Projekty ZŠ

Projekty 2016/2017

V roce 2015/2016 jsme zdárně realizovali a ukončili projekty Výzva č. 56, Výzva č. 57. Díky těmto projektům jsme nejenom navštívili mnohá zajímavá místa a zlepšili své jazykové dovednosti, ale také se podařilo modernizovat učebnu dílen a vybavit ji novými dílenskými stoly a nářadím, takže v letošním školním roce v rámci volitelného předmětu technické činnosti a v rámci pracovních činností můžeme pracovat se zcela novým dílenským vybavením a v praxi vyzkoušet opracování dřeva, kovu a dalších materiálů.

Ve školním roce 2016/2017 pokračujeme v těchto projektech:

Škola pro demokracii (Žákovský parlament)
Ovoce a zelenina do škol (Zdravé stravování)
72 hodin! Ruku na to! (dobrovolnická pomoc svému okolí "Pomáhám, protože chci")

Připravujeme: projekt IROP - Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (modernizace přírodovědné učebny)
V letošním školním roce 2015/2016 pokračujeme v zapojení do programu "Škola pro demokracii" Centra pro demokratické učení (CEDU), o.p.s.

V rámci programu usilujeme o udělení titulu ŠKOLA PRO DEMOKRACII.
Pro získání tohoto titulu musí naše škola splnit všechna požadovaná kritéria  v osmi stanovených oblastech. Celý program je postaven na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na otázky a navrhují, jak dané oblasti naplnit. Mapovacím týmem budou  ti žáci, kteří byli zvoleni svými spolužáky do Žákovského parlamentu.
http://www.skolaprodemokracii.cz/co-je-skola-pro-demokracii.html

/Intenzivnější zapojení žáků do života školy a jejího okolí jsou nezbytnou součástí moderní výchovy k občanství, které z žáků utváří nejen osobnosti poučené o demokratických principech, nýbrž i budoucí občany schopné aktivně vstupovat do veřejného prostoru a bránit hodnoty demokracie./

______________________________________________________


Stejně jako loni jsme i nadále zapojeni do projektů:

Projekt 72 hodin - Ruku na to
Ovoce a zelenina do škol
Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

_____________________________________________________

 
Pro příští školní rok se plánujeme zapojit do programu "EXTRA TŘÍDA", se kterým přichází obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco.

Pokud bude projekt dobře připraven, má škola šanci získat finanční podporu, která umožní jeho uskutečnění.

Vytvořit přírodní učebnu v areálu naší školní zahrady je právě tím nápadem, jenž chceme do konce následujícího školního roku realizovat. Bude se jednat o dřevostavbu pergolového typu – s kapacitou pro 30 žáků. K výuce ji budou moci využívat nejen žáci naší ZŠ a MŠ (vč. školní družiny), ale i další zájemci ze široké komunity na Štěkeňsku, např. zájmové spolky nebo ochránci přírody. Velmi cenným ukazatelem bude i prvek environmentální – učebna bude lokalizována přímo v přírodním prostředí školní zahrady.

   ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014   

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Všichni víme, jak důležité je v současné době při nedostatku zručných řemeslníků na trhu práce podporovat v žácích zájem o technické obory. Naše škola proto navázala v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" spolupráci se SOU Blatná. Žáci 8. a 9. třídy navštíví SOU v Blatné a v rámci dopoledních studijních programů se budou moci prakticky seznámit se stroji a zařízeními ve SOU. Pod dohledem zkušených mistrů budou moci sami vyzkoušet své dovednosti a pokusí se vyrobit jednoduchý výrobek. Odměnou jim budou nové zážitky a radost z vlastní práce.

Ovoce a zelenina do škol

ZŠ a MŠ Štěkeň se zapojila ve šk. roce 2013/2014 do projektu Evropské unie "Ovoce a zelenina do škol". Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.Jako cílová skupina byli EU zvoleni žáci prvních až pátých ročníků, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy 1x nebo 2x měsíčně.
Bližší informace na www.ovocedoskol.szif.cz

Projekt 72 hodin - Ruku na to

Naše škola se zapojila do projektu „72 hodin – Ruku na to“ V České republice tento projekt pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Během 72 hodin – v době od 10. do 13. října 2013 se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které mohou pomoci druhým lidem, přírodě, či   okolí. Projekt " 72 hodin – Ruku na to" na naší škole zaměříme na živou přírodu. Někteří žáci s vyučujícími vysází na školní zahradě jeden ovocný, jeden okrasný strom a několik keřů. Ostatní uklidí část přilehlého lesa.

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2016/2017 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy