Login

Způsob placení obědů

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, ŠJ, telefon 383 393 232,

e-mail:jidelna@zssteken.cz 

Způsob placení stravného

Přihlášku ke stravování si zájemci vyzvednou v kanceláři školní jídelny. Zároveň zaplatí v hotovosti zálohu na stravování. Pak strávník obdrží průkaz strávníka s potvrzením o zaplacení zálohy/ razítko v kolonce září/.

Vyúčtování zálohy bude provedeno až po ukončení stravování /školní docházky/.

Skutečně odebrané obědy zaplatí strávník vždy až po ukončení měsíce (např. obědy odebrané v září zaplatí do 15. října). Každý měsíc při placení obědů předloží současně průkaz strávníka vedoucí ŠJ, která označí razítkem ŠJ platbu příslušného měsíce na průkazu. Pokud strávník obědvá trvale jen v určité dny, vyznačí vedoucí ŠJ v kolonce potvrzeného měsíce dny, kdy má oběd přihlášený.

Obědy se platí inkasem, inkasujeme k 15. dni následujícího měsíce.

Platit můžete také hotově v kanceláři školní jídelny.

Provozní doba kanceláře : 7,30 – 11,20 hodin, 13,00 – 14,30 hodin.

Odhlašování obědů je možné nejpozději den předem do 13 hodin !

Na tel. č. 383393232 nebo e-mailem: jidelna@zssteken.cz

 

Odhlášené obědy zapíše vedoucí ŠJ strávníkovi na rubovou stranu průkazu strávníka.

 

Neodhlášené obědy propadají bez náhrady.

 

Žáci se mohou stravovat ve ŠJ jen ve dnech, kdy se účastní školního vyučování a v první den jejich nepřítomnosti ve škole /tj. v 1. den nemoci/. V době prázdnin a jiných mimoškolních aktivit nemají žáci na dotovanou stravu nárok (Vyhláška 463/2011 Sb.).  První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

 

Obědy do jídlonosičů vydáváme v první den nepřítomnosti /nemoci/ strávníka a to pouze do čistých nádob. Doba výdeje 11 – 11,25 hodin / popř. dle dohody/. U výdeje je nutné předložit průkaz strávníka.
Obědy jsou určeny ke spotřebě do 14,00 hodin téhož dne.

Za kvalitu přenášených pokrmů již školní jídelna neručí!

 

Bezhotovostní placení

V minulém školním roce jsme zavedli placení stravného inkasním příkazem. Tento způsob placení se osvědčil.  Rodiče si pochvalují časovou úsporu, odpadly starosti s možností ztráty peněz hlavně u menších dětí. Zřízení inkasního příkazu je jednoduché. Ti, kdo používají internetové bankovnictví, si ho zřídí sami, ostatní mohou zadat inkasní příkaz v bance. Inkasujeme vždy k 15. dni následujícího měsíce / obědy za září inkasujeme 15. října/.

Číslo našeho účtu / 181 263 300/ 0300/ najdete na přihlášce. Limit na 1 strávníka stačí 1000 Kč.

 

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2017/2018

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2017/2018 naleznete v sekci výchovné poradenství

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy