Ukončení školního roku 2013/2014 - 1 (10)
www.zssteken.cz