logotyp
Login

Archiv aktualit z dřívějších let

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Projekt spolufinancován Evropskou unií


ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠTĚKEŇ, OKRES STRAKONICE
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo především modernizací učebny přírodních věd, cizích jazyků, cvičné kuchyňky a zajištěním vnitřní konektivity školy.

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856

Zásady chování žáků a zákonných zástupců během školního roku 2020/2021

26.08. 2020

 

  1. Zákaz vstupu rodičů a veřejnosti do prostor školy (šatny, vestibul, třídy, jídelna, ŠD).
  2. Dodržovat rozestupy 2 m v areálu školy (hlavní vchod, školní zahrada).
  3. Po dobu 1. pololetí budou omezeny ve velké míře mimoškolní aktivity a akce pro veřejnost (kroužky, exkurze, výlety, divadelní představení — viz manuál MŠMT).
  4. V případě podezření na infekční onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce a žák bude muset v jeho doprovodu neprodleně opustit prostory školy.
  5. V případě uzavření tříd nebo celé školy z důvodu karantény jsou žáci povinni se účastnit distanční výuky.
  6. V nezbytných případech nejprve kontaktovat třídního učitele, následně vedení školy.
  7. Nutno dodržovat závazné časy při používání společných prostor žáky (jídelna).
  8. Při předávání i vyzvedávání dětí ze ŠD zazvonit na příslušné oddělení ŠD a počkat před budovou na příchod dítěte.

1.školní den našich prvňáčků

26.08. 2020
Vzhledem k současné epidemiologické situaci rodiče či rodinní příslušníci žáků 1.třídy nemohou být přítomni v budově školy během slavnostního zahájení šk. roku 2020/21, za což se velice omlouváme, ale musíme dodržovat pokyny MŠMT a chránit nejen žáky před nakažením Covidem-19.
Slavnostní přivítání žáků a rodičů proběhne v prostoru před školou za účasti p. ředitelky V.Cimrhanzlové  a p. starosty B.Bláhy v 8,00 h. Poté se prvňáčci odeberou s třídní učitelkou Mgr. I.Loubalovou do své třídy. Průběh jejich 1. hodiny bude zaznamenán na video, které bude zákonným zástupcům k dispozici. Mezitím vedení školy s rodiči probere organizační záležitosti. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Poprvé do školy

Poprvé do školySlavnostní zahájení školní docházky proběhlo u nás letos netradičně. 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením první kroky prvňáčků a jejich rodičů nesměřovaly přímo do budovy školy, ale na školní zahradu.
Netrpělivě a s radostí byli malí žáčci od rána očekávaní v postaveném "párty stanu", kde byli všichni srdečně přivítáni vedením školy a starostou městys Štěkně.
Po slavnostním uvítání prvňáčci spolu s třídní učitelkou svou budoucí školu navštívili.
Domů v aktovkách si odnesli nejen učebnice, pomůcky, ale i připravené dárky. 
Hodně štěstí, prvňáčci!Mrkající

Roušky ve škole

Vzhledem k dnešnímu vyjádření (9.9. 2020) ministrů zdravotnictví a školství bude od zítřka, tj. 10.9. 2020, povinné nosit roušky ve společných vnitřních prostorách školy (šatny, chodby, WC ...). Další podrobnosti budou teprve zveřejněny. Děkujeme, že žáci zítra budou mít minimálně 2 roušky. Provoz školy se vrací k režimu, který probíhal v červnu 2020.

Informace ohledně ŠD

Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsou děti v ranní ŠD rozděleny do skupin následovně:
1. a 2. třída zůstává od 6:15 do 7:45 hodin v přízemí (jejich družina).
3. 4. a 5. třída přechází v 7:15 do IV. oddělení (velká družina ), ve 2. patře ZŠ.
Tímto opatřením se snažíme zabránit přílišnému a vzájemnému setkávání žáků z jiných tříd. 
Rovněž prosíme žáky navštěvující ranní ŠD, aby zvonili na zvonek ŠD přízemí a nevstupovali neohlášeně do budovy školy. 
Děkujeme za pochopení, Šímová - vychovatelka ŠD.
Provoz ŠD zůstává nezměněn. Tj. Od 6:15 - 15:45 hodin.

Venkovní vyučování

Venkovní vyučování3. třída využila krásného počasí a vzala vyučování ven. Šlo jim to krásně. Nápadů měly děti plnou hlavu, sluníčko pěkně svítilo a práce jim šla skvěle od ruky. A hlavně, všichni si to báječně užili.

Mimořádné opatření MZ ČR

Povinné rouškyPovinné roušky

Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od pátku 18. září 2020 v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení ochranných prostředlů dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělesná výchova, hudební výchova).

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčkůNa prvňáčky dnes čekala první školní zkouška. I když si každý zpočátku zažil trochu strachu, odvahou a statečností nakonec zvítězil. Odměnou byla nejen slavnostní hostina, ale zejména "Obřad pasování". Děti jsou odhodlány stát se těmi správnými žáky naší školy. Více ve fotogalerii 1. třídy.

UPOZORNĚNÍ

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) z organizačních a hygienických důvodů (dezinfekce prostor školy) ředitelské volno na pondělí 16.11.2020.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ !!! Provoz MŠ bude  řádně zajištěn !!!

Organizace výuky 12.-31.10.2020

Vzhedem k usnesení vlády ČR dochází ke změně organizace výuky na ZŠ a MŠ Štěkeň od 12.10.2020.
Provoz MŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 1.stupně ZŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 2.stupně ZŠ:
6.,7.třída - 12. - 16.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.
                 19. - 23.10.2020 - výuka online (distanční)
8.,9.třída - 12. - 16.10.2020 - výuka online (distanční), rozvrh viz Bakaláři
                 19. - 23.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.

Z  rozhodnutí MŠMT byly prodlouženy podzimní prázdniny, které začnou již 26.10.2020 a budou trvat do 30.10.2020. 

Úřední hodiny v ZŠ Štěkeň v týdnu 19.-25.10.2020

Pondělí - Středa: 8.00 - 10.00       13.00 - 14.00

Potvrzenou Žádost o ošetřovné je možno si vyzvednout ve vestibulu budovy ZŠ Štěkeň v úředních hodinách. Zvoňte na ředitelnu.Provoz MŠ

Ve dnech podzimních prázdnin, a to 29.10. a 30.10. bude z provozních důvodů MŠ Štěkeň uzavřena.

ZRUŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA - 16. 11. 2020

Původně plánované ředitelské volno na pondělí 16.11. bude zrušeno z důvodu prodloužených podzimních prázdnin.  
Děkujeme za pochopení.

Provoz školy od 30.11.2020

V pondělí 30. 11.2020 nastupují do školy k prezenční výuce všechny třídy prvního stupně, 6. a 9. ročník. Žáci se učí a po škole pohybují pouze v rouškách. Žáci 7. a 8. ročníku pokračují v tomto týdnu v distanční výuce. Rozvrhy všech tříd naleznete na Bakalářích.

Adventní čas

Adventní časVánoce jsou tu. Přes všechny současné problémy v naší společnosti si tyto svátky roku užíváme. Koledy si sice nezazpíváme, ale určitě si je s láskou poslechneme. A budeme se těšit na Ježíška. Všem žákům, rodičům a ostatním přátelům školy přejeme spokojené svátky a hodně zdraví. Přejí žáci a učitelé ZŠ Štěkeň.

Organizace výuky 4.- 8.1.2021


Na základě nařízení vlády ČR z 23.12.2020 je vyhlášena od pondělí 4.1.2021 povinná prezenční výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Školní družina pro 1. a 2. ročník bude zajištěna. Děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Pro ostatní třídy (3. - 9. ročník) je opět nařízena povinná distanční výuka. Výuka bude probíhat online v prostředí Microsoft Teams. Rozvrh pro všechny ročníky lze nalézt v Bakalářích.

Den otevřených dveří dne 6.1.2021 se nebude konat vzhledem k probíhající epidemii Covid-19.

Exkurze žáků 6. a 7. třídy na Šumavu

06.10. 2020
Fotogalerie

Fotogalerie

V úterý dne 6. října se žáci naší 6. a 7. třídy zúčastnili velmi zdařilé exkurze do míst centrální Šumavy. Akce proběhla v rámci jednoho z více školních projektů; tentokrát směřoval přímo do volné přírody. Žáci společně s pedagogy navštívili Informační centrum Svinná Lada, které je v gesci Národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku. I přes zpočátku deštivé počasí si žáci velmi zblízka a aktivním způsobem prohlédli nejkrásnější šumavskou slať zvanou Chalupská a také absolvovali celou řadu opravdu zajímavých interaktivních her. Připravenost obou lektorů ze správy NP byla vynikající. Při vyhodnocení této environmentální akce charakterizovaly naše obě třídy exkurzi na Šumavu do regionu Borových Lad jako velmi zajímavou a pro ně přínosnou.

Burza škol JHK ve školním roce 2020/21

Burza škol JHK ve školním roce 2020/21
Burza škol JHK ve školním roce 2020/2021 proběhne v online prostředí ve dnech 12.- 14.1.2021 na https://www.burzyskol.cz/ Podrobnější informace byly zaslány rodičům 7. - 9. tříd do Komensu.


Netradičně tradiční karneval ŠD v 1. třídě 27.1.2021

Jak se můžete dočíst na stránkách naší školní družiny, snažíme se i přes nepříznivou epidemickou situaci pracovat a hrát si, jako jindy v daném období. Máme sice nasazené roušky, ale to nám nebrání prožívat všechny zážitky a užívat si každý den.

Víceúčelové hřiště

Díky mimořádnému úsilí zastupitelů naší obce při získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště započaly na podzim roku 2020 stavební práce na rekonstrukci a přeměně starého školního hřiště na hřiště víceúčelové.

Toto hřiště nabídne široký záběr využití. Základem bude umělá atletická dráha, uvnitř které se bude nacházet těž umělá plocha pro sportovní hry. Na ní jsou rozvrženy dva kurty na volejbal, nohejbal, hřiště na malou kopanou, házenou, košíkovou, florbal i jeden kurt na tenis. Nové budou i sektory pro skok daleký a vrh koulí. V oblouku dráhy bude vybudováno i hřiště pro mateřskou školku s mnoha zábavnými atrakcemi z tvrdého akátového dřeva. V předním trávníkovém pruhu víceúčelového hřiště se objeví osm prvků fitness v přírodě. Třešničkou na dortu má být v pravém horním rohu hřiště workoutový areálek.

Podobné zařízení se nachází v blízkosti strakonického Lidlu. Víceúčelové hřiště bude sloužit nejen ZŠ a MŠ Štěkeň, ale i široké veřejnosti, neboť bude volně přístupné. Hřiště by mělo být uvedeno do provozu již v říjnu roku 2021. Vy všichni, co se rádi hýbáte, se máte se nač těšit.

Uzavření ZŠ a MŠ Štěkeň

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 přecházejí 1. a 2.ročník ZŠ od 1.3.2021, tak jako ostatní ročníky, na distanční výuku podle rozvrhu v Bakalářích. Provoz ZŠ bude uzavřen  zatím do 21.3.2021.
Podle téhož usnesení dochází též k uzavření provozu mateřské školky  od 1.3.2021 do odvolání.

Ošetřovné od 1.3.2021

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném získáte zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Vitězství K.Píbalové v konverzační soutěži v AJ

I letos pořádalo DDM Strakonice konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky základních škol a gymnázia. Termín konání byl 2. 3. 2021. Vzhledem ke všem opatřením, které vláda vyhlásila v souvislosti s pandémií koronaviru, soutěž byla pořádána distančně.

Školní kola proběhla formou online rozhovorů zúčastněných žáků s jejich vyučujícími. Stejně tak i samotné okresní kolo proběhlo online a soutěžící prokazovali své konverzační dovednosti ze svých domovů. Přes online aplikaci vstupovali do videohovorů.

Naši školu, ZŠ a MŠ Štěkeň, reprezentovala v kategorii II. A žákyně 9. ročníku, Kateřina Píbalová. Okresního kola se zúčastnili zástupci 12 škol strakonického okresu. K naší velké radosti a hrdosti se Katka se ziskem 29 bodů umístila na prvním místě.

Všichni máme z tohoto krásného úspěchu velkou radost, Katce moc gratulujeme, a přejeme jí hodně štěstí při účasti v krajském kole, které se bude konat dubnu.

Přijímací řízení k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V DUBNU A BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od motivační části zápisu, tedy bez přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis proběhne pouze formálně podáním Žádosti o přijetí k povinné školní docházce v době od 1.dubna do 30.dubna 2021.

Postup podání žádosti o přijetí:

1. Na webových stránkách školy www.zssteken.cz si stáhněte žádost o přijetí k povinné školní docházce (kdo bude žádat o odklad, stáhne si žádost o odklad k přijetí k povinné školní docházce), kterou vyplníte a podepíšete.

2. Ti, kteří nežádají o odklad, vyplní zápisový list, jenž je též ke stažení na webových stránkách školy.

3. Možnosti doručení žádosti k povinné školní docházce a zápisového listu:

- poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň (rozhodující je datum podání na poště)

- osobním doručením do školy za dodržení platných mimořádných protiepidemických opatření (termín předání: středa 7. 4. a čtvrtek 22.4.2021 - 8.00 - 12.00 h., 13.30 - 16.00 h.), v případě nutnosti volejte na tel: 731 084 910

- doručením do datové schránky školy: j35mh8r

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 K žádosti o odklad povinné školní docházky nezapomeňte připojit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře pediatra či klinického psychologa – pokud nebudete mít do konce dubna k dispozici, je možné dodat nejpozději do zahájení školního roku 2021/2022, tj. do 31. 8. 2021.


Úspěch našich žákyň na olympiádě z RJ

Žákyně 9. třídy naši školu opět skvěle reprezentovaly v krajském kole konverzační soutěže (olympiádě) v ruštině dne 12. 3. 2021. Tuto soutěž tradičně pořádají DDM a Jihočeská univerzita, katedra slovanských jazyků. Celkově 2. místo vybojovala Tereza Taubrová a rovněž výborné 4. místo Pavlína Tomanová. Soutěž měla 2 části: poslech s reprodukcí audiotextu a konverzaci na široká témata rodiny, školy, bydliště nebo volného času, ale také reálií cizího jazyka. Letos šlo o soutěž navíc náročnější - vše ve formě on-line. Rádi ještě připomínáme, že již v okresním kole soutěže dne se výborně umístily obě jmenované žákyně i Sabina Flídrová. Blahopřejeme a velmi děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Organizace výuky 12. - 23.4.2021

Z rozhodnutí MŠMT se obnovuje prezenční výuka pro 1.stupeň ZŠ, která bude probíhat rotačně. Podmínkou účasti na prezenční výuce je povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ 2x týdně neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru. 12. - 16.4.2021 se prezenční výuky zúčastní žáci 1.A a 5.A. Bližší info - třídní učitelé a online schůzka s rodiči. 19. - 23.4.2021 čeká prezenční výuka třídy 1.A, 3.A, 4.A. Žáci 2.stupně pokračují v distanční výuce.

Organizace výuky 26. - 30.4.2021

Z rozhodnutí MŠMT a MZ pokračuje rotační prezenční výuka pro 1.stupeň ZŠ, tento týden (26.-30.4.) se prezenční výuky zúčastní 2.A a 5.A. Podmínkou účasti na prezenční výuce zůstává povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ 2x týdně neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru. Žáci ostatních tříd pokračují v distanční výuce.

Organizace výuky 3. - 14.5.2021

V týdnu 3. - 7.5.2021 se prezenční výuky zúčastní 1.A, 3.A a 4.A. Povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ proběhne pouze jednou týdně (pondělí) neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru, a proto bude i ve čtvrtek v provozu ranní družina. Žáci ostatních tříd pokračují v distanční výuce.

V týdnu 10. - 15.5.2021 by měla být zahájena rotační výuka 2. stupně, počítáme v tomto týdnu s prezenční výukou pro 6.A a 8.A, žáci těchto tříd budou testováni 2x týdně. Prezenční výuka
by se tento týden týkala i 2.A a 5.A. V ostatních třídách (1.A, 3.A, 4.A,7.A, 9.A) bude probíhat výuka distanční. 

Krajské kolo biologické olympiády

V sobotu 1.5. proběhlo on-line krajské kolo biologické olympiády. Naši školu opět vzorně reprezentovala Tereza Taubrová (9.r.). Ve velké konkurenci, celkem 45 soutěžících víceletých gymnázií a základních škol, obsadila 11.místo. Za poctivou  přípravu a vynaložené úsilí děkujeme a gratulujeme ke krásnému umístění. Poděkování patří i Pavlíně Tomanové (9.r.), která se též pilně připravovala, ale do krajského kola nepostoupila.

Veselé zoubky

25.05. 2021
Veselé zoubky Naše třída se zapojila do preventivního programu "Veselé zoubky". Každý žák obdržel sadu přípravků v péči o svůj chrup. Balíček obsahoval zubní kartáček, pastu na zuby, přesýpací hodiny k určení ...

Den děti v ŠD

Dnešní den patřil všem dětem. Byl to jejich velký svátek. Pro 1. a 2. třídu bylo na zahradě naší školy připraveno 10 soutěží. Úkoly to byly hravé, ale i záludné. Děti se zabavily, pobavily a hlavně si dnešek báječně užily. Skok v pytli i přenášení pingpongového míčku zvládly děti bravurně. Balancovaly s míčkem na frisbie a shazovaly pyramidu. Nejvíce se jim však líbil ruční golf a kroket. Nakonec děti hledaly na zahradě ukryté hračky. Odměnou pro ně byl nafukovací míč, balonek, propiska a omalovánky. A že tento den patřil jen dětem, vědělo i sluníčko, jelikož se po celou dobu našeho zábavného zápolení na nás krásně usmívalo. Více info ve fotogalerii ŠD.

Den v GALA

Den v GALA

Po dlouhé době zase všichni ve škole! Na pátek 28.května vyhlásil žákovský parlament  DEN v GALA. Žáci a učitelé měli za úkol přijít společensky oblečeni. Na závěr na nás čekal slavnostní oběd. Děkujeme všem žákům, vyučujícím i kuchařkám, kteří se do akce zapojili. O tom, že to všem slušelo, se můžete přesvědčit sami.

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 15.6.2021 od 15,30 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budou rodiče seznámeni s organizací příštího školního roku.

Dnešní beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR a Městské policie

22.06. 2021
Dnešní beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR a Městské policie Do naší školy dnes zavítala zajímavá návštěva. Dvě ženy v policejních uniformách. Byla to tisková mluvčí Policie ČR a tisková mluvčí Městské policie. Doprovázel je zatím studující, ale také budoucí ...

Pražská expedice 9.A

Pražská expedice 9.A

Žáci 9.A vyrazili 22.6.2021 v rámci projektu Šablony 2 na školní expedici do Prahy.  Jejich kroky mířily do Židovského muzea, kde se žáci seznámili se životem Židů v době okupace formou workshopu. Pomocí dobových dokumentů poznávali tehdejší reálie a své poznatky ostatním zaníceně prezentovali. Součástí workshopu byla návštěva Staronové i Pinkasovy synagogy, kde měli mnozí chlapci problém udržet povinnou jarmulku na hlavě. Svojí majestátností žáky zaujal Starý židovský hřbitov, jemuž vévodila hrobka rabiho Löwa, údajného stvořitele Golema. Pak již žáci s líbezným nadšením vyrazili ve skupinkách poznávat nejen historické památky staré Prahy, ale i pražské gastronomické pochoutky. Taktéž počasí akci přálo, a tak se žáci vrátili domů s baťůžky naplněnými zážitky a úsměvy.

Přednáška Policie ČR Strakonice

Dne 29.6.2021 proběhla v naší škole přednáška Policie ČR ve Strakonicích, která byla určena žákům 7.třídy. Mluvčí Policie ČR J.Nováková se zaměřila na problematiku trestné činnosti mladistvých, její prevenci a možné důsledky. Přednášející objasnila žákům řadu otázek týkajících se šikany a kyberšikany.

Předání vysvědčení o prázdninách

Žáci nebo jejich zákonní zástupci, kteří si nevyzvedli vysvědčení 30.6.2021, si v červenci mohou vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy v tyto termíny: 1., 7., 8., 9.7.2021 - 8,00 - 9,00 h. a 13,00 - 14,00 h.

Rozloučení 9.A

Rozloučení 9.A

Dne 30. 06. 2021 proběhlo rozloučení žáků posledního ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň, kdy  žákům 9. třídy bylo předáno závěrečné vysvědčení na základní škole. Slavnostně vysvědčení předali starosta městysu Štěkeň Bohumil Bláha, ředitelka školy Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová a třídní učitelka deváté třídy PaeDr. Vendulka Vachtová Vacková. Předání vysvědčení se odehrálo netradičně v jejich domovské třídě. Žákyně deváté třídy Kateřina Píbalová, Stanislava Nová a Tereza Taubrová se svým projevem do školního rozhlasu, kde s nostalgií i noblesou shrnuly 9 let školní docházky jejich třídy, rozloučily s mladšími spolužáky. Všem nám bude tato skvělá třída chybět. Přejeme jim mnoho štěstí, radosti a spokojenosti jak při jejich následujícím studiu, tak i v dalším putování životem.

Pozvánka na akci

V sobotu 24. července 2021 od 18 hodin v Nových Kestřanech proběhne pietní vzpomínka na leteckou katastrofu ze dne 20.července 1928, kdy při nočním výcviku zahynula vojenská posádka letounu AERO 15. Na místě tragédie byl postaven pomník, u kterého akce proběhne. Pro děti je nachystáno sladké překvapení.

Realizace projektového dne mimo školu ŠD

16.06. 2021
Realizace projektového dne mimo školu ŠD
Projekt s názvem „Vlčí stezka“, byl připraven pro žáky navštěvující ŠD z 1. a 2. třídy ZŠ, jako vhodné doplnění informací o životě těchto šelem. Cílem bylo představit dětem žijícího vlka ve volné přírodě naší krásné Šumavy, ale i důležitost ochrany této krásné šelmy.
Před samotným výletem za vlky jsme si v rámci zájmových činností ve školní družině s dětmi povídali o životě vlka a jeho potravě. Seznámili jsme se se způsobem jeho života ve smečce, a také o tom, že došlo téměř k jeho vyhynutí. V Národním parku Šumava žijí vlci ve volném výběhu, který má rozlohu téměř 3 ha. Protíná jej dřevěná lávka, po které vede naše prohlídková trasa. Žáci se během obhlídky seznámí se stopami dalších šelem, které se také na Šumavě vyskytují a zjistí o jejich životě mnoho užitečných zajímavostí. V ŠD jsme si vytvořili a vyplnili pracovní sešit, takzvaný Šelmit –  plný tajenek, kvízů, křížovek, omalovánek a spousty informací o vlcích. 

Projektový den "Z pohádky do pohádky"

Projektový den V úterý 12. října nás přijela navštívit paní Blanka Auterská ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Dozvěděli jsme se důležité informace o knihách, seznámili jsme se s autorem a ilustrátorem ...

Nástěnka

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy