Řád školní družiny

Provoz ŠD je ráno od 6.15 do 7.45 hod. a po skončení vyučování do 15.45 hodin. Žáky přihlášené do ŠD předává vyučující vychovatelce po skončení vyučování a je povinen informovat vychovatelku o jakékoli změně v rozvrhu a případných zdravotních potížích žáka. Žáci odcházejí ze ŠD sami, pokud zákonní zástupci nerozhodnou jinak /písemně v přihlášce/. Docházka je po přihlášení povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Školní družina je určena žákům 1. stupně, docházka žáků 2. stupně jen ve zcela výjimečných případech se souhlasem vedení školy. Poté jsou tito žáci zapsáni do docházkové knihy. Žáka lze uvolnit jen na písemnou žádost zákonných zástupců, ve výjimečných případech i na základě telefonické žádosti zákonného zástupce. Žáci dodržují pravidla vnitřního řádu školy, dbají všech bezpečnostních pravidel, s nimiž byli seznámeni. Během pobytu ve ŠD mají žáci osobní věci/aktovky/ s sebou v družině a odloží je na tomu určené místo. ŠD využívá ke své činnosti nejen prostory ŠD, ale i jiné prostory školního areálu. Žáci přispívají na provoz malou měsíční úplatou - dáno směrnicí o úplatě za zájmové vzdělávání, schváleno ŠR. V oddělení ŠD není v aktuální čas více než 30 žáků.

O přijímání žáků rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky podané zákonnými zástupci (tiskopis vydá škola).

Telefonické spojení do ŠD

I. oddělení (přízemí ZŠ)   -  1. a 2. třída

728233132

II., III. a IV. oddělení (2. patro ZŠ)  -  3., 4., 5. třída

607808024


Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2016/2017 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy