Zápis budoucích prvňáčků 2015 - 1 (12)
www.zssteken.cz