Aktuálně z naší školy

Ukončení školního roku 2015/16

Ukončení školního roku 2015/16Slavnostním projevem ve školním rozhlase zahájila paní ředitelka rozloučení s letošním školním rokem, poté předala slovo žákům devátého ročníku, kteří svým projevem poděkovali všem učitelům i ostatním pracovníkům školy a rozloučili se nejen s nimi, ale i se všemi žáky. Nezapomněli podotknout, že se do školy budou rádi vracet....Třídní učitelé předali vysvědčení všem přítomným žákům a žáci devátého ročníku ho slavnostně převzali v obřadní síni Úřadu městyse Štěkeň. 
Přejeme všem krásné a vydařené prázdniny a těšíme se  v září 2016 na viděnou!!!

Ahoj, prázdniny!

Ahoj, prázdniny!Krásné prožití letních prázdnin přejí žáci 4. třídy...Úžasný

8. třída Sudoměř 28.06.2016

8. třída Sudoměř 28.06.2016 Konec školního roku si žáci 8. třídy zpříjemnili dnem v přírodě, vydali se pěšky k Mohyle Jana Žižky - strávili tam dopoledne plné her a soutěží, v průběhu se posilňovali ...

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ

Tuto soutěž jsme uspořádali loni poprvé a setkala se i letos s poměrně dobrým zájmem u žáků 2. stupně. Zúčastnilo se jí celkem 18 žáků, nejvíce ze 7. třídy (10). Od února do ...

ŽP - poslední schůzka a rozloučení

17.06. 2016
ŽP - poslední schůzka a rozloučeníPoslední schůzka našeho žákovského parlamentu proběhla v mimořádném terminu, za to však symbolicky poslední den v týdnu. Společně jsme shrnuli a zhodnotili naši práci, jednotlivé projekty a činnost. Náš společný výlet jsme hlasováním přesunuli na podzim 2016, kdy se na začátku příštího školního roku všichni sejdeme a společně zahájíme opět naši splolupráci napříč třídami... už teď se nám rodí v hlavě spoustu nápadů...
Rozloučili jsme se poděkováním všem členům, potleskem a vylosováním sladké odměny pro každého.

Pěkný výsledek v krajském kole biologické olympiády

Pěkný výsledek v krajském kole biologické olympiádyNa konci měsíce května proběhlo krajské kolo biologické olympiády v Českých Budějovicích. Na soutěž dorazilo celkem 26 nejlepších biologů z celého kraje, kteří se odvážně vrhli na řešení tří částí olympiády, a to na teoretickou, praktickou a testovou část. Lucka Vališová, žákyně 7. třídy obsadila 10. místo a stala se úspěšnou řešitelkou. 
K dosaženému úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Exkurze žáků 9. ročníku

09.06. 2016
Exkurze žáků 9. ročníku Navštívili jsme Státní okresní archiv Strakonice a absolvovali zajímavý vzdělávací program Cechy a řemesla. Na pěti stanovištích se nám věnovali pracovníci archivu, dozvěděli jsme ...

Praha 31.05.2016

Praha 31.05.2016 Žáci 2. stupně se v úterý podívali do Prahy. Na programu byl Vyšehrad,  Národní technické muzeum a představení Strakonický dudák v Národním divadle. Vrátili jsme se téměř ...

A je to tu... BLÁZNIVÝ týden začíná....

 A je to tu... BLÁZNIVÝ týden začíná....Dnes jsme všichni ukázali svůj osobitý styl, děti oblékly doplňky všeho druhu....
Sledujte aktuální Fotogalerii ZŠ i další dny budou zábavné.

Projektové dopoledne: Mladý záchranář

 Tento týden - v pátek 13. 5.- u nás proběhl již 4.ročník " Mladého záchranáře". Pětičlenná družstva obcházela stanoviště, na kterých děti plnily různé praktické i ...

Výlet - 2. a 3. třída

Výlet - 2. a 3. třída

Den před „ Mladým záchranářem“ čekal druhou a třetí třídu školní výlet do Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou. První stanicí bylo Hopsárium v Českých Budějovicích. Bylo zde plno zábavných atrakcí např. nafukovací žralok, loď, prolézací věž, dopravní hřiště, sjezdovky, maxi trampolínky. Poté jsme se vydali  do  ZOO v Hluboké nad Vltavou. Číhali na nás nejen tygři, ale i medvědi, pelikáni, vydry. Největší atrakcí  byly ovšem kozy, které pobíhaly přímo u dětského hřiště a nechaly se i pohladit. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a teď už se všichni těšíme na prázdniny, které se nezadržitelně blíží.

Školní výlet 1. a 4. třídy-Protivín, Selibov

Školní výlet 1. a 4. třídy-Protivín, SelibovVe čtvrtek 12.5.2016 se první a čtvrtá třída vydaly na školní výlet. První zastávkou byl Protivín, kde jsme navštívili krokodýlí ZOO. Poté jsme zavítali do pohádkové kovárny v Selibově. Přestože některé děti tato místa znaly, bylo i pro ně velkým překvapením o jaké nové expozice se rozrostly. Pro všechny byl výlet velkým zážitkem.
Mgr. D. Petrášová

Od pondělí 16.05. nás čeká BLÁZNIVÝ TÝDEN

Od pondělí 16.05. nás čeká BLÁZNIVÝ TÝDEN Držíme se hesla, že ve škole má být veselo a dobrá nálada...
Žákovský parlament zorganizoval svůj další projekt, který má všem zpestřit atmosféru školních dnů. Přípravné fáze byly časově náročné - všemu předcházel průzkum mezi spolužáky, ankety a diskuse ve třídách....
...a pak už se jen plánovalo. Propagaci projektu zvládli žáci také na ...

Dopoledne s dopravní tématikou

Dopoledne s dopravní tématikou Ve středu 4. května 2016 proběhlo na naší škole dopoledne zaměřené na problematiku dopravní výchovy a OČBRMU. Část dopoledne byla věnovaná teoretickým testům, řešení dopravních situací, dopravním značkám, vybavení jízdního kola, významu složek IZS. Všechny ročníky prošly touto částí ve třídách  nebo v ...

ŠD - Rej čarodějnic

ŠD - Rej čarodějnic Každoroční pořádání „ Reje čarodějnic“ nám letos připadlo na pátek 29.4.2016. Pro všechna oddělení naší družiny bylo připraveno hravé odpoledne na dopravním hřišti. Každému účastníkovi byl přidělen čarodějnický průkaz opravňující k účasti na soutěžích. Na děti čekalo skákání v pytlích, házení koštětem, shazování kuželek, navíjení koček na provázku, hod kuřecím pařátem do čarodějnického kotlíku. Zároveň byly připraveny ...

Ekologická soutěž škol "ZEMĚ ZAMYŠLENÁ"

Ekologická soutěž škol Této soutěže se účastní naši žáci již celé desetiletí...
Letošní cyklus nese název "Putování dramatickou krajinou". Výborně nás reprezentuje 8. třída, vedená Natálií Tocksteinovou a Dianou Královou. pro zájemce o skvělé příběhy připomínáme: www.souteze.strakonice.eu

ČISTILI JSME STUDÁNKU …

ČISTILI JSME STUDÁNKU … Na Den Země, 22. duben, přesně v poledne jsme s žáky 7. třídy vyčistili opět studánku na Dobré Vodě u Štěkně … Hromady listí, ale také plasty, sklo (nepochopitelné!)… ...

Pěkné výsledky v okresním kole biologické olympiády

        Ve čtvrtek 21.dubna se konalo ve Strakonicích okresní kolo biologické olympiády - katergorie D. Lucka Vališová obsadila krásné 3.místo. Nutno podotknout, že na podobné olympiádě byla Lucka poprvé. Sešlo se zde celkem 21 žáků. Do této kategorie spadají nejen žáci 6.a7.tříd ZŠ, ale i žáci víceletých gymnázií. Do okresního kola si navíc žáci přinesli své předem vypracované vstupní úkoly, bez kterých by do okresu nemohli postoupit. Lucka si vybrala téma „ Pozorování vybraného hlodavce  - králíka domácího“. Lucce gratulujeme a přejeme hodně bodů v krajském kole v Českých Budějovicích.
       Poděkování za svědomitou práci patří též žákům 8.ročníku - Veronice Kleinové, Dianě Králové a Davidovi Procházkovi, kteří se zúčastnili okresního kola kategorie C. Veronika Kleinová se umístila na 13.místě, z celkového počtu 22 žáků.

 

 

Soutěž Den Země

   Ve středu 20.dubna proběhla v CEV Podskalí  ekologická soutěž „Den Země“, kterou pořádá DDM Strakonice.

II. kategorie (z celkového počtu 28míst)

5.místo  - Hrdinová Jana, Nosková Tereza, Všetečková Eliška

13.místo – Flídr Dominik, Sedláček Jan

III.kategorie (z celkového počtu 24míst)

3. místo – Kleinová Veronika, Procházka David

6. místo – Vachuška Jan, Vondrák Štěpán

     Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Volba povolání 4.4. 2016

Volba povolání 4.4. 2016 Žáci 9. a 8. ročníku absolvovali přednášku na téma Volba povolání. Účastnili se také prezentace řemesel SOŠ a SOU Písek. Některá z řemesel /klempíř, cukrář, kuchař.../ si ...

ŠD - Výlet do Hoslovic

 ŠD - Výlet do Hoslovic V pátek se ŠD vypravila na výlet do vodního mlýna v Hoslovicích. Sice nám moc nepřálo počasí, ale děti to nijak neodradilo od prohlídky mlýna a okolí. Pan průvodce děti pobavil ...

EKOLOGIE V DUBNU …

Je jistě všeobecně známo, že právě v dubnu lidé více myslí na sázení stromů a také třeba na vyčištění studánek … „Den Země“ připadá na 22. duben, ale již dnes, 1. dubna, je v ekologickém kalendáři „Den ptactva“. Naše škola čistí studánky v každém školním roce – Dobrou Vodu, Na Farčici (V ...

Preventivní programy

Preventivní programyVe čtvrtek 31.3. přijeli do naší školy lektoři z krizového centra THEIA. Připravili pro žáky 1.-9. třídy následující programy: "Bezpečný start do života, média, životní hodnoty, násilí a šikana, kyberšikana, xenofobie a rasismus." Besedy byly zajímavé a poučné.

Vodní mlýn Hoslovice

01.04. 2016
Dnes se uskuteční výlet pořádaný ŠD do vodního mlýna v Hoslovicích. Autobusy nás vyzvednou v 13:00 u školy a taktéž nás tam po skončení v 17:00 vysadí. Na programu výletu je prohlídka středověkého vodního mlýna, ve kterém se natáčelo několik velmi slavných pohádek, podíváme se, co vše je potřeba ke spuštění mlýnského kola a možná si vyzkoušíme i některou z prací našich pradědečků a prababiček. Na děti ještě čeká malé překvapení, které jistě udělá radost i rodičům. Tak si jen přejme příznivé počasí a dobrou náladu. 
Vychovatelky ŠD.

Naši nejlepší sběrači

V týdnu od 14. 3. - 18. 3. 2016 se uskutečnil na naší škole již tradiční sběr starého papíru, kartónu a víček od PET lahví. Akce se zúčastnila většina žáků naší školy, ...

Exkurze 3. a 4. třídy v písecké Sladovně

Exkurze 3. a 4. třídy v písecké Sladovně 22.3.2016 se žáci 3. a 4. třídy vydali do písecké Sladovny na dvě interaktivní výstavy -  Dobrodruzi a Malá planeta. Prvních z nich děti zavedla na dobrodružnou cestu do 19. století, ...

Velikonoční jarmark 21.03.2016

Velikonoční jarmark 21.03.2016
Velikonoční jarmark byl letos opět v plném proudu, děti připravily mnoho krásných výrobků a bylo z čeho vybírat.

Děkujeme za podporu, za hojnou účast rodičů a všech, kteří přišli.

Přejeme krásné Velikonoce!

...

Žáci 8. a 9. třídy si prohlédli Legiovlak

17.03. 2016
 Žáci 8. a 9. třídy si prohlédli Legiovlak Cílem čtvrteční odpolední exkurze žáků 8. a 9. třídy byl projekt Československé obce legionářské - LEGIOVLAK. 
Jde o věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a ...

Okresní kolo v recitaci

I letos jsme se zúčastnili okresního kola v recitaci. Reprezentovaly nás ze 4. třídy Kateřina Píbalová a Stanislava Nová, ze 6. třídy Eliška Bečvářová. Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci a Elišce blahopřejeme k ocenění.

Vítězka soutěže O NEJLEPŠÍ VTIP

 Vítězka soutěže O NEJLEPŠÍ VTIP Vítězka soutěže O nejlepší vtip, kterou vyhlásil a vyhodnotil náš žákovský parlament, Terezka Taubrová ze 4. třídy, byla  slavnostně vyhlášena školním rozhlasem a za svůj vítězný vtip o lentilkách si převzala v ředitelně školy sladkou odměnu. Děkujeme všem, kdo se do soutěže zapojili a respektovali vyhlášená pravidla. Těšíme se na další podobné soutěže a akce.  ŽP

Vynášení smrtky

Vynášení smrtky "Smrt nesem ze vsi...."
Smrtná neděle vybízí k vynesení smrtky nebo také Moreny pryč z vesnice. U nás ve škole je tento zvyk spjatý s velkou událostí, při které spolu s dětmi z ...

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmarkV pondělí 21.3. se uskuteční již tradiční "Velikonoční jarmark" pořádaný naší školou. V přízemí budovy budou na prodej nebo jen na podívání a inspiraci velikonoční dekorace vlastnoručně vyrobené našimi žáky.
Srdečně Vás všechny zveme.

Vyhodnocujeme naši celoškolní soutěž

 Vyhodnocujeme naši celoškolní soutěžNa schůzce žákovského parlamentu jsme otevřeli schránku, do které jste měli možnost vhazovat soutěžní vtipy. Sešlo se jich celkem 85, ne všechny však splňovaly stanovená pravidla. Do finálního kola postoupilo 29 vtipů, z nich budeme vybírat ten nejlepší. Pokud chcete, přijďte se podívat na další schůzku našeho parlamentu - ve čtvrtek 10. 3. 2016. Info o čase a místě schůzky naleznete na nástěnce ŽP. Těšíme se na Vás!

ZNALOSTNÍ PĚTIBOJ … je název dalšího cyklu soutěží pro žáky 2. stupně na naší škole. Volně navazuje na loňský (lze říci, že oblíbený) olympijský pětiboj. Bude se soutěžit až do června opět v 5 disciplínách“: historie, zeměpis, ekologie, ruština, němčina. První kolo se konalo v závěru února a historii našeho regionu nejlépe zvládla mezi 6. a 7. třídou Tereza Nosková (získala 9 bodů z max. 10) a Veronika Kleinová v kategorii 8. a 9. tříd. Věděli jste například, že slavná bitva u Sudoměře (r. 1420) se konala v neděli 25. března na hrázi rybníků Markovec, Škaredý a Šilhavý  … ? Václav Žitný, PaedDr.

V pátek 1.4.2016 pořádá ŠD výlet do mlýna v Hoslovicích. Kdo máte zájem, vyplňte a podepište přihlášku, kterou naleznete v zadní části ŽK Vašeho dítěte. Přihláška je závazná, nutno dodat do 4.3.2016. Po tomto datu nelze z důvodu objednávky autobusu přihlášku měnit. Děkujeme za pochopení, vychovatelky ŠD.

Maškarní rej

Maškarní rej

Dne 12. 2. se na naší škole pořádal Maškarní rej. Setkání masek se konalo v tělocvičně školy. K vidění bylo nejrůznější množství pohádkových bytostí, zvířatek, ale i filmových hrdinů, kovbojů atd. Na úvod proběhlo představení jednotlivých masek, následovala diskotéka a různé pohybové a vědomostní soutěže. Pro téměř 50 účinkujících byla připravená zajímavá tombola. Děti si poslední odpoledne před prázdninami náležitě užily. Na závěr ještě následovala sladká tečka v podobě koblih a věnečků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pořádání tohoto reje podíleli, paní učitelce Ivě Loubalové, rodičům, Pekařství Vladimír Cais,  paní Vokrojové, cukrárně a Jednotě Štěkeň. Fotky z tohoto reje můžete vidět ve fotogalerii školní družiny. 

Vychovatelky ŠD

Velký úspěch ... ELC 10.02.2016

 Velký úspěch ...  ELC 10.02.2016                  English Language Competition 2015/16

Filip Hořejší ze 7. ročníku vybojoval krásné 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, ve své kategorii získal 39 bodů /z max. 40/, porazil všechny ostatní účastníky z dalších 10 zúčastněných škol. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování patří též za svědomitou a vytrvalou přípravu i ostatním účasníkům OK, kterými byli: Marek Buchvaldek, David Procházka a Natálie Tocksteinová.

http://www.ddmstrakonice.cz/souteze/talentove-souteze-msmt-cr-pro-zs/konverzacni-soutez-v-aj

Zdravá 5

Zdravá 5 Vařili jsme zdravě se "Zdravou 5".
V minulých týdnech jsme se věnovali zdravé výživě. Dlouhodobě jsme zapojeni do různých aktivit "Zdravé 5".
Letos nás paní lektorka navštívila několikrát a programem prošly téměř všechny třídy. Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší z mateřinky. Ti si zpívali písničky o ...

Výukový program

Výukový programV úterý 9.2. do naší školy zavítala agentura "Perštejni" s výukovým programem " Přemyslovská knížata - počátky českého státu". Žákům 3.-9.třídy představili zakladatele rodu Přemyslovců. Přiblížili nám sv. Václava, jeho bratra Boleslava I. a další významné Přemyslovské panovníky Boleslava III., Jaromíra, Oldřicha, Břetislava aj. Divadlo bylo zajímavé, žáci nebyli jen diváky, ale stali se i součástí divadelního představení.

Celoškolní soutěž o nejlepší vtip

Celoškolní soutěž o nejlepší vtip  Žákovský parlament vyhlásil 8.2. 2016 školním rozhlasem celoškolní soutěž o nejlepší vtip. Vtipy vhazujte do sběrné krabičky umístěné u nástěnky žákovského parlamentu do 24. 2.  Soutěž vyhodnotíme ve čtvrtek 25. 2. na schůzce ŽP. Všichni jste zváni, společně vybereme nejlepší vtipy. Přijďte, bude ...

Zdravá pětka ve 4. třídě

Zdravá pětka ve 4. tříděDne 2.2.2016 naší třídu navštívila paní lektorka ze "Zdravé pětky". Dvě vyučovací hodiny byly vyplněny spoustou zajímavostí a informací týkající se zdravého stravování. Povídali jsme si o vhodných potravinách, o nápojích, o tom, co bychom rozhodně konzumovat neměli a co našemu zdraví neprospívá či doslova škodí. Své znalosti  jsme zúročili v soutěžích. Na závěr jsme si i se zdravými potravinami i trochu pohráli a byli jsme odměněni drobnými dárky.

OLYMPIÁDA V RUŠTINĚ PODESÁTÉ…

Již 10. ročník okresní olympiády v ruském jazyce uspořádal DDM Strakonice a také podesáté se ho zúčastnili žáci naší školy. V silné konkurenci jsme získali 2 prvenství v kategoriích: 4. – 5. ročník Natálie Solusová a 6. – 7. ročník pokročilí Tereza Nosková. Přivezli jsme i další finálová umístění (do 6. místa)… Naši žáci letos obohatili přitažlivou soutěž, kterou pro ZŠ v celé ČR organizují pouze Strakonice, perfektní znalostí ruských pohádek, příběhů nebo svátků... Díky za reprezentaci školy. Václav Žitný, garant olympiády.

Pololetní vysvědčení k nakousnutí

Pololetní vysvědčení k nakousnutíSladkou tečkou na konci prvního pololetí byl nádherný dort od maminky žákyně druhé třídy. Nejenže si školáci odnesli domů svá vysvědčení ale ještě si zamlsali.

Pohádkový zápis 2016

Pohádkový zápis 2016Jedna z mmoha fotografií z tradičního pohádkového zápisu, který je na naší škole velice oblíbený. Budoucí prvňáčky provádí celým zápisem pohádkové postavičky. Pro nastávající školáčky jsou na stanovištích připraveny úkoly, se kterými si hravě poradí, a nakonec jsou obdarováni malými dárečky, které přímo pro ně a na tento den vyrábí děti ve školní družině. Více ve fotogalerii ŠD.

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 28.1.2016 obdrží všichni naši žáci VÝPIS pololetního vysvědčení, vyučování probíhá dle běžného rozvrhu. V pátek 29.1. jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Aktuálně připomínáme

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň pro školní rok 2016/2017
proběhne ve středu 27. 01. 2016 od 13:00  do  16:00 hodin v budově ZŠ Štěkeň.
Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče. S sebou, prosíme, přineste příslušné dokumenty dle obdržené pozvánky.
                                                          

Den otevřených dveří

maminky se přišly podívat i do 1. třídynávštěva rodičů ve 2. tříděrodiče při výuce ve 3. třídě

Info pro rodiče

Ve čtvrtek 14. 01. 2016 se konají na naší škole od 15:15 do 17:00 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKY!

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň pro školní rok 2016/2017


Ve středu 27. 01. 2016 od 13:00  do  16:00 hodin proběhne v budově ZŠ Štěkeň zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Štěkeň pro školní rok 2016/2017.
Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče. S sebou, prosíme, přineste příslušné dokumenty dle obdržené pozvánky.

                                                          Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová 
                                                                     ředitelka školy

Den otevřených dveří

Ve středu 13. 01. 2016 proběhně v budově ZŠ Den otevřených dveří. Od 8:00 do 11:00 je možné přijít do školy a nahlédnout i přímo do hodin výuky tříd 1. a 2. stupně. Budova školy bude dle bezpečnostních opatření uzavřena, návštěvníci DOD se musí tedy řádně ohlásit zvonkem do ředitelny školy. Děkujeme za pochopení.

Nástěnka

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2015/2016

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2015/2016 naleznete v sekci výchovné poradenství

Výzva č. 57 MŠMT

obrázek
Zvyšujeme kvalitu ve vzdělávání - podporujeme rozvoj technických dovedností našich žáků.

Výzva č. 56 MŠMT

obrázek
Podporujeme čtenářskou gramotnost a výuku cizích jazyků.

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 383 393 151
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: pjx2us

Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy