logotyp
Login

Archiv aktualit z dřívějších let

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Projekt spolufinancován Evropskou unií


ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠTĚKEŇ, OKRES STRAKONICE
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo především modernizací učebny přírodních věd, cizích jazyků, cvičné kuchyňky a zajištěním vnitřní konektivity školy.

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856

Zásady chování žáků a zákonných zástupců během školního roku 2020/2021

26.08. 2020

 

 1. Zákaz vstupu rodičů a veřejnosti do prostor školy (šatny, vestibul, třídy, jídelna, ŠD).
 2. Dodržovat rozestupy 2 m v areálu školy (hlavní vchod, školní zahrada).
 3. Po dobu 1. pololetí budou omezeny ve velké míře mimoškolní aktivity a akce pro veřejnost (kroužky, exkurze, výlety, divadelní představení — viz manuál MŠMT).
 4. V případě podezření na infekční onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce a žák bude muset v jeho doprovodu neprodleně opustit prostory školy.
 5. V případě uzavření tříd nebo celé školy z důvodu karantény jsou žáci povinni se účastnit distanční výuky.
 6. V nezbytných případech nejprve kontaktovat třídního učitele, následně vedení školy.
 7. Nutno dodržovat závazné časy při používání společných prostor žáky (jídelna).
 8. Při předávání i vyzvedávání dětí ze ŠD zazvonit na příslušné oddělení ŠD a počkat před budovou na příchod dítěte.

1.školní den našich prvňáčků

26.08. 2020
Vzhledem k současné epidemiologické situaci rodiče či rodinní příslušníci žáků 1.třídy nemohou být přítomni v budově školy během slavnostního zahájení šk. roku 2020/21, za což se velice omlouváme, ale musíme dodržovat pokyny MŠMT a chránit nejen žáky před nakažením Covidem-19.
Slavnostní přivítání žáků a rodičů proběhne v prostoru před školou za účasti p. ředitelky V.Cimrhanzlové  a p. starosty B.Bláhy v 8,00 h. Poté se prvňáčci odeberou s třídní učitelkou Mgr. I.Loubalovou do své třídy. Průběh jejich 1. hodiny bude zaznamenán na video, které bude zákonným zástupcům k dispozici. Mezitím vedení školy s rodiči probere organizační záležitosti. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Poprvé do školy

Poprvé do školySlavnostní zahájení školní docházky proběhlo u nás letos netradičně. 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením první kroky prvňáčků a jejich rodičů nesměřovaly přímo do budovy školy, ale na školní zahradu.
Netrpělivě a s radostí byli malí žáčci od rána očekávaní v postaveném "párty stanu", kde byli všichni srdečně přivítáni vedením školy a starostou městys Štěkně.
Po slavnostním uvítání prvňáčci spolu s třídní učitelkou svou budoucí školu navštívili.
Domů v aktovkách si odnesli nejen učebnice, pomůcky, ale i připravené dárky. 
Hodně štěstí, prvňáčci!Mrkající

Roušky ve škole

Vzhledem k dnešnímu vyjádření (9.9. 2020) ministrů zdravotnictví a školství bude od zítřka, tj. 10.9. 2020, povinné nosit roušky ve společných vnitřních prostorách školy (šatny, chodby, WC ...). Další podrobnosti budou teprve zveřejněny. Děkujeme, že žáci zítra budou mít minimálně 2 roušky. Provoz školy se vrací k režimu, který probíhal v červnu 2020.

Informace ohledně ŠD

Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsou děti v ranní ŠD rozděleny do skupin následovně:
1. a 2. třída zůstává od 6:15 do 7:45 hodin v přízemí (jejich družina).
3. 4. a 5. třída přechází v 7:15 do IV. oddělení (velká družina ), ve 2. patře ZŠ.
Tímto opatřením se snažíme zabránit přílišnému a vzájemnému setkávání žáků z jiných tříd. 
Rovněž prosíme žáky navštěvující ranní ŠD, aby zvonili na zvonek ŠD přízemí a nevstupovali neohlášeně do budovy školy. 
Děkujeme za pochopení, Šímová - vychovatelka ŠD.
Provoz ŠD zůstává nezměněn. Tj. Od 6:15 - 15:45 hodin.

Venkovní vyučování

Venkovní vyučování3. třída využila krásného počasí a vzala vyučování ven. Šlo jim to krásně. Nápadů měly děti plnou hlavu, sluníčko pěkně svítilo a práce jim šla skvěle od ruky. A hlavně, všichni si to báječně užili.

Mimořádné opatření MZ ČR

Povinné rouškyPovinné roušky

Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od pátku 18. září 2020 v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení ochranných prostředlů dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělesná výchova, hudební výchova).

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčkůNa prvňáčky dnes čekala první školní zkouška. I když si každý zpočátku zažil trochu strachu, odvahou a statečností nakonec zvítězil. Odměnou byla nejen slavnostní hostina, ale zejména "Obřad pasování". Děti jsou odhodlány stát se těmi správnými žáky naší školy. Více ve fotogalerii 1. třídy.

UPOZORNĚNÍ

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) z organizačních a hygienických důvodů (dezinfekce prostor školy) ředitelské volno na pondělí 16.11.2020.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ !!! Provoz MŠ bude  řádně zajištěn !!!

Organizace výuky 12.-31.10.2020

Vzhedem k usnesení vlády ČR dochází ke změně organizace výuky na ZŠ a MŠ Štěkeň od 12.10.2020.
Provoz MŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 1.stupně ZŠ zůstává beze změn a omezení.
Provoz 2.stupně ZŠ:
6.,7.třída - 12. - 16.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.
                 19. - 23.10.2020 - výuka online (distanční)
8.,9.třída - 12. - 16.10.2020 - výuka online (distanční), rozvrh viz Bakaláři
                 19. - 23.10 2020 - výuka ve škole (prezenční) do 5. vyuč. hodiny (12,15 h.), odpolední hodiny se ruší.

Z  rozhodnutí MŠMT byly prodlouženy podzimní prázdniny, které začnou již 26.10.2020 a budou trvat do 30.10.2020. 

Úřední hodiny v ZŠ Štěkeň v týdnu 19.-25.10.2020

Pondělí - Středa: 8.00 - 10.00       13.00 - 14.00

Potvrzenou Žádost o ošetřovné je možno si vyzvednout ve vestibulu budovy ZŠ Štěkeň v úředních hodinách. Zvoňte na ředitelnu.Provoz MŠ

Ve dnech podzimních prázdnin, a to 29.10. a 30.10. bude z provozních důvodů MŠ Štěkeň uzavřena.

ZRUŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA - 16. 11. 2020

Původně plánované ředitelské volno na pondělí 16.11. bude zrušeno z důvodu prodloužených podzimních prázdnin.  
Děkujeme za pochopení.

Provoz školy od 30.11.2020

V pondělí 30. 11.2020 nastupují do školy k prezenční výuce všechny třídy prvního stupně, 6. a 9. ročník. Žáci se učí a po škole pohybují pouze v rouškách. Žáci 7. a 8. ročníku pokračují v tomto týdnu v distanční výuce. Rozvrhy všech tříd naleznete na Bakalářích.

Adventní čas

Adventní časVánoce jsou tu. Přes všechny současné problémy v naší společnosti si tyto svátky roku užíváme. Koledy si sice nezazpíváme, ale určitě si je s láskou poslechneme. A budeme se těšit na Ježíška. Všem žákům, rodičům a ostatním přátelům školy přejeme spokojené svátky a hodně zdraví. Přejí žáci a učitelé ZŠ Štěkeň.

Organizace výuky 4.- 8.1.2021


Na základě nařízení vlády ČR z 23.12.2020 je vyhlášena od pondělí 4.1.2021 povinná prezenční výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Školní družina pro 1. a 2. ročník bude zajištěna. Děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Pro ostatní třídy (3. - 9. ročník) je opět nařízena povinná distanční výuka. Výuka bude probíhat online v prostředí Microsoft Teams. Rozvrh pro všechny ročníky lze nalézt v Bakalářích.

Den otevřených dveří dne 6.1.2021 se nebude konat vzhledem k probíhající epidemii Covid-19.

Exkurze žáků 6. a 7. třídy na Šumavu

06.10. 2020
Fotogalerie

Fotogalerie

V úterý dne 6. října se žáci naší 6. a 7. třídy zúčastnili velmi zdařilé exkurze do míst centrální Šumavy. Akce proběhla v rámci jednoho z více školních projektů; tentokrát směřoval přímo do volné přírody. Žáci společně s pedagogy navštívili Informační centrum Svinná Lada, které je v gesci Národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku. I přes zpočátku deštivé počasí si žáci velmi zblízka a aktivním způsobem prohlédli nejkrásnější šumavskou slať zvanou Chalupská a také absolvovali celou řadu opravdu zajímavých interaktivních her. Připravenost obou lektorů ze správy NP byla vynikající. Při vyhodnocení této environmentální akce charakterizovaly naše obě třídy exkurzi na Šumavu do regionu Borových Lad jako velmi zajímavou a pro ně přínosnou.

Burza škol JHK ve školním roce 2020/21

Burza škol JHK ve školním roce 2020/21
Burza škol JHK ve školním roce 2020/2021 proběhne v online prostředí ve dnech 12.- 14.1.2021 na https://www.burzyskol.cz/ Podrobnější informace byly zaslány rodičům 7. - 9. tříd do Komensu.


Netradičně tradiční karneval ŠD v 1. třídě 27.1.2021

Jak se můžete dočíst na stránkách naší školní družiny, snažíme se i přes nepříznivou epidemickou situaci pracovat a hrát si, jako jindy v daném období. Máme sice nasazené roušky, ale to nám nebrání prožívat všechny zážitky a užívat si každý den.

Víceúčelové hřiště

Díky mimořádnému úsilí zastupitelů naší obce při získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště započaly na podzim roku 2020 stavební práce na rekonstrukci a přeměně starého školního hřiště na hřiště víceúčelové.

Toto hřiště nabídne široký záběr využití. Základem bude umělá atletická dráha, uvnitř které se bude nacházet těž umělá plocha pro sportovní hry. Na ní jsou rozvrženy dva kurty na volejbal, nohejbal, hřiště na malou kopanou, házenou, košíkovou, florbal i jeden kurt na tenis. Nové budou i sektory pro skok daleký a vrh koulí. V oblouku dráhy bude vybudováno i hřiště pro mateřskou školku s mnoha zábavnými atrakcemi z tvrdého akátového dřeva. V předním trávníkovém pruhu víceúčelového hřiště se objeví osm prvků fitness v přírodě. Třešničkou na dortu má být v pravém horním rohu hřiště workoutový areálek.

Podobné zařízení se nachází v blízkosti strakonického Lidlu. Víceúčelové hřiště bude sloužit nejen ZŠ a MŠ Štěkeň, ale i široké veřejnosti, neboť bude volně přístupné. Hřiště by mělo být uvedeno do provozu již v říjnu roku 2021. Vy všichni, co se rádi hýbáte, se máte se nač těšit.

Uzavření ZŠ a MŠ Štěkeň

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 přecházejí 1. a 2.ročník ZŠ od 1.3.2021, tak jako ostatní ročníky, na distanční výuku podle rozvrhu v Bakalářích. Provoz ZŠ bude uzavřen  zatím do 21.3.2021.
Podle téhož usnesení dochází též k uzavření provozu mateřské školky  od 1.3.2021 do odvolání.

Ošetřovné od 1.3.2021

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném získáte zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Vitězství K.Píbalové v konverzační soutěži v AJ

I letos pořádalo DDM Strakonice konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky základních škol a gymnázia. Termín konání byl 2. 3. 2021. Vzhledem ke všem opatřením, které vláda vyhlásila v souvislosti s pandémií koronaviru, soutěž byla pořádána distančně.

Školní kola proběhla formou online rozhovorů zúčastněných žáků s jejich vyučujícími. Stejně tak i samotné okresní kolo proběhlo online a soutěžící prokazovali své konverzační dovednosti ze svých domovů. Přes online aplikaci vstupovali do videohovorů.

Naši školu, ZŠ a MŠ Štěkeň, reprezentovala v kategorii II. A žákyně 9. ročníku, Kateřina Píbalová. Okresního kola se zúčastnili zástupci 12 škol strakonického okresu. K naší velké radosti a hrdosti se Katka se ziskem 29 bodů umístila na prvním místě.

Všichni máme z tohoto krásného úspěchu velkou radost, Katce moc gratulujeme, a přejeme jí hodně štěstí při účasti v krajském kole, které se bude konat dubnu.

Přijímací řízení k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V DUBNU A BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od motivační části zápisu, tedy bez přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis proběhne pouze formálně podáním Žádosti o přijetí k povinné školní docházce v době od 1.dubna do 30.dubna 2021.

Postup podání žádosti o přijetí:

1. Na webových stránkách školy www.zssteken.cz si stáhněte žádost o přijetí k povinné školní docházce (kdo bude žádat o odklad, stáhne si žádost o odklad k přijetí k povinné školní docházce), kterou vyplníte a podepíšete.

2. Ti, kteří nežádají o odklad, vyplní zápisový list, jenž je též ke stažení na webových stránkách školy.

3. Možnosti doručení žádosti k povinné školní docházce a zápisového listu:

- poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Slatinská 155, 387 51 Štěkeň (rozhodující je datum podání na poště)

- osobním doručením do školy za dodržení platných mimořádných protiepidemických opatření (termín předání: středa 7. 4. a čtvrtek 22.4.2021 - 8.00 - 12.00 h., 13.30 - 16.00 h.), v případě nutnosti volejte na tel: 731 084 910

- doručením do datové schránky školy: j35mh8r

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 K žádosti o odklad povinné školní docházky nezapomeňte připojit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře pediatra či klinického psychologa – pokud nebudete mít do konce dubna k dispozici, je možné dodat nejpozději do zahájení školního roku 2021/2022, tj. do 31. 8. 2021.


Úspěch našich žákyň na olympiádě z RJ

Žákyně 9. třídy naši školu opět skvěle reprezentovaly v krajském kole konverzační soutěže (olympiádě) v ruštině dne 12. 3. 2021. Tuto soutěž tradičně pořádají DDM a Jihočeská univerzita, katedra slovanských jazyků. Celkově 2. místo vybojovala Tereza Taubrová a rovněž výborné 4. místo Pavlína Tomanová. Soutěž měla 2 části: poslech s reprodukcí audiotextu a konverzaci na široká témata rodiny, školy, bydliště nebo volného času, ale také reálií cizího jazyka. Letos šlo o soutěž navíc náročnější - vše ve formě on-line. Rádi ještě připomínáme, že již v okresním kole soutěže dne se výborně umístily obě jmenované žákyně i Sabina Flídrová. Blahopřejeme a velmi děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Organizace výuky 12. - 23.4.2021

Z rozhodnutí MŠMT se obnovuje prezenční výuka pro 1.stupeň ZŠ, která bude probíhat rotačně. Podmínkou účasti na prezenční výuce je povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ 2x týdně neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru. 12. - 16.4.2021 se prezenční výuky zúčastní žáci 1.A a 5.A. Bližší info - třídní učitelé a online schůzka s rodiči. 19. - 23.4.2021 čeká prezenční výuka třídy 1.A, 3.A, 4.A. Žáci 2.stupně pokračují v distanční výuce.

Organizace výuky 26. - 30.4.2021

Z rozhodnutí MŠMT a MZ pokračuje rotační prezenční výuka pro 1.stupeň ZŠ, tento týden (26.-30.4.) se prezenční výuky zúčastní 2.A a 5.A. Podmínkou účasti na prezenční výuce zůstává povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ 2x týdně neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru. Žáci ostatních tříd pokračují v distanční výuce.

Organizace výuky 3. - 14.5.2021

V týdnu 3. - 7.5.2021 se prezenční výuky zúčastní 1.A, 3.A a 4.A. Povinné testování žáků i zaměstnanců ZŠ proběhne pouze jednou týdně (pondělí) neinvazivními antigenními testy pomocí samoodběru, a proto bude i ve čtvrtek v provozu ranní družina. Žáci ostatních tříd pokračují v distanční výuce.

V týdnu 10. - 15.5.2021 by měla být zahájena rotační výuka 2. stupně, počítáme v tomto týdnu s prezenční výukou pro 6.A a 8.A, žáci těchto tříd budou testováni 2x týdně. Prezenční výuka
by se tento týden týkala i 2.A a 5.A. V ostatních třídách (1.A, 3.A, 4.A,7.A, 9.A) bude probíhat výuka distanční. 

Krajské kolo biologické olympiády

V sobotu 1.5. proběhlo on-line krajské kolo biologické olympiády. Naši školu opět vzorně reprezentovala Tereza Taubrová (9.r.). Ve velké konkurenci, celkem 45 soutěžících víceletých gymnázií a základních škol, obsadila 11.místo. Za poctivou  přípravu a vynaložené úsilí děkujeme a gratulujeme ke krásnému umístění. Poděkování patří i Pavlíně Tomanové (9.r.), která se též pilně připravovala, ale do krajského kola nepostoupila.

Veselé zoubky

25.05. 2021
Veselé zoubky Naše třída se zapojila do preventivního programu "Veselé zoubky". Každý žák obdržel sadu přípravků v péči o svůj chrup. Balíček obsahoval zubní kartáček, pastu na zuby, přesýpací hodiny k určení ...

Den děti v ŠD

Dnešní den patřil všem dětem. Byl to jejich velký svátek. Pro 1. a 2. třídu bylo na zahradě naší školy připraveno 10 soutěží. Úkoly to byly hravé, ale i záludné. Děti se zabavily, pobavily a hlavně si dnešek báječně užily. Skok v pytli i přenášení pingpongového míčku zvládly děti bravurně. Balancovaly s míčkem na frisbie a shazovaly pyramidu. Nejvíce se jim však líbil ruční golf a kroket. Nakonec děti hledaly na zahradě ukryté hračky. Odměnou pro ně byl nafukovací míč, balonek, propiska a omalovánky. A že tento den patřil jen dětem, vědělo i sluníčko, jelikož se po celou dobu našeho zábavného zápolení na nás krásně usmívalo. Více info ve fotogalerii ŠD.

Den v GALA

Den v GALA

Po dlouhé době zase všichni ve škole! Na pátek 28.května vyhlásil žákovský parlament  DEN v GALA. Žáci a učitelé měli za úkol přijít společensky oblečeni. Na závěr na nás čekal slavnostní oběd. Děkujeme všem žákům, vyučujícím i kuchařkám, kteří se do akce zapojili. O tom, že to všem slušelo, se můžete přesvědčit sami.

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 15.6.2021 od 15,30 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budou rodiče seznámeni s organizací příštího školního roku.

Dnešní beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR a Městské policie

22.06. 2021
Dnešní beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR a Městské policie Do naší školy dnes zavítala zajímavá návštěva. Dvě ženy v policejních uniformách. Byla to tisková mluvčí Policie ČR a tisková mluvčí Městské policie. Doprovázel je zatím studující, ale také budoucí ...

Pražská expedice 9.A

Pražská expedice 9.A

Žáci 9.A vyrazili 22.6.2021 v rámci projektu Šablony 2 na školní expedici do Prahy.  Jejich kroky mířily do Židovského muzea, kde se žáci seznámili se životem Židů v době okupace formou workshopu. Pomocí dobových dokumentů poznávali tehdejší reálie a své poznatky ostatním zaníceně prezentovali. Součástí workshopu byla návštěva Staronové i Pinkasovy synagogy, kde měli mnozí chlapci problém udržet povinnou jarmulku na hlavě. Svojí majestátností žáky zaujal Starý židovský hřbitov, jemuž vévodila hrobka rabiho Löwa, údajného stvořitele Golema. Pak již žáci s líbezným nadšením vyrazili ve skupinkách poznávat nejen historické památky staré Prahy, ale i pražské gastronomické pochoutky. Taktéž počasí akci přálo, a tak se žáci vrátili domů s baťůžky naplněnými zážitky a úsměvy.

Přednáška Policie ČR Strakonice

Dne 29.6.2021 proběhla v naší škole přednáška Policie ČR ve Strakonicích, která byla určena žákům 7.třídy. Mluvčí Policie ČR J.Nováková se zaměřila na problematiku trestné činnosti mladistvých, její prevenci a možné důsledky. Přednášející objasnila žákům řadu otázek týkajících se šikany a kyberšikany.

Předání vysvědčení o prázdninách

Žáci nebo jejich zákonní zástupci, kteří si nevyzvedli vysvědčení 30.6.2021, si v červenci mohou vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy v tyto termíny: 1., 7., 8., 9.7.2021 - 8,00 - 9,00 h. a 13,00 - 14,00 h.

Rozloučení 9.A

Rozloučení 9.A

Dne 30. 06. 2021 proběhlo rozloučení žáků posledního ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň, kdy  žákům 9. třídy bylo předáno závěrečné vysvědčení na základní škole. Slavnostně vysvědčení předali starosta městysu Štěkeň Bohumil Bláha, ředitelka školy Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová a třídní učitelka deváté třídy PaeDr. Vendulka Vachtová Vacková. Předání vysvědčení se odehrálo netradičně v jejich domovské třídě. Žákyně deváté třídy Kateřina Píbalová, Stanislava Nová a Tereza Taubrová se svým projevem do školního rozhlasu, kde s nostalgií i noblesou shrnuly 9 let školní docházky jejich třídy, rozloučily s mladšími spolužáky. Všem nám bude tato skvělá třída chybět. Přejeme jim mnoho štěstí, radosti a spokojenosti jak při jejich následujícím studiu, tak i v dalším putování životem.

Pozvánka na akci

V sobotu 24. července 2021 od 18 hodin v Nových Kestřanech proběhne pietní vzpomínka na leteckou katastrofu ze dne 20.července 1928, kdy při nočním výcviku zahynula vojenská posádka letounu AERO 15. Na místě tragédie byl postaven pomník, u kterého akce proběhne. Pro děti je nachystáno sladké překvapení.

Realizace projektového dne mimo školu ŠD

16.06. 2021
Realizace projektového dne mimo školu ŠD
Projekt s názvem „Vlčí stezka“, byl připraven pro žáky navštěvující ŠD z 1. a 2. třídy ZŠ, jako vhodné doplnění informací o životě těchto šelem. Cílem bylo představit dětem žijícího vlka ve volné přírodě naší krásné Šumavy, ale i důležitost ochrany této krásné šelmy.
Před samotným výletem za vlky jsme si v rámci zájmových činností ve školní družině s dětmi povídali o životě vlka a jeho potravě. Seznámili jsme se se způsobem jeho života ve smečce, a také o tom, že došlo téměř k jeho vyhynutí. V Národním parku Šumava žijí vlci ve volném výběhu, který má rozlohu téměř 3 ha. Protíná jej dřevěná lávka, po které vede naše prohlídková trasa. Žáci se během obhlídky seznámí se stopami dalších šelem, které se také na Šumavě vyskytují a zjistí o jejich životě mnoho užitečných zajímavostí. V ŠD jsme si vytvořili a vyplnili pracovní sešit, takzvaný Šelmit –  plný tajenek, kvízů, křížovek, omalovánek a spousty informací o vlcích. 

Informace k zahájení školního roku 2021 / 2022

První školní den začne kromě 1. třídy testováním všech žáků. Žáci 1. třídy budou testováni druhý den, ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Testování proběhne následujícím způsobem:

středa 1. 9. 2021:

 • 2. – 5. třída ....… …… v 7:15 – 8:00 hodin – žáci budou vcházet zadním vchodem do tělocvičny a dále se budou řídit pokyny pracovníků školy (obdobně jako v loňském školním roce na jaře).
 • 6. – 9. třída ………….. v 7:30 – 8:00 hodin – žáci vstoupí do budovy hlavním vchodem, přezují se v šatně a neprodleně odejdou do svých tříd, kde bude testování probíhat.

čtvrtek 2. 9. 2021:

 • 1. třída – bližší informace budou předány ve středu 1. 9. 2021

Další testování všech žáků pak proběhne v pondělí 6. 9. 2021 a ve čtvrtek 9. 9. 2021.

 Kdo se nemusí testovat?

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří

 •  splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
 •  po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Ve všech výše uvedených případech musí žák tuto skutečnost doložit písemně v den testování.

Všichni žáci se potom budou ve společných prostorách pohybovat s ochranou dýchacích cest rouškou nebo respirátorem. Během výuky tuto ochranu mít nemusí.

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení včetně výuky). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 Mgr. Václav Vrba, zástupce ředitelky školy

První školní den

První školní den
Je 1. září a začal nový školní rok. Z předškoláků se přes prázdniny rázem stali školáci a nemohli radostí dospat. Do první třídy nastoupilo 10 žáků - z toho čtyři děvčata a šest chlapců. Všichni se těší na to, co se naučí, co zažijí a co nového poznají. Od městyse Štěkeň obdrželi věcný dárek - krásnou knihu "O školním strašidýlku", kterou si na konci roku společně přečtou. Ve třídě na děti čekalo na lavicích ještě spousta dárečků. 

Nové sportoviště

08.09. 2021
Nové sportoviště 1. září se pro naše žáky otevřela nejen škola, ale také nové školní sportovní hřiště. Je vybaveno posilovacími prvky, hřištěm pro atletiku, ale rovněž je zde spousta aktivit pro naše nejmenší družinové děti a školku. Děti si hned našly svá oblíbená herní místa a chtějí na hřiště chodit každý den. Dovádějí, sportují, běhají, zkrátka, užívají si na hřišti jako, no jako malé děti.

UPOZORNĚNÍ NA ZRUŠENÍ TELEFONNÍCH LINEK

Upozorňujeme, že původní pevné telefonní linky do základní školy a do školní jídelny jsou zrušeny.
Prosíme, používejte již pouze níže uvedená mobilní telefonní čísla:
základní škola: 730 700 144
mateřská škola: 730 700 142
školní jídelna: 730 700 143
školní družina: 721 174 864, 728 233 132

Venkovní výuka anglického jazyka

Venkovní výuka anglického jazyka

V pátek 10. 9. 2021 si žáci 9. třídy vyzkoušeli venkovní výuku anglického jazyka. Využilo se krásného letního počasí a 5. vyučovací hodinu se šlo se v rámci výuky anglického jazyka do areálu školní zahrady. Žáci byli rádi, že mohli uvítat změnu od běžného vyučování v klasické třídě a hodinu si velice užili. Též se do výuky zapojovali s mnohem větším nadšením.

Slavnostní otevření nového hřiště

Vážení rodiče,
městys Štěkeň a ZŠ a MŠ Štěkeň Vás zvou na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného 
víceúčelového hřiště pro děti a veřejnost v areálu ZŠ a MŠ Štěkeň.

Slavnostní otevření za přítomnosti starosty městyse Štěkeň pana B. Bláhy a ředitelky ZŠ a MŠ Štěkeň Mgr. Vl. Cimrhanzlové se bude konat

v pátek 24. 9. 2021 v 9. 00 hodin na novém hřišti.

Víceúčelový areál je vybaven kvalitními běžeckými drahami, volejbalovou plochou, posilovacími stroji, herními prvky pro předškolní děti a dalšími moderními zařízeními.

Po slavnostním zahájení provozu budou probíhat sportovní soutěže žáků základní školy.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) z organizačních a hygienických důvodů (bezproudí) ředitelské volno na středu 6.10.2021 a na středu 13.10.2021.

Vyhlášené ředitelské volno platí pro ZŠ. Provoz MŠ bude řádně zajištěn.

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Štěkeň

V pátek 24.9.2021 bylo slavnostně otevřeno naše nové multifunkční hřiště. Událost zahájili žáci základní školy písničkou „Když nemůžeš, tak přidej“ od hudební skupiny Mirai. Za přítomnosti pana starosty a paní ředitelky byla přestřižena páska, která zahájila sportovní zápolení družstev z naší školy.

V 9:15 žákyně 2. stupně ZŠ Štěkeň začaly hrát přehazovanou. Od 10:15 byl k vidění fotbalový zápas mezi žáky 6. a 7. ročníku. Událost zakončil florbalový zápas žáků 8. a 9. ročníku, který skončil velkolepým vítězstvím žáků 8. ročníku. Vítězné týmy obdržely sladké odměny. Mezitím, co se hrály přehazovaná, kopaná a florbal, žáci prvního stupně ZŠ a MŠ Štěkeň skákali do písku a běhali sprinty.
V blízkosti dětského hřiště byl po celou dobu k dispozici stánek s občerstvením.

Akce se vyvedla, všichni si ji moc užili. Doufáme, že se naše nové hřiště bude co nejvíce využívat nejen v rámci hodin tělesné výchovy, ale že bude v odpoledních hodinách sloužit i veřejnosti. Takže, pokud si chcete zasportovat, neváhejte, nové hřiště je vám k dispozici.

Projektový den "Z pohádky do pohádky"

Projektový den V úterý 12. října nás přijela navštívit paní Blanka Auterská ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Dozvěděli jsme se důležité informace o knihách, seznámili jsme se s autorem a ilustrátorem ...

72 hodin

72 hodin

Již osmým rokem se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Cílem projektu je zapojit co nejvíc mladých lidí a ukázat jim, že společně můžeme něco změnit, někoho potěšit a hlavně mít dobrý pocit, že jsme přiložili ruku k dílu pro správnou věc. Prvňáčci za pomoci žáků  devátého ročníku zasadili motýlí keř, který budou pozorovat ještě dalších devět let, jak roste. Žáci devátého ročníků pilně pracovali na školní zahradě, ostatní třídy  uklízely okolí. Jako každý rok nezklamala nepořádnost našich spoluobčanů, pro které je jednodušší zahodit odpadky, než je donést do kontejnerů. Všem žákům a vyučujícím patří poděkování za realizaci letošního projektu.

Burza škol

Burza škol

V pondělí 18.10. žáci devátého ročníku vyjeli na Burzu škol do Kulturního domu ve Strakonicích. Mnozí si ujasnili a potvrdili správnost výběru, někteří byli inspirováni novou nabídkou. Na závěr proběhla exkurze na SPŠ a SOŠ Řemesel a Služeb. Prohlédli jsme si dílny a dozvěděli se velmi zajímavé informace o studiu.

"Kdo si hraje, nezlobí"
 
Dne 20.10. bylo krásné počasí, a tak se sluníčkem přišla i dobrá nálada v naší školní jídelně. Paní kuchařky si daly tu práci a vytvořily 
pro děti z mateřské školy chléb se sýrem ve tvaru myšky a kočičky.  A aby byla svačinka ještě k tomu zdravá, přizdobily
ji čerstvou zeleninou. 
 
Věříme, že se dětem veselé svačinky líbily.

S pozdravem, Bc. Zdeňka Kopuncová
Vedoucí školní jídelny 

Oznámení o výuce ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021

21.10. 2021

Vzhledem k tomu, že naše škola nemá mezi žáky ani mezi zaměstnanci školy hlášený výskyt onemocnění covidem 19, nebudeme ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno vyhlašovat.

Výuka bude v těchto dnech probíhat podle plánu.

Ředitelství školy

Halloweenský den 2. 11. 2021

Halloweenský den 2. 11. 2021Naše škola zažila v úterý 2. 11. 2021 Halloweenský den. Třebaže se tento svátek slaví 31. října, členové školního parlamentu vybrali 2. listopad, neboť 31. říjen letos připadl na neděli. Žáci mohli přijít do školy v kostýmech nebo v jiném oblečení s tématikou Halloweenu. Tato příležitost nadchnula převážně mladší žáky. 
Opět zhoršující se epidemická situace bohužel způsobila, že Halloweenský den nevypadal, jak bychom si představovali. Mnozí žáci nebyli přítomni ve škole, tudíž se nemohli zúčastnit. Kvůli nedoporučovanému shlukování jsme nepořizovali ani žádnou hromadnou fotku všech žáků ze všech tříd. 
Nicméně i tak jsme byli rádi, že se Halloweenský den mohl vůbec konat, neboť v loňském roce jsme si to z důvodu online výuky nemohli dovolit. Všem žákům jejich Halloweenské kostýmy moc slušely. A doufejme, že se tato příležitost bude v příštím roce opakovat.

Středoevropský týden

Středoevropský týden Na konci listopadu 2021 na naší škole proběhl "týden středoevropské kuchyně," který byl školním parlamentem naplánován na týden od pondělí 22. 11 do pátku 26. 11. Událost se nesla ve znamení tradičních jídel, typických pro země střední Evropy. 
V pondělí 22. 11. naše kuchařky připravily maďarský guláš s rýží. Z názvu je zřejmé, že v tento den mělo v naší jídelně své zastoupení Maďarsko. Úterý 23. 11. bylo ve znamení slovenské kuchyně. Podávaly se halušky s uzeným masem. Česká republika připadla na středu 24. 11. a reprezentovala ji svíčková s knedlíkem. Další zemí bylo Německo a jeho bavorská sekaná. Na závěr celého týdne nás překvapily špagety se smetanovou omáčkou a pestem, reprezentující Rakousko. 
Velké poděkování patří školní družině, která vytvořila vlajky příslušných zemí. Tyto zdobily vchod do jídelny. Především však si zaslouží velké poděkování vedoucí jídelny Bc. Zdeńka Kopuncová a všechny kuchařky, které zvládly tato jídla tak skvěle připravit. Všem nám moc chutnalo.

Mikulášský den

Mikulášský denTak jsme se letos zase dočkali toho, že po chodbách naší školy chodili Mikuláš, čerti a andělé. Byl to pro naší školu velký zážitek, neboť vloni nás epidemie o tuto událost ochudila. Školní parlament je pozval na pátek 3. 12., neboť 5. prosinec, kdy Mikuláši a čerti chodí běžně, připadl letos na neděli. Samozřejmě, ještě se nabízelo pondělí 6. 12., kdy je den svatého Mikuláše, nicméně členové školního parlamentu shledali pátek jako den, více přijatelný pro tuto událost. 
Mikuláš se společně s čerty a anděly dostavil do naší školy brzy ráno. V 8:00 se skupina vydala navštěvovat jednotlivé třídy. Začali u prvňáčků a postupně tak behem prvních dvou vyučovacích hodin obešli všechny naše třídy. 
V každé třídě byli vybráni žáci, kteří celý rok zlobili a čerti je předvolali před tabuli. Zde museli zazpívat nějakou písničku, aby se ze svých hříchů vykoupili. Naštěstí vše dobře dopadlo a žádného z našich žáků čerti do pekla neodnesli. Poté, co hříšníci zazpívali písničky, mohli usednout zpět do svých lavic. Následovalo rozdávání sladkostí. 
Doufejme, že se všichni zlobiví žáci poučili a budou v příštím roce hodnější. My děkujeme Mikuláši, čertům i andělům za návštěvu a doufejme, že se s nimi za rok opět shledáme.

Krásné vánoční svátky ve zdraví prožité a šťastné vykročení do roku 2022

Krásné vánoční svátky ve zdraví prožité a šťastné vykročení do roku 2022

Přejí žáci a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Štěkeň

Vánoční soutěž

Vánoční soutěžV době před vánočními prázdninami probíhala na naší škole soutěž o "nejkrásnější třídu." Cílem soutěže bylo, aby každá třída měla pestrou vánoční výzdobu. Členové žákovského parlamentu poté rozhodovali o "vítězi" soutěže. 
Všechny třídy se zapojily. Některé si daly s výzdobou záležet více a některé méně. Na základě rozhodnutí parlamentu, první tři pozice obsadily 5., 4. a 2. třída, které svými výzdobami vyčnívaly nad ostatními třídami. Celou soutěž vyhrála 5. A, která se mimo jiné mohla pyšnit největším a nejpestřeji zdobeným vánočním stromečkem. Žáci 5. A dostali odměnu v podobě bonparů. Páťákům gratulujeme a ostatním třídám děkujeme za účast v soutěži.

Barevný (Duhový) týden 24. 1. - 28. 1. 2022

Barevný (Duhový) týden 24. 1. - 28. 1. 2022Poslední lednový týden (24. 1 - 28. 1. 2022) byl členy žákovského parlamentu určen jako "Barevný" neboli "Duhový týden." Ke každému dni v týdnu byla přiřazená nějaká barva a od žáků se čekalo, že si podle daných barev zvolí na každý den i barvu oblečení. 
Pondělí bylo ve znamení modré barvy. Na úterý připadla primárně žlutá barva, nicméně, žáci mohli chodit i v zeleném. Ve středu jsme mohli vidět naše žáky, jak po chodbách naší školy chodí v červené a oranžové barvě. Čtvrtek byl hnědý a pátek černošedý. 
S větším nadšením se této události zúčastnili mladší žáci. Nejvétší natěšenost byla na černošedý pátek. Avšak, bohužel, epidemická situace nedovolila 3 třídám v tento den přijít do školy. 
Během prvních tří dnů v týdnu jsme mohli vidět velký počet žáků, kteří přišli do školy tématicky oblečeni. Třebaže 3 třídy byly na černošedý pátek v karanténě, tohoto dne se zúčastnili i žáci vyšších ročníků, kteří předešlé dny ignorovali. Nejméně úspěchu sklidil čtvrtek, pro který byla vybraná hnědá barva.

Valentýn v ŠD

Valentýn v ŠD Valentýn se kvapem blíží. Naše družina se tedy oblékla do srdíčkového hábitu. Před dveřmi nás vítá nádherná srdcová dáma, kterou vytvořila spolu s děvčaty naše úžasná paní učitelka Kristýnka. Je u ...

Den černé barvy: náhradní termín

Den černé barvy: náhradní termín Jak zcela jistě víte, koncem ledna 2022 se na ZŠ Štěkeň konal Duhový týden. Žáci se tehdá nejvíce těšili na pátek, který byl dnem černé barvy. Avšak, třídy 3. A, 4. A a 6. A se toho dne nedočkaly, neboť druhou polovinu Duhového týdne musely strávit v karanténě. Nicméně, žákům těchto tříd byla nabídnuta možnost, že "den černé barvy" prožijí dodatečně. Náhradní termín připadl na čtvrtek 10. 2. 2022. Žáci byli z tohoto nápadu nadšení a většina z nich si na sebe vzala černé oblečení a někteří dokonce i černé brýle. Všem to moc slušelo.

Od notičky k písničce-projektový den v ŠD

Od notičky k písničce-projektový den v ŠD Dnes u nás v družině proběhl další z projektových dnů. Tentokrát na téma "Od notičky k písničce". Jak lze usuzovat z názvu, hlavním tématem byla hudba a hudební nástroje. Ze strakonické ZUŠ k nám se ...

Valentýnský týden

Valentýnský týdenV době od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022 probíhal na naší škole "valentýnský týden." V pondělí 14. 2. členové žákovského parlamentu spustili tzv. valentýnskou poštu. Na každé patro naší školy byly rozmístěny krabice, do kterých žáci dávali sladkosti a přáníčka pro své přátelé. 
Přáníčka se bohužel nesešla v příliš velkém počtu. Nicméně, našla se tu jedna třída, kde se nadělovalo opravdu ve velkém počtu. 4. A! Každý z žáků něco dostal. Bohužel, vzhledem k tomu, že někteří žáci byli nemocní, ne každý si mohl své přáníčko rozbalit. Nicméně, je vidět, že v této třídě panují mezi žáky opravdu dobré přátelské vztahy.

Lyžařský kurz 7. třídy ve školním roce 2021/2022

Ve dnech 13. 3. až 18.3. 2022 uspořádala naše škola lyžařský kurz pro žáky 7. třídy. Zúčastnilo se celkem 19 žáků, z toho 12 děvčat a 7 chlapců. Lyžařský kurz probíhal pod vedením lyžařských instruktorů z Lyžařské školy Zadov. Ze ZŠ Štěkeň tvořili doprovod Jiří Vlasák a Petra Rajtmajerová. Všechny naše děti se díky obětavým a trpělivým cvičitelům lyžování Ondrovi, Filipovi a Páje naučily obstojně lyžovat a dokážou bez problémů vykrajovat obloučky na zadovské sjezdovce. Ve volných chvílích se žáci při přednášce seznámili s historií lyžování, nebezpečím na horách a s krásami zimní Šumavy. Zpestřením pobytu na horách byly i návštěva běžkařského areálu, večerní společenské hry a závěrečná diskotéka. Protože se nám podařilo absolvovat lyžařský výcvikový kurz bez sebemenšího zranění a z dětí čišelo jen nadšení a spokojenost, lyžařský kurz splnil stoprocentně svůj účel.

Lyžařský kurz 7. třídy 2021/2022

Lyžařský kurz 7. třídy 2021/2022Ve dnech 13. 3. až 18.3. 2022 uspořádala naše škola lyžařský kurz pro žáky 7. třídy. Zúčastnilo se celkem 19 žáků, z toho 12 děvčat a 7 chlapců. Lyžařský kurz probíhal pod vedením lyžařských instruktorů z Lyžařské školy Zadov. Ze ZŠ Štěkeň tvořili doprovod Jiří Vlasák a Petra Rajtmajerová. Všechny naše děti se díky obětavým a trpělivým cvičitelům lyžování Ondrovi, Filipovi a Páje naučily obstojně lyžovat a dokážou bez problémů vykrajovat obloučky na zadovské sjezdovce. Ve volných chvílích se žáci při přednášce seznámili s historií lyžování, nebezpečím na horách a s krásami zimní Šumavy. Zpestřením pobytu na horách byly i návštěva běžkařského areálu, večerní společenské hry a závěrečná diskotéka. Protože se nám podařilo absolvovat lyžařský výcvikový kurz bez sebemenšího zranění a z dětí čišelo jen nadšení a spokojenost, lyžařský kurz splnil stoprocentně svůj účel.--
------------------------------
Jiří Vlasák

Vynášení Morany

Vynášení Morany V úterý jsme se s dětmi z 1. a 2. třídy rozloučili se zimou a přivítali jaro. Děti si do školy přinesly řehtačky, naučily se koledu a společně jsme vyrazili na cestu k řece. Zastavili jsme se v ...

pohádkový zápis do 1. třídy 4.4.2022

Velikonoční jarmark 11.4.2022

V ZŠ a MŠ Štěkeň jsme všichni velice rádi, že jsme se po covidové pauze mohli navrátit k naší tradici velikonočních jarmarků. Pečlivě a poctivě se na tento den připravujeme. Vyrábíme a tvoříme ...

Velikonoční jarmark

Charitativní akce Stonožka - pěvecký sbor Kaštánek

Charitativní akce Stonožka - pěvecký sbor KaštánekJako každým rokem tak i letos se konala tradiční charitativní akce Stonožka, která byla založena Češkou Bělou Gran Jensen. Náš pěvecký sbor Kaštánek se této akce pravidelně zúčastňuje spolu s dalšími sbory okresu. Kostel sv. Markéty ve Strakonicích se stal ve středu 20.4. 2022 místem tohoto setkání všech sborů. Náš pěvecký soubor Kaštánek pod vedením paní učitelky Ivy Loubalové se velmi úspěšně připomněl na tomto setkání. Tímto paní učitelce I. Loubalové velmi děkujeme a vážíme si její práce.

Okresní kolo Biologické olympiády

Okresní kolo Biologické olympiády

22.4. se konalo okresní kolo Biologické olympiády. Po covidových omezeních z minulého roku proběhlo tentokrát prezenčně. I letos se této olympiády zúčastnili žáci naší školy a dosáhli skvělého úspěchu.Jan Kulha
, žák 6.A, se umístil na 1.místě

Anna Kulhová, žákyně 7.A, se umístila na 3.místě

Veronika Čejková, žákyně 7.A, se umístila na 11.místě

 

Všech třem žákům gratulujeme ke skvělým umístěním a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jan s Aničkou postupují do krajského kola, které se uskuteční 19.5. v Českých Budějovicích. Přejeme oběma hodně štěstí v krajském kole a budeme jim držet pěsti.

Úspěch mladých fotbalistů

Úspěch mladých fotbalistů

V úterý 3.5.2022 se ve Strakonicích konalo okresní kolo McDonalds Cupu v kategorii II (žáci 4. a 5.roč.). Naši žáci se mezi 14 zúčastněnými školami rozhodně neztratili.

Ve skupině postupně porazili Volyni 2:1 a Sedlici také 2:1. Se ZŠ Poděbradova (získala celkově 3.místo) prohráli 2:6.

Ve čtvrtfinále jsme prohráli se ZŠ Povážská 0:2. Následovalo malé semifinále, které skončilo remízou 2:2 se ZŠ Vodňany. Tak se šly kopat penalty, které dopadly lépe pro ZŠ Vodňany. V závěrečném utkání o 7.-8. místo jsme porazili Bavorov 2:0.

Konečné 7. místo ze 14 škol je pro nás výrazným úspěchem. Jako vesnická škola jme byli 2.nejlepším družstvem.

Branky: Vít Čadek 7, Pepa Šonský 3.

O dobrou reprezentaci školy a dobré umístění na turnaji se postarali: Vít Čadek, Pepa Šonský, Petr Valíček, Jan Pixa, Nicolas Němec, Lukáš Bečvář, Adam Vaněček, Štěpán Fiala, Erik Prener, Ondřej Plášil a Lucie Holá.

                                                                                                            Josef Mráz  

Galaden 2. 5. 2022

Galaden 2. 5. 2022

V pondělí 2. 5. 2022 naše škola zažila tzv. Galaden. Tento den probíhal na naší škole jako návaznost na Galaden, který se na naší škole konal v červnu loňského školního roku. Podmínkou bylo, aby se žáci tzv. hodili do gala. Tj, aby přišli do školy svátečně oblečeni.

Účast letos nebyla tak hojná, jako v loňském roce. Nicméně z každé třídy se našlo aspoň pár žáků, kteří do školy svátečně oblečeni přišli. Tudíž se jich dohromady sešel přijatelný počet na to, udělat společnou fotku o velké přestávce. S největším nadšením se toho dne zúčastnili žáci 9. třídy. 

Všem to moc slušelo.  

Okresní kolo kopané - "McDonald´s cup 2022"

Ani nejmenší fotbalisté z 1. - 3. třídy se na McDonald´s Cupu neztratili. Ve složení: Jaroslav Kovanda z 1. třídy, Martin Chabr z 2. třídy a třeťáci – Tomáš Váchal, Thomas Hokr, Václav Hanuš, Jan Zíka, Tomáš Lebeda, Tony Fligiel, Martin Štěpánek a Jitka Kuboušková, v základní skupině vybojovali postup do skupiny o 7. – 9. místo, kde si zahráli už úplně všichni a získali 9. místo z 11 účastníků. Nejlepší střelcem týmu byl Tomáš Váchal s třemi góly.

Jiří Vlasák 

Okresní kolo "Poháru rozhlasu" v lehké atletice

Mladší dívky - ve složení: Anna Štůsková, Nikola Hradská, Kateřina Beránková, Nela Zíková, Adéla Solusová, Kristýna Taubrová, Adéla Ruso, Klára Myslivcová, Karolína Hávová a Viktorie Bauerová se 4. 5. v Blatné, kde se „Pohár rozhlasu“ konal, docela blýskly. Mezi 8 družstvy obsadily pěkné 5. místo. Mezi jednotlivci dosáhla nejlepšího umístěni Anička Štůsková v běhu na 60 m, která byla v čase 9,56 s pátá. Adélka Solusová skončila ve skoku vysokém na děleném 4. - 8. místě, za výkon 130 cm.

5. 5. se konala soutěž staršího žactva za účasti našich chlapců. V soutěži družstev skončili na 7. místě z 9 účastníků. Parádními disciplínami byly skok vysoký a vrh koulí. Jirka Kostěnec dokonce zvítězil ve skoku vysokém výkonem 158 cm a Václav Žižka se 150 cm obsadil krásné 5. místo. Ve vrhu koulí obsadil Martin Matějovský 4. místo, o pouhé 4 cm mu uniklo 3. místo. Radek Kuneš skončil v kouli na 8. místě. Úspěšnou sestavu starších žáků tvořili: Ondra Štůsek, Martin Matějovský, Radek Kuneš, Jan Čapek, Václav Žižka, Jiří Kostěnec, Jan Háva, Jakub Švehla, Pavel Šindel a Václav Sokol.

Jiří Vlasák

Naši žáci v krajském kole biologické olympiády

Naši žáci v krajském kole biologické olympiády

Ve čtvrtek 19. května se žáci naší školy zúčastnili krajského kola biologické olympiády v Českých Budějovicích v kategorii D – 6. a 7. ročníky. Olympiáda se skládala z písemného testu, praktické laboratorní činnosti a poznávání rostlin a živočichů. Z celkového počtu 30 účastníků se Anna Kulhová (7.A) umístila na 8. místě a Jan Kulha (6.A) na 3. místě. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Výlet za indiány s 2. třídou

Výlet za indiány s 2. třídou V úterý 31. května se naše druhá třída vypravila za lovci kožešin na daleký západ. Indiánská pevnost Fort Hary se nachází nedaleko Mirotic, tedy pár kilometrů od nás. Přesto byl tento kousek země ...

Den dětí 01. 06. 2022

Den dětí 01. 06. 2022
Kolektiv školní jídelny se dnes připojil k Mezinárodnímu dni dětí. Paní kuchařky se rozhodly pro tento den připravit nadýchané lívance s malinovo-pudinkovým přelivem. Čím jiným děti potěšit než tradičními lívanci, a ještě k tomu s malinami. Pro zajímavost lívanců bylo kolem 1500 a pracovalo se na nich od brzkého rána. Velkou odměnou pro nás bylo vidět radost na dětských tvářích. 

Sběr papíru

Sběr papíru Sběr papíru byl v naší škole každoroční akcí, dokud tuto pravidelnost nenarušil covid. Teprve letos na jaře jsme mohli opět uskutečnit týdenní akci, kdy měli žáci konečně možnost přinést papír, který nasbírali. Někteří ho pečlivě střádali už od začátku školního roku, protože původní termín byl ohlášený na podzim, ale kvůli covidovým omezením se musel nakonec zrušit. Jarní termín v posledním březnovém týdnu už naštěstí nic neohrozilo a žáci naší školy přinesli úctyhodných 7515 kg papíru. Obrovský kontejner, ve kterém celý týden od 28. do 31.března postupně přibývaly balíky papíru a kartonů, byl ve čtvrtek ráno, poslední den sběrného týdne, úplně plný. Jako vždy byly po skončení akce vyhlášeny nejlepší třídy a také nejlepší jednotliví sběrači. Největší váhou letos do celkového sebraného množství přispěli Laura Půbalová ze 4.A se 480 kg (1.místo), Valentýna Šímová z 8.A se 462 kg (2.místo) a Roman Řezníček z 2.A s 250 kg (3.místo). Všem žákům, kteří sběr nehodili za hlavu, ale podle svých možností se na tom letošním podíleli, patří poděkování. Využívat a recyklovat suroviny, včetně papíru, je důležité pro ochranu přírody i pro udržitelnost životního prostředí a každý, komu nebylo zatěžko nasbírat a přinést alespoň pár kilo, k tomu přispěl důležitým, třebas malým dílem.

Dárek z Lega

Dárek z LegaV pátek 3. června k nám zavítal zástupce firmy Lego pan Jan Pešl. Nepřišel s prázdnou, ale rovnou se dvěma velkými krabicemi, které byly plné Lego kostiček. Přinesl je do první a druhé třídy a děti byly uchvácené. S rozzářenýma očima vyprávěly, jaké stavebnice Lego mají doma a živě mezi sebou diskutovaly. Když otevřely Lego krabice, zjistily, jaké překvapení na ně čeká. Zkrátka děti zažijí s kostičkami Lego spoustu zábavy, zapojí kreativitu, myšlení a jemnou motoriku. Velký dík patří firmě Lego za jejich dar, který dokáže vykouzlit úsměv na tváři každého dítěte.

Schůzka s rodiči žáků budoucího 1. ročníku

Ve středu 22. června 2022 se bude od 15:00 hodin konat v budově školy schůzka rodičů žáků, kteří 1. září 2022 na stoupí do 1. třídy. Rodiče se seznámí s paní učitelkou a budou jim sděleny potřebné informace k nástupu dětí do školy.

Mgr. Václav Vrba
zástupce ředitelky školy

Znalostní čtyřboje

ZNALOSTNÍ ČTYŘBOJ pro žáky 2. stupně naší školy se stává téměř tradicí... V letošním ročníku (od března do června) se soutěže formou power-point zúčastnily asi 3 desítky žáků. Okruhy představovaly otázky zcela faktické, ale i podporující logické myšlení a některé i lehce humorné. Naši žáci tak soutěžili postupně v historii našeho regionu, zeměpisu, ekologii i v němčině. Za 6. třídu prvenství získal Jan Kulha a jeho sestra Anna Kulhová potom zvítězila za 7. třídu. Mezi "osmáky" na 1. místo dosáhla Adéla Pašavová a v 9. třídě suverénně vyhrál Václav Žižka. Za vítězství i za účast si žáci odnesli zajímavé ceny - jako knihy, střepy keltských nálezů nebo keramiku.

Projekt - IROP Badatelské dopoledne

Žáci I. třídy strávili 22.6. 2022 „Badatelské dopoledne“ společně s předškoláky z MŠ Čejetice. Celé dopoledne zaplnili vědeckou činností. Na školní zahradě prozkoumali rostliny i živočichy. K dispozici měli lupy a mikroskop.

Anglické divadlo

Anglické divadlo

Začátkem června k nám do školy přijelo anglické divadlo. Azyzah Theatre založila v roce 2010 Kanaďanka Vanessa Gendron, která v té době přesídlila do České republiky a začala nabízet představení pro školy, ve kterých využívá divadlo jako výukovou metodu angličtiny. Postupně s ní začalo hrát pět dalších kolegyň, tři Češky, Chorvatka a Angličanka. Divadlo bylo v naší škole už počtvrté, naposledy před více jak tři a půl roky. Pro 3., 4. a 5. třídu se hrálo představení Travel Machine a pro 6., 7., 8. a 9. třídu představení The Decoding Mission. Hlavně nižší třídy si to svoje užily. Děti mohly slyšet angličtinu v podání rodilých mluvčích, protože spolu s Vanessou přijela tentokrát Angličanka Nicole. Představení pro 3., 4. a 5. třídu Travel Mission bylo hodně interaktivní a zapojilo do děje většinu dětí. Těm se divadlo velice líbilo, takže minimálně pro ně se divadelní dopoledne vydařilo.

Úřední hodiny v období hlavních prázdnin

Úřední záležitosti je nutno vyřizovat písemně na mail skola@zssteken.cz.
Osobně v ředitelně školy od 24. 8. 2022 v době od 10.00 do 13.00 hodin.

Nástěnka

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy