Zahájení školního roku 2017/2018 - naši prvňáčci - 1 (10)
www.zssteken.cz