Login

Akce měsíce

Červen 2018

 •  1. 6. 2018      - Písek (exkurze, VI.-IX. tř. k MDD)
 •  1. 6. 2018      - Lezetop Písek (V. tř. - MDD)
 •  4. 6. 2018      - Tachov, Klatovy (školní výlet VIII. a IX. tř.)
 •  6. 6. 2018    - Fotografování dětí a žáků ( MŠ a ZŠ) 
 •  7. 6, 2018      - Přednáška pro rodiče (MŠ)
 •  8. 6. 2018      - Žákovský parlament (Strakonice)
 •  11. 6. 2018    - Mykologie (přednáška pro žáky I.-IX.tř.)
 •                      - Pětiboj ( 5. kolo-německý jazyk)
 •  12. 6. 2018    - Bernartice, Tábor (školní výlet -I.,II.tř.)
 •  12. 6. 2018  - Třídní schůzky (I. stupeň od 15. 15,                                                                                            II. stupeň od 16. 00 hod.)
 •  13. 6. 2018    - Stáje Štětice (školní výlet VI. tř.)
 •                        (výlet zrušen - náhradní termín)
 •  14. 6. 2018    - Přednáška pro rodiče (MŠ)
 •  15. 6. 2018    - Temelín, Pottinger (exkurze pro VIII. a IX. třídu)
 •  19. 6. 2018    - Atletická všestrannost (I. stupeň)
 •  21. 6. 2018    - Atletická soutěž (ml. žáci)
 •  22. 6. 2018  - Pedagogická rada 
 •  27. 6. 2018    - Šmidingerova knihovna Strakonice (exkurze-I. , II. tř.)
 •  29. 6. 2018  - Slavnostní ukončení šk. roku 2017/2018
 •                          ( IX. třída - Úřad Městyse Štěkeň)

Květen 2018

 •   3. 5. 2018     - Pětiboj - 4. kolo(ruský jazyk)
 •   3. 5. 2018     - Minifotbal (Strakonice, IV. a V. tř.)
 •   4. 5. 2018     - Minifotbal (Strakonice,I. - III. tř.)
 •   7. 5. 2018   - Ředitelské volno
 •   9. 5. 2018     - Pohár rozhlasu (Blatná, mladší žáci)
 •   9. 5. 2018   - Zápis do MŠ (budova MŠ- 10.00-14.00)
 •   10. 5. 2018   - Školní výlet (III.-IV. tř. - Švihov, Klatovy)
 •   11. 5. 2018   - Beseda ,,Než užiješ alkohol,... (VII.-IX.tř.)
 •   15. 5. 2018   - Besídka ke Dni matek (MŠ od 14. 30)
 •   17. 5. 2018   - Biologická olympiáda - krajské kolo
 •   23. 5. 2018   - Divadlo Kolem (I. a II. tř. od 8.30)
 •   24. 5. 2018   - Školní výlet (VII. tř., Jindřichův Hradec)
 •   25. 5. 2018   - Programy primární prevence (I. stupeň)
 •   26. 5. - 30. 5. 2018 - Poznávací zájezd (Paříž)
   

Duben 2018

 •  9. 4. 2018                           - Pětiboj (ekologie-3. kolo)
 •  11. 4. 2018                        - Zápis do I. třídy ( budova ZŠ 13. 00-16. 00)
 •  16. 4. -19. 4. 2018             - Sběr papíru
 •  20. 4. 2018                         - Pedagogická rada
 •  24. 4. 2018                        - Třídní schůzky ( I. stupeň: 15.15-16.00,
 •                                              II. stupeň 16.00-17.00)
 •  23. 4. 2018                         - Vysazování jabloní (IX. třída)
 •  30. 4. 2018                        - Ředitelské volno

Březen 2018

 •  5. 3. - 11. 3. 2018    - Jarní prázdniny
 •  14. 3. 2018                - Fotografování ( Ročenka - IX. třída)
 •  22. 3. 2018                - Divadelní představení : Memento
 •                                    (VI. - IX. třída)
 •  23. 2. 2018                - Dětská recitační soutěž (Strakonice-okr. kolo)
 •  27. 3. 2018               - Velikonoční jarmark (ZŠ; 12. 30-14. 45)
 • 29. 3. - 30. 3. 2018   - Velikonoční prázdniny


     6. 4. - 19. 4. 2018   - Sběr papíru

Únor 2018

 •  2. 2. 2018          - Pololetní prázdniny
 •  5. 2. 2018          - Znalostní pětiboj (historie)
 •  8. 2. 2018          - Konverzační soutěž v Rj (okresní kolo)
 •  13. 2. 2018        - Konverzační soutěž v Aj (okresní kolo)
 •  23. 2. 2018        - Konverzační soutěž v Rj (krajské kolo)
 •  28. 2. 2018        - Staré pověsti české pro I. - V. třídu   
 •                             představení -Agentura Pernštejn      

Leden 2018

 •  10. 1. 2018          - Den otevřených dveří (8. 00 - 11. 00)
 •  16. 1. 2018          - Třídní schůzky ( I. stupeň od 15. 15, 
 •                               II. stupeň od 16. 00)
 •                               Volba ŠR (zástupce rodičů)
 • 17. 1. 2018           - Dějepisná olympiáda (okr. kolo-Strakonice)
 • 18. 1. 2018           - Přednášky na téma ekologie(I. -IX. tř.)
 • 24. 1. 2018           - Maškarní rej (ŠD)   
 • 26.1.2018             - Pedagogická rada   
 • 31. 1. 2018           - Vydání vysvědčení (I. pololetí šk. roku 2017/2018) 
 • 2. 2. 2018             - Pololetní prázdniny                                                                             

Prosinec 2017

 • 4. 12. 2017      - Divadelní představení v angličtině ( III. - VIII.tř.)
 • 5. 12. 2017      - Mikulášská nadílka žáků IX. tř. (MŠ, ZŠ)
 • 6. 12. 2017      - Turnaj ve florbale (VI. a VII. tř. -dívky, chlapci)
 • 7. 12. 2017      - Turnaj ve florbale ( VIII. a IX. tř. - dívky)
 • 12. 12. 2017     - Turnaj ve florbale ( VIII. a IX. tř. - chlapci)
 • 12. 12. 2017     - Posezení s rodiči (II. tř.) 
 • 14. 12. 2017     - Vánoční tvoření (8. 00-12. 00)
 • 19. 12. 2017   - Vánoční akademie ZŠ a MŠ Štěkeň (KD Čejetice od 17. 30)

   23. 12. 2017- 2. 1. 2018    - Vánoční prázdniny 

Listopad 2017

 •    3. 11. 2017                    - Plavecký výcvik ( III. a IV. tř.)
 •    7. 11. - 9. 11. 2017      - Sběr starého papíru ( 7. 15- 8. 00 Út-ČT ;
 •                                             14. 30-15. 30 ÚT)
 •    10. 11. 2017                 - Pedagogická rada (od 13. 00 hodin)
 •    10. 11. 2017                  - Plavecký výcvik ( III. a IV. tř.)  
 •    14. 11. 2011                 - Třídní schůzky ( I. stupeň 15. 15-16. 00;
 •                                             II. stupeň 16. 00-17. 00)
 •    16. 11. 2017                  - Plavecký výcvik ( III. a IV. tř.) 
 •    23. 11. 2017                  - Plavecký výcvik ( III. a IV. tř.)
 •    24. 11. 2017                  - Hopsárium České Budějovice (I. a II. třída)
 •    29. 11. 2017                  - Divadlo O hloupém Honzovi ( III. a IV. tř.)

Říjen 2017

 •  2. 10. 2017     - Zahájení činnosti kroužku juda ( 15. 15-16. 15)
 •  4. 10. 2017     - Mladý záchranář ( 8. 00-12. 15; III. -IX. tř.)
 •  6. 10. 2017     - Plavecký výcvik (III. - IV. tř.)
 • 13. 10. 2017    - Projekt 72 hodin - Ruku na to !
 • 13. 10. 2017    - Plavecký výcvik (III. - IV. tř.)
 • 20. 10.2017     - Plavecký výcvik (III.- IV. tř.)
 • 24. 10. 2017    - Ochrana přírody Strakonicka a ČR - Ing. Šobr (VI. tř.)
 • 26. 10.-27. 10. 2017 - Podzimní prázdniny
 • 31. 10. 2017    - Burza škol ( IX. tř. ; KD Strakonice)
 •                      -  Projektové dopoledne (IX. tř. EUROŠKOLA Strakonice)

Září 2017

 •  4. 9. 2016          - Zahájení školního roku 2017/2018 (8. 00-8.45) 
 •  8. 9. 2017          - Plavecký výcvik (III , IV. tř.)
 • 12. 9. 2017         - PROUD Horažďovice , hrad Rabí ( VI., VII., VIII. tř.)
 • 15. 9. 2017         - Plavecký výcvik (III.,IV. tř.)
 • 19. 9. 2017         - PROUD Horažďovice (I. - II. tř.)
 • 20. 9. 2017         - PROUD Horažďovice (III. - IV. tř.)
 • 22. 9. 2017         - Plavecký výcvik (III. -IV. tř.)
 • 29. 9. 2017       - Ředitelské volno

Nástěnka

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2017/2018

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2017/2018 naleznete v sekci výchovné poradenství

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy