Login

Důležité upozornění.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku v budově školy pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat denně od 8.00 - do 11.25 v učebně ICT.

Vyuč. předměty: 1., 2. vyučovací hodina - ČJ

3., 4. vyučovací hodina - Mat

Školní stravování se neposkytuje.

Vstup do budovy školy: v 7. 50 v roušce

S sebou přineste: minimálně 2 roušky + sáček na uložení roušky

Zákonní zástupci nejpozději do 7. 5. 2020 v případě zájmu o výuku ve škole podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění svého syna, dcery a seznámení s rizikovými faktory. Čestné prohlášení odevzdají tř. učitelce- bližší info. k předání čestného prohlášení bude sděleno tř. učitelkou PaedDr. V. Vachtovou Vackovou.

Bez vyplněného čestného prohlášení nelze žáka zařadit do školní výuky. Po zařazení žáka do skupiny je jeho osobní přítomnost ve vymezeném čase ve škole nezbytná, omluva z výuky možná pouze z vážných zdravotních důvodů. Neomluvená absence je důvodem k vyřazení žáka z účasti na osobním školním vzdělávání.

Žák je povinen dodržovat veškerá hygienická opatření – 2metrové rozestupy, nošení roušek ve společných prostorách (šatna) a při případné skupinové práci ve třídě, opakované mytí rukou a používání desinfekce.

Ve Štěkni 2. 5. 2020
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ


Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2020/2021 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2019/2020

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2019/2020 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy