logotyp
Login

Aktuality naší třídy

Č E R V E N / 2.: Výsledky znalostního čtyřboje za naši 8. třídu. Od února do června soutěžilo celkem 7 žáků. 1. místo získala A. Pašavová, 2. J. Hrdinová jako 3. se umístila A. Holá
Č E R V E N ... Coby poslední měsíc roku školního naději vždy přináší... naději na co nejlepší klasifikaci školní a ještě (příjemnější záležitost) - hlavní, neboli letní prázdniny (!) Tento měsíc však bude plný nejrůznějších akcí: 1) 1. 6. Mezinárodní den dětí na našem novém sportovním areálu a vycházka do přírody; 2) 6. 6. Čtyřboj - závěrečné kolo na téma německy mluvící země; 3) 7. 6. Anglické divadlo pro celou školu; 4) Náš školní výlet do Prahy společně se 7. třídou. Do června se nám "vejde" samozřejmě i focení tříd, některé sportovní akce apod. Vše mimo pandemii koronaviru, doufejme, že nadlouho...
KVĚTEN - DODATEK... Velmi zajímavou a podnětnou akci nám nabídlo Muzeum středního Pootaví Strakonice. Rádi ji využijeme!- V pátek 20. května navštívíme nově instalovanou expozici - MALTÉZSKÝ ŘÁD (JOHANITÉ). Tento projekt komentovaných prohlídek financuje program MAS...
K V Ě T E N ... Měsíc květen, měsíc "májový" zahájíme již 3. kolem našeho Znalostního čtyřboje. V pondělí 2. 5. čeká naše žáky 6. až 9. třídy tématický okruh "geografie", tedy zeměpis. Součástí bude i zajímavá práce s atlasem světa. --- V závěru dubna proběhly naše třídní schůzky (po delší odmlce opět konané "naživo", nikoli on-line). Účast byla velmi dobrá a domnívám se, že schůzka byla užitečná pro všechny přítomné. --- V průběhu května budeme připravovat také třídní školní výlet, zcela určitě za hranice našeho Okresu Strakonice. I když i tady je krásně a je co navštěvovat - např. zcela novou expozici řádu maltézských rytířů (johanitů) v prostorách strakonického hradu...
D U B E N ... se nám dnes "na apríla" ohlásil skutečným "aprílovým počasím"... My však máme radost ze skutečných věcí, které jsou v této těžké mezinárodní situaci také velmi potřebné. Jednak jsme měli zastoupení v okresním kole dějepisné olympiády a také se nám podařilo shromáždit a odevzdat značné množství odpadového papíru. A teď podrobněji. V dějepisné soutěži naši školu výborně reprezentovaly žákyně naší 8. třídy - Adéla Pašavová získala ve velmi silné a početné konkurenci starších žáků 9. tříd a gymnázia skvělé 9. místo a dobré výkony předvedla i Valentýna Šímová. - A také u sběru papíru jsme se neztratili: naše třída má v rámci celé školy 3. místo a já chci poděkovat zejména Vám, rodičům, bez nichž by tato ekologicky přínosná akce fakticky neproběhla. - V pondělí 11. dubna nás potom čeká VELIKONOČNÍ JARMARK. Přijďte se k nám po delší koronavirové odmlce podívat (čas jsem upřesňoval na Bakalářích: mezi 11.45 a 14.20 v přízemí školní budovy)...
B Ř E Z E N ... Jako 1. jarní měsíc v roce bývá plný očekávání a nových sil. Ano, tak je tomu od dob našich nejstarších předků - Keltů (někdy nepřesně "Galů"). Jarní prázdniny nám letos sice vyšly na únor, ale jarní vitamíny naši žáci dostávali právě již koncem února, kdy v programu "Ovoce a zelenina do škol" si pochutnávali na kiwi, avokádu nebo bílé ředkvi. ----- Někteří žáci ze třídy se aktivně účastnili školního kola v AJ a RJ.... A nezapomínejte - březen býval "měsícem knihy". Najdeme si ještě někdy čas na čtení (byť krátké povídky)? Nečteme jen letáky našich obchodních řetězců? Měsíc počítačů zatím nikdo nevyhlásil, možná v budoucnu - ale, napadá mi, to by musel být celý rok...
Ú N O R ... Tak ten náš nejkratší měsíc v kalendářním roce jsme zahájili s nezvykle malou účastí na výuce (z důvodů nemocí).  Proto si postupně zdůrazňujeme, že toto pololetí bude kratší, možná i náročnější. Avšak také třeba i radostnější - s přibližujícím se jarem... Naši třídu čeká ve středu 9. ledna velmi zajímavá beseda na téma "Trestní právo", které nám přiblíží paní lektorka z Policie ČR ve Strakonicích. Tato akce je připravena paralelně rovněž pro 9. třídu naší školy...
L E D E N ... Rok 2022 (neboli rok s třemi dvojkami) má být osobitý co do numerologie; no necháme se překvapit... Pro naše školství znamená jeho 1. měsíc uzavření 1. školního pololetí a pro naši 8. třídu konkrétně i fakt, že klasifikace na pololetním vysvědčení bývá započítávána do přihlášek na střední školy. - My se však ještě vraťme k závěru toho roku loňského. Jedna z hodin vánočního programu byla věnována vycházce do okolí školy. V lehce mrazivém, leč slunečném počasí se nám "podařilo" vystoupat až na okraj ulic Lesní a Na Višňovce, tedy k lesnímu masivu Brdo. A pobyt mezi nejméně stovkou vzrostlých buků se našim žákům velmi zalíbil. Vždyť právě buk lesní (fagus silvestris) je oním druhem, který produkuje zdaleka nejvíce kyslíku (!) na celé planetě...
P R O S I N E C ... Tak tedy poslední měsíc roku. Je provázen adventem, ale také nečekanými změnami počasí... Vánoční akademie se ze známých důvodů konat nebude, avšak čas aspoň na popovídání o vánočních zvycích si v naší třídě určitě najdeme. Ještě bych rád poděkoval všem rodičům žáků 8. třídy, kteří se zúčastnili třídních schůzek formou on-line. Přeji co nejpříjemnější předvánoční čas...
L I S T O P A D ... Listopadové počasí bývá zpravidla podobné tomu "aprílovému". A jako předvánoční měsíc se může využít např. k přípravě programu vánoční "akademie" žáků - za naši třídu tentokrát - staročeské koledy. Společně pak jen doufejme, že se bude akademie konat a že zejména provoz škol nebude kvůli sílící pandemii omezen... (?)
Ř Í J E N ... je prvním ryze podzimním měsícem. Z pohledu školství by měly být "dluhy" z distanční výuky v podstatě smazány, jinými slovy - s žáky jsme během září zopakovali vše, co bylo nezbytné a praktické... 
AKCE "72 HODIN" - je podobná aktivitě občanů "Ukliďme Česko". Oněch 72 hodin znamená 3 dny, kdy uklízíme naše okolí. Naše škola se této velmi záslužné akce účastní již řadu let. V tomto školním roce byl vybrán jako termín pátek 15. října 2021. Konkrétně naše  8. třída půjde po dobu celého dopoledně procházkou uklízet úsek škola - Šibeniční vrch (kde se za středověku
v oblasti Prácheňska skutečně popravovalo...) - cesta ke Slatině lesem - Slatina, náves. Zde si prohlédneme navíc velmi zajímavý turistický rozcestník u kapličky (všichni lidé ze Slatiny tady mají velice humorně a zdařile napsáno, kdo co dělá, v čem je dobrý a čím může ostatním pomoci... Doporučuji vidět i Vám, rodičům)...
Z Á Ř Í ... Zahájili jsme další školní rok, v naší 8. třídě s počtem 24 žáků (dívek 12 a chlapců stejný počet). --- Určitě se budou naši žáci více zamýšlet nad tím, co tzv. dál... co po 9. třídě: jakou zvolit školu nebo učební obor. Zde velmi prosím jejich rodiče, aby jim co nejvíce pomáhali. Je zřejmé, že profilovaný zájem o tu kterou školu se bude vyvíjet a měnit. Že jde o významné rozhodnutí, je bezesporu. --- Dále máme před sebou další školní akademii v prosinci 2021. Ale ještě před tím je tady možnost přihlásit se do některého ze zájmových kroužků na naší škole (zahájí svoji činnost od 4. října 2021).

   ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   
================================
↓   
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021   

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy