Výlet ŽP - teambuilgingové hry a bowling ve Strakonicích 22.6.2017 - 1 (3)
www.zssteken.cz