Způsob placení obědů

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, ŠJ, telefon 383 393 232,

e-mail:jidelna@zssteken.cz 

Způsob placení stravného

Přihlášku ke stravování si zájemci vyzvednou v kanceláři školní jídelny. Zároveň zaplatí v hotovosti zálohu na stravování. Pak strávník obdrží průkaz strávníka s potvrzením o zaplacení zálohy/ razítko v kolonce září/.

Vyúčtování zálohy bude provedeno až po ukončení stravování /školní docházky/.

Skutečně odebrané obědy zaplatí strávník vždy až po ukončení měsíce (např. obědy odebrané v září zaplatí do 15. října). Každý měsíc při placení obědů předloží současně průkaz strávníka vedoucí ŠJ, která označí razítkem ŠJ platbu příslušného měsíce na průkazu. Pokud strávník obědvá trvale jen v určité dny, vyznačí vedoucí ŠJ v kolonce potvrzeného měsíce dny, kdy má oběd přihlášený.

Obědy se platí inkasem, inkasujeme k 15. dni následujícího měsíce.

Platit můžete také hotově v kanceláři školní jídelny.

Provozní doba kanceláře : 7,30 – 11,20 hodin, 13,00 – 14,30 hodin.

Odhlašování obědů je možné nejpozději den předem do 13 hodin !

Na tel. č. 383393232 nebo e-mailem: jidelna@zssteken.cz

 

Odhlášené obědy zapíše vedoucí ŠJ strávníkovi na rubovou stranu průkazu strávníka.

 

Neodhlášené obědy propadají bez náhrady.

 

Žáci se mohou stravovat ve ŠJ jen ve dnech, kdy se účastní školního vyučování a v první den jejich nepřítomnosti ve škole /tj. v 1. den nemoci/. V době prázdnin a jiných mimoškolních aktivit nemají žáci na dotovanou stravu nárok (Vyhláška 463/2011 Sb.).  První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

 

Obědy do jídlonosičů vydáváme v první den nepřítomnosti /nemoci/ strávníka a to pouze do čistých nádob. Doba výdeje 11 – 11,25 hodin / popř. dle dohody/. U výdeje je nutné předložit průkaz strávníka.
Obědy jsou určeny ke spotřebě do 14,00 hodin téhož dne.

Za kvalitu přenášených pokrmů již školní jídelna neručí!

 

Bezhotovostní placení

V minulém školním roce jsme zavedli placení stravného inkasním příkazem. Tento způsob placení se osvědčil.  Rodiče si pochvalují časovou úsporu, odpadly starosti s možností ztráty peněz hlavně u menších dětí. Zřízení inkasního příkazu je jednoduché. Ti, kdo používají internetové bankovnictví, si ho zřídí sami, ostatní mohou zadat inkasní příkaz v bance. Inkasujeme vždy k 15. dni následujícího měsíce / obědy za září inkasujeme 15. října/.

Číslo našeho účtu / 181 263 300/ 0300/ najdete na přihlášce. Limit na 1 strávníka stačí 1000 Kč.

 

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2017/2018

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2017/2018 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy