Projekty MŠ

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

V říjnu 2013 jsme  vypracovali projekt s názvem "Jedna, dva, tři, čtyři, pět rozumět mi budeš hned!" v rámci Rozvojového programu Logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. S naší žádostí jsme byli úspěšní a obdrželi dotaci MŠMT. 

Hlavním cílem projektu je odborná logopedická prevence nad rámec běžného rozvíjení jazykových schopností a dovedností v souladu s RVP PV, zakoupení a používání speciálních didaktických logopedických pomůcek, her a materiálů, dále pomocí proškolené logopedické asistentky včasné rozpoznání všech poruch ve vývoji řeči dětí naší MŠ, následná komunikace s rodiči těchto dětí, spolupráce s odbornou logopedkou a rodiči dětí při nápravě řeči.

 

CELOROČNÍ PROJEKT

Seznamování dětí s přírodou v různých ekosystémech

 Vzdělávací cíle

-         vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije
-         rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
-         osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
-         vytváření základů pro práci s informacemi
-         rozvoj komunikativních dovedností
-         posilování přirozených poznávacích citů (zájem, zvídavost, radost z objevování)

 

 Ekosystém:           PASEKA   
          Téma:         Mravenec (květen, červen)

 Ekosystém:           STRÁŇ 
           Téma:         Cvrček (srpen,září)

 Ekosystém:           POLNÍ CESTA
          Téma:         Ježek (říjen, listopad) 

 Ekosystém:           LES
         Téma:         Borovice (prosinec, leden)

  Ekosystém:           LOUKA
         Téma:         Včela (duben - září)

  Ekosystém:           LES A PARK
          
Téma:         Veverka ( září - leden )

Více

Projekt Veselé a zdravé pískání

Projekt Veselé a zdravé pískání  - hra na zobcovou flétnu, je zaměřen na dechová cvičení, seznámení s nástrojem  a počátky hry na flétnu.Vytypováné děti, které mají o výuku hravou formou zájem, si přinesou flétnu a knihu Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od I.Hlavaté - plnou not, písniček, obrázků a vyprávění.

Od začátku října je možné se přihlásit u p.uč.Klecanové

Výuka anglického jazyka v MŠ

Od října bude v MŠ probíhat výuka anglického jazyka hravou formou podle Oxfordské univerzity.
Přihlášené děti se sejdou vždy ve středu od 14:30 v první třídě MŠ.
Vyučovací hodiny povede p.Vavroňová.

Školní rok 2016/2017

V měsíci říjnu byla v MŠ zahájena výuka AJ pro začátečníky i pokročilé(p.Vavroňová)

Dále hra na flétničku Veselé a zdravé pískání (p.uč.Klecanová)


Vytypované děti s vadou řeči převzala do péče Mgr.L.Hajžmanová(spolupráce v MŠ s p.uč.Dvořákovou)

Vyšetření zraku

V říjnu jsme se zapojili projektu Koukají na vás správně? Pracovnice Prima Vizus, o.p.s. provedla preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí v MŠ (dobrovolné) .

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2016/2017 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy