Divadélko LUK

Pohádku O perníkové chaloupce s námi společně zhlédly děti z 1.třídy ZŠ. Byli jsme rádi, že jsme se s bývalými kamarády opět sešli.

.

Podzimní focení dětí

Podzimní focení dětí
V pondělí 9.10.proběhne focení dětí v MŠ s názvem Podzimní malování. Děti si pro tuto příležitost namalovaly vlastní obrázky, se kterými budou vyfoceny..

Mladý záchranář

Mladý záchranář
Do akce Mladý záchranář se zapojily i děti z MŠ. Největším zážitkem bylo strefování proudem vody na cíl, podrobné seznámení s hasičským vozem a možnost hlášení  opravdovým megafonem.


.

Klaun TÚTÚ

Klaun TÚTÚ
V preventivním programu Klaun TÚTÚ učí dopravu se děti v prvním zářijovém týdnu hravou formou učily přecházet po přechodu, reagovat na světla semaforu, poznávat funkci reflexního oblečení.
V nejbližší době si na hřišti vše vyzkoušíme v praxi.
.
ŠKOLNÍ ROK  2017/2018

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky
Po návštěvě školy nás čekalo před prázdninami ještě řádné rozloučení s našimi školáčky.Děti dostaly diplomy a knihy, nechyběla ani osvěžující zmrzlina a přípitek na dobrý start do 1.třídy.


.

Návštěva 1. třídy ZŠ

Návštěva 1. třídy ZŠVšichni jsme se těšili na setkání s prvňáčky a prohlídku školy, do které budeme patřit po prázdninách i my : Terezka, Viktorka, Eliška, Nika, Vítek, Péťa, Lukáš a Filip. Školáci pro nás připravili program s ukázkou všeho, co se dosud naučili. 
Děkujeme.


Setkání s kytarou

Setkání s kytarouV hudebním programu, v němž měla kytara hlavní roli, seznámily děti s různými druhy hudebních žánrů. Do programu se všichni aktivně zapojili, společně si zazpívali a zatančili.

Výlet

Výlet
Den dětí jsme letos prožili  netradičně. Navštívili jsme ZOO Dvorec a při návštěvě zámku v Borovanech zhlédli pohádku Zlaté vlásky v provedení herců divadélka KOS..

Besídka k Svátku matek

Besídka k Svátku matekNa středu 17.5. jsme připravili besídku nejen pro maminky, ale i pro všechny ostatní rodinné příslušníky. Básničky vystřídaly písničky, tanečky a dramatizace veršovaných básniček Fr.Hrubína. Závěrečná píseň v provedení naší hudební skupiny (za velkého potlesku všech) měla opravdu velký úspěch

Divadélka v MŠ

Divadélka v MŠ
Koncem dubna nás navštívilo divadélko Zvoneček s pohádkou O Otesánkovi a na začátku května jsme zhlédli společně s kamarády z 1.třídy ZŠ veselou pohádku v provedení divadélka LUK Tři prasátka.


.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2017/2018

Přijatí uchazeči : 002/17, 003/17, 004/17, 005,17, 006/17, 007/17, 008/17, 009/17

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018 se bude konat 10.5.2017      
od 10:00 do 14:00hod

Upozornění pro rodiče
od 1.9.2017 je povinné vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti budou přijaty přednostně.

Zákonní zástupci u zápisu předloží
- rodný list dítěte
- očkovací průkaz
- Evidenční list pro dítě v mateřské škole (tento list je potřeba si včas vyzvednout v MŠ) 

Po vyplnění nutno doplnit lékařským potvrzení o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte (potvrzení o očkování se netýká dětí v povinném ročníku předškolního vdzělávání)

 Těšíme se na Vás. 

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce


Hody, hody doprovody,

dejte vejce malovaný....

Karneval

Karneval
Dneska v naší školce, mami,
byl indián s princeznami,
vodník, tygr, krásná víla,
medvědice celá bílá.
Hit za hitem nám tam hrál,
prostě bezva karneval.

.

Zima

Zima

Padá chladné, husté peří,
konečně nám děti sněží.
Můžem bruslit, lyžovat
nebo z kopce bobovat.

.

Pohádka Veselá medvíďata

Pohádka Veselá medvíďata
Pohádku divadélka LUK jsme sledovali společně se staršími kamarády z 1.třídy. Zlý lišák přesvědčil děti i rozpustilá medvíďata, že neposlušnost se opravdu nevyplácí..

Vánoční besídka

Vánoční besídka
Od začátku prosince se děti poctivě připravovaly na besídku pro rodiče.

Nechyběla výroba přáníček a dárečků. A nyní se těšíme na vánoční nadílku ve školce.

Přejeme všem krásné vánoční svátky! Usmívající se

Divadélko MÁMA A TÁTA

Divadélko MÁMA A TÁTA

Z pohádky Cesta do Betléma, ve které rozpustilí zajíčci za pomoci moudré sovy hledali cestu k betlémské hvězdičce se děti dozvěděly, jak to bylo s narozením Ježíška :-).

.

Mikuláš

MikulášMikuláši, přání mám,
nevoď radši čerta k nám,
přiveď s sebou anděla,
ten dětem nic nedělá.

Podzim

Podzim
Poznáváme ovoce, ochutnáváme a malujeme. Děti pomáhají s úklidem listí na zahradě. Vyrábíme draky a hrajeme si s přírodninami nejen při pobytu venku..

Divadélko LUK

Divadélko LUK
V září k nám přijelo divadélo LUK. Pohádku o veselých kůzlátkách a zlém vlkovi jsme zhlédli společně s dětmi z 1.třídy ZŠ.
.

Po prázdninách

Po prázdnináchVe čtvrtek 1.září jsme opět s radostí přivítali v naší školce malé školáčky. Spokojenosti a dobré nálady bylo více než slziček. Předškoláky potěšila nová barevná šatna a prostorný koberec na hru a cvičení. Na zahradě se nyní buduje nový dřevěný altánek.
.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKYPoslední akcí v naší MŠ bylo slavnostní rozloučení s předškoláky. Proběhlo pasování na školáky a děti dostaly dárek - knížku.
Všichni jsme si společně připili a děti si pochutnaly na malém pohoštění.

Divadélko MÁMA TÁTA

Divadélko MÁMA TÁTAOpět k nám přijelo naše oblíbené divadélko MÁMA TÁTA s pohádkou o zlobivém Filípkovi a strašidýlku Emílkovi. Filípek byl neposlušný chlapec, proto na něj přišlo strašidýlko Emílek, který se ho snažil pomocí pohádek polepšit. Vše dobře dopadlo. Z Filípka se stal šikovný chlapec.

Budu čtenářem

Budu čtenářemV rámci projektu Budu čtenářem jsme s dětmi navštívili knihovnu, založili čtenářský deník a nakonec jsme navštívili prňáčky. Ti nám ukázali, co vše se již ve škole naučili (nechyběla ani ukázka ze čtení).


.

Výlet

Výlet
Cílem našeho letošního výletu byla Pohádková kovárna v Selibově. Kromě prohlídky kovárny plné pohádkových postaviček pro nás byl připraven pěkný program a keramická dílnička.


.

Den dětí

Den dětíOslavu svátku dětí jsme zahájily ochutnávkou různých zmrzlin. Pro mladší děti připravily p.učitelky spoustu zábavných her a ti starší se vydali na cestu za pokladem.

.

Vítání občánků

Vítání občánků
V neděli 29.května děti z MŠ opět po roce přivítaly nové občánky do života.
.

Zdravé zoubky

Zdravé zoubkyKe konci května nás v MŠ navštívila dentální hygienistka T.Přibková.

Děti se dozvěděly vše zajímavé o zubech a péči o ně. Prakticky si vyzkoušely správný postup při jejich čištění a dostaly i praktické dárečky.

Mladý záchranář

Mladý záchranářV pátek 13.5 probíhal na školním hřišti projektový den Mladý záchranář. Děti z MŠ si nejen prohlédly hasičskou techniku. ale do určitých disciplín se i zapojily.

Svátek matek a besídka

Svátek matek a besídka

Besídka nejen pro maminky ale i ostatní členy rodiny se kvapem blíží ( 11.5. ), a proto naše přípravy vrcholí.


.

Projektový den

Projektový denProjektového dne zaměřeného na dopravní výchovu se zúčastnily i děti ze
školky. Plnily různé sportovní disciplíny a pod vedením zkušených policistek projížděly na koloběžkách připravenou dráhu s důležitými dopravními značkami. Také si mohly prohlédnout policejní auta i opravdovou výbavu policistů.

Divadélko LUK

Divadélko LUK

S pohádkou o Budulínkovi nás navštívilo naše oblíbené divadélko LUK. Napínavé situace vystřídaly humorné chvilky, kdy se dětským smíchem školka třásla v základech.


Tělocvična

Tělocvična

Každý pátek se všichni těšíme do "cvičny", jak říkají naše dětiSmějící se.
Máme zde dostatek prostoru pro
pořádné pohybové vyžití.


.

Veselé Velikonoce

Veselé VelikonoceHody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný...
 


Abychom vše stihli do velikonočních svátků,

museli jsme s nácvikem koled,
malováním vajíček a přípravou velikonočních výrobků
začít již minulý týden :-)054 Velikonoční přání

  

Divadélko Dvou sluncí

Divadélko Dvou sluncíPříběhy kočky Micky

Ve veselém příběhu kočky Micky a jejích přátel se snažily děti pomoci dobrou radou při jarním úklidu její chaloupky.
Příběh byl proložen hezkými písničkami.

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Ve čtvrtek 3.3.2016 proběhl zápis do MŠ na školní rok 2016/2017. Dostavilo se 8 dětí s rodiči. Několik míst zůstává zatím volných.
Těšíme se na Vás.

.

Karneval

Karneval
V únorovém maškarním reji se děti proměnily v postavičky nejen pohádkové.
Tancování vystřídaly hry a soutěže. Nechybělo ani dobré občerstvení.
Mladší děti si vyrobily ozdobné papírové brýle a starší masky zvířátek a indiánů.

.

Výukový program zdravá 5

Výukový program zdravá 5
V programu Nadačního Fondu Albert se děti poučily o zásadách správné výživy v rámci zdravého životního stylu.Výuku měla lektora připravenu formou her, soutěží a nechyběla ochutnávka ovoce a zeleniny.

.

Divadélko Máma a táta

Divadélko Máma a táta
Pohádku Kouzelný zvoneček jsme zhlédli společně s dětmi z 1.třídy ZŠ. Chasník Ondra s pomocí zvonečku vykonával samé dobré skutky. Za svou dobrotu byl královsky odměněn.
.

Zimní radovánky

Zimní radovánkyKonečně napadlo trochu sněhu a radost dětí byla opravdu veliká.
Na svátek Tří králů jsme začali hned ráno s výrobou královských korun. Děti
stříhaly, zdobily a nakonec všem při královském pochodu popřály a zazpívaly.
Nezapomněli jsme přinést něco dobrého veverkám, ptáčkům i ovečkám.
Na rychle mizejícím sněhu si všichni užíváme. Usmívající se

Divadélko TÁTA A MÁMA

Divadélko TÁTA A MÁMA
V pohádce Vysněné Vánoce se odehrával příběh dvou obyčejných dřevorubců, kteří o Vánocích nevěděli vůbec nic. Naštěstí ale existují skřítci, kteří uměli společně s dětmi poradit, jak se Vánoce slaví.

.

Besídka

Besídka
Těšíme se na Vánoce,

nejkrásnější svátky v roce.
Už už aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.


.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka
Mikuláši, přání mám, nevoď čerty dneska k nám.

Přiveď radši anděla, ten dětem nic nedělá.Výukový program

Výukový program

Po roce nás opět navštívila lektorka P.Tůmová z pobočky ekocentra Cassiopeia s velmi pěkným programem Poznáváme zvířátka.


.

Podzim nás baví

Podzim nás baví

Kam se ježek v zimě schoval,
neklouzal se, nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí...

.

Podzim

Podzim
Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.

Milé děti, těště se,
on nám zimu přinese.

.

Rytmická show

Rytmická show

V hudebním programu Rytmická show si děti vyslechly nejen nové písničky, ale společně si i zazpívaly a pohybově se vyžily při známých písničkách z pohádek.

.

Divadélko LUK - O kačence

Divadélko LUK - O kačence
Pohádku O kačence děti MŠ zhlédly společně se staršími kamarády z 1.třídy ZŠ.


.


Nový školní rok

Nový školní rok
V září přišly do školky samé nové bačkorky a v nich spousta nových dětí, je jich letos jako smetí. Všichni si tu chtějí hrát, dovádět i pracovat..
   ŠKOLNÍ ROK 2015/2016   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky
Poslední akcí v MŠ bylo rozloučení s dětmi, které po prázdninách odcházejí do ZŠ.


.


.

Návštěva 1.třídy ZŠ

Návštěva 1.třídy ZŠ
Společně se žáky z 1.třídy jsme prožli velmi pěknou hodinu v ZŠ. Školáci nám předvedli nejen dramatizaci pohádky, ale i čemu se letos naučili. Naši předškoláci se také snažili ukázat, jak jsou na školu připraveni.

.

Výlet do Mlázov

Výlet do Mlázov
Návštěva pohádkové chalupy potěšila všechny, kdo se nebojí čertů, vodníků a ostatních strašidel. Viděli jsme i spoustu skřítků a pohádkových postaviček. V pěkně upraveném okolí jsme si zahráli pohádku O víle Šumavě a sportovně jsme se vyžili.

.

Den dětí

Den dětí
Svátek dětí jsme slavili celé dopoledne. Počasí se vydařilo, a tak jsme opékali špekáčky a děti soutěžily v různých disciplínách. Nechybělo hledání pokladu a dovádění se spoustou balónků.


.

Akce Mladý záchranář

Akce Mladý záchranář
V květnu jsme se zúčastnili akce Mladý záchranář, kterou pořádala ZŠ. Děti s nadšením nejen pozorovaly soutěž družstev školních dětí, ale samy se i zapojily do drobných vědomostních soutěží, hašení plamínku tenisovými míčky a stříkání stříkačkou na cíl.

Divadélko LUK

Divadélko LUK
S veselou pohádkou O Smolíčkovi k nám přijelo divadélko LUK. Děti se celou dobu strachovaly o osud Smolíčka, kterého trápily jeskyňky. A protože nebyly příliš chytré, bylo nakonec hodně veselo.

.

Vítání občánků

Vítání občánků
V polovině května se skupinka starších dětí opět zúčastnila s krátkým kulturním programem uvítání 10 nových občánků ze Štěkně  a okolí na Úřadu městyse Štěkeň..

Besídka

Besídka
Letošní besídku k Svátku matek jsme pojali netradičně. Pásmo básní a písniček o maminkách vystřídala část věnovaná zvířátkům ze ZOO. Největší úspěch měla dramatizace O budce v originálním provedení
dětí z 1.třídy.

.

Země slaví svátek

Země slaví svátekDen Země jsme v dubnu oslavili v MŠ spolu s dětmi ze 2.třídy ZŠ za účasti hudebního divadélka DO RE MI z Českých Budějovic.Příběh o smutné černé popelnici byl návodem jak žít ve zdravém a čistém prostředí.
Druháčci prokázali velmi dobré znalosti o třídění odpadu, šikovní byli i předškoláci. Během představení si všichni zazpívali známé i nové písničky.

Velikonoce

VelikonocePoslední březnové dny jsme v MŠ využili k přípravě na oslavu svátků jara. Děti malovaly vyfouknutá vajíčka a vyráběly ovečky z vlny, zajíčky a kuřátka z papíru. Naučily se několik velikonočních koled a písniček,
paní učitelce pomáhaly při výrobě pomlázky.

 

Kouzelník

Kouzelník
Po třech letech nás opět navštívilo Divadélko kouzel a soutěží. Děti s úžasem sledovaly kouzelnické triky, pomáhaly se zaříkávadly, ti odvážnější i asistovali.
Nechyběly různé soutěže a za účast všichni dostali odměnu.

.

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ
Ve čtvrtek 5.3. proběhl zápis do naší MŠ. Zúčastnilo se ho celkem 18 dětí. Zajímavostí je, že 15 z nich je narozeno v roce 2012.
Všem se u nás moc líbilo, některým dětem se vůbec nechtělo domů.

Těšíme se na všechny v září.Usmívající se

Karneval

Karneval
Opět po roce
se v naší školce sešla spousta podivných postaviček. Princezny, čarodějové a mnoho dalších masek se zúčastnilo tanečního reje, soutěží a plnění různých úkolů, po kterých následovala
odměna.

...

O perníkové chaloupce

O perníkové chaloupce
V posledním únorovém týdnu přijelo do MŠ divadélko LUK pobavit nejen ty nejmenší, ale i prvňáčky ze ZŠ. Veselou náladu vystřídalo trochu napětí a nakonec dopadlo vše dobře. Pohádka se všem moc líbila.

...

Bubeníci v MŠ

Bubeníci v MŠ
Koncem ledna nás navštívili v MŠ bubeníci s hudebním pořadem "Tluče bubeníček". Děti se seznámily s různými druhy bubnů a všichni si hru na ně vyzkoušeli. Součástí programu byly hry, nácvik společné skladby, tanec a nakonec odpočinek při indiánské ukolébavce.

Leden

Leden
Konečně napadl tolik očekávaný sníh. Nám dětem je hned veseleji. Stavíme sněhuláky, dřevěné lopaty jsme využili ke stavbě sněhových hradů a koulování je samozřejmostí. Počkáme, až sníh připadne a půjdeme bobovat.

Leden

Konečně napadl tolik očekávaný sníh. Nám dětem je hned veseleji. Stavíme sněhuláky, dřevěné lopaty jsme využili ke stavbě sněhových hradů a koulování je samozřejmostí. Počkáme, až sníh připadne a půjdeme bobovat.

Vánoce

Vánoce Od začátku prosince  se děti poctivě připravovaly na vánoční besídku pro rodiče. Básničky, zimní písničky,tanečky a koledy vystřídala hra na flétničky. Nejvíce všechny pobavila mazurka "Měla babka..." v podání těch nejmenších.
Další den po besídce následovala vánoční nadílka. Ježíšek dětem nadělil nejen spoustu hraček, ale i nové hrací koberce.

O Palečkovi

O Palečkovi
S pohádkou o Palečkovi nás v prosinci navštívilo divadélko LUK.
Chlapeček,malý jako paleček, pomohl nejenom svým rodičům, ale i panu králi, kterého zachránil před loupežníky.Děti se nejen dobře pobavily, ale naučily se i pěknou písničku.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaCelý týden se děti připravovaly na příchod Mikuláše. Starší děti se naučily spoustu čertích písniček a tanečků. Z papírů a barevných třásní vyráběly čertíky a do školky přišly na nadílku převlečené za čertíky. Prvňáčci se naopak proměnily v bělounké andělíčky. Nakonec všichni Mikuláše a jeho doprovod potěšili hezkými básničkami a byli odměněni balíčky s ovocem a sladkostmi.
A čerti? Ti opět odešli s nepořízenou.Usmívající se

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaCelý týden se děti připravovaly na příchod Mikuláše. Starší děti se naučily spoustu čertích písniček a tanečků. Z papírů a barevných třásní vyráběly čertíky a do školky přišly na nadílku převlečené za čertíky. Prvňáčci se naopak proměnily v bělounké andělíčky. Nakonec všichni Mikuláše a jeho doprovod potěšili hezkými básničkami a byli odměněni balíčky s ovocem a sladkostmi.
A čerti? Ti opět odešli s nepořízenou.

Podzim

Podzim
Rozmanitost podzimních dnů a pozorování proměn v přírodě při vycházkách využíváme potom v MŠ nejen k rozhovorům charakterizujícím dané období, ale zároveň i k rozvíjení výtvarných, pracovních, pohybových a hudebních činností.

Čert a jeho vánoční přání

Čert a jeho vánoční přáníČertík Vašík se rozhodl, že napíše Ježíškovi, ale nikdo si jeho přání nevyzvedl. Proč tomu tak bylo?...Čertík totiž chtěl mnoho dárků, ale neuměl si o ně slušně požádat. Naštěstí mu pomohl Kašpárek, kterému radily děti. Na čertovskou písničku si nakonec zatancovaly děti i paní učitelky.

Divadlo LUK

Divadlo LUK
Ve středu 8.10. nás navštívilo divadlo LUK s veselou pohádkou "Medvíďata". Společně s dětmi z MŠ zhlédly pohádku i děti z 1.třídy ZŠ.
Všichni si určitě nakonec vzali ponaučení, že neposlušnost se opravdu nevyplácí
.

Mezinárodní den zvířat

Mezinárodní den zvířat

V pátek 3.10. jsme s dětmi oslavili nadcházející Mezinárodní den zvířat. Celý den jsme se věnovali zvířátkům nejen domácím, ale využili jsme i magnetickou tabuli MUNDI, aby měly děti představu, ve kterém světadíle cizokrajná zvířata žijí. Pohráli jsme si ve zvířecích čepičkách pro dramatizaci, zazpívali a zatancovali při písničce Máme rádi zvířata..Děti donesly z domova pamlsky a na vycházce jsme jimi podělili poníky a koně, kteří přijeli všechny potěšit při štěkeňském posvícení.

Výukový program BROUCI

Výukový program BROUCI
V úterý 23.9. přijela do MŠ lektorka P.Tůmová z pobočky ekocentra Cassiopeia s programem o broucích. S dětmi ze 2.třídy se nejprve seznámila za pomoci písničky Ahoj, ahoj. S dětmi si pak povídala nad obrázky nejznámějších brouků. Hravou formou děti poznávaly rozdíl mezi hmyzem a broukem i jejich jednotlivé etapy vývoje. Výuková činnost byla zpestřena hudebně - pohybovými činnostmi.

Nový školní rok

Nový školní rok
Po prázdninách, kluci, holky,
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
je v ní slyšet písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.

.
   ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014   

Téma MRAVENEC

Téma MRAVENECPři seznamování s přírodou (viz. Projekty MŠ) jsme se v květnu a červnu blíže věnovali životu mravenců. Pozorovali jsme nejen dvě velká mraveniště v lese, ale pohyb mravenců i jinde v přírodě. Zjistili jsme jak jsou pilní, pracovití, silní a chytří. Děti v této době přinášely do MŠ knihy, obrázky i hračky. Naučili jsme se několik známých básniček, přečetli jsme si knihu Ferda mravenec O.Sekory. Hlavní postavičky z této knihy jsme se snažili výtvarně zachytit u mraveniště vytvořeného z opravdového jehličí.

Před prázdninami

Před prázdninamiPoslední den školního roku jsme si opravdu užívali.

Hned ráno jsme se vydali před ZŠ, kde se loučili žáci 9.třídy se školou. Slavnostní atmosféra děti přímo zaskočila..

Po svačině jsme si ještě ve školce udělali malou oslavu. Děti donesly koblížky, čokoládové muffiny a po snězení pochoutek jsme si všichni připili na krásné a ve zdraví prožité prázdniny. Bříška byla spokojená, tak jsme si pro radost ještě zatancovali.

Nakonec jsme pozvali kamarády a starší sourozence ze ŠD, aby si s námi společně zahráli na naší školní zahradě.
Bylo to příjemné setkání.

Divadélko Maňásci

Divadélko Maňásci
Ve čtvrtek 26.6. nás navštívilo divadélko Maňásci s pohádkou Kvak a Žbluňk. Veselý příběh o dvou žabácích, kteří spolu hospodařili, se nevyvíjel vždy dobře. Opět do děje musely zasáhnout děti, aby pomohly vyléčit nemocného žabáčka, který se přejedl koláčků.

Tablo

TabloVždy, když se školka nebo škola loučí se svými žáky, vytvoří jim rozlučkové album fotografií - TABLO. Po loňských čarodějích a čarodějnicích se naši letošní absolventi rozletí do velkého školního světa na pouťovém řetězovém kolotoči. Šťastnou cestu školáci a ať se vám daří.

Rozloučení

Rozloučení Malou slavností jsme se rozloučili s budoucími školáky. Před tím, než opustí naší školku a usednou do lavic první třídy musejí splnit pár úkolů a projít "školní bránou". Všem se to povedlo na jedničku! To si žádalo odměnu a přípitek dětským šampaňským byl zasloužený. Na závěr slavnosti paní cukrářka pozvala všechny děti na zmrzlinové hody.

Návštěva 1.třídy

Návštěva 1.třídyVe čtvrtek 19. června se naši školáci vydali na návštěvu do 1.třídy ZŠ. Chtěli se podívat, co se jejich kamarádi za rok ve škole naučili a také zjistit, co je v té škole vlastně čeká. Prvňáčci nám ukázali jak umí počítat, zpívat a číst. Přečetli nám pohádku "O Smolíčkovi", kterou částečně zdramatizovali a my jsme jim za to ukázali, jak počítáme, přednesli jsme básničky a zazpívali písničky.

O neposlušných kůzlátkách

O neposlušných kůzlátkáchNaposledy v tomto školním roce jsme u nás přivítali naše oblíbené divadlo Luk, tentokrát s pohádkou "O neposlušných kůzlátkách". Pozvali jsme do školky i děti z první třídy, aby si užily s námi. Pohádka se nám moc líbila, hodně jsme se smáli, trochu jsme se báli a hlavně jsme byli rádi, že to všechno nakonec dobře dopadlo.

Logopedie


   V příštím školním roce 2014/15 začne v naší školce probíhat logopedická náprava méně závažných vad výslovnosti u dětí MŠ. V září proběhne informační schůzka logopedické asistentky Bc. Jany Dufkové s rodiči (termín bude včas upřesněn) a vytipování dětí s vadnou výslovností a chybějícími hláskami.Školní výlet

Školní výletV pondělí 2.6. vyrazila celá naše školka na výlet do Stříteže. Většina z vás možná zná tamní velké zahradnictví, ale málokdo tuší, že se v jeho prostorách skrývá malá ZOO. Hned po příjezdu se nás ujal pan Bošek, měl velkou radost z tvrdého chleba, jablíček a mrkve, které jsme zvířátkům přivezli a jako první nám ukázal poníky, koně a kozičky. Dále klokany, čerstvě narozené hříbátko, rybník s kapry, lamy, muflony a daňky. Zvířátka jsme si mohli pohladit a také jsme všechny nakrmili přivezenými dobrotami. Moc se nám tam libilo.

Divadlo MÁMA A TÁTA

Divadlo MÁMA A TÁTA   Je dobře,když v pohádce zvítězí dobro nad zlem. Nebývá to vždy ale úpně jednoduché. V pohádce "Jak pasáček ovcí princeznu doběhl" tomu tak bylo. Napravit zlého čaroděje a nehodnou princeznu se nakonec podařilo jen za pomoci všech dětí.

Besídka k Svátku matek

Besídka k Svátku matek   Od začátku května se děti poctivě připravovaly na besídku, aby udělaly maminkám radost. Není divu, že se líbila nejen jim, ale potěšila i ostatní členy rodiny. Pásmo básniček vystřídaly písničky, hry se zpěvem a tanečky. Některé starší děti se pochlubily hrou na flétničky a velkým překvapením byla zahraná skladba "Edelweis" za doprovodu piána.

Vítání občánků

Vítání občánkůV neděli 11.5.2014 jsme se sešli na Úřadu městyse Štěkeň, abychom přivítali 12 nejmenších občánků ze Slaníka, Přešťovic a Štěkně. Děvčata z MŠ maličkým zazpívala a rodičům udělala radost hezkými básničkami. Pohoštění a sladká odměna je neminula. Více

Čarovánky

Čarovánky
Celý předmájový týden proběhl v naší školce v čarodějném znamení, čarodějné honičky, cvičení s šátky a kouzelnickými košťaty, malování a výroba čarodějnic všeho druhu a výzdoba školky. Velkým pomocníkem nám byla oblíbená dětská kniha Malá čarodějnice od Otfrieda Preussera s nádhernými ilustracemi Zdeňka Smetany.

Velikonoce

VelikonoceVelikonoce
Na Velikonoce se děti v MŠ moc těšily. Nadšeně malovaly vajíčka, vyráběly beránky a tvořily vajíčka z papíru a korálků. Nechyběly samozřejmě jarní písničky, koledy a básničky. Dokonce jsme si ve školce upletli svou vlastní pomlázku a kdo z  dětí chtěl, mohl si to s paní učitelkou zkusit.

Návštěva jarmarku

Návštěva jarmarkuNávštěva jarmarku
Když jsme se dozvěděli, že na 14.4. chystají děti ze ZŠ Velikonoční jarmark, nesměli jsme tam chybět. Děti, které po prázdninách nastoupí do první třídy, se společně s paní učitelkou Klecanovou vydaly na obhlídku. Moc se jim na jarmarku líbilo a pár nejhezčích výtvorů nám přinesly do školky ukázat. Děkujeme.

Divadlo Kašpárek

Divadlo KašpárekDivadlo Kašpárek
Na návštěvu do naší školky přijelo v dubnu divadlo Kašpárek se svou pohádkou Strašidýlko na hradě. Pohádka měla výchovný cíl naučit děti správně třídit odpad. Všechny děti se aktivně zapolily do představení a na konci pohádky si společně se strašidly zatančily.

Vítání jara

Vítání jaraKdyž byla Morena utopena a zima se musela definitivně vzdát své vlády, přivítali jsme s dětmi jaro. Ve školce jsme vyrobili a ozdobili věnec, krásná žlutá sluníčka a vydali se na zahradu zahrát si hry a zazpívat si písničky k oslavě jara. Děti utvořily průvod a jejich zpěv se z Višňovky nesl do dalekého okolí.

Morena

MorenaZačátkem dubna se naši předškoláci zúčastnili akce školní družiny při ZŠ - rozloučení se zimou. Morenu, vyrobenou dětmi ze školní družiny, jsme doprovázeli na její poslední cestě k řece za hlasitého lomozu všech možných i nemožných hudebních nástrojů a společného zpěvu. Naši malí předškoláci byli napřed zaskočeni hlukem a množstvím dětí ze školy, pak se ale přidali ke zpěvu jim známé písničky a vesele s nimi vykračovali po městečku.

Tělocvična

TělocvičnaKaždou středu dopoledne využívají děti z druhé třídy možnost zacvičit si a vydovádět se v tělocvičně ZŠ. Je to pro ně velká změna ve velikosti prostoru, který můžou využít k běhu a hrám, oproti třídám v MŠ. Děti jsou nadšené, chodí do tělocvičny moc rády a vždy se těší na hry i cvicení na nářadí.

Pohádka o Kačence

Pohádka o KačenceV březnu k nám opět dorazilo divadlo LUK tentokrát s pohádkou "O Kačence". Děti mohly sledovat jaké to je, když se neposlouchají dobré rady starších. Naštěstí svou účastí v ději pohádky pomohly Kačence vše, co pokazila napravit a pohádka díky nim, jako ostatně vždy, dobře dopadla.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy