Zahájení školního roku 2018/2019 - naši prvňáčci - 1 (6)
www.zssteken.cz