Login

Aktuálně z naší školy

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Projekt spolufinancován Evropskou unií


ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠTĚKEŃ, OKRES STRAKONICE
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo především modernizací učebny přírodních věd, cizích jazyků, cvičné kuchyňky a zajištěním vnitřní konektivity školy.

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856
Vánoční akademie
ZŠ a MŠ Štěkeň
 
Kdy: pátek 14. 12. 2018; od 18:00 hodin
   Kde: Kulturní dům Čejetice
 
           Všichni jste srdečně zváni!
               Těšíme se na Vás!
         žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Štěkeň

Vánoční tvoření jsme si užili ...

12.12. 2018
.... více fotografií v galeriích jednotlivých tříd

Tvořivé dopoledne - 12. 12.2018

Tvořivé dopoledne - 12. 12.2018Zítra budou moci naši žáci vyzkoušet různé techniky předvánočního tvoření. Připraveno je pro ně 9 stanovišť, kde si budou moci sami vyrobit nebo prohlédnout výrobu drobností. Těšit se můžete na:
1/výrobu svíček, mýdel a dárků z koupelových solí
2/vázání levandulových sáčků
3/výrobu dárkových visaček
4/modelování z čokolíny
5/zdobení perníčků
6/malování na dřevěné brože a výrobu dekorativních kytiček
7/výrobu vánočních ozdob z ořechů
8/výrobu vánočních zápichů 
9/filatelistické stanoviště, kde se dozvíte spoustu zajímavostí a můžete si i zasoutěžit
Rychlíci mohou pak využít prostor vánočního kina, nebo si zazpívat společně pro navození příjemné předvánoční atmosféry.
Doufáme, že se nám vánoční dílničky společně vydaří a tvořivé dopoledne se bude žákům líbit.

Adventní trhy pod rumpálem

Adventní trhy pod rumpálemDne 9.12.2018 vystupovali Štěkeňské flétny a pěvecký sbor Kaštánek ve Strakonicích na adventních trzích. Vystoupení se nám velice vydařilo.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

    I letos jsme dodrželi každoroční tradici. Ve středu  5.12. navštívil naše žáky Mikuláš se svojí družinou. Doprovázeli jej andělé a řetězy rámusila tlupa čertů. Děti se od rána těšily, některé z menších se i trochu bály. Žáci zarecitovali, zazpívali a v mateřské školce i zatancovali. Mikuláš s anděly rozdali sladké balíčky, hříšníci dostali šanci vykoupit se básničkou nebo písničkou. Velké poděkování patří našim deváťákům, kteří  pro své mladší spolužáky uspořádali nadílku.

 

Sběrová akce školy 11/2018

Výsledky sběr - 11/2018Výsledky sběr - 11/2018

DEN ŠTĚDROSTI

DEN ŠTĚDROSTI

Brzy bude chodit Mikuláš, spolu s čerty a anděly nás ve škole navštíví příští středu 5. 12. 2018.
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT se mu rozhodl stejně jako loni opět vypomoci a vyhlašuje AKCI – tentokrát pod názvem DEN ŠTĚDROSTI.
Každý, kdo chcete opět potěšit někoho ze svých spolužáků tajným sladkým vzkazem, přineste jakoukoliv drobnou sladkost – lízátko, bonbon, čokoládu...... 
Nezapomeňte každou sladkost, kterou chcete přes anděly někomu poslat, viditelně a čitelně označit jménem a třídou toho, koho chcete obdarovat.
Sladkosti můžete vhazovat od pondělí 3. 12. do úterý 4. 12.  do sběrného boxu u nástěnky ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU.

Upozornění pro rodiče !

V úterý 20. listopadu 2018 se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

!!! Pozor -  samostatné časy :   I. stupeň     15. 15-16. 00
                                              II. stupeň    16. 00-17. 00

English Educational Theatre u nás ve škole

 English Educational Theatre u nás ve školeInteraktivní představení v anglickém jazyce přináší nejen zpestření a zábavu k výuce cizího jazyka, ale také přímou zkušenost porozumět a procvičit si živou angličtinu.

Stalo se pro nás oblíbenou tradicí a i v letošním roce h
erečky anglického divadla Azyzah pobaví naše žáky. Přímo u nás ve škole ve středu 14. 11. 2018  shlédneme dvě představení - tentokrát  Travel Machine  /3. a 4. třída/ a The Decoding Mission /6. a 7. třída/. 

Vzdělání a řemeslo

Vzdělání a řemeslo

      Ve středu 7.11. žáci 9. ročníku vyjeli do Českých Budějovic na největší prezentaci a výstavní akci středních škol a učilišť „ Vzdělání a řemeslo“. Žáci se mohli v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení.  

Evakuace školy - 5. 11.2018

 Evakuace školy - 5. 11.2018 V pondělí během třetí vyučovací hodiny vyhlásila školním rozhlasem naše paní ředitelka „požární poplach“. Na chodbách školy byl všude kouř. Všichni žáci i vyučující zahájili okamžitě evakuaci, zachovali klid a rychle a spořádaně se dostali z budovy školy do „bezpečí“. V zápětí přijeli na pomoc přivolaní hasiči, kteří ihned zasáhli. Rychle zachránili a vyvedli z budovy  i dva poslední žáky z devátého ročníku, jimž "požár " zabránil opustit školu. Po zásahu byli všichni žáci velitelem ...

Podzimní sběrová akce školy

ZŠ a MŠ Štěkeň bude organizovat sběr papíru - novin, časopisů, letáků, knih (pouze vytrhaných z vazeb), kartonů a pet víček.

TERMÍN SBĚRU: 12. - 15. 11. 2018 (7:15-8:00 , středa 7.15-8.00; 14: 45- 15:30 - zadní vchod u tělocvičny)

Vážení rodiče, byli bychom rádi, kdybyste svým dětem pomohli při sběru papíru. Předem Vám děkujeme za spolupráci, velmi si jí vážíme. Finanční výtěžek bude použit na akce pro žáky (výlety).

ŠKOLA STRAŠIDEL aneb Halloween 2018.

ŠKOLA STRAŠIDEL aneb Halloween 2018. Žákovský parlament vyhlásil tuto akci na středu 31. října, parlameňťáci připravili plakáty a připomínali termín svým spolužákům nejen double hlášením ve školním rozhlase. ...

Logopedická depistáž (MŠ)

Vážení rodiče, v úterý 6. 11. 2018 od 8.00 hod. se uskuteční logopedická depistáž (vyšetření řeči), kterou provede Mgr. Lada Hajžmanová – klinický logoped. Depistáž se týká dětí II. třídy, které mají vadu řeči a ještě nenavštěvují logopedii. Pokud máte o vyšetření zájem, oznamte to prosím p. učitelkám. K absolvování depistáže je potřeba mít vyplněný  ,, Informovaný souhlas rodičů“

Realizace projektu

Realizace projektuZdárně pokračujeme v realizaci projektu "Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Štěkeň", reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006562. Letos využíváme mimo jiné v rámci tohoto projektu služeb školního asistenta v MŠ a ZŠ. Dokončení projektu je plánováno do 31. 8. 2019. Projekt je přínosem pro žáky i vyučující a plánujeme plynule navázat projektem "Šablony II", pokud budeme se žádostí úspěšní.
________________________________________________________________

V červenci 2018 jsme konečně obdrželi dlouho očekávanou pozitivní  zprávu o schválení našeho projektu v rámci programu IROP. Název projektu je Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury v Základní škole a Mateřské škole Štěkeň, okres Strakonice, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003856. V průběhu šk. roku 2018/2019 bude realizován projekt renovace přírodovědné učebny, učebny cizích jazyků a ICT, cvičné kuchyně pro výuku pracovních činností, bezbariérová toaleta v přízemí, úprava venkovní plochy před školou v celkové výši 2.350 152,80 Kč.
                                                    Mgr. V. Cimrhanzlová - ředitelka

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme na změnu a úpravu termínů třídních schůzek a konzultací - aktuálně platné termíny naleznete zde

72 hodin

72 hodin

       Již sedmým rokem se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72hodin v rámci oblasti „Péče o přírodu“. I letos jsme se rozhodli, že nebudeme zahálet, ale uklidíme a zvelebíme naše okolí. Jako každý rok nezklamala nepořádnost našich spoluobčanů, pro které je jednodušší zahodit odpadky v lese, než je donést do kontejneru. K akci se připojili i naši prvňáčkové, kteří na školní zahradě za pomoci žáků devátého ročníku vysázeli růže. Cílem projektu je přesvědčit děti, že mohou sami změnit věci, které se jim nelíbí, naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.  

Žákovský parlament v novém složení

Žákovský parlament v novém složení
Členové pro šk. rok 2018/2019:

3. třída  Klára Vanišová, Aneta Macků
4. třída  Ema Cibulková, Jan Zušťák
5. třída  Matěj Bláha, Valentýna Šímová
6. třída  Nelly Čadková, Tomáš Němec
7. třída  Tereza Štěpánková, Pavlína Tomanová
8. třída  Matyáš Hejpetr, Tereza Beránková
9. třída  Tereza Šarešová, Natálie Kosková

koordinátor ŽP: Mgr. Zuzana Čuřínová

Scházíme se pravidelně každé SUDÉ úterý v 7:15 hodin v učebně 6. třídy.

Školní rok 2018/2019V pondělí 3. září opět zasedneme do školních lavic, těšíme se na viděnou a přejeme všem našim žákům dobrý start do nového školního roku 2018/2019.


Aktuální info:

3. září 2018 - pondělí
- výuka v ZŠ 8:00-8:45 
- školní jídelna - nabízíme možnost oběda  od 9:00 do 11:30 ... /polévka slepičí s nudlemi, krupicová kaše/ 
- školní družina pro přihlášené žáky bude fungovat v běžném provozu do 15:45

4. září 2018 - úterý
výuka ve všech třídách ZŠ dle řádného rozvrhu, včetně odpoledního vyučování /první dvě vyučovací hodiny budou třídnické s TU/

I v tomto školním roce budeme plavat:
 - plavecký výcvik pro 4. a 5. ročník začíná už v pátek 7. 9. 2018; žáci obdrží přihlášky na plavání první školní den.... prosíme obratem vyplnit a odevzdat 
hned druhý den třídním učitelům !!!

Nadále pokračujeme v projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol:
- žáci obdrží přihlášky, prosíme  je vyplnit a  obratem odevzdat třídním učitelům !!!


Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2018/2019

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2018/2019 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy