Výlet ŽP - teambuildingové hry a bowling ve Strakonicích 8.6.2018 - 1 (3)
www.zssteken.cz