O nás

Historie Mateřské školy ve Štěkni spadá do roku 1916, kdy byla založena a umístěna v ústavu Anglických panen ve Štěkni.

Začátek školního roku 1953 byl zahájen již společně s osmiletou školou, v níž MŠ nadále působila.

V roce 1976 začala výstavba dnešní budovy a provoz trojtřídní MŠ v ní od 1.5.1978. Od roku 1992 MŠ zaujímá prostor pouze v prvním patře.

Mateřská škola je na klidném místě mimo centrum obce, v přímém sousedství ZŠ a patří k ní zahrada na nedaleké Višňovce.V současné době máme dvě plně obsazené třídy s celodenním provozem. Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti zpravidla od tří do šesti (sedmi let), přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu. Hrajeme si a přitom chceme položit dětem základy celoživotního vzdělávání dle jejich možností, potřeb a zájmů, zároveň tak dovést každého z nich k maximálnímu psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji...

Naše motto : Při každé hře ať se děti učí. Učení ať je vždy také hrou.

Pracujeme podle ŠVP s názvem Hrou poznáváme svět. Vzdělávání je obsaženo v pěti integrovaných blocích : Svět kolem nás, Pohádkový svět, Já a moje zdraví, Příroda, Svátky a kulturní tradice.

Zaměřením naší mateřské školy je ekologická výchova. Vedeme děti ke kladnému vzahu k přírodě jako celku a snažíme se poznávat přírodu a okolní svět na základě vlastního prožitku.

Věnujeme se logopedické prevenci, pravidelně k nám dojíždí klinický logoped. Děti, které mají zájem, se mohou učit hře na flétnu "Veselé a zdravé pískání".

Dále spolupracujeme s pracovníky PPP, SVP .

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2016/2017 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy