Tradiční Velikonoční jarmark - 1 (12)
www.zssteken.cz