logotyp
Login

2. třída: archiv

Září – od 1. září 2021 jsme žáci ZŠ. Ve třídě je nás 10 – 4 dívky a 6 chlapců. Početně nejsme příliš silná třída, ale o co je nás méně, o to jsme větší kamarádi. Pomalu si zvykáme na školní režim. Můžeme se už pochlubit prvními úspěchy: poznáme už několik písmen, umíme přečíst první slabiky a jednoduché věty. V matematice už víme, co je sčítání a odčítání, příklady nám jdou na jedničku.

     V pátek 24. září jsme měli sportovní den. Na novém hřišti jsme si změřili síly ve skoku z místa a ve štafetovém běhu. Nejlepší výkony byly odměněny sladkou odměnou. Den se vydařil a my se společně těšíme na další nové zážitky.

       Z pohádky do pohádky – projektový den byl přímo pohádkový. Začal hned jakmile jsme se převlékli do kostýmů pohádkových postaviček. Nechyběla čarodějnice ani kočička, hrůzu naháněl pirát, šlechetný byl zase rytíř, legraci zajistil roztomilý šašek, zastoupení tam měly i moderní pohádky např. robot a další pohádkové postavy.

    Užitečná pro nás byla beseda s paní knihovnicí Mgr. Blankou Auterskou ze Strakonic. Vysvětlila nám, jak to v takové knihovně chodí. I jak se máme ke knihám chovat. Po příjemném povídání zbyl čas i na hry a soutěže. Poznávali jsme známé i méně známé pohádky a postavičky atd.

    V žádné pohádce nesmí chybět hostina a ta naše byla přímo královská. Nazdobili jsme si slavnostní tabuli a nanosili na ní všechny dobroty, které jsme nachystali. Hostina se nám povedla i díky maminkám, kterým za to děkujeme.

Nejvíce jsme se těšili na boj s drakem a černým rytířem. Ve všech byla malá dušička, ale přesto jsme se hrdinně chopili meče a statečně se vydali do boje. Že se draka některým nepovedlo skolit nikomu nevadilo. Navzájem jsme se povzbuzovali a udržovali si při tom dobrou náladu. Zápolení se nám všem líbilo.

    A to nebylo ještě všechno, čekalo nás slavnostní pasování na školáky. Při slavnostní fanfáře nám byly předány šerpy a my si uvědomili, že už nejsme malé dětičky, ale žáci ZŠ.

    Byl to hezký den, který si budeme jistě dlouho pamatovat.

   

72 hodin – Ruku na to (projekt, který se zabývá ochranou přírody) jsme v letošním roce pojali spíše symbolicky. Nejprve jsme si společně o přírodě povídali. Uvedli jsme několik příkladů, čím se přírodě ubližuje, ale také jsme se všichni společně shodli, jak se dá přírodě pomáhat – např. budeme řádně třídit odpad, budeme šetřit vodou, při pobytu v přírodě se budeme chovat zodpovědně atd. Následně jsme na školní zahradě s žáky 9. ročníku zasadili náš třídní keř (motýlí keř). Už se těšíme na jaro a my uvidíme, jak roste, kvete a tím láká motýly.

„Strašidlácká škola“ – na 2.11. 2021 vyhlásil Školní parlament akci Halloween. My jsme toho využili a naše 1. třída se proměnila ve „Strašidláckou školu“. Třídní strašidla zasedla do lavic a připravila se na hodinu matematiky, která byla plná strašidelných příkladů, ve kterých nechyběly čarodějnice, kočky, dýně nebo duchové. Při českém jazyce jsme zase četli článek, ve kterém se vyskytovala strašidla Ota a Ela. O prvouce jsme si připomněli všechny svátky, které se slaví během podzimu a vyrobili si papírového ducha. Tělesnou výchovu jsme zaměřili na „strašidlácké“ hry např. Kdo se bojí Bubáka? Chodí strašák okolo. Den ve „Strašidlácké škole“ jsme si všichni užili.

Prosinec – hlavním tématem prosince byl advent a Vánoce. Proto jsme začali vysvětlením slova advent (příchod, očekávání). Doba do Vánoc nám přišla příliš dlouhá a tak „očekávání“ jsme si zpříjemňovali. Začali jsme výrobou adventního věnce, který zdobil nejeden pokojík. Napsali jsme dopis Ježíškovi a donesli ho do schránky určené právě pro Ježíška. Dále se přibližoval příchod sv. Mikuláše s dárečky, ale také zpytování našeho svědomí (jak moc jsme zlobili). Při návštěvě čertů v naší třídě jsme zjistili, že to není s námi tak zlé, protože si nikoho z nás peklo nežádalo. Vánoce se pomalu přibližovaly a k naší velké radosti napadl i sníh a my si ho mohli při tělesné výchově dostatečně užít. Na dalších hodinách pracovních činností jsme si vyrobili papírové čerty, které se nám nápadně podobali. Protože jsme se těšili i na první třídní stromeček, vyrobili jsme si na něj ozdoby ve tvaru anděla, nakonec jsme ještě pro své rodiče namalovali veselá přáníčka.

Konečně bylo 22.12. a nás čekaly třídní Vánoce, které jsme si opravdu užili. Nejprve jsme vyslechli pohádku o Andílkovi, kterou jsme si poté sami zdramatizovali. Po pohádce jsme si šli poslechnout vánoční koledy v provedení školního sboru Kaštánek. Při zpáteční cestě do třídy jsme se dohadovali, zda na nás budou pod stromečkem čekat dárečky. Nadílka pod stromečkem opravdu byla, a protože jsme všichni šikovní, každý z nás si z nadílky něco odnesl. Nejsmutnější byl úklid stromečku. A nyní už jenom hurá na prázdniny s přáním pro všechny – HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2022.

Vysvědčení – „Čas běží jako voda“, nedávno jsme se vítali s paní učitelkou v první třídě a nyní už v ruce máme vysvědčení za první pololetí. Všichni jsme z něj měli velikou radost. Nejen že jsme měli všichni vyznamenání, ale protože jsme šikovní obdrželi jsme samé jedničky. Protože víme, že jedničky nejsou zadarmo, budeme se snažit i v druhém pololetí.

   

Projekt Zdraví – 3.2. 2022 proběhl v naší třídě v rámci Společného vzdělávání projektový den, který jsme nazvali Zdraví. Do školy za námi přijela profesionální zdravotnice Lucie Hlinšťáková, která nám dělala lektorku. Během tohoto dne jsme se učili poznávat stavbu lidského těla. Na našich plyšácích jsme si prakticky vyzkoušeli, jak ošetřit jednoduchá zranění. Ale také jsme si řekli něco i o závažnějších zdravotních komplikací např. zástava srdce. Na přivezené figuríně jsme si vyzkoušeli dýchání z úst do úst nebo masáž srdce. Velkým zážitkem pro nás byl poslech srdce svého kamaráda pomocí fonendoskopu, který nám půjčila slečna lektorka. Na základě jednoduché poučky jsme se naučili telefonní čísla složek IZS. Na konci projektového dne jsme si řekli něco o zdravé výživě. Den se vydařil a my se těšíme na další zajímavý projektový den.

Exotické ovoce – Bovys, který nám pravidelně do školy přiváží ovoce nebo zeleninu tentokrát přivezl exotické ovoce, abychom se s ním seznámili a poznali jeho chuť. Pochutnávali jsme si na kiwi, avokádu a mangu. Tohle ovoce není pro naší oblast běžné, ale pro nás není až tak neznámé. Je ale ještě spousta dalšího exotického ovoce, které je pro nás méně známé, proto jsme si pustili film, kde jsme se s tímto ovocem blíže seznámili.

   

Karneval - 3.3. 2022 se konal pro první a druhou třídu karneval. Žáci se oblékli do kostýmů a mohlo se začít tančit. Každý si rád vyzkoušel taneček s koštětem nebo se povozil na madračce. Velká zábava byla ocáskovaná nebo židličková. Klání, kdo postaví vyšší věž z kostek byla až do poslední chvíle velmi napínavé. Adrenalinovou soutěží bylo podlézání pod tyčí, nakonec to zvládli úplně všichni. Vydařené dopoledne uteklo až příliš rychle.

V lese – 9.5. 2022 jsme společně s MŠ prožili pěkné dopoledne v lese. V lese se nás ujali lesníci, kteří nám všem vysvětlili, jak a proč se vysazují stromky, následně jsme si vysadili svůj listnatý stromeček, který budeme v průběhu celého roku pravidelně sledovat, jak se mu daří. V další části dopoledne jsme přešli do lesní školky, kde jsme si každý zasadili jednu malou jedličku. Po práci nás čekala odměna v podobě opečeného buřtíku. Naše třída se do školy vracela s dobrým pocitem, že jsme udělali něco pro naší přírodu a tím pádem pro nás pro všechny.

Dětský den – během dětského dne jsme společně s druhou třídou hlavně sportovali.  Zahráli si hry – na rybičky, vybíjenou, na ředkvičky. Při dobývání jsme vyzkoušeli svoji sílu a při běhu plných překážek jsme si vyzkoušeli hned několik disciplín například: běh, skok, podlézání, šplhání. Všichni jsme byli šikovní, proto jsme dostali sladkou, studenou odměnu – zmrzlinu. Den se vydařil, kamarádství se opět o něco více upevnilo a my ze školy odcházeli s úsměvem na rtech a přáním: „Ať si podobný den opět někdy zopakujeme“.

Veselé zoubky – 2. června 2022 měla naše třída projekt Veselé zoubky, kde jsme se dověděli kolik zubů má mléčný chrup, z jakých částí se zub skládá. Připomněli jsme si, jak o zuby správně pečovat, jak často by se měl měnit zubní kartáček. Zhlédli jsme krátký film O Hurvínkovi a také nás čekal dárek v podobě taštičky s překvapením, byla tam zubní pasta, zubní kartáček, malé přesýpací hodiny a žvýkačky.

Výlet – 10.6. 2022 první třída strávila na Policii ve Strakonicích. Nebyli jsme tam jako někdo, kdo porušil zákon, ale naopak jako návštěva. Před vchodem nás mile přivítali dva policisté a upozornili nás, abychom byli potichu, protože se všude pracuje. My jsme to dodrželi, a tak jsme se mohli podívat i do míst, kam se běžná veřejnost nedostane. Nejprve nás zavedli do zasedací místnosti, kde si s námi povídali o práci policistů, a jak se od sebe rozlišují podle barvy uniformy jejich profese. Dále nás zavedli do krásně vybaveného pokoje, který byl plný hraček. My jsme hádali k čemu takový pokoj slouží, byli jsme překvapení, když nám řekli, že je to výslechová místnost pro děti. Také jsme viděli střelnici, kde policisté střílí. Hodně jsme byli zvědaví na celu předběžného zadržení, kterou nám také ukázali. Nakonec jsme viděli policejní psi, kotce pro psi a také místnost, kde se jim připravuje potrava. Na cestu domů každý z nás obdržel několik dárků např. omalovánky, pexeso nebo reflexní vestu. Některým z nás se tento výlet tak zalíbil, že bychom se jednou rádi věnovali práci policisty.

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy