logotyp
Login

EU - peníze školám, Výzva 56

EU Peníze školám

1.9.2011 byla zahájena realizace projektu EU - peníze školám (CZ.1.07/1.4.00/21.1276). Projekt je koncipován na zlepšení podmínek pro vzdělávání v základních školách.

Náš projekt s názvem "Škola pro život" je zaměřen na vytvoření 13 sad digitálních učebních materiálů ( každá sada 36 materiálů), individulizaci výuky ( zaměření na čtenářskou a informační gramotnost) a na další vzdělávání pedagogů a žáků (oblast prevence závadových jevů).

Učitelé budou za práci v projektu honorováni. Většina financí pak půjde na zakoupení pomůcek, které mají zkvalitnit a modernizovat výuku. Celková finanční částka, kterou obdržíme na realizaci projektu je 871 278,- Kč.

 logomsmteu.jpg

 

EU - peníze školám (únor) 2013  

Ve školním roce 2012/2013 pokračujeme v projektu EU – peníze školám. Podařilo se vytvořit a ve vyučování ověřit několik sad nového inovativního materiálu – tzv. Digitálních učebních materiálů, konkrétně v přírodních vědách, cizích jazycích, ve čtenářské a informační gramotnosti, ve finanční gramotnosti, v matematice.

Učitelé se zúčastnili školení v oblasti čtenářské gramotnosti a digitálních technologií. Jednotlivé vyučující čeká metodický kurs v anglickém a německém jazyce.

Z prostředků EU probíhají v tomto školním roce interaktivní besedy v rámci prevence sociálně – patologických jevů na II. stupni ZŠ a žáci jsou těmito aktivitami velmi nadšeni.

V rámci projektu nakupujeme didaktické pomůcky napříč všemi předměty – např. slovníky a nástěnné mapy v anglickém jazyce, mikroskopy, laboratorní váhy, měřidla do výuky chemie, fyziky, biologie, názorný výukový materiál do českého jazyka a matematiky na I. stupni, zeměpisné a dějepisné mapy na II. stupni. Naše snahy se promítají i do praktické výuky. Rádi bychom zrenovovali školní skleník a mohli tak v oblasti přírodních věd prověřit teorii v praxi.

Nezapomínáme ani na naše čtenáře, snažíme se děti vést k četbě a k zájmu o literaturu, a proto z prostředků projektu byla zřízena a je postupně rozšiřována žákovská knihovna, kde jsou k dispozici mladým čtenářům tituly mnoha žánrů. Samozřejmostí je výpůjčka knih domů.

Ukončení a zhodnocení projektu EU - peníze školám

Projekt Škola pro život byl realizován zcela v souladu s projektovým záměrem, který byl zaměřen především na zlepšení úrovně čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti, na vylepšení úrovně výuky cizích jazyků, na zpestření a zefektivnění výuky v matematice a přírodních vědách, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední řadě na prevenci v oblasti sociálně patologických jevů.
Výsledkem projektu je zlepšení stavu ve zmiňovaných prioritách - škola byla dovybavena moderními pomůckami ( např. počítače, mikroskopy, laboratorní váhy, didaktický obrazový materiál pro zpestření výuky), učitelé se inspirovali novými metodami práce v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( digitální technologie, cizí jazyky, čtenářská gramotnost), velkým přínosem byly i preventivní psychosociální kurzy žáků v rámci šablony VII/1, které napomáhají k vylepšení sociálního klimatu školy.
Do projektu byli zapojeni všichni učitelé školy, konkrétně do činnosti, která odpovídala jejich kvalifikačním a osobnostním předpokladům a prospěch z projektu je patrný pro všechny žáky, ať už přímo prostřednictvím inovativních materiálů, individualizací výuky či dalším možným využitím moderních didaktických pomůcek.
Výstupem projektu je 20 sad inovativních materiálů (DUM), které jsou součástí didaktických materiálů školy a jsou opakovaně využívány ve výuce.

Projekt Výzva č. 56

Naše škola byla úspěšně zapojena do Výzvy č. 56. Připravili jsme a realizovali projekt s názvem "Jazyky nás baví!", reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0994. V rámci projektu 20 žáků II. stupně na podzim 2015 vycestovalo na jazykově-poznávací pobyt do Londýna, dvě p. učitelky cizích jazyků absolvovaly jazykový kurz v zahraničí, dvě p. učitelky z I. stupně se zúčastnily stáže v základní škole na Slovensku. Ve dvou třídách na I. stupni a ve dvou třídách na II. stupni byla realizována výuka čtenářských dílen a tím u žáků prakticky rozvíjena čtenářská gramotnost. V souvislosti s touto aktivitou bylo zakoupeno 200 nových titulů z beletrie a 8 kusů čtecího zařízení pro žáky. Projekt byl zdárně dokončen k 31. 12. 2015, závěrečná monitorovací zpráva byla schválena MŠMT ke dni 11. 2. 2016.
                                                                       
                                                                    ředitelka školy
                                                        Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

Nástěnka

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy